Share


תאריך: 10.09.2002
בית משפט השלום בתל-אביב
ת.פ. 010121/01
בפני כב` השופטת ז. הדסי – הרמן
מדינת ישראל נ` יובל כהני

העובדות:
הנאשם רכש מניות של חברת גילאון ולאחר מכן פרסם הודעות באתר האינטרנט "אנליסט ONLINE" (אתר המספק לציבור הגולשים באינטרנט שירותי מידע בנושאי כלכלה, מימון ושוק ההון בארץ ובחו"ל) מידע מטעה וכוזב לגבי מניות החברה, ואף יצר מצג כוזב כאילו המקור למידע הוא עובד חברת גילאון.
במעשיו אלה ביקש הנאשם לשכנע את קוראי ההודעה באמיתות תוכנה ובעזרתה, להניע אחרים לרכוש מניות גילאון ולהשפיע על שערי המניות של גילאון בבורסה, וכך אכן אירע. למחרת היום, מכר הנאשם את מניות החברה שרכש ברווח עצום. 
כתב האישום מייחס לנאשם השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של מניית גילאון אשר עלה באחוזים רבים.
 
נפסק:
לאחר שהנאשם הודה בעובדות כתב האישום, גזר עליו בית המשפט עונש מאסר של 18 חודשים, מתוכם 6 חודשי מאסר בפועל ו- 12 חודשי מאסר על תנאי וכן קנס בסך של 40,000 ש"ח. במסגרת גזר הדין, מציין בית המשפט כי דווקא הקלות בשימוש באינטרנט הביאה במקרה הנדון לתוצאה קשה, כאשר הודעה מתפרסמת באתר שאינו גובה תשלום ואינו מחייב השקעה, הפונה לכל המעוניין המעיין באתר, גרמה להרצתם של ציבור המשקיעים הקטנים חסרי הנסיון להשקיע כספים ולרכוש אותן מניות נשוא המודעה.
 
 

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

פ  010121/01

 

בפני:

כב` השופטת ז. הדסי-הרמן – סגן נשיא

תאריך:

10/09/2002

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

גז

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

כהני יובל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

שטיין

הנאשם

פרוטוקול

 

ב"כ הנאשם: הנאשם חוזר בו מן הכפירה ומודה בעובדות כתב האישום.

 

הכרעת דין

 

אני מתירה לנאשם לחזור בו מהכפירה ועל סמך הודאתו בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, אני מרשיעה אותו בעבירה על רוב הסעיפים 54(א)(1) ו-54(א)(2) לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968(תרמית בקשר לניירות ערך הנעה והשפעה)

ניתנה היום 10 בספטמבר, 2002 (ד` בתשרי תשס"ג) במעמד הצדדים.


ז. הדסי-הרמן,  שופטת

סגן נשיא

 

 

טיעונים לעונש

ב"כ התביעה:

עבירת תרמית בניירות ערך היא עבירה שביחס לביצועה עותרת התביעה להטלת מאסרים בפועל שלא על דרך עבודות שירות כמדיניות אחידה.

אנו מבקשים להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום ולהשית עליו מאסר בפועל קנס ומאסר על תנאי. עמדתינו משקפת את הענישה הראויה בתיק והעונש לו אנו עותרים משקף את כל הנסיבות בהן גם הנסיבות המקלות של הודיה בכתב האישום וחסכון בזמן שיפוטי יקר.

אני מפנה לעובדות כתב האישום.

מכתב האישום עולה כי מחזור המסחר בערכי כסף מזומן הכפיל ושילש עצמו ביום בו פרסם הנאשם את הודעת הכזב באינטרנט, דבר זה יש בו כדי לתת אינדיקציה לנזק הכספי לו גרם הנאשם הציבור הסתמך על המידע ורכש את המניה מכספו לאחר פרסום ההודעה.

מעבר לרווח הכספי שהרוויח הנאשם אנו רואים למעשה נזק מצטבר המתבטא בתנודתיות בלתי מוצדקת במניה ועיוות מכירה באופן בוטא תוך פגיעה באמון שהציבור נותן בהגינות המסחר בבורסה.

