Share


 

תאריך: 06/11/2007

א 1753/07

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בפני כב` השופט יהודה זפט, סגן הנשיא

וובס פלנט בע"מ נ` חזי חזן ואח`

 

העובדות

 

1. התובעת הינה חברה אשר עוסקת בפיתוח ושיווק מערכת לבנייה וניהול אתרי אינטרנט. בבעלותה אתר אינטרנט בשם מתחם www.webplanet.com.

 

2. הנתבעים רכשו אתר אינטרנט בשם המתחם www.webplanet.co.il, המקשר לאתר אינטרנט בשם מתחם www.artvision.co.il שבבעולתם, בו משווקים הנתבעים מערכת לבניית אתרי אינטרנט.

 

3. התובעים טוענים כי מעשי הנתבעים מהווים הפרת סימן מוכר היטב, גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת, תיאור כוזב, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, הטעיה והפרת חובה חקוקה.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט קבע כי הממצאים העובדתיים מבססים כי התובעת רכשה מוניטין בקרב הציבור הרלבנטי של העוסקים בישראל בטכנולוגיה לבניית אתרים. כמו כן, בית המשפט קובע כי הנתבעת מתחרה בתובעת.

 

2. בית המשפט קובע כי רכישת שם המתחם הישראלי ע"י הנתבעת נעשתה מתוך מודעות לשם המתחם בו משתמשת התובעת בעסקיה ומתוך מודעות לתחרות העסקית בין התובעת לנתבעת, ולכן בית המשפט סבור כי ברכישת שם המתחם הישראלי פעלו הנתבעים בחוסר תום לב.

 

3. בית המשפט קובע כי שילוב המילים web ו-planet שולל את האופי הגנרי הטבוע בכל אחת מהמלים לכשעצמן, והופך את הסימן בכללותו (web planet) לשם מרמז, הכשיר להגנה. עם זאת, בית המשפט קובע כי בהתחשב בפעילות השיווקית והפרסומית המצומצמת, ובהעדר ראיות להיקף מכירותיה, נראה כי הסימן "web planet" אינו סימן מוכר היטב.

 

4. היות ומוניטין התובעת הוכח, וכן הוכח חשש להטעיה, בית המשפט קובע כי בשימוש שעשו הנתבעים בשם המתחם הישראלי עיוולו בגניבת עין כלפי התובעת.

 

5. כמו כן, בית המשפט קובע כי ברכישת שם המתחם הישראלי עיוולו הנתבעים בעוולה של התערבות לא הוגנת.

 

6. לכן, בית המשפט קובע כי על הנתבעים להעביר לבעלות התובעת את הזכויות בשם המתחם www.webplanet.co.il, כנגד תשלום ההוצאות בהם עמדו הנתבעים בפועל לשם רכישת המתחם.

  

   

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

א    001753/07

 

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

 

06/11/2007

 

 

 

 

 

 

בעניין:

וובס פלנט בע"מ

 

 

ע"י בא כח עוה"ד

איתן ישראלי

התובעת

 

נ ג ד

 

 

1.       1.       חזי חזן

2.       2.       רמי אטלן

3.       3.       ארטויז`ן בע"מ

 

 

ע"י בא כח עוה"ד

דוד אבולעפיה ושלומי סבג

הנתבעים

 

פסק דין

רקע

 

התובעת, חברת וובס פלנאט בע"מ התאגדה ביום 25.10.04 ועוסקת בפיתוח ושיווק מערכת לבנייה וניהול אתרי אינטרנט. בבעלותה אתר אינטרנט בשם מתחם www.websplanet.com .

 

ביום 1.4.07 רכשו הנתבעים אתר אינטרנט בשם מתחם www.websplanet.co.il  (להלן: "שם המתחם הישראלי") הכולל קישור המוביל לאתר אינטרנט בשם מתחם www.artvision.co.il  שבבעלותם, בו משווקים הנתבעים מערכת לבניית אתרי אינטרנט.  

 

בתביעה שלפני תובעת התובעת כדלהלן:

 

א.      א.      לאסור על הנתבעים ו/או מי מטעמם לעשות שימוש בשם "websplanet" ו/או בשם המתחם הישראלי, לרבות בניית, הרחבת האתר בשם מתחם זה, הוספה, שינוי או כל פעולה אחרת בשם ובשם המתחם האמורים.

