Share


תאריך: 24/07/2007

פ 001573/06

בית משפט השלום באר שבע

בפני סגנית הנשיא, כב` השופטת ד. בית-אור

פרקליטות מחוז דרום נ` אלישע שי

 

העובדות

 

1. על פי כתב האישום הנאשם חדר באמצעות תקשורת מחשבים לרשימת התפוצה של חברת ק.ג. עיצוב בע"מ, מחק מן הרשימה כתובת אחת, ושלח הודעה שחיבר לשאר כתובות שברשימת התפוצה. במעשה זה חדר הנאשם לחומר מחשב שלא כדין, מחק חומר מחשב והפריע לשימוש בו.

 

בית המשפט קבע

 

1.בית המשפט מציין כי הנאשם הודה בעבירה בהזדמנות הראשונה, חסך זמן שיפוטי רב. כמו כן, הנאשם נעדר עבר פלילי וגם לא ביצע את העבירה לשם בצע כסף או השגת רווחים. מעבר לכך, המאשימה לא הציגה בפני בית המשפט ראיות כי נגרם נזק כלשהו, ולא ברור כלל מהו הנזק שנגרם לחברה ממחיקת שמו של אדם אחד מאותה רשימת תפוצה.

 

2. לכן, בית המשפט לא מרשיע את הנאשם. בית המשפט גוזר עליו 100 שעות שירות לציבור אותן יבצע כטכנאי מחשבים בעמותת "לתת".

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

בית משפט השלום באר שבע

פ 001573/06

 

בפני:

כב` השופטת ד. בית-אור - סגן נשיא

תאריך:

24/07/2007

 

 

 

 

 

 

 

גזר דין ללא הרשעה

1.         אני קובעת כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום אך אני נמנעת מלהרשיעו בדין.

 

2.         הנאשם הודה בביצוע עבירות של חדירה למחשב שלא כדין לפי סעיף 4 לחוק המחשבים תשנ"ה 1955 (להלן: "החוק") ובעבירה של שיבוש והפרעה לחומר מחשב לפי סעיף 2 לחוק.

 

3.         על פי כתב האישום בתאריך 7.2.04 בשעות הלילה חדר הנאשם באמצעות תקשורת מחשבים לחומר מחשב - לרשימת התפוצה, שהיתה מצויה על השרת של חברת ק.ג. עיצוב בע"מ (להלן "החברה"). הנאשם מחק כתובת מאותה רשימת תפוצה ושלח באמצעות מחשב החברה הודעה שהוא חיבר, ליתר הכתובות ברשימת התפוצה של החברה. במעשיו האמורים לעיל חדר הנאשם לחומר מחשב שלא כדין, מחק חומר מחשב והפריע לשימוש בו.

 

4.         הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וחסך זמן שיפטי יקר.

 

5.         לנאשם אין עבר פלילי.

 

6.         הנאשם הופנה לשירות המבחן לקבלת תסקיר, אשר יבחן, בין היתר, את שאלת אי הרשעתו של הנאשם.

 

7.         שירות המבחן ממליץ בתסקיר שלא להרשיע את הנאשם. לדברי קצינת המבחן מדובר בנאשם צעיר, מנהל אורח חיים נורמטיבי, שירת בצה"ל כחובש. בפני שירות המבחן לקח הנאשם אחריות מלאה על העבירה המיוחסת לו המהווה חריג במסכת חייו. שירות המבחן מציין כי ביצוע העבירה על ידי הנאשם אין בה כדי להעיד על נטייה לפריצת גבולות נורמטיביים או פריצת גבולות החוק.

 

8.         שירות המבחן סבור כי הנאשם הפיק את הלקחים המתאימים מההליכים המשפטיים והמשטרתיים ועל כן ממליץ שלא להרשיע את הנאשם ולהשית עליו עונש של עבודות של"צ, היות ומדובר בצעיר נורמטיבי בתחילת דרכו בחיים וכן על מנת שלא לפגוע בסיכוייו העתידיים.

 

9.         ב"כ המאשימה, בטיעוניה לעונש, ביקשה להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו עונש של מאסר על תנאי. לדבריה, עברייני מחשב זוכים לעתים לאהדה בקרב הציבור הרחב בשל תדמיתם, שאינה תואמת את דמותו הסטריאוטיפית של העבריין הקלסי. כמו כן ציינה ב"כ המאשימה כי לא איתרה כל נסיבה ייחודית או יוצאת דופן, שבעטיה יש לוותר על ההרשעה.

 

10.        ב"כ הנאשם ביקשה לקבל את המלצת שירות המבחן ולא להרשיע את הנאשם, הן בשל נסיבותיהן הקלות של ביצוע העבירות והן בשל נסיבותיו האישיות של הנאשם.

 

11.        הנאשם סיפר בבית המשפט כי חדר למחשב של החברה פעם אחת ומחק כתובת של חבר שהגיעה אליו דואר "זבל" מאותה רשימת תפוצה. לדבריו, בנוסף למחיקת הכתובת על מנת שלא יגיע יותר דואר "זבל" שלח הודעה של חג שמח ושימו חגורת בטיחות על מנת לבדוק שדואר "הזבל" לא מגיע לכתובת של החבר.