חוק ניירות ערך כאמור חוקק כדי להעניק הגנה ספציפית כנגד עבירות תרמית בשוק ניירות ערך בבסיסו עומדת תפיסה שהמחוקק התערב התערבות מיוחדת במטרה להגיש את עקרונות המסחר ההוגן לשוק ניירות ערך.

אני אגיש פסיקה בנושא.

מפנה לסעיף 54.

בית המשפט העליון קבע בשורת פסקי דין כי בשל חשיבות ורגישות שוק ההון יש לתת הגנה כדי למנוע אי פגיעה במשקיעים.

הדמיון בכל הפסיקה אותה אני מאזכרת נעוץ באופי התרמית מבחינת שיטת המסחר שזו שיטת הרצף אופי נייר הערך הנסחר וניצול של שני הפרמטרים האלה לטובת הנאשמים.

בכל המקרים האלה פעלו הנאשמים בשיטת הרצף וניירות ערך לא סחירים שהיכולת להשפיע עליהם לפיכך גדולה יותר. השוני בין התיקים האלה לתיק שבפנינו נעוץ בשלושה ופועל לחובת הנאשם.

ראשית במקרה שלפנינו הנאשם הפיק רווח קל ומהיר של 10,000 ₪. בענין רומנו ולופו לא הופק שום רווח ממשי שכן הנאשמים בתיקים אלה קנו ומכרו מעצמם, ביצעו עיסקה פיקטיבית.

בענין שידי הנאשם לא הפיק רווח מהבורסה נהפוך הוא הוא יצר לעצמו הפסדים על ידי הוראת השער ב-90% על מנת ליצור לעצמו אחר כך רווח במישור דיני המס, אך זה לא עלה בידו.

בענין מיצינגר לא רק שלא הופק רווח ממשי הנאשם לא יכול היה להפיק רווח ממשי שכן לא היו בכלל החזקות במניות עליהם השפיע.

שנית – מעיון בכתב האישום כפי שעברתי עליו בקצרה קודם לכן ניתן לראות כי העיוות שגרם כהני למניית גילאון גדול יותר מאשר גרמו האחרים באותם פסקי דין.

במקרים האחרים הורשעו הנאשמים בהסדרי טיעון מלבד שיבי.

אני מפנה לפסק דין פודים.

הדמיון בין שני התיקים האלה – בשני המקרים בוצע התרמית באינטרנט, בשני המקרים פרסמו הנאשמים הודעה בלוח ההודעות שבאינטרנט.

אני מפנה לנימוקי בית המשפט בענין החומרה.

הענין שלפנינו חמור מענין פודים.

פודים לא הפיק רווח כלכלי הוא כלל לא התכוון להפיק רווח שכן כמו בענין מיצינגר הוא כלל לא החזיק במניה עליה השפיע.

שונה הדבר בעניינו הנאשם כאן תכנן צעדיו בקפידה.

גודל הנזק – בענין פודים הנזק כפי שמכנה אותו בית המשפט המחוזי קטן מהנזק שנגרם בענייננו.

מפנה לאחוזי הצמיחה של המניה.

מדובר במקרה הזה בשלד בורסאי מניה לא סחירה, שהפכה למניה שנסחרה בהיקף כספי של למעלה ממליון.

חברי וודאי יציין את גילו הצעיר של הנאשם עמדתנו כי יש לדחות טענה זו. הנאשם ביצע את העבירות כשהיה בן 25. אוכלוסיית העבריינים הפונטציאליים בעבירות מסוג זה היא דווקא קבוצת הגיל הזו אם לא צעירה יותר. במקרה פודים הנאשם היה בגיל 22. מאוד חשוב שקבוצת גיל זו שגדלה על האינטרנט תהיה מודעת לתוצאות אפשריות של שמוש לא חוקי באינטרנט. הדרך בה בית המשפט יבטא מסר זה בהטלת עונש על עבריין זה.

חברי וודאי יציין את ראשוניות העבירה כנסיבה לקולא, גם בטענה זו אין ממש.

בית משפט בענין פודים דחה טענה זו.

מפנה לענין זילברמן.

