Share


 

תאריך: 18/02/2008

בש"א 25194/07 (בתיק עיקרי א 1027/08)

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בפני כב` השופטת רות רונן

גאי בן אהרון נ` גאמא שיפינג ישראל בע"מ ואח`

 

העובדות

 

1. בקשה לצו מניעה שימנע מן המשיבים לעשות שימוש בשמות המסחריים smart move ו-smart ship.

 

2. המבקשים טוענים כי הינם שותפים בעסק שילוח בינלאומי, הפועל תחת השם המסחרי smart move, אשר רשום על שמו של המבקש 1. הדומיין של smart move רשום על שמו של המבקש 2, אשר לטענת המבקשים הוא (המבקש 2) שיצר את השם smart move וכל התכנים באתר באמצעותו פועל העסק של המבקשים הינו פרי יצירתו המקורית של המבקש 2.

 

3. לטענת המבקשים, אתר האינטרנט שלהם הועתק על ידי המשיבים, אשר עשו שימוש שלא כדין בשמות smart move ו-smart ship, ובכך הפרו זכויות יוצרים של המבקשים, ביצעו עוולה של גניבת עין והתערבות לא הוגנת והכבדה על גישת לקוחות אל העסק. כמו כן, נטען כי המשיבות עשו עושר ולא במשפט והפרו את סימן השירות או השם המסחרי smart move ודיללו אותו.

 

4. לעניין השם smart ship טוענים המבקשים כי מדובר בשם מטעה, אשר המבקשים השתמשו בו בכוונה ובזדון בכתובות האתרים שלהם, כדי לנקוט תחרות בלתי הוגנת כלפי המבקשים.

 

5. המשיבות, מצידן, טוענות כי המיזמים של smart move פותחו על ידי המבקשים כאשר עבדו בקבוצת גאמא, ולכן, המיזמים הללו הם קניינה הבלעדי של קבוצת גאמא. המבקשים, מצידם, טוענים כי הגו ויצרו את השמות smart move ו-smart ship עוד בטרם עבדו אצל המשיבים.

 

בית המשפט קבע

 

1. בעניין השם smart move, בית המשפט מציין כי אם יינתן הצו ביחס לשם הזה, לא ייגרם למשיבות, לגישתן שלהן, כל נזק. לכן, בית המשפט מעניק צו מניעה זמני ככל שהדברים נוגעים לשם smart move.

 

2. עוד מציין בית המשפט כי תביעתם של המבקשים ביחס לשם smart move איננה נעדרת עילה, שכן מחומר הראיות עולה כי המבקש 2 הוא זה שפיתח את השם smart move והוא זה אשר נרשם כבעל דומיין זה. כמו כן, לאחר שנפסקו קשריו העסקיים של המבקש 2 עם המשיבות, המשיבות לא בקשו כי הדומיין יועבר על שמן.

 

3. לעניין השם smart ship, בית המשפט קובע אמנם קיים דמיון מסוים בין השמות smart move ו-smart ship, אולם המבקשים לא הוכיחו ברמה הנדרשת את האפשרות כי לקוחות פוטנציאליים אכן יתבלבלו ביניהם. לכן, בית המשפט דוחה את הבקשה ככל שהיא נוגעת לשם smart ship.

 

 


 

 

 

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

א 001027/08

בש"א 25194/07

 

בפני:

כב` השופטת רות רונן

תאריך:

18/02/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

1.     1.     גאי בן אהרון

2.     2.     שלומי אשר

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

לוי-אטינגר ומסורי

תובעים (המבקשים)

 

נ ג ד

 

 

1.     1.     גאמא שיפינג ישראל בע"מ

2.     2.     ח.ג. ישראל שיפינג בע"מ

3.     3.     אלפא אוג איטרנשיונל בע"מ

4.     4.     אינטר מוברס בע"מ

5.     5.     א.ג.ס שחקים בע"מ

6.     6.     מיפרייס בע"מ

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

מצלאוי

נתבעים (המשיבים)

 

החלטה

 

1.         המבקשים עתרו לכך שבית המשפט יוציא צו מניעה שימנע מהמשיבים לעשות שימוש בשם המסחרי smart move, ובשם smart ship, וכן כי יוצא צו המונע הפרת זכויות יוצרים בתכנים שהעתיקו המשיבות 1-5 מתוך אתר האינטרנט של המבקשים.

 

המבקשים עותרים כי בית המשפט יורה למשיבים לחדול מלהזדהות מול קהל לקוחות פוטנציאלים כמי שיש להן זיקה לשם smart move, ולחדול מקידום אתרי האינטרנט של המשיבות 1-5 באמצעות השימוש בשם smart move או smart ship או כל וריאציה שלהם. באשר למשיבה 6, עתרו המבקשים כי ביהמ"ש יורה לה לגרום לכך כי באתרי האינטרנט שמפעילות המשיבות 1-5 באמצעות המשיבה 6, יוסר לאלתר השם smart move או smart ship, וייפסק כל קידום של אתרים המזדהים תחת שמות אלה, כי יוסרו כל התכנים המפרים וכי האתרים המפרים לא יועלו לאוויר דרך האתר של המשיבה 6.

