Share


תאריך: 27/05/2007

א 013832/06

בית משפט השלום חיפה

בפני כב` השופט ש. לבנוני

חרפוף אברהם נ` ארגון נכי צה"ל ואח`

 

 

העובדות

 

1. התובע (נכה צה"ל וחבר בארגון נכי צה"ל) ביצע הפגנה חוקית, לה התנגד הנתבע. הנתבע פרסם באתר האינטרנט המיועד לנכי צה"ל הודעה המכריזה כי ההפגנה הינה "הפגנה פיראטית", וכן מציינת את שמו של התובע

 

2. לטענת התובע, ההודעה מוציאה דיבתו רעה בניגוד להוראות חוק איסור לשון הרע, בכך שהיא משווה אותו לשודד, וכן היא פוגעת בפרטיותו בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, שכן בהודעה מצוין שמו, וכך נגלה לרבים כי התובע הוא נכה.

 

בית המשפט קבע

 

1. מול זכותו של התובע להפגין בניגוד לעמדת הארגון, קיימת זכותו המקבילה של הארגון, להתריס כנגד כך. לכן, בית המשפט קובע כי עצם פרסום הודעה המגנה את ההפגנה על ידי הארגון באתר האינטרנט הוא לגיטימי.

 

2. אמנם מילולית הביטוי "פיראט" נגזר משודד ים, אולם הביטוי "הפגנה פיראטית", כך בעיני כל קורא סביר, מתייחס לכך שהפגנת התובע היא הפגנת יחיד של מי שמפר את משמעת הארגון.

 

3. בית המשפט דוחה אף את קובלנת התובע על פרסום שמו, שהרי הפגנה היא אקט מוחצן ומופגן, ומשעה שהתובע שם עצמו בעין הסערה, הוא אינו יכול לטעון לפגיעה בפרטיותו.

 

4. לכן, בית המשפט דוחה את התביעה.

 

 

 


 

 

 

 


 

בית משפט השלום חיפה

א 013832/06

 

בפני:

כב` השופט ש. לבנוני

תאריך:

27/05/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

חרפוף אברהם ת.ז. 053407110

 

 

 

 

התובע

 

 

- נ ג ד-

 

 

 

1. ארגון נכי צה"ל (ע.ר) 580052728

2. חיים בר ת.ז. 42533984

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

יוסי לוי ואח`

הנתבעים

 

פסק דין

 

1.         התובע (להלן, גם "חרפוף") הוא נכה צה"ל וחבר בארגון נכי צה"ל, הוא הנתבע 1 (להלן, גם "הארגון"). הנתבע 2 (להלן, גם "בר"), הוא יו"ר מחוז חיפה של הארגון.

 

2.         חרפוף הגיש תובענה בגין לשון הרע על סך 10,000 ₪ ועתירה לפסק דין הצהרתי. ביום 4.7.06 הוא ביצע הפגנה חוקית בשערי אגף השיקום בחיפה. הפגנתו של חרפוף הייתה במחאה להתנהלותו של הארגון וטיפולו, ככל שעסקינן בפועלו של ד"ר מרזוק. לשיטתו של חרפוף ד"ר מרזוק, הגם שהוא רופא כללי, הוא מתחזה לפסיכיאטר. משעה שהארגון, לטעמו, לא נקט בצעדים נמרצים בסוגיה זו, הוא ראה לערוך את הפגנת היחיד שלו כאמור.

 

3.         מן הנתונים שבפניי עולה כי הארגון התנגד להפגנה האמורה. בר פנה אל התובע וטען שדרך ההפגנה לא תביא לכל תועלת, אף עלולה להסב פגיעה קשה וייתכן שבלתי הפיכה לארגון ולנכי צה"ל רבים אחרים. חרפוף לא נענה לפנייה.

 

4.         לנוכח זאת פרסם הארגון באתר האינטרנט המיועד לנכי צה"ל את ההודעה הבאה, העומדת בבסיס התובענה שבפניי:

"הפגנה פיראטית

 

ביום שלישי 4.7.06 קיים חבר ארגון נכי צה"ל בשם אברהם חרפוף הפגנה פיראטית לצרכיו האישיים שלא בתיאום ובניגוד לעמדת הארגון.

 

מחוז חיפה מכבד את ד"ר מרזוק ואת עובדי הלשכה ועל חילוקי דעות ניתן להגיע להסדרים ופתרונות בדרכים מקובלות".