הנאשם וודאי יטען כי ההודעה השניה שפרסם היא חרטה ולכן י ש להקל עימו גם טענה זו יש לדחות. החרטה היתה לאחר השלמת העבירה.

הודעת החרטה לכאורה היתה הודעה שקרית.  בדברים אלה אנו לא רואים חרטה כנה ואמיתית.

בעבירות מסוג זה שם בית המשפט את הדגש על הרתעה.

הקנס הקבוע בחוק מגיע עד 750,000 ₪.

עונש מאסר על תנאי צריך להיות מרתיע.

בתי המשפט נוהגים במדיניות מחמירה בעבירות מסוג זה.

מדובר בעבירות שנעברו בפברואר 2000 זמן קצר יחסית.

הנאשם בתיק זה עשה כסף על חשבון משקיעים אחרים.

אני מגישה פסיקה.

 

ב"כ הנאשם:

חברתי אמרה מספר פעמים לחובתו של הנאשם שאותם נאשמים אחרים נגזר דינם במסגרת הסדר טיעון ואילו במקרה הזה לא וזה נכון.

חבל שבוזבז זמנו של בית המשפט כי בתיק זה ניתן היה להגיע להסדר טיעון.

כאשר התביעה בניגוד לפסיקה המקובלת מתעקשת על מאסר בפועל ורק מאסר בפועל היא לא משאירה ברירה ולא מאפשרת לעשות הסדר טיעון.

כל הנאשמים האחרים נידונו לעבודות שירות והתביעה מאידך על רגליים אחוריות מתעקשת למאסר בפועל ואין לזקוף זאת לחובת הנאשם.

הנאשם את מה שהוא יכול היה לעשות מבחינת קיצור ההליכים עשה.

היתה לי מחשבה בטיעונים לעונש להביא 10 עדי תביעה ולהראות מתוך 20 רוכשים רק אחד מהם רכש לאחר שראה את הודעת הנאשם וגם הוא אומר שלא הסתמך על ההודעה.

על ידי חקירת רוב הרוכשים של המניה ניתן היה להגיע לתמונה אמיתית למה שקרה.

אני מגיש את הודעת עד התביעה אלי מלכה.

נטען פה שהציבור הסתמך על הדברים, אני אומר לא היו דברים מעולם. למה הודיתי בבצוע העבירה? כיוון שעבירת ההשפעה וההנאה כוללת גם עבירת ניסיון.

אני מתייחס לפסק דין פודים. אותם 15 איש שקנו את המנייה 14 מתוכם אומרים לא ראינו, לא הסתכלנו, וגם אם היינו רואים מי בכלל מתייחס לדברים האלה באינטרנט.

לגבי האינטרנט – אני לא חושב שצריך להקל ראש ולבוא ולומר שהעבירות שנעשו באמצעות האינטרנט הינן קלות אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהנאשם עשה את המעשים לפני הילכת פודים.

אני מפנה לפסיקת בית המשפט השלום בענין פודים ומבקש לגזור גזירה שווה מהלך מחשבתו של השופט לענין זה.

זה לא מצב שעומד נאשם ואומר מה זה אינטרנט הכל שטויות. עצם העובדה שהטענה הזו התקבלה בבית משפט בענין פודים מראה שזה לא מצוץ מהאצבע.

לגבי העדר הסחירות במניה – עובדתית הנתון נכון אבל חסר היינו בראשית חודש פברואר המניה נסחרה ב- 160 המניה התחילה "לרוץ" בכלל לפני שהנאשם נגע בה. הוא קנה אותה בשער ממוצע של 420 היינו אחרי שהיא עלתה ב-150% ביומיים.

זו מניה שמתחילה בה פעילות הנאשם רואה שיש בה פעילות ומצטרף לפעילות הזו.

צריך לזכור את השוק באותו זמן, אין לי ספק שאחת השאלות שמנקרות בחלק האחורי של הראש היא שאלה לגיטימית, מה גרם למניה לעלות? אני אציג זאת באמצעות גרפים של מניות אחרות.

מנית עבודי למשל עלתה משער 86 לשער 160.

