Share


 

תאריך: 11/05/2008

בש"א 160133/08 (בתיק עיקרי ת.א. 23850/08)

בפני כב` השופטת ניב ריבה

בבית משפט השלום תל אביב-יפו

הרודס בניה ופיתוח (1990) בע"מ ואח` נ` מעריב הוצאת מודיעין בע"מ

 

העובדות

 

1. בקשה לחשיפת כתובת IP של כותבי תגוביות (טוקבקים) לכתבה אשר פורסמה באתר האינטרנט NRG.

 

2. המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") הינה חברה פרטית העוסקת בתחום בניית בתי מלון אשר מר יואב איגרא הוא מנהלה. המבקשת יזמה פרויקט תיירות בבקעת תמנע.

 

3. לדברי המבקשים, באתר האינטרנט אשר בבעלות המשיבה, פורסמה כתבה אשר עסקה בניסיון לטרפד את פרויקט התיירות בבקעת תמנע. לכתבה זו פורסמו טוקבקים, אשר בגין 2 מהם הוגשה הבקשה.

 

4. בטוקבק הראשון נכתב כי – " היה קל להשתלט – פשוט משחדים... אין לקבוצת איגרא בעיה של מזומנים אז פשוט קונים את מי שצריך – אודי גת, בני שלמון, מי שצריך קונים. כך משתלטים על הטבע". בטוקבק השני נכתב כי " הטבע שייך לקבוצת איגרא!!!". הטוקבקים נכתבו בשמם של המבקשים 3 ו-2 (בהתאמה), אורגנים במבקשת.

 

5. המבקשים 2 ו-3, אשר לא הם אלו שכתבו את התגובות, ביקשו מבית המשפט לחשוף את כתובותיהם של הכותבים על מנת להעמידם לדין בגין התחזות והוצאת לשון הרע.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מפרט את הגישות השונות לעניין שאלת חשיפת זהותם של גולשים, ומציין כי לא נתקיימו יסודות המצדיקים היעתרות לבקשה, אף על פי הגישה המקלה של כב` השופט יצחק עמית בבר"ע (חיפה) 850/06 רמי מור נ` ידיעות אינטרנט מערכות אתר Ynet – מערכות הפורומים תק-מח 2007(2), 1837), לפיה יש להראות קיומה של עילת תביעה כנגד הכותבים, לו הייתה זהותם ידועה, וכן "דבר מה נוסף".

 

2. בית המשפט מציין כי מרבית התגובות לכתבה הנ"ל באו כנגד הפרויקט וכי גם אם השיח אינו מנומס, יש בו משום הבעת דעה וביקורת במאבק ציבורי בתחום האקולוגיה. כשם ששיח פוליטי זוכה להגנת יתר, כך ישיג גם השיח המסחרי מפני השיח הפרטי. במקרה דנן, בית המשפט מציין לא שוכנע שהתגובות הנ"ל פגעו במבקשים שכן לא יכול להיות ספק בליבו של כל קורא כי לא המבקשים הם שכתבו את התגובה.

 

3. כמו כן, בית המשפט מציין כי אם מר איגרא עצמו היה סבור שתגובות אלו מייחסות לו מתן שוחד, הוא עצמו היה פונה ועותר לחשיפת השמות.

 

4. לכן, בית המשפט קובע כי למעט השימוש בשמם של המבקשים, אין התגוביות עונות ולו אף לכאורה לדרישת ס` 1 לחוק לשון הרע, ולכן אין מקום לחשוף שמם של שולחיהן.

 

 


 

 

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא 160133/08

א 23850/08

 

לפני:

כב` השופטת ניב ריבה

 תאריך:

11/05/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

1. הרודס בניה ופיתוח (1990) בע"מ

2. מיקי חברוני

3. זאב טהר לב

ע"י ב"כ עו"ד שני שרביט

המבקשים

 

נ ג ד

 

 

 

מעריב הוצאת מודיעין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד בלייך

המשיבה

 

 

החלטה

 

 

1.         לפני בקשה למתן צו עשה המורה למשיבה 1, מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, לחשוף את כתובת ה-IP של כותבי התגוביות (טוקבקים) לכתבה שפורסמה באתר האינטרנט NRG (להלן "האתר").

 

2.         המבקשת 1 היא חברה פרטית העוסקת בתחום בניית בתי מלון והיא, בין היתר, הבעלים של קומפלקס מלונות הרודס באילת, שמר יואב איגרא הוא מנהלה.

 

3.         המבקש 2, מר מיקי חברוני, הוא מנכ"ל קבוצות איגרא.

