Share


תאריך: 12/09/2004
בית משפט השלום חיפה
השופטת כאמלה ג`דעון
עא 158/04
בתיק עיקרי: א 1556/01
דרעי מיכאל (המערער) נ` אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (המשיבה)
 
סוגיות:
ראיות שמקורן ממחשב ו/או אינטרנט
רשומה מוסדית
 
אזכורי חקיקה:
פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א 1971
 
נפסק:
בית המשפט השלום קיבל את ערעורו של אדם שטען כי לא חתם על אישור מסירה על המצאת כתבי בי דין. המשיבה לעומתו הגישה פלט מחשב המופק על ידי מערכת בתי המשפט, ובו מצויין מספר אישור המסירה של ההחלטה נשוא הערעור, מועד מסירתו ולידי מי נמסר.
המשיבה טענה כי לטענתה, פלט זה, שהינו רשומה מוסדית כאמור בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א 1971, מהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה של הרשומה כאמור בסעיף  36 לפקודה, על כן מהווה הוא הוכחה על המצאת ההחלטה נשוא הערעור לידי המערער כדין.
שופטת בית המשפט השלום כאמלה ג`דעון קבעה כי לא ניתן להסתמך על פלט מחשב זה כראיה פוזיטיבית מספקת לעניין מועד המסירה ותוצאותיה, ללא הימצאותו של אישור המסירה עצמו.
נקבע כי פלט זה הינו פלט ממוחשב המוזן על ידי פקידי מערכת בתי המשפט, בהסתמך על אישור המסירה שאמור להימצא בתיק. הוא מהווה ראיה לכאורה לביצוע המסירה לפי הנתונים המופיעים בו, אך אין הוא מהווה תחליף לאישור המסירה עצמו המהווה תנאי לקיומה של המצאה כדין.
הסתמכות על פלט זה כראיה פוזיטיבית, פוגעת בזכותו של בעל הדין, הכופר בקיומה של המצאה כדין, לבדוק בצורה יסודית ומעמיקה את זהות חתימת המקבל, את זהות המוסר, ואת נסיבות ביצוע המסירה, ומן הסתם, לבדוק שמא נפלה טעות אנוש בהקלדת הנתונים.
 
 

 

 

בתי המשפט

עא 000158/04

בית משפט השלום חיפה

בתיק עיקרי: א   001556/01

12/09/2004

תאריך:

כב` השופטת כ. ג`דעון

בפני:

 

 

 

דרעי מיכאל

בעניין:

המערער

מ. ח`ורי

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ

 

המשיבה

ב. יבנאלי

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

החלטה

 

1.         בפניי ערעור על החלטת כב` הרשם ורבנר שניתנה ביום 12.11.01 (בבש"א 19811/01), לפיה נדחתה בקשתו של המערער לביטול החלטה שניתנה בהעדר ביום 15.10.01, ואשר לפיה נדחתה בקשתו למתן רשות להתגונן.

 

2.         להלן העובדות הצריכות לעניין:

 

ביום 9.1.01 הגישה המשיבה תביעה כספית בסדר דין מקוצר, כנגד המערער ואחרים. המערער הגיש בקשת רשות להתגונן, והדיון בבקשה נקבע ליום 15.10.01. המערער הופיע באיחור לדיון לטענתו, ואז הסתבר לו כי ניתנה החלטה שדחתה את בקשתו. ביום 8.11.01 הגיש בקשה לביטול ההחלטה הנ"ל. ביום 12.11.01 דחה כב` הרשם את הבקשה בקובעו:

 

"מאחר ואין התייחסות להעדר ההופעה לדיון מיום 15.10.01 ובתיק אשור מסירה, אני דוחה את הבקשה".

 

על החלטה זו מוגש הערעור.

 

יודגש כי המערער לא היה מיוצג בהליכים הנ"ל, וכי ביום 10.3.02, ובעקבות ההחלטה הנ"ל,  ניתן פסק דין נגדו.

 

3.         טיעוניהם של הצדדים התמקדו בשני מישורים:

           

הראשון הוא המועד בו הוגש הערעור, כאשר לטענת המשיבה יש לדחות את הערעור על הסף בשל האיחור הרב בהגשתו, והמישור השני, התמקד בטענות לגופו של הערעור.

 

4.         לעניין המועד בו הוגש הערעור:

 

ההחלטה נשוא הערעור ניתנה כאמור ביום 12.11.01. הודעת הערעור על ההחלטה הוגשה ביום 13.4.04, דהיינו כעבור כשנתיים וחצי מיום מתן ההחלטה.

 

לטענת המערער, ההחלטה לא הומצאה לידיו, ונודע לו עליה אך ורק עם פתיחת תיק הוצל"פ נגדו וצילום תיק בית המשפט על ידי בא כוחו ביום 28.3.04.