לגבי המקרה – אני חושב שדווקא בהשוואה לכל המקרים האחרים שחברתי ציטטה אם יש מקרה שהנסיבות מעידות על העדר תכנון מוקדם ואיזה שהיא פעילות ספונטנית זה דווקא המקרה.

כאן יש לנו נאשם שקונה מניה ביום 3.2 ועם כל הלכאורה התכנון המוקדם הוא מחכה ליום 6 לחודש בלילה, בשעה 01:30 בלילה בשביל להכניס את הידיעה לאינטרנט.

הנאשם לא מכניס רצף ידיעות לאינטרנט עד ליום 6 לחודש בלילה.

אני מאשר שה-4,5 היה שישי שבת.

אני אסכים כי מדובר במעשה שהוא פרץ של שטות.

לגבי הענישה – נסיבות המקרה הובהרו, דווקא בעבירות של ניירות ערך ודווקא על ידי אותו הרכב שביטל את אי הרשעת פודים קבע חודש לאחר מכן במשפט של ליבנת. מפנה לע"פ 70848/00.

הכלל שחברתי טוענת לו אני לא חושבת שהוא נתמך במלואו על ידי הפסיקה.

בענין פודים – משפחתו של פודים החזיקה את המניה ולכן אי אפשר לומר שלא היה לו רווח כלכלי.

 אני טוען כי אין סיבה להטיל על הנאשם מאסר בפועל וגם לא בעבודות שירות. צריך להיות פה מאסר על תנאי.

הנסיבות האישיות של הנאשם ששירת שירות צבאי מלא למעלה משנה וחצי בעזה. הנאשם נשוי ואב לילדה עובד בחברה מסודרת כמתכנת, חי באופקים עם משכורת מאוד ממוצעת.

בית משפט צריך להסתפק במאסר על תנאי וקנס סביר שיכול לעמוד בתשלומו.

 

הנאשם: עשיתי טעות שטות רגעית, לא היתה לי כל כך כוונה.

 

החלטה

 

נדחה לגזר דין ליום 30.9.02 שעה 09:30.

הנאשם מוזהר בחובת התייצבות.

ניתנה היום ד` בתשרי, תשס"ג (10 בספטמבר 2002) במעמד הצדדים

 

                                                                               

ז. הדסי-הרמן,  שופטת

סגן נשיא

 

 

 


 

   

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

פ  010121/01

 

בפני:

כב` השופטת ז. הדסי-הרמן – סגן נשיא

תאריך:

30/09/2002

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

גז

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

כהני יובל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

שטיין

הנאשם

גזר דין

 

1.א.               כתב האישום מייחס לנאשם עבירה על הוראות הסעיף 54 (א) (1) ו- 54 (א)(2) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, עבירות שעניינן תרמית בקשר לניירות ערך באמצעות פעולות של "הנעה" ו"השפעה" על ניירות ערך .

על פי עובדות כתב האישום גלש הנאשם באינטרנט ונכנס לאתר בשם אנליסט ONLINE אשר סיפק לציבור הגולשים באינטרנט שירותי מידע בנושאי כלכלה, מימון ושוק ההון בארץ ובחו"ל. (להלן: "האתר").

הנאשם נרשם כמשתמש באתר, אך נמנע מלמסור פרטי זיהוי אמיתיים ורשם עצמו בכינוי "ירון שמואלי".

ביום 3.2.00 רכש הנאשם בבורסה 350 ע.נ. מניות בלימיט של 401 נקודות וכן 650 ע.נ. מניות גילאון בלימיט של 441 נקודות של חברת גילאון השקעות (1979) בע"מ, היא חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לני"ע בתל-אביב ונסחרים בשיטת הרצף (להלן: "גילאון"). בתמורה כוללת של 4,270 ₪.

 

 

ביום המסחר העוקב, 6.2.00 שעה 01:31 שלח הנאשם הודעה ללוח המודעות של אנליסט ONLINE ובה הוא מוסר ביודעין מידע מטעה וכוזב לגבי גילאון, כדי להשפיע על שערי המניות של גילאון בבורסה. הנאשם העלים את העובדה כי הוא עצמו כתב את ההודעה והשתמש בשם בדוי ובעזרת ההודעה בקש ליצור מצג כוזב כאילו המקור למידע הכוזב הוא עובד חברת גילאון.