 

4.         המבקש 3 מר זאב טהר לב, הוא מנהל פרויקטים בקבוצת איגרא, ואחראי, בין היתר, על פרויקט תמנע.

 

5.         המבקשת 1 יוזמת פרויקט תיירותי ייחודי בבקעת תמנע (להלן "הפרויקט") שאושר בועדות התכנון.

 

6.         לטענת המבקשים, בחודשים האחרונים החלה להישמע התנגדות לפרויקט של פעילים בודדים תושבי אזור הערבה, מתוך כוונה לבטל את האישורים וההיתרים שכבר ניתנו. מחאה זו הובילה לפרסום מספר כתבות בעיתונות ובאתרי האינטרנט בקשר לפרויקט.

 

7.         ביום 22.2.08 פורסמה באתר כתבה המתארת את ביקורו של ח"כ אופיר פינס בבקעת תמנע. לדברי הכתב, מר בילי פרנקל, חברו סטודנטים מהמגמה הירוקה מ"מכון ערבה" לעמותת "אדם טבע ודין" בניסיון לטרפד את הפרויקט, או חלק ממנו.

 

8.         התגוביות לכתבה שנשלחו לאתר (59 במספר) תמכו בחלקן בפרויקט ובחלקן תקפו אותו. בגין שתיים מהן הוגשה בקשה זו.

האחת, נושאת שמו של המבקש 3, בה נכתב: "היה קל להשתלט – פשוט משחדים... אין לקבוצת איגרא בעיה של מזומנים אז פשוט קונים את מי שצריך – אודי גת, בני שלמון, מי שצריך קונים. כך משתלטים על הטבע".

האחרת, נושאת שמו של המבקש 2: "הטבע שייך לקבוצת איגרא!!!".

 

9.         למותר לציין, כי המבקשים 2 ו-3 לא כתבו את התגוביות ולפיכך עותרים הם לחשיפת כתובותיהם של הכותבים על מנת להעמידם לדין בגין התחזות והוצאת לשון הרע.

 

10.       המשיבה נדרשה ליתן עמדתה לבקשה. בתגובתה טענה כי היא מהוה אכסניה לכותבים ואינה אחראית לתוכן התגוביות שנתקבלו אצלה. יחד עם זאת, מדיניותה של המשיבה היא לפעול להסרתם של מידע ותגוביות שהתלוננו כנגדם, ואשר יש בתוכנם כדי להוות עוולה כלפי המתלונן וכך נעשה גם במקרה דנן, לאחר שהמבקשים פנו אליה.

 

11.       לטענת המשיבה שמירת חופש הביטוי מחייבת גם שמירת האנונימיות של כותבי התגוביות בחלק מן המקרים.

 

12.       עוד נטען, כי התגוביות אינן מהוות פרסום פוגע העונה על דרישות ס` 1לחוק לשון הרע תשנ"ה – 1965 ולכן דינה של התביעה בגינן להיכשל. באשר למבקשת 1 נטען כי התגוביות לא התייחסו אליה כלל, ולכן אין לה כל עילת תביעה כנגד מי מהמשיבים.

 

13.       המשיבה טענה בנוסף כי עפ"י ההלכה המשפטית הנהוגה היום, כמו גם עפ"י הצעת חוק מסחר אלקטרוני, לא מתקיימים היסודות המזכים את המבקשים בחשיפת פרטי שולחי הכתוביות.

יחד עם זאת, הודיעה כי היא משאירה הבקשה לשיקול הדעת של בית המשפט.

 

14.       לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, הנני דוחה את הבקשה.

שאלת חשיפת זהות גולשים ברשת האינטרנט, שטרם הוסדרה בחקיקה, נסקרה ע"י כב` השופטת ד"ר דרורה פלפל בה"פ (ת"א) 1244/07 מזמור הפקות בע"מ נ` מעריב הוצאת מודיעין בע"מ (אתר האינטרנט NRG), תק-מח 2008(1) 13530 מיום 20.3.08.

נכתב שם כי שתי המגמות, המוצאות ביטוין בפסיקה הינן זו של כב` השופטת ד"ר מיכל אגמון בבש"א (ירושלים) 4995/05 פלונית (קטינה) ואח` נ` בזק בינלאומי בע"מ ואח`, תק-של 2006(1) 11480, לפיה יש להורות על חשיפת פרטי הגולש האנונימי אם תוכן הפרסום יכול להקים אחריות פלילית בגין לשון הרע, ושל כב` השופט יצחק עמית בבר"ע (חיפה) 850/06 רמי מור נ` ידיעות אינטרנט מערכות אתר Ynet – מערכות הפורומים תק-מח 2007(2), 1837). לפיה על המבקש להראות קיומה של עילת תביעה כנגד הכותבים, לו הייתה זהותם ידועה, וכי יתקיימו נסיבות נוספות המהוות "דבר מה נוסף" כדי לאפשר את הגילוי, הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.