 

5.         המשיבה לעומתו הגישה פלט מחשב המופק על ידי מערכת בתי המשפט, ובו מצויין מספר אישור המסירה של ההחלטה נשוא הערעור, מועד מסירתו ולידי מי נמסר ( נספח א` לתיק המוצגים ). בפלט הנ"ל, בסמוך לשמו של המערער ותחת הכותרת "תוצאות המסירה", נרשמו המילים "נמסר לידיו" ותחת הכותרת " תאריך המסירה" נרשם התאריך 2.12.01. לטענתה, פלט זה, שהינו רשומה מוסדית כאמור בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, מהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה של הרשומה כאמור בסעיף  36 לפקודה, על כן מהווה הוא הוכחה על המצאת ההחלטה נשוא הערעור לידי המערער כדין, עוד ביום 2.12.01.

 

6.         אולם למצער לא ניתן להסתמך על פלט זה כראיה פוזיטיבית מספקת לעניין מועד המסירה ותוצאותיה, ללא הימצאותו של אישור המסירה עצמו. פלט זה הינו פלט ממוחשב המוזן על ידי פקידי מערכת בתי המשפט, בהסתמך על אישור המסירה שאמור להימצא בתיק. הוא מהווה ראיה לכאורה לביצוע המסירה לפי הנתונים המופיעים בו, אך אין הוא מהווה תחליף לאישור המסירה עצמו המהווה תנאי לקיומה של המצאה כדין. הסתמכות על פלט זה כראיה פוזיטיבית, פוגעת בזכותו של בעל הדין, הכופר בקיומה של המצאה כדין, לבדוק בצורה יסודית ומעמיקה את זהות חתימת המקבל, את זהות המוסר, ואת נסיבות ביצוע המסירה, ומן הסתם, לבדוק שמא נפלה טעות אנוש בהקלדת הנתונים.

 

על כן, בהעדר אישור מסירה כדין, לא ניתן לראות בפלט הנ"ל הוכחת המצאה כדין לידיו של המערער.

 

7.         טענה נוספת בפיה של המשיבה היא כי על קיומה של ההחלטה נשוא הערעור נודע למערער בדיון שהתקיים בתביעה העיקרית ביום 4.3.04 ואשר אליו התייצב המערער.

 

אמנם, תקנה 402 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת כי מניין הימים להגשת ערעור יחל מהיום שבו הומצאה ההחלטה נשוא הערעור לידי בעל הדין, אך טיעונה הנ"ל של המשיבה נסמך על הגישה שהובעה בשנים האחרונות בפסיקה ולפיה יש לראות, במקרים מסויימים, את מועד "הידיעה" כמועד "ההמצאה" ( ראה בעניין זה את פסק דינו של כב` השופט לוין בבש"א 1890/00 מנורה איזו אהרון בע"מ נ` אוליצקי כריה בע"מ, פ"ד נד (2), 840 ,עמ` 843-, והאסמכתאות המוזכרות בו ).

 

אך בענייננו, מתייתר  הצורך להיזקק לגישה הנ"ל, הואיל ולא הוכח עניין "הידיעה".

 

אכן התברר כי המערער התייצב לדיון שהתקיים ביום 4.3.04 יחד עם אמו, והודע לו, על ידי בית המשפט, כי ניתן נגדו פסק דין בתביעה, אולם, מעדותה של ב"כ המשיבה עלה כי עובדת קיומה של ההחלטה נשוא הערעור לא הובהר למערער במפורש בדיון הנ"ל, ובנסיבות אלה לא היה ניתן להפריך את טענתו כי הוא סבר שהמדובר בפסק הדין המקורי שניתן בתיק.

 

8.         במצב דברים זה, ובהעדר עדות פוזיטיבית או הודאת בעל דין, לא ניתן היה לקבוע כי היתה המצאה כדין, או כי דבר קיומה של ההחלטה נודע למערער במועדים הנטענים, על כן הנני קובעת כי הערעור הוגש במועדו החוקי.