 

ב.      ב.      להורות לנתבעים להעביר לבעלות המבקשת את הזכויות בשם המתחם הישראלי, לפעול ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע ההעברה.

 

טענות התובעת

 

במשך שנות פעילותה של התובעת רכשה התובעת הפועלת תחת הסימן "websplanet" מוניטין כמספקת מערכת לבניה וניהול אתרי אינטרנט שאינה מצריכה ידע מקצועי מוקדם, באופן המאפשר בניית אתרי אינטרנט רבים בזמן קצר.

 

הנתבעים עוסקים בבניית אתרי אינטרנט ומתחרים בתובעת.

 

שם המתחם הישראלי דומה מאוד לסימן "websplanet" ועל כן קיים חשש שציבור הגולשים באינטרנט יטעה לחשוב שהאתר בעל שם המתחם הישראלי המוביל לאתר האינטרנט של הנתבעת הוא אתר האינטרנט של התובעת.

 

הנתבעים יצרו באתר האינטרנט בעל שם המתחם הישראלי קישור לאתר האינטרנט www.artvision.co.il  באמצעותו הם משווקים את מוצריהם. בכך יש כדי ללמד שהנתבעים מבקשים להיבנות מהמוניטין של התובעת ו/או להכביד בחוסר תום לב על גישת לקוחות הנתבעת לעסקה של הנתבעת.

 

מעשיהם של הנתבעים מהווים הפרת סימן מוכר היטב, גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת, תיאור כוזב, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, הטעיה והפרת חובה חקוקה.

 

טענות הנתבעים

 

התובעת נמנעה מלרכוש את שם המתחם הישראלי במשך כל שנות פעילותה אף ששם זה היה פנוי עד לרכישתו על ידי נתבע 2 (להלן: "רמי") ביום 1.4.07. משהקדימו הנתבעים את התובעת ורכשו את שם המתחם הישראלי כדין ובתום לב, אין לתובעת שלא טרחה להגן על המוניטין הנטען בסימן "websplanet" להלין אלא על עצמה.

התובעת פועלת בתחומה כשלוש שנים בלבד ולא הראתה את שיעור חלקה בשוק הרלבנטי, לפיכך, לא הוכח שהתובעת ו/או הסימן "websplanet" רכשו מוניטין.

 

וובס פלנט הוא מונח גנרי ולכל היותר מונח תיאורי בקשר עם השימוש באינטרנט, והמילים    "web", "planet" ו – "webplanet" משמשים את גולשי האינטרנט לרוב. לפיכך, אין להפקיע מהציבור את אפשרות השימוש במילים אלה.

 

אתר האינטרנט בעל שם המתחם הישראלי מיועד ליתן לקהל הגולשים באינטרנט שירותי מידע שאינם מתחרים בתובעת.

 

 

דיון

 

דיון עובדתי

 

שלוש שאלות של עובדה נתונות במחלוקת בין הצדדים: האחת, האם הוכיחה התובעת מוניטין. השניה, האם הנתבע מתחרה בעסקי התובעת. השלישית, האם רכישת שם המתחם הישראלי על ידי הנתבעת נעשתה בתום לב.

אדון במחלוקות אלה כסדרן.

 

מתצהירו של גיא קרוליצקי, המצהיר מטעם תובעת, עולה כי התובעת התאגדה ביום 25.10.04 ומאז היא פועלת תחת השם "websplanet" בשיווק מערכת לבנייה וניהול של אתרי אינטרנט. עוד עולה מהתצהיר האמור כי התובעת השקיעה מאמצים ומשאבים כספיים רבים כדי לפרסם את מוצריה תחת השם "websplanet", כי חיפוש השם האמור באינטרנט באמצעות מנוע החיפוש google חושף עמודים רבים המפנים לאתרי אינטרנט שנבנו באמצעות המערכת של התובעת ולפרסומים של התובעת, וכי התובעת משתפת פעולה עם גופים וארגונים שונים, כי פרסמה את המערכת לבניית אתרי אינטרנט בעיתונים "מדיום" וגלובס ובאמצעות דיוור ישיר.

 

עוד הראתה התובעת שחברת דפי זהב מציעה ללקוחותיה לבנות אתרי אינטרנט באמצעות המערכת של התובעת, כי הקימה 75,000 אתרי אינטרנט תוך שיתוף פעולה עם פורטל סטודנטים בשם "Professor" בו היא מציעה את שירותיה לסטודנטים.