במעשיו אלה ביקש הנאשם לשכנע את קוראי ההודעה באמיתות תוכנה ובעזרתה, להניע אחרים לרכוש מניות גילאון ולהשפיע על שערי המניות של גילאון בבורסה.

לאחר פרסום ההודעה, ביום 6.2.00, עלה שערה של מניית גילאון מ- 460 נקודות ל- 728 נקודות במחזור כספי של כ- 80,000 ₪.

באותו יום אף היו הדים להודעה והם מצאו ביטוי בתגובותיהם של מספר משתמשים בלוח מודעות זה.

למחרת, ביום 7.2.00, מכר הנאשם את כל אחזקותיו במניית גילאון – 1,000 ע.נ. מניות בלימוט של 1,500 נקודות תמורת הסך – 15,000 ₪. בדרך זו הרויח הנאשם כ- 10,000 ₪.

במהלך אותו יום המשיך שער מניית גילאון לעלות מ- 728 נקודות

ל-1380 נקודות, כאשר עיסקת המכירה של המניות שבוצעה ע"י הנאשם השתתפה בקביעת שער הנעילה של מנייה זו לאותו יום.

שער המנייה המשיך לעלות גם ביום שלמחרת, 8.2.00, ועלה מ- 1880 נקודות ל-2510 נקודות כשהמחזור הכספי מגיע בעת הזו ל- 1,050,000 ₪.

כתב האישום מייחס להודעתו של הנאשם את הגידול בביקושים ובמחזורי המסחר של המנייה שהייתה מנייה דלת סחירות עד לאותו מועד ונמצא כי במעשיו השפיע הנאשם בדרכי תרמית על תנודות השער של מניית גילאון אשר עלה בעשרות ובמאות אחוזים.

ביום 7.2.00, לאחר שמכר את אחזקותיו במניות גילאון, פרסם הנאשם הודעה נוספת המכילה גם היא מצג שוא לגבי זהותו ופרטיו ובה הוא מודיע כי הוא "מצטער... לא ידעתי שזה נקרא הרצת מניות ושאסור לי להשתמש או לפרסם מידע פנים... אני מתנצל בפני אלו שנכנסו למניה על-סמך ההודעה שלי  ומקווה שלא תפגעו מכך".

 

ג.            ב"כ התביעה, בנימוקים ארוכים וערוכים היטב עותרת לעונש של מאסר בפועל אשר ירוצה מאחורי סורג ובריח, לצידו מאסר על תנאי וקנס משמעותי.

               את עתירתה זו היא משתיתה על מדיניות הענישה הנוהגת, כפי שהתגבשה בפסיקה לגבי מקרים דומים. עוד מוסיפה ב"כ התביעה ומפנה לרציונל העומד בבסיס עבירת התרמית בחוק ניירות ערך ואשר עיקרו הצורך להגן על ציבור המשקיעים וזאת, ע"י שמירה קפדנית על המסחר ההוגן בשוק ניירות ערך כדי להבטיח את אמון הציבור בשוק זה.

               העבירה בה הורשע הנאשם חמורה היא, כפי שנלמד מהעונש הקבוע לה והוא 5 שנות מאסר וכן , מהפסיקה המיישמת את הוראות החוק ובה מגמה של החמרה בעונשם של מבצעי עבירות תרמית בניירות ערך.

               במקרה דנן, לדבריה, פעל הנאשם במודעות מלאה ובתכנון ועשה שימוש בשיטת הרצף בניירות ערך דלות סחירות אשר קל, יחסית, להשפיע על שעריהן ואף עשה לעצמו רווח קל של כ- 10,000 ₪ וזאת, תוך זמן קצר ביותר.

