Share


תאריך: 25.11.2007
בית משפט השלום בראשון לציון   
בפני כבוד השופט שוורץ אורן
ת.א. 4854/07, בש"א 4470/07
חיים ברלומנפלד ואח` נ` גוגל
 
 
עובדות
1.    בקשה לצו עשה להעברת כתובת IP של גולש מעוול לכאורה על מנת לזהותו ולהגיש נגדו תביעה בעילת לשון הרע.
2.    כתובת ה-IP נמצאת בידי גוגל.
3.    הצדדים סיכמו כי ימסר לכותב האנונימי, באמצעות יומן הרשת, הודעה משותפת המודיעה לו על הדיון ומזמינה לחשוף את זהותו, או להופיע לדיון, או להתנגד לחשיפת זהותו באמצעות כתב בית דין, אשר שם הכותב האנונימי יקרא בו "פלוני". עם פרסום ההודעה תימסר כתובת ה - IP לבית המשפט ובכך יבוא לסיום חלקה של Google Inc בהליכים. 
4.    הכותב האנונימי לא התייצב לדיון, למרות ההזמנה.
 
נקבע
 
1.    לחשיפת פרטי "כותב אנונימי" קיימות שתי גישות ראויות: הראשונה באה לידי ביטוי בבש"א (י-ם) 4995/05 פלונית נ` בזק בינלאומי (2006) ולאחרונה בה"פ (ת"א) 541/07 עו"ד סבו נ` ידיעות אינטרנט (2007).
2.    מן הפרסומים שהוצגו בפני בית המשפט יש כדי לעמוד בשתי הגישות, כאשר קיימות לכאורה יסודות העבירה הפלילית לפי סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 וכן עילת תביעה אזרחית לצד קיומו של דבר מה נוסף.  
3.    בית המשפט נעתר לבקשה בכפוף להסדר בין הצדדים.

 

 

   

בתי המשפט

בשא004470/07

בית משפט השלום ראשון לציון

בתיק עיקרי: א   004854/07

25/11/2007

תאריך:

כב` השופט שוורץ אורן

בפני:

 
 
 

 

 
 

 

1. חיים ברלומנפלד

2. גדעון עידן

3. אבי יעקבוביץ

בעניין:

המבקשים

עוה"ד בן ציון אדורם ותומר אלטוס

ע"י ב"כ

 

 

- נ ג ד -

 

 
 

Google Inc.  

 

 

המשיבים

עוה"ד גולדפרב, לוי ערן, מאירי ושות`

ע"י ב"כ

 

 
 
  
 
 
 
 
החלטה

 

1.       לפניי בקשה שעניינה צו עשה, להורות למשיבה להעביר לידי המבקשים את כתובת ה-IP של המחשב האישי של כותב יומן רשת (להלן: "הכותב") הקרוי "מה מתרחש בשערי תקווה" (להלן: "הבלוג") לצורך הגשת תביעת לשון הרע נגדו.

 

2.       הישוב שערי תקווה עומד בפני בחירות ועד מקומי אשר יתקיימו ביום 27.11.2007. מדצמבר 2006 החל הכותב לפרסם בבלוג פרסומים אודות המבקשים, חברי הועד, המבקשים להיבחר בבחירות הקרובות.

 

3.       לטענת המבקשים, פרסומי הכותב עולים לכדי "לשון הרע". הואיל והכותב אינו מזדהה בשמו האמיתי, מבוקש מהמשיבים למסור את כתובת ה-IP הפרטית שלו, על מנת לזהותו ולהגיש נגדו תביעה שסכומה העומד על סף 300,000 ₪.

 

4.       בתחילה, הוגשה הבקשה כנגד גוגל ישראל בע"מ. בתשובתה, טענה גוגל ישראל כי חשיפת פרטי הכותב האנונימי לא צולחת את מבחני הפסיקה הבאים לשקף את האיזון בין הפגיעה בחופש הביטוי מחד, לבין הזכות לשם טוב מאידך.

 

5.       לאחר דיון ראשוני בבקשה, נתבקש תיקון הבקשה כך שתוגש כנגד גוגל אינטרנשיונל אל.אל.סי. בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסדר דיוני שעיקריו כדלקמן:

 

          א.      כתובת ה – IP מצוייה בידי התאגיד   Google Inc..

 

ב.       הצדדים ימסרו לכותב האנונימי, באמצעות יומן הרשת, הודעה משותפת המודיעה לו על הדיון ומזמינה לחשוף את זהותו, או להופיע לדיון, או להתנגד לחשיפת זהותו באמצעות כתב בית דין, אשר שם הכותב האנונימי יקרא בו "פלוני".   

 

ג.       עם פרסום ההודעה תימסר כתובת ה - IP לבית המשפט ובכך יבוא לסיום חלקה של Google Inc בהליכים. 

 

6.       בהקשר זה ראוי לציין, כי למרות סימני שאלה שהועלו לאחרונה לגבי יכולות האכיפה של צו בית משפט בישראל כלפי תאגידים זרים, הרי שהצדדים שלפניי גיבשו הסדר ראוי, השומר מחד על אנונימיות הכותב ועל זכותו לחופש ביטוי, ומאידך מאפשר לנפגע לפעול על מנת להגן על שמו הטוב.

