Share


תאריך: 12/12/2002
בית משפט השלום קריות
השופט ערן נווה
א   005124/02
(זבידאת מג`לי נזיר (המבקש) נ` מארכיטקט בע"מ (המשיבה
 
סוגיות:
 
קביעת סמכות מקומית של רשת האינטרנט.
(עוד אחת מההחלטות הבודדות הקיימות לגבי סמכות מקומית)
בעלות האתר
 
אזכורי חקיקה:
 
סע` 3(א) לתקנות סדר דין האזרחי, התשמ"ד – 1984
 
העובדות:
 
המשיבה הינה חברה לפיתוח ואספקת יישומים אינטראקטיביים התובעת לחיוב המבקש שהינו הבעלים והעורך של אתר אינטרנט בשם "אל כשאף" בתשלום חובו הכספי בגין השירותים והציוד שסיפקה המשיבה לאתרו על-פי הזמנה.
המבקש טוען להעדר סמכות מקומית כי הינו תושב נצרת וכי לא קיימת אחת מחלופות לפי תקנות סדר דין האזרחי, התשמ"ד – 1984. כמו כן, טוען המבקש להעדר עילה כי החשבונית הוצאה על שם האתר בלבד ולא על שם האישי של הנתבע אשר אינו רק מנהל של חברה המצויה בין בעלי המניות של האתר.
המשיבה טוענת כי יש לבית משפט סמכות מקומית מאחר ו"מקום עיסוקו" של המבקש הינו כל מקום בארץ ובחו"ל לאור העובדה כי מדובר בשירות שסופק בכל פינה ברחבי הארץ ובעולם. המשיבה ממשיכה וטוענת כי יש לה עילת תביעה כנגד המבקש מכיוון שהמבקש הוא זה שהזמין את השירות על שמו של האתר.
 
נפסק:
בית המשפט דחה את הבקשה מאחר ולא הוכח מקום אחר לסמכות השיפוט.
 
 


1

 

   

בתי המשפט

בשא003386/02

בית משפט השלום קריות

בתיק עיקרי: א   005124/02

12/12/2002

תאריך:

כב` השופט ערן נווה

בפני:

 

 

 

 

זבידאת מג`לי נזיר

    בעניין:

המבקש/הנתבע

עזמי עודה

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ  ג  ד

 

 

מארכיטקט בע"מ

 

המשיבה/התובעת

מוניר נבואני

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

החלטה

 

בפני בקשת המבקש/הנתבע לדחיית ו/או מחיקת התביעה העיקרית על הסף בשל העדר סמכות מקומית והעדר עילה.

 

התביעה העיקרית הינה תביעתה של המשיבה – חברה לפיתוח ואספקת יישומים אינטראקטיביים, לחיוב המבקש שהינו הבעלים והעורך של אתר אינטרנט בשם "אל כשאף" בתשלום חובו הכספי בגין השירותים והציוד שסיפקה המשיבה לאתרו עפ"י הזמנה.

 

המבקש טוען להעדר סמכות מקומית לבימ"ש השלום בקריות לדון בתביעה מאחר ובמקרה דנן לא מתקיימת אף אחת מהחלופות שבתקנה 3(א) לתקנות סדר דין האזרחי, התשמ"ד – 1984, המבקש הינו תושב נצרת ואין לתביעה העיקרית זיקה כלשהי לבימ"ש נכבד זה מלבד קרבתו למשרד ב"כ המשיבה. לעניין העדר העילה טוען המבקש כי מעולם לא התקשר עם המשיבה בהסכם כלשהו בכתב אובע"פ, בשמו הפרטי אלא רק בתפקידו כאחד המנהלים בחברת מדמדיה בע"מ שהינו גם אחד מבעלי מניותיה וכי החשבונית שצורפה לכתב התביעה הוצאה ע"ש האתר בלבד ולא על שמו האישי ומכאן שאין לו כל קשר לנטען בתביעה ויש למחוק את התביעה כנגדו בשל העדר עילה. לבקשה צורף תצהיר תומך והסכם ההתקשרות מיום 11/1/01 שבין המשיבה לחברת מדמדיה.

 

המשיבה טוענת לעניין הסמכות המקומית שעפ"י תקנה 3(א)(ו) לתקנות סדר דין האזרחי, התשמ"ד – 1984 המקנה סמכות מקומית לביהמ"ש בו מצוי מקום "עיסוקו של הנתבע", מוקנית סמכות מקומית לבימ"ש השלום בקריות מאחר והמדובר בתחום עיסוק של הנתבע המשתרע בכל פינה ברחבי הארץ ובעולם שכן עצם העובדה שמדובר במתן שירותים לאתר אינטרנט "אל כשאף" שנמצא בכל פינה בעולם יש בה כשלעצמה כדי להצביע על כך שמדובר בסמכות מקבילה לכל בתי המשפט בישראל ועניין זה אף תואם את כללי ההמצאה עפ"י התקנות ומשכך אין לדחות את התביעה בשל טענתו זו של המבקש וגם אם ישוכנע ביהמ"ש אחרת, יש להורות על העברת הדיון לביהמ"ש השלום בנצרת כמצוות סע` 79 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד – 1984.