 

טענות המבקשים

 

2.         לטענתם של המבקשים, הם שותפים בעסק העוסק בשילוח בינלאומי. העסק פועל תחת השם המסחרי smart move, והוא רשום על שמו של המבקש 1.

 

המבקש 1 הוא אחיו של מר גבי בן אהרון, שמנהל את המשיבות 1-5 (להלן: "קבוצת גאמא"). המבקש 1 עבד בקבוצת גאמא, לגרסתו – בפעם הראשונה לפני 3 שנים, כשלאחר מכן הוא עזב לתקופה של 10 חודשים. המבקש 1 חזר לעבוד בגאמא משנת 2005 ועד סוף יוני 2007.

 

3.         ביולי 2007 פתחו המבקשים את העסק smart move. הדומיין של smart move רשום על שמו של המבקש 2, ולטענתו הרישום נעשה על ידיו עוד בחודש ינואר 2007, ולא על ידי המשיבות או מי מהן. לכן גם מוענו כל ההודעות ביחס לאתר וקידומו למבקש 2.

 

המבקש 2 עבד כשכיר במשיבה 4 עד יום 30.1.07, ולאחר מכן הוא עבד כ"פרי לנסר" – קבלן עצמאי - במשיבה 4. בהתאם להסכם בין המבקש 2 למשיבה 4, הוא היה זכאי לאחוזים מהתמורה שקבלה המשיבה 4 מכל לקוח שהיה מביא תחת השם smart move. המבקש מימן את קידום אתר האינטרנט. כאשר עבד המבקש 2 עבור המשיבה 4, היה הסדר תשלומים, מכוחו הועבר על ידי המשיבה 4 תשלום לאתר גוגל לקידום האתר (תשלום שקוזז לטענת המבקשים מהרווחים שהיה על המשיבה 4 להעביר למבקש 2). הסדר זה נפסק כאשר נפסק הקשר בין הצדדים.

 

יוער כי המשיבה 4 היתה בבעלות משותפת של מר גבי בן אהרון ושל אחיו, הוא המבקש 1. המבקש 1 אף ניהל את החברה הנ"ל.

 

4.         כפי שפורט לעיל, בקשת המבקשים מתייחסת הן לשם smart move והן לשם smart ship. המבקשים טוענים כי המבקש 2 הוא שיצר את השם smart move, וכי כל התכנים באתר באמצעותו פועל העסק של המבקשים (www.smart-move.co.il), הם פרי יצירתו המקורית של המבקש 2, יצירה שנהגתה על ידיו עוד בטרם הוא עבד כשכיר או קבלן עצמאי עם המשיבות. לטענת המבקשים, מסקנה זו עולה מתלושי השכר של המבקש 2. לכן, המבקש 2 הוא בעל הזכויות הקנייניות באתר האינטרנט smart move, ובשם המסחרי.

 

המבקשים טענו כי הם הוכיחו שזכויותיהם הקנייניות נפגעו – שכן אתר האינטרנט שלהם הועתק על ידי המשיבים, כי נעשה שימוש שלא כדין בשמות smart move ו-smart ship, הופרו זכויות יוצרים שלהם, בוצעה עוולה של גניבת עין, והתערבות לא הוגנת והכבדה על גישת לקוחות אל העסק. כן הוכח שהמשיבות עשו עושר ולא במשפט, והפרו את סימן השירות או השם המסחרי smart move ודיללו אותו.

 

טענות המשיבות

 

5.         טענתן העיקרית של המשיבות ביחס לאמור בבקשה, היא כי המיזמים של smart move ושל smart ship פותחו על ידי המבקשים כאשר הם היו עובדים בקבוצת גאמא. המשיבים טענו כי המיזם "smart move" נוצר ומומן על ידי המשיבה 4 בתקופה בה המבקשים עבדו בה. לכן, כך טענו המשיבות בתשובתם, המיזמים הללו הם קניינה הבלעדי של קבוצת גאמא, מכוח ס` 5(1) ב` לחוק זכויות יוצרים.

כן נטען כי המבקשים לא הביאו כל ראיה לכך שהכספים ששולמו לקידום המיזם של smart move קוזזו משכרם.