 

 

 

דיון:

12.        בע.פ. 2083/96 תמר כתב נ. מדינת ישראל פד"י נ"ב (3) 337 וכן בר.ע.פ 432/85 גדעון רומנו נ. מדינת ישראל דינים עליון כרך א` (392) נקבע העקרון לפיו: "המנעות מהרשעה אפשרית איפוא בהצטבר שני גורמים. ראשית על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם ושנית סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות מקרה מסויים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי ענישה אחרים"

 

13.        קראתי את תסקיר שירות המבחן ועיינתי בטיעוני באי כח הצדדים.

 

14.        מצאתי כי בנסיבות המקרה שבפני מאפשרות לוותר בעניינו של הנאשם שבפני על ההרשעה, מבלי לפגוע בשיקולי הענישה האחרים.

 

15.        מדובר במקרה שבפני בעבירה בניגוד לחוק המחשבים, חוק שנחקק כדי לתת מענה לתופעה ההולכת ומתרחבת בארץ ובעולם של סוג חדש של עבריינות, שהיא העבריינות האלקטרונית. צודקת ב"כ המאשימה כי עברייני המחשב אינם תואמים את דמותו הסטראוטיפית של העבריין הקלסי ונדרש יידע והתמחות לשם חדירה לתוכנות מחשב.

 

16.        יחד עם זאת שומא על בית המשפט לבחון גם את הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

           

17.        ב"כ המאשימה הציגה בפני שני פסקי דין, שלא ניתן לגזור מהם גזירה שווה למקרה שבפני. ת.פ. 40250/99 מדינת ישראל נ. מונדירק בדיר ואח` הוגש מלכתחילה לבית המשפט המחוזי. במקרה זה מדובר היה ב – 3 נאשמים, שעסקו במשך שנים בטווח רחב של עבירות מחשב מתוך מניע עברייני של בצע כסף והסבו במעשיהם נזקים גדולים לחברות שונות. במקרה זה ניהלו הנאשמים הליכי הוכחות.

 

18.        בת"פ (כפר סבא) 3709/00 מדינת ישראל נ. אהוד טננבאום מדובר בנאשם שיחד עם אחרים חדר למחשבים בארץ ובחו"ל ביניהם מחשבי סוכנות החלל נאס"א, מחשבי משרד ההגנה האמריקאי ועוד ושיבש על ידי חדירתו את פעולות המחשבים, מחק קבצי מחשב, גרם להשבתת אתרים אחרים ועוד.

 

19.        אין ספק שנסיבות התיק שבפני שונות באופן מהותי מהמקרים שנידונו בגזרי הדין שהוצגו בפני.

 

20.        בענייננו, מדובר בארוע אחד שבהשוואה למקרים שתוארו בגזרי הדין הנ"ל הינו מינורי ביותר. הנאשם שבפני הודה בהזדמנות הראשונה, חסך זמן שיפוטי רב, הנאשם נעדר עבר פלילי וגם לא ביצע את העבירה לשם בצע כסף, או השגת רווחים. המאשימה גם לא הציגה בפני בית המשפט כל מידע ו/או ראיה לנזקים הנטענים בכתב האישום ולא ברור מה הנזק החמור שנגרם לחברה ממחיקת שמו של אדם אחד מאותה רשימת תפוצה.

 

21.        זאת ועוד, מדובר בעבירה משנת 2004 שכתב האישום בעניינה הוגש רק לאחר שנתיים בשנת 2006 ועובדה זו גם היא נסיבה לשיקולי הענישה.

 

22.        מדובר בנאשם צעיר, נורמטיבי, שהביע חרטה על מעשיו ועל כן סבורה אני כי נסיבות המקרה שבפני מאפשרות לוותר על ההרשעה.

 

23.        אשר על כן מצאתי לנכון לקבל את המלצת שירות המבחן, ולא להרשיע את הנאשם.

 

24.        אני גוזרת על הנאשם 100 שעות של"צ שאותם יבצע כטכנאי מחשבים בעמותת "לתת".

 

25.        עותק החלטה זו ישלח לשירות המבחן.

 

ניתנן היום ט` באב, תשס"ז (24 ביולי 2007) במעמד הצדדים.

ד. בית אור, שופטת

סגן נשיא

 

 24/07/2007חדשות
ארצות הברית  | האקר נעצר באשמת פריצה לאתר ישראלי  
דובאי  | אוניברסיטת זאייד מדובאי מקדמת לימודי סייבר  
בינלאומי  | התגלתה פרצה בתוכנת אקרובט  

מאמרים
ארצות הברית  | יש סיבה לכך שצוות מערכות המידע תמיד עסוק  
ישראל  | מעבדה לזיהוי אלקטרוני פלילי  
ישראל  | נאשם בעבירות מחשב - העתקת את כל ראיות התביעה?  

פסיקה
ישראל  | ה``ת 23495-01-10 (שלום עכו) סימנדיוב נ` משטרת ישראל - ימ``ר גליל  
ישראל  | ת"פ 16721-08-11 מדינת ישראל נ' ברלוביץ  
ישראל  | תפ 3808-10-08 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` מנהל דחבור  

חקיקה
אנגליה  | חוק ההונאה 2006  
בינלאומי  | אמנה לפשיעה קיברנטית  
ישראל  | תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017  

מקורות מקוונים
ישראל  | יותר חכמים מהאינטרנט - הפורטל לגלישה נבונה ברשת  
ארצות הברית  | הלשכה נגד הונאות ביטוח - IFB  
אנגליה  | קבוצת חוקרי הונאות הביטוח - IFIG  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2019