Share


 

תאריך: 08/03/2007

בש"פ 854/07

בבית המשפט העליון

בפני כב` השופטת א` פרוקצ`יה

יונס אבו דקה נ` מדינת ישראל

 

העובדות

 

1. ערעור על מעצרו של העורר עד תום ההליכים.

 

2. נגד העורר, מרצה באוניברסיטה האיסלאמית בעזה, הוגש כתב האישום המייחס לו פעילות בארגון טרור. על פי כתב האישום, העורר היה מועמד מטעם ארגון החמאס להיבחר כחבר המועצה המחוקקת הפלסטינית, ואף הופיע בעצרת בחירות מטעם הארגון.

 

3. לדברי העורר, הוא אינו חבר חמאס ואינו פעיל בתנועה זו. העורר טוען כי ראיות התביעה מסתמכות על חומר מאתרי אינטרנט שונים, אשר אינן ראיות שניתן לייחס להן משקל. כמו כן, העורר טוען כי אין די בחברות בארגון החמאס כדי להביא למעצרו של נאשם בגין פעילות בארגון טרור.

 

4. בית המשפט המחוזי קבע כי קיימות ראיות לכאורה למעורבות העורר בעבירות המיוחסות לו. כמו כן, נקבע כי לנוכח טיבו של הארגון ומעורבות העורר בפעילותו, מתקיימת בו עילת מסוכנות. מכאן הערר.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי חומר הראיות מצביע, לכאורה, על כך שהעורר היה מועמד למפלגה הקשורה בארגון החמאס, הופיע בעצרת בחירות ונאם נאומים במסגרת זו. בית המשפט מציין כי קיים חומר ראיות מספיק, גם בלא המסמכים מהאינטרנט, המצביע על כך שהעורר עבר עבירה של פעילות בארגון טרור.

 

2. בית המשפט מציין כי קיימת מסוכנות לשלום הציבור ולביטחון המדינה מעצם החברות הפעילה בארגון טרור. לכן, בית המשפט קובע חזקת מסוכנותו של העורר היא כבדה ובעלת עוצמה רבה.

 

3. לכן, בית המשפט דוחה את הערר.

 

 


 

 

 

 

 

בפני:  

כבוד השופטת א` פרוקצ`יה

 

העורר:

יונס אבו דקה

                                          

 

נ ג ד

                                                                                                    

המשיבה:

מדינת ישראל

 

 

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום

3.1.07 בב"ש 22149/06, שניתנה על-ידי כבוד השופט

ניל הנדל

תאריך הישיבה:

כ"ה בשבט התשס"ז (13.02.07)

 

 

 

 

בשם העורר:

עו"ד לאה צמל                 

 

 

בשם המשיבה:

עו"ד זיו אריאלי

                                          

 

 

החלטה

 

 

 

1.        ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד סגן הנשיא ניל הנדל), בדבר מעצרו של העורר עד תום ההליכים המתנהלים נגדו. העורר חולק על קיומן של ראיות לכאורה וכן הוא טוען, כי ניתן להשיג את תכלית המעצר באמצעות חלופת מעצר שתבטיח את התייצבותו. במסגרתה הפורמלית, היתה הבקשה שנדונה בבית משפט קמא בקשה לעיון חוזר בהחלטה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים, שניתנה בבית המשפט המחוזי בירושלים. החלטה זו ניתנה בהסכמה ללא דיון לגוף העניין, במסגרת החלטה על העברת הדיון בהליך לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע, תוך שנשמרה זכותו של העורר להגיש בקשה לעיון חוזר בכל עת. לפיכך, יש לראות את הבקשה לעיון חוזר כדיון ראשוני בשאלת מעצרו של העורר.

 

2.        העורר, כבן 59, תושב האזור ברצועת עזה, נשוי ואב לילדים, בעל דוקטורט בהשכלתו, ומרצה באוניברסיטה האיסלאמית בעזה. כתב האישום מייחס לו עבירה של פעילות בארגון טרור בניגוד לסעיף 2 לפקודה למניעת טרור, תש"ח-1948. על-פי עובדות כתב האישום, במהלך שנת 2006, היה העורר מועמד מטעם ארגון חמא"ס -להיבחר לחבר המועצה המחוקקת הפלסטינית, ואף הופיע בעצרת בחירות מטעם הארגון. העורר היה פעיל בארגון במועדים שונים עד למעצרו בהליך זה. ארגון החמאס הוכרז לפני כ-17 שנה כארגון טרור.