המשיבות מוסיפות וטוענות, כי המבקשים לא הוכיחו את עילות התביעה שלהם. כן נטען כי מאזן הנוחות אינו מצדיק את המסקנה לפיה נדרש סעד זמני, ואין לזקוף את דבריו של מר גבי בן אהרון, המצהיר מטעם המשיבים, בפרוטוקול הדיון בהקשר זה - לחובתו. עוד נטען כי המבקשים לא הוכיחו כי אי מתן הצו יגרום להם נזק כלכלי, וכן לא הוכח כי יש להם מוניטין שעלול להיפגע. כן טענו המשיבות, שהמבקשים נהגו בחוסר תום לב, וכי הבקשה הוגשה בשיהוי.  

 

 

דיון

 

6.         כידוע, כאשר בית המשפט בוחן בקשה למתן סעד זמני, עליו לבחון הן את סיכויי המבקש בתביעתו, והן את מאזן הנוחות – היינו את הנזק שעלול להיגרם למבקש אם הצו לא יינתן, לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם הצו יינתן. כפי שיובהר להלן, אני סבורה כי יש להתייחס בנפרד לטענות המבקשים ביחס לשם smart move וביחס לשם smart ship. באשר לשם smart move, הרי לאור עמדת המצהיר מטעם המשיבים - לא ייגרם נזק אם הצו יינתן, ולכן מאחר שהעילה איננה נעדרת סיכוי, יש מקום לתת את הצו כמבוקש. באשר לשם smart ship, אינני סבורה כי יש להיעתר לבקשה.

 

השם smart move

7.         ביחס לשם smart move, היתה קיימת לכאורה מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם הפיתוח של השם נעשה על ידי המבקשים כעובדים או קבלנים של המשיבות או מי מהן. בהקשר זה טענו המבקשים כי המבקש 2 הגה ויצר את השם smart move עוד בטרם הוא עבד כלל אצל המשיבות. להוכחת ענין זה צירפו המבקשים מסמך, על פיו נרשם שם האתר באינטרנט על שם המבקש 2 עוד בחודש ינואר 2007 (ולא ביולי כפי שטענו המשיבות).

 

המבקשים טענו כי לאחר מכן, וכנגד אחוזים שהיה עליו לקבל מהמשיבה 4, הרשה המבקש 2 למשיבה 4 לעשות שימוש בשם smart move.

 

המבקשים טוענים כי אין אמת בטענת המשיבות כאילו המשיבה 4 קידמה את אתר האינטרנט – לטענתם, המשיבה 4 העבירה תשלומים בגין קידום האתר במנוע החיפוש גוגל ובמשיבה 6 ישירות לספקי השירות, והיא קיזזה סכומים אלה מהרווחים אותם היה מבקש 2 זכאי לקבל ממנה במסגרת היחסים ביניהם.

 

8.         כפי שהובהר לעיל, היה מקום לברר, לצורך הדיון בצו ככל שהוא מתייחס לשם smart move, את שאלת סיכויי המבקשים להוכיח את טענתם לפיה המבקש 2 הגה את השם עוד לפני שהיה עובד של המשיבה 4. אולם, לאור תשובותיו של מר גבי בן אהרון בחקירתו הנגדית, אין למעשה צורך בכך.

 

העד מר גבי בן אהרון העיד בחקירתו הנגדית כי מאז מכתב הדרישה ששלחה אליו ב"כ המבקשים, הוא הפסיק לפרסם את השם smart move. הוא העיד גם כי אם קיים באתרים של המשיבות מסך שכתוב עליו השם smart move, הוא יוסר לאלתר. כאשר העד נשאל אם השימוש בשם smart move חשוב למשיבות מבחינה עסקית, הוא השיב "לא. מדובר באחי ואני חושב שאם השם הזה יכול להביא לו לרווח להצלה אנו נשמח לסייע לו" (ר` עמ` 6 שורות 22-23 לפרוטוקול). מכאן שאם יינתן הצו ביחס לשם זה, לא ייגרם למשיבות, לגישתן שלהן, כל נזק.

 

לאור התשובות האלה, אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני ככל שהדברים נוגעים לשם smart move.

 

  1. למעלה מן הצורך אציין, כי אני סבורה כי תביעתם של המבקשים ביחס לשם smart move איננה נעדרת עילה. כך, מחומר הראיות שהוצג לי, עולה כי המבקש 2 היה זה שפיתח את השם smart move, וכי הוא זה שנרשם באופן אישי כבעל הדומיין בשם זה. הקבלה שצורפה כנספח 3 לתצהיר המבקש 2 בתמיכה לתשובת המבקשים, מעידה לכאורה על כך שהמבקש 2 הוא ששילם עבור רכישת הדומיין smart move וכי תשלום זה נעשה עוד ביום 13.1.07. יוער כי טענת המצהיר מטעם המשיבות לפיה הוא זה ששילם עבור רישום הדומיין בכרטיס האשראי שלו – לא הוכחה.