 

15.       לדעת השופטת פלפל מאזן ס` 13(ב) להצעת חוק מסחר אלקטרוני תשס"ח – 2008, "באופן מידתי בין שיח ציבורי שוטף וענייני תוך כדי הגנה על הפרטים ועל הכבוד. כוונתי היא, ביחד עם מתן אפשרות דיון אנונימי בכל תחום שהוא, לגרום לכך שהשיח הציבורי יהיה ענייני, תכליתי, בוטה אולי אבל נקי ללא ביצוע עבירות או עוולות. לכן, הפועל היוצא הוא שבית המשפט יתערב ויורה לגלות את שם מפיץ המידע, כך כאשר תעלה שימוש לרעה באנונימיות ברשת, שימוש המהווה לכאורה על פניו עוולה בנזיקין, ולא רק מקום בו קיים חשש ממשי לביצועה של עבירה פלילית, כפי שנקבע בפרשת פלונית" (ה"פ (ת"א) 1244/07, הנ"ל).

 

16.       לטעמי, גם אם אלך בשיטה המקלה על מבקשי החשיפה, לא נתקיימו היסודות המצדיקים היעתרות לבקשה.

 

17.       ביסוד הדילמה עומדת העליונות שניתנה לחופש הביטוי האנונימי: "האינטרנט הוא ספריית ענק שניתן למצוא בה הכל בבחינת "הפוך בה והפוך בה דכולא בה". כל דיכפין ייתי ויאמן את דברו וכל דצריך ישאב מהרשת את המידע לו הוא נזקק. ההנחה היא, שמדובר בתופעה חיובית שיש לחברה אינטרס לקדמה ולהגן עליה" (בר"ע (ח`) 850/06 הנ"ל).

 

18.       ההתייחסות לאנונימיות ברשת נצבעה בגוונים שונים בפסיקה. בין שנקבע כי היא "איננה משהו ערכי או אידיאולוגי – אלא נתון או תוצרים כשם שאין באנונימיות הזו כל ערך מוגן כאמור – כך גם אין להקים לה הגנות מלאכותיות יש מאין" (ת.א (כפר סבא) 7380/00 בורוכוב נ` בורן) ובין "ראוי לשמור על פרטיותו של הדובר באינטרנט ככלי להגשמת חופש הביטוי האנונימי" (בש"א (י-ם) 4995/05, הנ"ל).

 

19.       ואולם, "האנונימיות שבשבחה הפלגנו, מאפשרת לכתב עלום השם להשתלח, לפגוע ולהשמיץ מתוך ידיעה שבחסות האנונימיות הוא לא ידרש ליתן את הדין או לשאת באחריות לתוכן הדברים... האנונימיות אינה שקולה לפרטיות, נהפוך הוא, דווקא האנונימיות מאפשרת פגיעה קשה בפרטיותם של האחרים."

בין כך ובין כך מסכימים הכל, כי יש לאזן בין האינטרסים השונים, זה של הנפגע מחד גיסא , וזה של הכותב האנונימי מאידך גיסא: "גם מי שסבור שראוי להותיר את האנונימיות ברשת על כנה, עשוי להשכח כי אין להחילה על כל ביטוי, משקלה של הזכות להשאיר אנונימי נוכח התנהגות עוולה... מי שמפרסם באיטרנט נהנה מהגנת האנונימית, אך מי שמפרסם לשון הרע עלול לאבד את האנונימיות". (מדברי כב` הש` עמית בבר"ע (חיפה) 850/06 הנ"ל).

 

20.       עפ"י גישתו של הש` עמית שם, על מנת שיתקיים "דבר מה נוסף" – להראות נחיצותה של החשיפה, יש להגיש תביעה, שהכותבים האנונימיים יהיו נתבעים בה, ללא שמותיהם ("פלוני"). ע"י כך יוכל בית המשפט לבחון את התביעה, עילתה, תום הלב של התובע וסיכויי תביעתו. כך עשו גם המבקשים בבקשה זו.

 

21.       בענייננו, מרבית התגוביות, גם אלו שהמבקשים מתעלמים מהן, באו כנגד הפרויקט. כך למשל, כתב דור, מהערבה הדרומית: "מלון ירוק או דולרים ירוקים".