עובדות אלו, יחד עם החלטת המשיבים לעשות שימוש בשם המתחם הישראלי בנסיבות שיפורטו לקמן, מבססים ממצא לפיו התובעת רכשה מוניטין בקרב הציבור הרלבנטי של העוסקים בישראל בטכנולוגיה לבניית אתרים, לגביו העיד גיא קורליצקי שהינו קהל יעד מצומצם (עמ` 3 שורה 16 ישיבת 12.6.07).

 

האם הנתבעת מתחרה בעסקי התובעת

 

מהאמור בסעיף 23 לכתב ההגנה עולה כי נתבעת 3 (להלן: "הנתבעת") משווקת מערכת quickyewb להקמה וניהול של אתרי אינטרנט. כך גם עולה מדף הבית של אתר האינטרנט של הנתבעת (נספח ב לכתב ההגנה). בחקירתו הודה רמי כי הנתבעת עוסקת "בבניית אתרים וגם בטכנולוגיות" (ש` 6 בע` 6 לפרוטוקול מיום 12.6.07) ואף הודה כי הנתבעת מתחרה בתובעת (ש` 9 בע` 8 לפרוטוקול מיום 12.6.07).

 

לפיכך, אני קובע כי הנתבעת מתחרה בתובעת.

 

      תום לבה של הנתבעת

 

1.       1.       הנתבעים טוענים כי בעת רכישת שם המתחם הישראלי לא הכירו את התובעת ולא היו מודעים לפעילותה תחת שם המתחם שבבעלותה.

 

אין חולק כי נתבע 1 (להלן:"חזי") הכיר את התובעת (סעיף 42 לכתב ההגנה) וממילא ידע על פעילותה. עוד נמצא כי ביום 1.4.07 רכש חזי את שם המתחם הישראלי (נספח ו לכתב

     התביעה).

 

לפיכך, אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה שם המתחם הישראלי נרכש על ידי רמי שלא הכיר את התובעת.

 

2.       2.       בחקירתו העיד רמי (ש` 18 בע` 9 לפרוטוקול מיום 12.6.07):

 

"ש. באשר לנספח ט לתביעה, עמוד אינטרנט – אתה מאשר שהוא מקשר ישירות למוצר קוויקי ווב?

ת. אני מאשר."

 

מעדותו זו של רמי עולה, כי הנתבעים עושים שימוש בשם המתחם הישראלי באופן המוביל לאתר האינטרנט של הנתבעת המשווקת את מערכת ה – quickyweb. לכך יש להוסיף כי בשיווק מוצריה ובהם מערכת ה - quickyweb משתמשת הנתבעת גם באתר האינטרנט בעל שם המתחם www.artvision.co.il המזוהה עמה (סעיף 22 לכתב ההגנה ושורה 10 בעמ` 8 לפרוטוקול מיום 12.6.07).

 

נמצא שרכישת שם המתחם הישראלי השונה מהסימן המזוהה עם הנתבעת, לא נועדה לסייע ללקוחותיה של הנתבעת להגיע אל אתרי האינטרנט של הנתבעת.

 

3.       3.       בחקירתו העיד רמי כי רכישת שם המתחם הישראלי נועדה לפתח אתר אינטרנט שייתן לציבור גולשי האינטרנט שירותי מידע וקישורים (ש` 21 בע` 6 לפרוטוקול מיום 12.6.07). עדות זו אינה מהימנה עליי. הנתבעת לא פיתחה אתר למתן שירותים כלשהם תחת שם המתחם הישראלי אלא יצרה קישור ישיר לאתרי האינטרנט בעל שם המתחם www.artvision.co.il, או www.quickyweb.ci.il באמצעותם היא משווקת את מוצריה.

 

מסקנתי מכל האמור לעיל היא כי רכישת שם המתחם הישראלי נעשתה מתוך מודעות לשם המתחם בו משתמשת התובעת בעסקיה ומתוך מודעות לתחרות העסקית בין התובעת לנתנבעת, ובנסיבות אלה אני סבור שברכישת שם המתחם הישראלי פעלו הנתבעים בחוסר תום לב.


דיון משפטי

 

א.      א.      סימן מסחר מוכר היטב

 

  1. לטענת הנתבעים המונחים "web", "planet" ו - "websplanet" מהווים שמות גנריים ולכל היותר תיאוריים ועל כן אין להפקיע מהציבור ובמיוחד גולשי האינטרנט את האפשרות לעשות שימוש חופשי בשמות אלה.