 

  1.  עוד יש לציין כי גם לאחר שנפסקו קשריו העסקיים עם המשיבות, המשיבות לא בקשו כי הדומיין יועבר על שמן. גם הכתובת למשלוח מסמכים בהקשר זה – היתה כל העת כתובתו של המבקש 2. כמו כן, המשיבות לא הוכיחו כי הם שלמו עבור קידום הדומיין באתר "גוגל" לאחר שהקשר בין הצדדים נפסק – או לפני שהוא החל.

 

כל העובדות הללו, מחזקות אף הן את גרסתם של המבקשים ביחס לזכויות בשם smart move, ברמה שדי בה לשלב הנוכחי של הדיון – ודאי לאור העובדה שכפי שהובהר לעיל, למשיבות לא ייגרם כל נזק אם הצו יינתן.

 

השם smart ship

11.       כאמור, המבקשים העלו טענות גם ביחס לשם smart ship. הם טוענים כי השם הוא שם מטעה. המילה smart, כך נטען, איננה מאפיינת או ייחודית לעסקים בתחום השילוח, והמשיבות השתמשו בה בכוונה ובזדון בכתובות האתרים שלהן, כדי לנקוט תחרות בלתי הוגנת כלפי המבקשים, במטרה להטעות את הציבור, להכביד על הגישה לעסק של המבקשים, לגזול מהם פניות, לקוחות ופרנסה, ולחבל בעסקם.

 

השאלה שיש לברר אותה היא האם ישנו סיכוי סביר שבית המשפט יקבל את טענתם של המבקשים ביחס לשם smart ship, וכן לבדוק את מאזן הנוחות ככל שהדבר נוגע לצו המניעה בהקשר זה.

12.       כדי להוכיח את טענותיהם ביחס לשם smart ship, מוטל על המבקשים להוכיח כי הם בעלי הזכויות בשם smart move, וכי השימוש בשם smart ship על ידי המשיבות הוא שימוש אסור.

 

גם בהנחה שיוכח כי השם smart move שייך למבקשים, מדובר בטענה שאיננה פשוטה להוכחה. יהיה על המבקשים לשכנע את בית המשפט כי לקוחות פוטנציאליים עשויים להתבלבל בין השם smart move לבין השם smart ship.

חרף הדמיון המסוים בין השמות, אינני סבורה כי המבקשים הוכיחו ברמה הנדרשת לשלב זה של הדיון, את האפשרות כי לקוחות פוטנציאלים אכן יתבלבלו ביניהם.

 

13.       באשר למאזן הנוחות – המשיבות עושות שימוש בשם smart ship. מנגד, המבקשים לא השכילו להוכיח כי דווקא השימוש בשם זה הוא הגורם להם נזק, וכי אם יופסק השימוש בשם smart move ויוסרו כל ההפניות מאתר המשיבות לשם זה – כי הנזק לו הם טוענים לא יימנע.

 

לכן, אינני נעתרת לבקשת המבקשים ככל שהיא נוגעת לשם smart ship.

 

14.       אני נעתרת לבקשה ביחס לשם smart move, ומורה ביחס לשם זה כמבוקש בס` 29 לסיכומי המבקשים. מאחר שהעד מטעם המשיבות טען כי הדבר לא יגרום למשיבות נזק – מותנה הצו הזמני בהקשר זה בערבות בלתי מוגבלת בסכום של אחד המבקשים לכל נזק שייגרם למשיבות.

 

הוצאות הבקשה בסך 15,000 ₪ + מע"מ – לפי התוצאות בהליך העיקרי.

המזכירות תעביר את התיק לרשם להמשך הדיון בתביעה.

 

היום 18.2.08 בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

__________

ר. רונן, שופטת

 

 

 

 

 

 

 

 18/02/2008חדשות
ישראל  | טדי שגיא ישלם 10 מליון ש"ח לנועם לניר  
ארצות הברית  | מעצב של Apple מפסיד במאבק על שם מתחם  
ארצות הברית  | חברה מקליפורניה הפסידה את שם המתחם Virtualsex.com  

מאמרים
ישראל  | ``היו שניים רוכבים`` - על בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר  
ישראל  | על הודעת הסתלקות בסימני מסחר  
ארצות הברית  | בית המשפט קובע כי למטא טגים אין כל משמעות  

פסיקה
ישראל  | בש``א 20777/05 אינטרלוג`יק בע``מ נ` Empire Online Limited ואח`  
ישראל  | בשא 1632/04 (בתיק עיקרי: א 4878/03, שלום ראשון לציון), פרחי שדרות חן ואח` נ` זר  
ישראל  | ה.פ. 317/01 (מחוזי ת``א) הורים וילדים נ` חברת צעד ראשון ואח`  

מקורות מקוונים
בינלאומי  | מדיניות שימוש בשמות מתחם ויישוב הסכסוכים - UDRP  
אנגליה  | המוסד לפרקליטי סימני מסחר - ITMA  
אירופה  | איגוד סימני המסחר האירופי - ECTA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022