 

7.       אשר לחשיפת פרטי "כותב אנונימי" קיימות שתי גישות ראויות: הראשונה באה לידי ביטוי בבש"א (י-ם) 4995/05 פלונית נ` בזק בינלאומי (2006) ולאחרונה בה"פ (ת"א) 541/07 עו"ד סבו נ` ידיעות אינטרנט (2007). על פי גישה זו, יש להורות על חשיפת פרטי הגולש האנונימי רק מקום בו תוכן הפרסום יכול להקים אחריות פלילית בגין לשון הרע. לעומת זאת, על פי הגישה השניה, שמוצאת את ביטוייה בבר"ע (חי`) 850/06 רמי מור נ` ידיעות אינטרנט (2007), די להראות כי למבקש עומדת זכות תביעה לו זהותו הייתה ידועה וכי יתקיימו נסיבות נוספות המהוות "דבר מה נוסף".

 

8.       המבקשים שלפניי הינם נבחרי ציבור. כאשר מדובר באדם פרטי, הנטייה לחשוף זהותו של גולש תהיה קלה יותר. לעומת זאת, כשמדובר בנפגע שהינו איש ציבור, העומד בפני בחירות, יש למצוא נקודת איזון חדשה ושונה בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב.

 

9.       השיקולים הם לכאן ולכאן: מחד, הואיל ומדובר בהתמודדות למשרה ציבורית, זכות הציבור לדעת בצירוף החשש מהרתעת גולשים להתבטא ברשת, יתכן ויטו את הכף לעבר שמירה על אנונימיות הגולש. מאידך, ניתן לטעון לחשיבות יתרה לטיהור שמו של אדם המבקש להתמודד למשרה ציבורית.

 

10.     הכותב האנונימי לא התייצב לדיון, למרות ההזמנה. על פי דברי ב"כ המשיבה, נמסרה לו הודעה בדבר הדיון והבקשה, אולם הוא בחר שלא לפרסם את ההודעה באתר.

 

11.     עיינתי בתדפיסי הבלוג. הכותב האנונימי לא הסתפק בכתיבת ביקורת ציבורית כי אם תיאר בפרוטרוט, על גבי עשרות עמודים בבלוג, מעשים שנעשו לכאורה, על ידי המבקשים (ובפרט המשיב 1) אשר מעלים חשש של ממש לפלילים:

 

א.             יחוס למבקש 1 התחזות כנכה לצורך קבלת הנחה בארנונה.

ב.             יחוס למבקש 1 קשר עם משפחת ששמה נקשר בפשע, שתשמש בוררת בסכסוך כספי שלו.

ג.               יחוס של מתן שוחד לקבלן.

ד.             יחוס של מתן שוחד מאת המבקש 1 אל המשיב 3.

ה.             יחסו של מתן שוחד מאת המבקש 1 אל המשיב 2.

 

12.     בפרסומים אלה יש כדי להקים לכאורה את יסודות העבירה הפלילית לפי סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. בוודאי ובוודאי שיש בהם כדי להקים לכאורה עילת תביעה אזרחית לצד קיומו של דבר מה נוסף.    

 

13.     בנסיבות אלה הנני רואה לנכון להיעתר לבקשה. כתובת ה-IP תימסר למבקשים בהתאם להסדר הדיוני שנקבע בין הצדדים. 

ערבות בנקאית מספר 0003/4–1344– 30 – 77 /010498-682 תוחזר לב"כ המבקשים.

 

ניתנה היום ט"ו בכסלו, תשס"ח (25 בנובמבר 2007) במעמד הצדדים.

 

אורן שוורץ, שופט

 

 25/11/2007חדשות
ארצות הברית  | 500,000$ לשוטרת שנפגעה מלשון הרע  
ישראל  | האם גם בישראל ניתן לעשות שימוש בהליך John Doe ?  
ארצות הברית  | תוכנת בית משפט שולחת חפים מפשע למאסר  

מאמרים
ישראל  | לראשונה בישראל: הליך פלוני אלמוני בבית המשפט  
ארצות הברית  | מושבעים בעידן הטכנולוגיה  
ישראל  | מסלול ירוק או אדום?  

פסיקה
ישראל  | ה``פ 3260/04 (מחוזי ירושלים) ישראל אקרמן נ` היידפארק ואח`  
ישראל  | ת.א. 037692/03 (שלום-ת``א) יצחק סודרי ואח` נ` היידפארק מרכז הפורומים הישראלי וא  
ישראל  | ת``א 2322-07 (מחוזי תל אביב) איסטלקום בע``מ ואח` נ` חברת נוקיה  

חקיקה
ישראל  | תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה  
ישראל  | הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים  
ישראל  | תיקון המתיר לצדדים להמציא כתבי בי דין באמצעות דואר אלקטרוני  

מקורות מקוונים
ארצות הברית  | ארגון האנונימיות באינטרנט  
ארצות הברית  | Cyber SLAPP  
קליפורניה  | פרויקט למניעת תביעות אסטרטגיות נגד השתתפות הציבור הקליפורני  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020