 

לטענת התובעת יש להתייחס למונח "websplanet" כמילה אחת ולא לצמד המילים "webs" ו – "planet" לחוד, וכמילה אחת יש לראות במונח "websplanet" כשם המרמז על פעילותה של התובעת.

 

בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" ואח` נ` אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" ואח`, פ"ד נה   (3) 933, בע` 944,(להלן: "ע"א 5792/99") דן בית המשפט בהיקף ההגנה שיש ליתן לסוגי השמות המסחריים ובהם שמות גנריים, תאוריים, מרמזים ושרירותיים, וכך נקבע:

 

"קטגוריה שלישית כוללת שמות רומזים (מרמזים), והם שמות שכשמם כן-הם: מרמזים הם על הטובין בלי שמתארים אותם מפורשות. בסימנים אלה יש "...זיקה מחשבתית מסויימת בין הסימנים לבין הטובין נושאי הסימנים, אך הקשר בין הסימנים לבין הטובין מצריך מחשבה קצרה מטעם הצרכן, בטרם יוכל הצרכן לקשר בין הסימנים לבין מקור הטובין נושאי הסימנים...שמות אלה זוכים להגנה. נוסיף כי אפשר ששמות מסוימים יהיו תיאוריים לטובין מסוימים אך באשר לטובין אחרים יהיו מרמזים או דמיוניים."

 

הנתבעים לא הראו שלמונח "websplanet" יש משמעות מילונית ו/או כי המונח מצוי בשימוש גולשי האינטרנט באופן משמעותי מלבד השימוש שנעשה בו בקשר עם האתרים שנבנו על ידי התובעת. כך גם איני סבור שיש במונח "websplanet" כדי לתאר את המוצר ו/או השירות שמספקת התובעת. לפיכך, נראה לי שבקשר עם תחום פעילותן של התובעת והנתבעת המונח "websplanet" הינו שם מרמז ולא תיאורי.

 

אין חולק כי כל אחת מהמילים "web" ו – "planet" מהווה שם גנרי השגור בפי הציבור הרחב. ברם שילובן של המילים באופן בו הגתה התובעת את המונח "websplanet" שוללות את האופי הגנרי הטבוע בכל אחת מהמילים המרכיבות את המונח "websplanet" והופכות את הסימן בכללותו לשם מרמז הכשיר להגנה.

 

  1. המבקשת טוענת לזכות על פי סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972. בסעיף זה הוגדר "סימן מוכר היטב", כדלהלן: 

 

"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל בסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק."

 

בהתחשב בפעילותה השיווקית והפרסומית המצומצמת של התובעת במשך התקופה הקצרה בה היא פועלת בשיווק המערכת לבניית אתרי האינטרנט, ובהעדר ראיות להיקף מכירותיה ביחס לשוק המערכות לבניית אתרי אינטרנט, נראה כי הסימן "websplanet" טרם רכש הכרה בציבור הרחב הרלוונטי לבניית אתרי אינטרנט ואף לא בקרב הגופים הקשורים לבנית אתרי אינטרנט.

 

אשר על כן, אני קובע כי הסימן "websplanet" אינו סימן מוכר היטב, ואין הוא זכאי להגנה מכוח פקודת סימני מסחר.

ב.      ב.      גניבת עין

 

סעיף 1 (א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, קובע:

 

"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."

 

כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על התובעת להראות שהמערכת לבניית אתרי אינטרנט אותה היא משווקת רכשה מוניטין וקיים חשש שבשימוש שעושים הנתבעים בשם המתחם הישראלי יטעה הציבור לחשוב שמערכת ה – quickyweb היא המערכת של התובעת או קשורה אליה.

 

אכן, לא מצאתי שיש להכיר בסימן "websplanet" כסימן מוכר היטב, אולם בכך אין כדי לשלול אפשרות שהסימן האמור רכש מוניטין באופן המצדיק לפרוש עליו את ההגנה הקבועה בסעיף 1 (א) לחוק עוולות מסחריות אם וככל שיוכח שהסימן "websplanet" רכש מוניטין במידה המקנה לתובעת יתרון על פני מתחרותיה.