"הדבר הירוק היחידי של איגרא - $$$"- כתב מיתר שמואלי מרחובות.

"יופי של מקום!"- כתב מורי חן ונענה ב:"במה איגרא שיחד אותך" ע"י "מכיר אותך, אילת".

 

22.       גם אם השיח אינו מנומס, יש בו משום הבעת דעה וביקורת במאבק ציבורי בתחום האקולוגיה.

כשם ששיח פוליטי זוכה להגנת יתר, כך ישיג גם השיח המסחרי מפני השיח הפרטי.

בענייננו, לא שוכנעתי כי אכן התגוביות שלגביהן נתבקשה החשיפה פגעו במבקשים 2,3, למעט העובדה שנכתבו לכאורה בשמם, ולעניין זה לא יכול להיות ספק בליבו של כל קורא – כי לא המבקשים הם שכתבון.

 

23.       מובטחני, כי לו היה מר איגרא סבור שבכתובות הללו מייחסים לו מתן שוחד, היה הוא, ולא המבקשים, פונה ועותר לחשיפת השמות, לצורך הגשת תביעה כנגדם, ואם לא סבר כך מי ששמו הוזכר בתגוביות, מדוע יש להיזקק לכך כשהמבקשים הינם העותרים??

 

24.       עפ"י השופטת פלפל בה"פ (ת"א) 1244/07 הנ"ל, "ביטוי המפתח לקיום הדיון הציבורי הן בלשון החוק והן בדברי ההסדר החוזרים לעניין זה, הוא "חשש של ממש" לבצוע עולה או פגיעה בקניין רוחני... בדיקת עילת התביעה צריכה לעבור את הסף של "החשש הסביר", אך אינה נדרשת לענות על קריטריונים מחמירים של רמת וודאות קרובה, אלא עליה להיות ברמה השווה לאפשרות ממשית, על מנת לאמת את החשש הממשי של ביה"ש היושב לדין".

 

25.       בכתב התביעה נטען, כי "ההתחזות לתובעים 2,3 שהינם נושא משרה ובעלי תפקידים מרכזיים בקבוצת איגרא ובפרויקט תמנע בפרט, כמו גם התייחסות לשמות הגורמים להם לכאורה שילם אחד, שהינם הגורמים במועצה המקומית של חבל אילות ובועדת התכנון המקומית, מעידות כאלף עדים כי כותבי התגוביות הדיבתיות פרסמו את הדברים בזדון, מתוך כוונה לפגוע... יטענו המבקשים כי, התגוביות הדיבתיות עלולות להשפילם בפני הבריות ו/או לעשותם מטרה לשנאה, לבוז או ללעג, מצדם וכי הדברים החמורים שנכתבו בתגובית הדיבתית הראשונה בדבר מתן שוחד, עלולים לפגוע במשלח ידם ו/או במקצועם ו/או במקום פרנסתם".

 

26.       כאמור סברתי, כי למעט השימוש בשמם של המבקשים, אין התגוביות עונות ולו אף לכאורה לדרישת ס` 1 לחוק לשון הרע, ולכן אין מקום לחשוף שמם של שולחיהן.

 

27.       לפנים משורת הדין- אין צו להוצאות.

 

 

 

ניתנה היום ו` באייר, תשס"ח (11 במאי 2008) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

 

 

 

________________

     ריבה ניב, שופטת

 11/05/2008חדשות
ישראל  | "שמאלני קיצוני שתומך בערבים" – לשון הרע?  
ישראל  | ביהמ``ש דחה תביעת דיבה נגד אתר עיתון גלובס  
ישראל  | בית משפט קבע כי אתר אינטרנט אינו אחראי ללשון הרע של טוקבקיסטים  

מאמרים
ישראל  | תביעה דיבה נגד הארץ בגלל טוקבקים משמיצים  
ישראל  | בומבה של במבה ולשון הרע  
ישראל  | הזכות לשם טוב ולשון הרע  

פסיקה
ישראל  | תא 5844/07 (שלום ראשון לציון), דוד וינטרוב נ` גלובס פבלישר עיתונות  
ישראל  | א 51859/06 (שלום ת``א) עו``ד שמעון דיסקין נ` הוצאת עיתון הארץ בע``מ  
ישראל  | בש``א 178590/07 (שלום ת``א) נאהדה מנסור ואח` נ` חסון עבדאלה חלבי ואח`  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים  
אנגליה  | חוק לשון הרע 1996  
אוסטרליה  | חוק לשון הרע 1995  

מקורות מקוונים
קנדה  | Defamation in Canadian CyberSpace  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021