 

3.        העורר הכחיש בדיון את המיוחס לו, וטען כי היה מועמד עצמאי ברשימה לתנועת "אל תע`יר ואל אצלאח" שאיננה חלק מתנועת חמאס, וכי לא נבחר. לטענתו, הוא אינו חבר חמאס ואינו פעיל בתנועה זו. על יסוד אלה ההגנה טוענת כי בידי התביעה אין די ראיות לכאורה להרשעת העורר בעבירות המיוחסות לו. עוד נטען, כי ראיות התביעה המסתמכות על חומר מאתרי אינטרנט שונים, אינן ראיות שניתן לייחס להן משקל. ההגנה הסתמכה על פסיקה מבתי משפט צבאיים לפיה לא די בחברות בארגון חמא"ס כדי להביא למעצרו של נאשם בגין פעילות בארגון טרור. כן העלתה טענה כנגד חוקתיותן של הוראות מסוימות בפקודה למניעת טרור.

 

4.        בית המשפט המחוזי קבע, ראשית, כי קיימות ראיות לכאורה למעורבות העורר בעבירות המיוחסות לו. העורר, אשר כפר בכל קשר לארגון החמאס, הוא עצמו הודה שהמפלגה שהיה מועמד מטעמה "משתייכת לחמא"ס", כלשונו. כן, הצביע בית המשפט על עדותו של העד נאג`י קציח, שהעיד כי העורר פעיל בחמא"ס וכי הוא ראה אותו בשנת 2006 בעצרת לבחירות; גם העד יאסר אבו חמד זיהה את העורר כפעיל בחמא"ס במסדר תמונות. כן הסתמך בית המשפט על מסמך מאתר האינטרנט של החמא"ס המודיע על מועמדות העורר לבחירות, ומסמך אחר מאתר המזוהה עם החמא"ס ממנו עולה כי העורר הוא מנהיג חמא"ס. ראיות אלה, לטעמו של בית המשפט המחוזי, מצביעות, לכאורה, על כך שהעורר הוא פעיל בארגון ובעל מעמד בו, ומקיים עם הארגון קשר רציף. עוד נקבע, כי לנוכח טיבו של הארגון ומעורבות העורר בפעילותו, מתקיימת בו עילת המסוכנות. ולבסוף, בית המשפט בחן את הצעת הסנגוריה לחלופת מעצר של העורר בדרך של מתן היתר בתנאים לשוב לעזה או בדרך של מעצר בית מלא בישוב ערוער. הוא דחה חלופות אלו בציינו כי העורר אינו מצוי ברף הנמוך של פעילות בארגון טרור, ועל כן, החלופות שהוצעו אינן משיגות את תכלית המעצר.

 

5.        בערר, שבה הסנגורית, עו"ד צמל, וטענה כנגד דיות הראיות שבידי התביעה. לטענתה, העותר מסר הודעה אחת למשטרה, שבה הכחיש כל פעילות וחברות בחמא"ס, והסביר כי היה מועמד עצמאי ברשימה, וכי ישנם אנשים נוספים אשר לא משתייכים לחמא"ס או לארגון כלשהו, ואף אנשים מהפת"ח, שהציגו מועמדות ברשימה. באשר לעד נאג`י קציח - היא טוענת כי הוא אינו מפרט בהודעתו מנין הוא יודע שהעורר פעיל חמא"ס, ולכל היותר, ידיעתו נובעת מכך שראה את העורר בעצרת בחירות. כמו כן, אין ראייה כי נאומו היה נאום תעמולה כנדרש על-ידי סעיף 2 לפקודה, לצורך הרשעה בפעילות בארגון טרור. אשר לעד יאסר אבו חאמד - העורר אינו מכירו כלל, ואף העד עצמו אמר בחקירה כי אין לו קשר ישיר לעורר, ורק ראה את תמונתו כמועמד ארגון "אל תע`יר ואל אצלאח". יתר הראיות, לקוחות מאתרי אינטרנט אשר לעורר אין כל קשר עמם. סעיף 10 לפקודה מאפשר, לכאורה, לסמוך על ראיות מעין אלו, אולם חוקתיותו עומדת בסימן שאלה, ולטענת ההגנה, התביעה בדרך כלל אינה נוהגת להסתמך על הוראה זו. עוד נטען, כי המפלגה שבה הציג העורר מועמדותו לא הוצאה אל מחוץ לחוק ולא הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת. נתונים נוספים שיש ליתן עליהם את הדעת, לטענת ההגנה, הם כי העורר נעצר בחלוף למעלה משבעה חודשים מהיום שבו נערכו הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, כי אין לו כל עבר פלילי, וסיכוייו ממשיים לצאת זכאי הן לגוף העבירה בה הוא מואשם והן בשל הגנה מן הצדק העומדת לו. בנוגע לטענת ההגנה מן הצדק, טוענת ההגנה כי המצב בו ישראל מתירה את השתתפות תושבי האזור ומזרח ירושלים בבחירות לרשות, ובה בעת פותחת בהליכים פליליים כלפי מי מהם שמשתתף באותן בחירות, הוא מצב שיש בו סתירה פנימית וחוסר הגינות. לבסוף, נטען כי העורר מוכן להפקיד ערבויות ולהציג ערבים ולקבל על עצמו כל אמצעי נוסף, אשר יבטיח את התייצבותו לדיוני בית המשפט, הכל כפי שיידרש.