               העובדה כי הנאשם עשה שימוש באינטרנט מהווה נסיבה מחמירה, בין היתר, בשל הקלות היחסית שבה ניתן לבצע את העבירה ומנגד, בשל התוצאה הקשה שיש לה על שוק ההון: בהינף הודעה כוזבת כמאמרה, הפכה מנייה דלת סחירות של חברה שהיא בבחינת "שלד בורסאי" למנייה הנסחרת בהיקף כספי של כמליון ₪. על כל אלה, על בית-המשפט להוציא מסר ברור וחד-משמעי אשר יש בו משום הרתעה לאחרים מביצוע עבירות מסוג זה.

 

ד.     ב"כ הנאשם, בטיעוניו לעונש, מבקש לקבוע שלא כצעקתה היו הדברים. מחקירת רוכשי המניה עולה כי המודעה שנתן הנאשם לא שמשה מצג עליו הסתמכו אותם רוכשים, כפי שעולה מהודעותיהם ובפועל, יש לקבוע כי המרוץ אחר המניה החל עוד לפני פירסום הודעתו של הנאשם אשר רק הצטרף לאותו מרוץ.

מעשיו של הנאשם אין בהם תחכום או תכנון מוקדם ובעצם "מדובר במעשה שהוא פרץ של שטות", כהגדרתו.

 

ה.    הנאשם מצידו מוסיף דברי חרטה וחוזר על הטענה כי מדובר "בשטות רגעית" אשר  אין כוונת זדון בבסיסה.

 

2.            עבירת תרמית בניירות ערך פוגעת בעקרונות המסחר ההוגן בשוק זה ומביאה לתימחור המניה בערך לא ריאלי אשר אינו מבוסס על תחזית כלכלית. בפועל, בעבירה מסוג זה יש בפגיעה באמון הציבור אשר יכול ויירתע מפני השקעה בשוק המניות בשל חשש כי מחירה של מנייה נקבע באופן מלאכותי, חסר יסוד ובסיס.

במקרה דנן, הקלדתן של מספר מילים החוברות כדי הודעה כוזבת אחת,

הודעה המתפרסמת באתר שאינו גובה תשלום ואינו מחייב השקעה, הפונה לכל המעוניין המעיין באתר הביאה לעליה מסחררת, כמעט, בערכן של מניות. התוצאה היתה הרצתם של ציבור המשקיעים הקטנים חסרי הנסיון להשקיע כספים ולרכוש אותן מניות נשוא המודעה.

 

ב"כ הנאשם מבקש לקבוע כי לא כל ציבור המשקיעים במניה זו עשו כן על סמך המודעה שפרסם הנאשם ברם, יש לזכור כי די במי שכן פעל על-פי המצג

הנרמז באותה הודעה, רכש מניות, העלה ערכן והביא בעקבותיו רבים אחרים אשר קיוו לעשות רווחים בעזרת מניה העולה וצוברת נקודות.

 

גם בנקודה נוספת אין דעתי כדעת ב"כ הנאשם. העובדות מלמדות כי אין מדובר "בפרץ של שטות", כנטען.  הנאשם רוכש מניות, ממתין ואז יוצא באותה הודעה אשר נוסחה מעיד כי ביסודה מחשבה ותכנון, כשמילות ההודעה נבחרות בקפידה והן מכוונות לרמות את הציבור המשקיעים בפוטנציה, להשפיע עליהם על-מנת להניעם לרכוש את המניות של חברת גילאון וכך, לאפשר לעצמו לעשות רווחים קלים בין לילה.

תופעות מסוג זה מבקש המחוקק למנוע והפסיקה מחרה מחזיקה אחריו והכל, במטרה להבטיח כי  "... מחירו של נייר ערך בשוק ייקבע ע"י כוחות ההיצע וביקוש, ללא השפעות בדרכי תרמית על תנודות השער...".

(ראה רע"פ 2184 חרובי ואח` נ` מדינת ישראל פ"ד נד(2), 122).

 

למרות האמור במקובץ לעיל לא אמצה את הדין עם הנאשם אשר הודאתו חסכה מזמנם של כל העוסקים במלאכה ושל עדים רבים במספר ומצביעה על חרטה של ממש.

אשר על כן, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים -

 

אני מטילה על הנאשם מאסר למשך 18 חודשים, מתוכם, 6 חודשי מאסר בפועל, אותם יוכל הנאשם לרצות בעבודות השירות על-פי המלצתו של הממונה על עבודות השירות. (להלן:"הממונה").