 

התובעת השקיעה משאבים בשיווק ופרסום המערכת לבניית אתרי אינטרנט בקרב גופים הבונים אתרי אינטרנט ללקוחותיהם ואף הצליחה להתקשר עם חברת דפי זהב ופורטל לסטודנטים באמצעותם נבנו אתרי אינטרנט המבוססים על המערכת של התובעת, ובכך רכשה יתרון מסחרי על פני מתחרותיה.

 

אתרי אינטרנט רבים נבנו באמצעות המערכת של התובעת והיקף מכירותיה העומד על כ – 200,000$ (ש` 5 בע` 4 לפרוטוקול מיום 12.6.07) אינו מבוטל, אף אם אין לדעת את שיעורו ביחס לשוק המערכות לבניית אתרי אינטרנט.

 

זאת ועוד. הנתבעים בחרו לרכוש את שם המתחם הישראלי למרות שהם עצמם מזוהים עם השם "artvision" ובכך יש כדי ללמד שביקשו להיבנות מהמוניטין שרכש הסימן         "websplanet".  

 

נוכח האמור לעיל ומשמצאתי שהשם "websplanet" הוא שם מרמז הראוי להגנה, נראה שהתובעת עמדה בנטל להראות שהמערכת אותה היא משווקת תחת הסימן "websplanet" רכשה את המונטין המצדיק את פרישת ההגנה הקבועה בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, אם יימצא שקיים חשש להטעיית ציבור הלקוחות.  

 

הטעיה

 

אין ספק ששם המתחם הישראלי www.websplanet.co.il דומה עד מאוד במראהו ובצלילו לסימן "websplanet" של התובעת.

 

ניתן להגיע לאתרי אינטרנט גם בדרך של הקלדה בחלון החיפוש של שם המזוהה עם עוסק או מוצר אותו מחפשים או חלק מהשם האמור. כך או כך, אין ספק ששם המזוהה עם עוסק ו/או מוצר מהווה מרכיב חיוני המקובל בחיפוש אתר אינטרנט של עוסק או מוצר מסוים. בהתאם, קיימת אפשרות שגולש אינטרנט המבקש להגיע לאתר האינטרנט של התובעת המזוהה עם שמה יקליד השם "websplanet" בחלון החיפוש ובמקרה כזה ונוכח רכישת שם המתחם הישראלי על ידי הנתבעים, יגיע הגולש אל אתר האינטרנט של הנתבעים. כאמור הנתבעים מתחרים בתובעת ומציעים אף הם מערכת לבניית אתרי אינטרנט. לפיכך, קיים חשש שגולש אשר הקליד את השם "websplanet" בתחילת חיפושו אחר אתר האינטרנט של התובעת יסבור בטעות שהמערכת לבניית אתרים של הנתבעים היא המערכת של התובעת או קשורה אליה.

 

לכך יש להוסיף, כי הנתבעים יצרו קישור אוטומטי אשר הפנה כל גולש אשר הקליד את שם המתחם הישראלי לאתר quickyweb בו שיווקו את מערכת לבניית אתרי אינטרנט, ללא קשר לשם "artvision" המזוהה עם הנתבעת (סעיף 55 לסיכומי הנתבעים) ובכך הגבירו את החשש להטעיה.

 

לפיכך, ובהתאם להוראות סעיפים 1(א) ו – 11 לחוק עוולות מסחריות, אני קובע כי בשימוש שעשו הנתבעים בשם המתחם הישראלי עיוולו בגניבת עין כלפי התובעת.

 

ג.        ג.        התערבות לא הוגנת

 

סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות, קובע:

 

"לא ימנע ולא יכביר עוסק, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר."

 

כדי לבסס את זכותה מכוח העוולה הקבועה בסעיף 3 שלעיל על התובעת להוכיח שהנתבעת היא עוסק המכביד על גישת לקוחות ו/או ספקים לעסקה וכי הכבדה זו נעשית באופן לא הוגן.

 

בת.א (ת"א) 1627/01 מ.ש מגנטיקס בע"מ נ` דיסקופי (ישראל) בע"מ ואח` (פורסם בתקדין) הבעתי דעתי כי פעמים רבות הקשר בין עוסק ללקוחותיו, עובדיו וספקיו מתבצע באמצעות אתר אינטרנט. בהתאם וכדי להגשים את תכליתו של האיסור הקבוע בסעיף 3 שלעיל, יש להכיר בשם מתחם כ"גישה" אל העסק של עוסק. לפיכך, מקום שעוסק שולל מעוסק אחר אפשרות שימוש בשם מתחם המזוהה עם סימנו באופן לא הוגן, יש בכך הכבדה על גישת לקוחות וספקים לעסקו של העוסק האחר.