 

6.        המדינה מתנגדת לשחרורו של העורר מן המעצר. לטענתה, חומר הראיות מלמד על השתייכותו לארגון החמאס ושלוחותיו, והעורר עצמו הודה כי המפלגה בה הציג את מועמדותו משתייכת לחמאס. אשר לשאלות העקרוניות המתעוררות בהליך זה, ובתוכן שאלת ההגנה מן הצדק, אלה צריכות להתברר בהליך הפלילי גופו. הדיון במשפט גופו החל, ונקבע מועד קרוב לדיון בטענת ההגנה מן הצדק.

 

           אשר לחלופת מעצר, טוענת המדינה כי החלופות שהוצעו אינן נותנות ערובה מספקת להתייצבותו של העורר למשפט, ולדבריה, קיים סיכון כי עם שחרורו עלול העורר להמשיך בפעילות נגד ישראל, ויש למנוע זאת.

 

7.        סעיף 2 לפקודה למניעת טרור קובע:

 

"פעילות בארגון טרוריסטי

אדם הממלא תפקיד בהנהלה או בהדרכה של ארגון טרוריסטי, או משתתף בדיוניו או בקבלת החלטותיו של ארגון טרוריסטי, או משמש חבר בבית דין של ארגון טרוריסטי, או נואם נאום תעמולה באסיפה פומבית או ברדיו מטעם ארגון טרוריסטי, יאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד עשרים שנה".

 

סעיף 10 לפקודה קובע:

 

"הוכחה על ידי פרסום של ארגון טרוריסטי

לשם הרשעתו של נאשם לפי פקודה זו וכן לצרכי החרמתו של רכוש לפי פקודה זו, מותר לקבל כל דבר שנראה מתוכו כי פורסם על ידי ארגון טרוריסטי או מטעמו, בכתב או בעל פה, כראייה לעובדות שהובאו בו".

 

           כבר נפסק כי פעילות בארגון טרור, גם כשהיא נושאת אופי ארגוני-אזרחי טומנת בחובה סכנה ממשית לציבור בישראל. המנהיגות של ארגון הטרור מספקת את התשתית האידיאולוגית ואת מדיניות-הביצוע של הארגון, שעל יסודה פועלים אנשי הטרור בשטח. כבר נפסק כי

 

"פעילות זו סמוכה כמטחווי קשת לבתיהם של אזרחי ישראל, והיא מאיימת איום ישיר וקשה על חייהם ושלומם. על המדינה ומערכת המשפט להגן על שלום הציבור מפני הסיכון הנשקף מארגון הטרור, ואחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות ניטרולם של מנהיגי הארגון מכוחם וממעמדם, והחלשת יכולתם לקדם את פעילות הארגון - בין במישרין במישור הצבאי, ובין בעקיפין, בדרך פיתוח הזרוע האזרחית של פעילות הארגון".

 

(בש"פ 6552/05 ראסם עבידאת נ` מדינת ישראל, תק-על 2005(3) 2120; ראו גם בש"פ 7385/03 אגברייה נ` מדינת ישראל, תק-על 2003(3) 971; בש"פ 7223/03 שיח` ראיד בן סאלח מחאג`נה נ` מדינת ישראל, תק-על 2003(3) 584; בש"פ 8900/04 גול נ` מדינת ישראל, תק-על 2004(4) 333).

 

8.        העורר הואשם בפעילות בארגון טרור בניגוד לסעיף 2 לפקודה בכך שבשנת 2006 היה מועמד מטעם ארגון החמאס להיבחר כחבר המועצה המחוקקת הפלשתינית ואף הופיע בעצרת בחירות מטעם הארגון. בכך היווה העורר גורם פעיל בארגון טרור, ופגע בביטחון המדינה. ארגון החמאס הוגדר עוד בשנת 1989 כארגון טרור.