לעניין העדר העילה, טוענת המשיבה כי התביעה מגלה עילת תביעה כנגד המבקש באופן אישי וזאת חרף הנפקת החשבונית תחת כותרת אתר האינטרנט "אל כשאף" שכן שם האתר עצמו אינו גוף משפטי הרשאי לתבוע או להתבע ועל כן אין נפקא מינה לעובדה, כי החשבונית הונפקה ע"ש האתר, העובדה כי המבקש הינו הבעלים של האתר והוא זה שהזמין את שירותיה של המשיבה יש בה כשלעצמה כדי להצדיק הגשת התביעה נגדו באופן אישי, המשיבה ציינה בתגובתה כי היא מצרפת לתגובה תדפיס מרישום האתר לפיו הבעלים של האתר הינו המבקש עצמו אולם תדפיס זה לא צורף בפועל. המשיבה הוסיפה כי ההסכם עם חב` מדמדיה בע"מ אליו מפנה המבקש אינו רלוונטי לתביעה דנן מאחר ושם מדובר על הסכם לשיווק אתר ע"י גיוס מנויים באמצעות המשיבה, בעוד שהתביעה מתייחסת לאי תשלום בגין אספקת שירותים לאתר שהוא בבעלות המבקש עצמו, מה גם שבהסכם עם חב` מדמדיה נוטל המבקש אחריות אישית לכל התחייבות מדמדיה וזאת בניגוד לטענתו בבקשה.

 

לאחר עיון וסיכום טענות הצדדים אני בדיעה שדין הבקשה להדחות:

 

א.         לענין הסמכות המקומית, הרי שהמבקש ומעבר לטענתו הכללית והסתמית כי לא מתקיימת אף אחת מהחלופות של סע` 3(א) לתקנות סד"א, לא הוכיח טענתו זו ולא פירט את מקום המסירה של השירותים והציוד, לא ציין גם את מיקומו של שרת האינטרנט הקבוע, מודם האתר הקבוע שלום והרלוונטי לעניין החלופה של "מקום עסקו של הנתבע", המבקש גם לא פירט את מקום יצירת ההתחייבות שבינו לבין המשיבה, לא פירט את המקום שהיה נועד או היה מכוון לקיום ההתחייבות, לא ציין את מקום עסקה של המשיבה והרלונטי בהקשר זה, ומשכך אין בית המשפט יכול להעתר לבקשתו רק על סמך העובדה שהוא גר בנצרת ובאין פירוט מלא מצידו של המבקש, יש לדחות את בקשתו בהקשר זה.

 

ב.         לעניין העדר העילה, סבורני כי הצדק עם המשיבה שכן הלכה פסוקה היא שביהמ"ש לא ימחק תביעה בשל חוסר עילה, אלא אם כן ברור הדבר על פניה ואף בהנחה שכל האמור פה אכן יוכח, דינה להדחות אך כל עוד קיים סיכוי ולו אך קלוש כי התובע יזכה בתביעתו, אין למחוק אותה, בענייננו בשלב מוקדם זה של הדיון וכל עוד לא נבחן לעומק עניין הקשר שבין המשיבה למבקש, וכל עוד המשיבה טוענת כי המבקש הוא בעל האתר אשר הזמין ממנה את השירותים והציוד, אין למחוק את התביעה בשלב מקדמי זה, אולם תשומת לב המשיבה כי אם בסופו של יום יקבע ביהמ"ש כי המבקש אינו בעל הדין הנכון הדבר יחייבה בהוצאות לדוגמה.

 

הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

 

ניתנה היום ז` בטבת, תשס"ג (12 בדצמבר 2002) בהעדר הצדדים

 

                                                                                                                               

נווה ערן, שופט

 12/12/2002חדשות
אנגליה  | נשלחו לכלא בשל הסתה גזענית באינטרנט  
ארצות הברית  | בית משפט בפנסילבניה דחה תביעה כגד אתר ``דייטינג`` מפלורידה  
ישראל  | החלטה נוספת בקביעת מדיניות סמכות השיפוט המקומית בישראל  

מאמרים
ישראל  | ייאכף פסק דין אמריקאי נגד אתר אינטרנט ישראלי  
ישראל  | בית המשפט המחוזי: על מחדל באינטרנט אפשר לתבוע בכל מקום בארץ  
ישראל  | היכן תובעים עסק וירטואלי?  

פסיקה
ישראל  | ת``ק 16151-11-09 (תביעות קטנות חיפה) טבת נ` א.ס. לוגיסטיק לייזר בע``מ  
ישראל  | תק 4629/09 (ת.ק. ירושלים) ערן שפי נ` מלון ישרוטל המלך שלמה החוף הצפוני  
ישראל  | תק 2140/08 (תביעות קטנות באר שבע) מירי שמש נ` חברת פרי טורס בע``מ  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק פרסום הרשומות באינטרנט, התשס``ה 2005  
ישראל  | הצעת חוק פרסום פרוטוקולים באינטרנט (תיקוני חקיקה), התשס``ה 2005  
ישראל  | הצעת חוק פרסום שם נפטר, התשס``ה 2005  

מקורות מקוונים
צרפת  | האיגוד הבינלאומי של מנהל סמכות השיפוט העליונה - IASAJ  
ישראל  | הבלוג של תומר כהן-אינטרנט, מחשבים ודברים אחרים  
ישראל  | Dinil - פורטל הדין של ישראל  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2019