 

9.         מכאן לגופה של ההחלטה – אין חולק כי המערער לא התייצב לדיון בבקשת רשות להתגונן, על אף שזומן כדין. מכאן, שאין לנו עניין בביטול ההחלטה שדחתה את בקשתו הנ"ל, מחובת הצדק, אלא בביטול הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

שני שיקולים עומדים בפני בית המשפט בבואו להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת הביטול אם לאו. הראשון - הסיבה למחדלו של המבקש, והשני - סיכויי הצלחתו, כאשר ידו של השיקול השני הינה על העליונה ( ראה י. זוסמן " סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית-1995,עמ` 738, וע"א 5000/92 יהושע בן-ציון נ` אוריאל גורני ואח`, פ"ד מח (1), 830 ,עמ` 835-836 )

 

10.        בענייננו, המערער איחר לטענתו לדיון שהתקיים בבקשת רשות להתגונן. אמנם, בבקשתו, הוא לא פירט את סיבת האיחור, אך יש לשים לב כי הבקשה הוגשה על ידו ללא ייצוג משפטי, ולא הוכח שהאיחור שלו נבע מזלזול בהליכי בית המשפט. אף אם ניתן לראות בהתנהגותו הנ"ל של המערער משום רשלנות חמורה, עדיין אין בכך כדי לחסום את דלתות בית משפט בפניו, אם הראה המערער סיכויי הצלחה בהגנתו ( ראה בעניין זה בר"ע (תל-אביב) 21486/99 - דב הלבץ נ` בית אילמקו 1993, תק-מח 2000(1), 65535,              עמ` 65536) .

 

עמד על כך בית המשפט העליון בע"א 491/63 מאיר ואנו נ` גרשון פרל, פ"ד יח בעמ` 503 :

 

"בית המשפט מעביר בקשה לבטל פסק דין בכור שני המבחנים, אלא שבעשותו כן הוא שם את הדגש על סיכוי המבקש להצליח במשפט, ואשר לסיבת מחדלו של המבקש, תהא מידת רשלנותו או הזנחתו גדולה כאשר תהא, סולחים לו ומפצים בעל דין שכנגד בהוצאות"

 

11.        בענייננו, המערער העלה טענות זיוף כנגד החתימה הנטענת כחתימתו והמתנוססת על המסמכים עליהם נסמכת התביעה. הוא צירף אישור על הגשת תלונה למשטרה בעניין. יצויין כי נתבעת מס` 3 שהינה אמו, קיבלה רשות להתגונן בהסתמך על טענות דומות.

 

בנסיבות אלה, היה נכון לבטל את ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד ואשר דחתה את בקשתו של המערער לרשות להתגונן, ולתת למערער את יומו באופן שבקשתו למתן רשות להתגונן תתברר בפני בית המשפט, בכפוף לחיובו בהוצאות בהתאם. 

 

12.        אשר על כן, הנני מחליטה לקבל את הערעור. ההחלטה מיום 15.10.01 ככל שהיא מתייחסת למערער תבוטל, בכפוף לתשלום הוצאות למשיבה בסך של 1,500 ₪, תוך 30 יום מיום המצאת החלטה זו לידיו.

 

            התיק יוחזר לבית המשפט לשם קביעת דיון בבקשת רשות להתגונן של המערער.

 

            אם דעתי תשמע, יש מקום שהמשיבה תסכים למתן רשות להתגונן תוך שמירה על מלוא טענותיה, ועניינו של המערער יתברר במסגרת התביעה העיקרית, המתנהלת בבית משפט זה.

 

            בעניין זה אעיר, כי היה ראוי שב"כ המשיבה תסב את תשומת ליבו של בית משפט הדן בתביעה העיקרית, לקיומו של ערעור זה בטרם נשמעו העדים, דבר שהיה חוסך בזמן שיפוטי יקר.

 

13.        המערער הגיש את בקשתו נשוא הערעור ביום 8.11.01 כאמור. מאז ועד שנודע לו על קיום ההחלטה בבקשה, עברו כשנתיים וחצי כמפורט בסעיף 4 לעיל. ישיבתו של המערער בחוסר מעש תקופה כה ממשוכת מבלי לדאוג לברר מה עלה בגורל בקשתו, אינה מתיישבת עם התנהגותו של כל אדם סביר, ויש הרואים בה חוסר תום לב במימוש זכות הגישה לערכאות וניצול לרעה של הליכי משפט. בשל כך, ועל אף תוצאת הערעור, וגם בשל התנהלות המערער כאמור בהחלטה מיום 6.9.04 אשר ניתנה במהלך הדיון בערעור, אינני עושה צו הוצאות לטובתו.

 

ניתן היום כ"ו באלול, תשס"ד (12 בספטמבר 2004) בהעדר הצדדים.

 

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

 

 

כ. ג`דעון, שופטת

 
 


12/09/2004חדשות
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  
ישראל  | פייסבוק בשירות צה``ל  
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  

מאמרים
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  

פסיקה
ישראל  | בש``א 3175/08 (מחוזי בת``א) וויבס אודיו בע``מ נ` ירון משרקי  
ישראל  | עפא 80059/07 (מחוזי ת``א) גנאל אברהם ואח` נ` עיריית תל-אביב  
ישראל  | ברע 638/09 (מחוזי באר שבע) ר.ב. נ` ו.ג.  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022