 

9.        חומר הראיות מצביע, לכאורה, על כך שהעורר היה מועמד למפלגה הקשורה בארגון חמאס, הופיע בעצרת בחירות ונאם נאומים במסגרת זו. העורר עצמו אמר בהודעתו המשטרתית כי המפלגה מטעמה היה מועמד משתייכת לחמאס, וישנן עדויות של עדים נוספים המעידים כי הוא פעיל חמאס והופיע בעצרת בחירות. גם בלא המסמכים מאתר האינטרנט המצביעים על פעילותו של העורר בבחירות והמזהים אותו כמנהיג חמאס, יש חומר ראיות מספיק המצביע, לכאורה, על כך שהעורר עבר עבירה של פעילות בארגון טרור. חומר הראיות מצביע לא רק על חברותו בארגון טרור, אלא גם על פעילות במסגרתו, כנדרש על-פי סעיף 2 לפקודה.

 

10.      המסוכנות לשלום הציבור ולבטחון המדינה הנובעת מחברות פעילה בארגון טרור אינה צריכה הדגשה. ארגון השם לו למטרה לנהל מלחמת חורמה נגד מדינת ישראל ואזרחיה, ונכון להשתמש בכל אמצעי להגשמתה, ובכלל זה רצח אזרחים תמימים בלא אבחנה, מהווה איום מיידי וסיכון ישיר לשלום החברה בישראל. מי שנוטל חלק פעיל בארגון כזה מעיד על מסוכנותו הוא לשלום הציבור ובטחונו. המסוכנות הנלווית לפעילות בהנהגת הארגון אינה פחותה מזו של פעיל טרור הפועל בשטח לזרוע הרס והרג בתושבי ישראל. האחריות לקביעת קווי המדיניות ודרכי הפעולה שעל-פיהם פועלים ארגוני הטרור כבדה לא פחות, ואולי אף יותר, מזו הרובצת על גורמי הביצוע, המוציאים לפועל את מזימות ההרס והחורבן המופנות כלפי תושבי ישראל.

 

11.      חזקת מסוכנותו של העורר היא, איפוא, כבדה ובעלת עוצמה רבה. צדק בית המשפט המחוזי כאשר מצא כי אין בחלופות שהוצעו כדי לענות למסוכנות זו, ואין בהן משום פתרון אפשרי לשחרור העורר מן המעצר עד תום משפטו. שחרור כזה היה מאפשר לעורר להמשיך בפעילותו נגד ישראל גם ממקום מעצר הבית בחלופת המעצר. יתר על כן, השחרור לעזה או אף לישוב ערוער בנגב עשוי להעלות אף סכנה ממשית לאי-התייצבותו למשפט, ואפשר אף להשפעה ישירה על עדים ושיבוש הליכים. לאור שיקולים אלה, לא ניתן בנסיבות אלה לשקול חלופות מעצר בעניינו של העורר. הסיכונים המרחפים על שלום הציבור בישראל הם חמורים, ומחייבים נקיטת אמצעי הגנה ממשיים מפני פגיעה אפשרית בחיי אדם. מקום שאמצעים אלה מחייבים הגבלת חירותו של מי שמעורב בפעילות בארגון טרור, יש, באין מנוס, להפעילם.

 

12.      טענותיה העקרוניות של ההגנה שהועלו לענין הגנה מן הצדק, ומעמדן החוקתי של הוראות הפקודה למניעת טרור, מקומן להתברר, במידת הצורך, בהליך המשפט גופו ולא בהליך מעצר זה.

 

13.      לאור כל האמור, הערר נדחה, והעורר יוחזק במעצר עד תום ההליכים נגדו.

 

           ניתנה היום, י"ח באדר תשס"ז (8.3.07).

 

                                                                                       ש ו פ ט ת

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   07008540_R02.doc   יט

מרכז מידע, טל` 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

 

 08/03/2008חדשות
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  
ישראל  | פייסבוק בשירות צה``ל  
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  

מאמרים
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  

פסיקה
ישראל  | פ``ח 5067/02 (מחוזי בירושלים), מדינת ישראל נ` עותמאן כיאניה  
ישראל  | ברע 638/09 (מחוזי באר שבע) ר.ב. נ` ו.ג.  
ישראל  | תא 51515/08 (שלום תל אביב) בי.מוס ייצור ושיווק (1992) בע``מ נ` אור שוורץ  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
ארצות הברית  | המרכז המחקרי לטרור - TRC  
ארצות הברית  | מדיניות ומשפט טרוריסטי - JURIST  
קוריאה  | המרכז לטרור קיברנטי - CTRC  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021