המלצת הממונה תהווה חלק בלתי נפרד מגזר-דין זה.

היתרה, 12 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה על הוראות הסעיף 54 לחוק.

 

קנס בסך 40,000 ₪ או 9 חודשי מאסר תמורתם.

הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כשהראשון שבהם ביום 1.11.02.

 

נדחה לקבלת חוות דעת הממונה והשלמת גזר-דין ליום 7.11.02 שעה 11:30.

המזכירות תעביר לממונה עותק מגזר-דין זה.

ניתנה היום 30 בספטמבר, 2002 (כ"ד בתשרי תשס"ג) במעמד הצדדים.

 

 

 

ז. הדסי-הרמן,  שופטת

סגן נשיא

 

 

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

פ  010121/01

 

בפני:

כב` השופטת ז. הדסי-הרמן – סגן נשיא

תאריך:

07/11/2002

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

גז

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

כהני יובל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

רוקח

הנאשם

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:

אני שוחחתי בטלפון עם הממונה, מאחר וסוכם עם הנאשם כי העבודות יבוצעו בשעות מ- 14:00. הממונה אישר כי העבודות יבוצעו בין 14:00 ל- 21:00.

 

השלמת גזר דין

 

בהמשך לאמור בגזר הדין מיום 30.9.2002, אני מטילה על הנאשם ביצוען של עבודות שירות, על פי חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות אשר ניתנה ביום 21.10.2002 והושלמה בשיחת טלפון עם ב"כ הנאשם עו"ד רוקח היום לעניין שעות ביצוען של עבודות שירות.

 

הנאשם יבצע עבודות שירות בכיבוי אש באר שבע, טלפון 6279691-08 וזאת בימים א`- ה` בשעות 14:00-21:00.

 העבודות יבוצעו בפיקוח מפקח אחראי מר יוסף אלי, ותחילתן ביום 18.11.02.

אני מודיעה לנאשם כי עליו לעדכן את הממונה בכל שינוי אם יחול בכתובת מגוריו ועליו לעמוד בתנאי הפיקוח.

כל הפרה בעבודות השירות תביא להפסקה מינהלית שלהן ולריצוי עונש מאסר בפועל.

 

הודע על הנאשם על זכותו לערער בתוך 45 יום מהיום.

 

המזכירות תעביר לממונה עותק מגזר דין זה.

 

ניתן היום ב` בכסלו, תשס"ג (7 בנובמבר 2002) במעמד הצדדים.

                                                                               

ז. הדסי-הרמן,  שופטת

סגן נשיא

 

 10/09/2002חדשות
ישראל  | הורשע אלון נאור אשר הריץ מניות באינטרנט  
ארצות הברית  | Uber תחת חקירה: השתמשה בטכנולוגיה על מנת לחמוק מהרשויות  
ארצות הברית  | תביעה נגד גוגל, פייסבוק וטוויטר: "נתתם לטרוריסטים במה"  

מאמרים
ישראל  | אינטרנט פלילי - אינטרנט אקסטרה 75  
ישראל  | הורשע צעיר שהציף שרתי מחשב וגרם לקריסתם  
ארצות הברית  | העמידה בתנאי החוק נגד דואר זבל הוכפלה, אך עדיין באופן זניח  

פסיקה
ישראל  | תפ 10532/01 (שלום תל אביב), מדינת ישראל נ` אלון נאור  
ישראל  | רע``פ ‎5729/02 (עליון), טל פודים נ` מדינת ישראל  
ישראל  | פ 5793/99 (שלום תל אביב), מדינת ישראל נ` תיזמון ניירות ערך בע``מ ואח`  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007  
ישראל  | תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תפיסת חומר מחשב), התשס``ג 2003  

מקורות מקוונים
קנדה  | המרכז הבינלאומי למניעת הפשיעה - ICPC  
גרמניה  | המרכז האינטרנטי למחקרי שחיתות - ICGG  
אילינוי  | הלשכה הלאומית לפשעי ביטוח - NICB  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022