 

בנטילת שם המתחם הישראלי שללו ועדיין שוללים הנתבעים מהתובעת אפשרות להקים אתר אינטרנט בעל שם מתחם ישראלי המזוהה עם סימנה המסחרי "websplanet". אם ישאר המצב בעינו תיאלץ התובעת לבחור לעצמה שם מתחם ישראלי שאינו מזוהה עם שמה המסחרי ובכך יהיה כדי להכביד על גישת לקוחות או סוכנים לעסקה.

 

לכך יש להוסיף, כי משמצאתי שציבור הלקחות עלול לטעות ולחשוב שאתר האינטרנט בעל שם המתחם הישראלי הוא של התובעת, ממילא נמצא שבשימוש בשם המתחם הישראלי מכבידים הנתבעים על גישת לקוחות התובעת לעסקה של התובעת.

 

הנתבעים פועלים באמצעות אתר אינטרנט בעל שם מתחם www.artvision.co.il המזוהה עם הסימן המסחרי שבחרו לעצמם. ממילא אין ברכישת שם המתחם הישראלי כדי לסייע להם בשיווק ופרסום המוצרים המזוהים עם הסימנים "artvision" או "quickyweb". עוד מצאתי שרכישת שם המתחם הישראלי נעשתה על ידי חזי אשר ידע על פעילותה של התובעת ואף ידע שהשם "websplanet" מזוהה עם התובעת. בנסיבות אלה, נראה שרכישת שם המתחם הישראלי נעשתה שלא לקידום עסקיה הלגיטימיים של הנתבעת וממילא נראה שההכבדה על גישת לקוחות התובעת לעסקה של התובעת נעשתה באופן לא הוגן.

 

אכן, התובעת לא פעלה לרכוש את שם המתחם הישראלי בסמוך לתחילת פעילותה בישראל, אולם אין במחדלה זה של התובעת כדי להכשיר את שימושם של המשיבים בשם המתחם הישראלי.

 

לפיכך, ובהתאם להוראות סעיפים 3 ו – 11 לחוק עוולות מסחריות, אני קובע כי ברכישת שם המתחם הישראלי עיוולו הנתבעים בעוולה של התערבות לא הוגנת.

 

סוף דבר

           

נוכח האמור לעיל החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי ולהורות כדלהלן:

 

על הנתבעים ביחד או לחוד לפעול להעביר לבעלות התובעת את הזכויות בשם המתחם www.websplanet.co.il, כנגד תשלום ההוצאות בהם עמדו הנתבעים בפועל לרכישת שם המתחם.

 

 

הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובעת את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.

 

המזכירות תמציא עותק מפסק דין זה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתן היום כ"ה בחשון, תשס"ח (6 בנובמבר 2007) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                

השופט יהודה זפט - סגן נשיא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

           

 

 06/11/2007חדשות
בינלאומי  | שינוי במדיניות ה ICANN למניעת ``טעימת`` שמות מתחם  
אנגליה  | Itunes.co.uk ישאר אצל Apple  
ארצות הברית  | תביעה: חברת פרסום מרגלת אחרי טלפונים ניידים  

מאמרים
ישראל  | חשיפת iPhone החדש - גאונות בשיווק או רכוש גנוב?  
ישראל  | לשבור את משוואת פרקר  
קנדה  | חלף עם הרוח  

פסיקה
ישראל  | ת``א 8323/06 (מחוזי י-ם) המכינה הבינתחומית לעיצוב ואדריכלות בע``מ  
ישראל  | בש``א 9741/07 (מחוזי ת``א) אליהו שמש ואח` נ` נרשמים ללימודים בע``מ ואח`  
ישראל  | בשא 2310/05 (א 444/05, מחוזי חיפה), בראל נכסים בע``מ נגד שי צוקרמן ואח`  

חקיקה
ישראל  | המלצות הוועדה לסחר אלקטרוני של משרד המשפטים  

מקורות מקוונים
בינלאומי  | מדיניות שימוש בשמות מתחם ויישוב הסכסוכים - UDRP  
אירופה  | מועצת רשם שמות המתחם של אירופה - CENTR  
אסיה - פסיפיק  | מועצת רשם שמות המתחם של אסיה והפסיפיק - APTLD  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2019