  

          

            הפרסום האמור, כך טענת התובע שתפורט להלן, מוציאה דיבתו רעה בניגוד להוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ופוגע בפרטיותו בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

            להשלמה יצויין כי בעקבות המחלוקת ביקשו חרפוף ורעייתו לפרוש מן הארגון ואכן אין חולקין כי מיום 20.8.06 חדל התובע להיות חבר בארגון.

 

5.         הנתבעים התגוננו בפני התביעה. בעקבות זאת הגיש חרפוף כתב תשובה מפורט. משכל אלו עמדו לנגד עיניי הסכימו בעלי הדין כי יינתן פסק דין מנומק בדרך הרגילה על יסוד החומר שבפניי והגשת סיכומי טענות. התובע הקדים וביקש להגיש סיכומי תגובה. בחנתי מכלול הנתונים שבפניי ולא ראיתי מקום להענות לכך. מכלול השיקולים נפרסו כדבעי על ידי בעלי הדין בגדר מחזור הסיכומים שהונח בפניי.

 

6.         ברי, לנוכח המחלוקת שבפניי, כי לחרפוף קיימות טענות מטענות שונות נגד הארגון והתנהלותו, אם "בפרשת ד"ר מרזוק", ואם בסוגיות אחרות. אקדים ואציין כי ברי לי שאין בדעתי להכריע במחלוקת האמורה. כך, לא רק משום שד"ר מרזוק אינו בעל דין בפניי ודברו לא נשמע, אלא אף מטעמי מהות. ואולם ברי לי, כהנחת מוצא לשיקוליי, כי הן עמדתו של חרפוף, הן עמדתו של הארגון, הן עמדות לגיטימיות. אכן, תיתכן האפשרות כי ראוי שהארגון ינקוט בדרכי מאבק חריפות נגד ד"ר מרזוק. באותה מידה תיתכן האפשרות כי ראוי שהארגון יתנזר מדרכי מאבק חריפות אלו, לנוכח מכלול שיקוליו ונתונים העומדים לנגד עיניו. המחלוקת האמורה, כך בדעתי לקבוע, היא עניין להכרעה בתוככי הארגון פנימה. ברי שהארגון הכריע כפי שהכריע. ברי שההפגנה של חרפוף פוגעת בהחלטתו של הארגון ובמדיניות הנקוטה על ידו בעניין זה.

 

7.         דומה ששני בעלי הדין אינם חולקים, ככל שעסקינן במבט "החוצה", בזכותו המוחלטת של חרפוף להפגין, ככל שהפגנתו היא חוקית, ולנוכח הנתונים שבפניי ברי לי שהיא הייתה חוקית. יכול ששונים הם פני הדברים ככל שעסקינן במבט "פנימה". מול זכותו של חרפוף לא להשלים עם החלטת הארגון ולהפגין, קיימת חובתו, כחבר הארגון, לסור למשמעת החלטותיו המחייבות. יכול שלעתים החלטות הארגון תהיינה תואמות את רצונו ומדיניותו של חרפוף. במצב דברים זה גם הוא יסכים כי הפגנת יחיד של אחר נגד החלטות הארגון, יכולה לחבל ברצונו-שלו. אכן, זמן קצר לאחר שהתגלעה המחלוקת פרש חרפוף מן הארגון. משום כך לא נדרשתי לבחינת ההיבטים המשמעתיים שעשויים היו לעמוד לפתחו של בית משפט, ככל שהיה הארגון נוקט באלו כנגד חרפוף, וממילא לא הכרעתי במחלוקת האפשרית המעניינת האמורה.

 

8.         ואולם ברי לי, יהא הדבר אשר יהא, כי מול זכותו של חרפוף להפגין בניגוד לעמדת הארגון, קיימת זכותו המקבילה של הארגון, להתריס כנגד כך. על אותה דרך, מול זכותו של חרפוף להפגין בניגוד לעמדת הארגון, בוודאי שהייתה עומדת זכותו המקבילה של חבר הארגון המצדד בעמדת הארגון, להפגין הפגנת-נגד, חוקית אף היא. אכן, דומה שחרפוף הוליך את האופוזיציה כנגד הארגון, כזכותו ללא עוררין. ואולם נהיר כי במצב דברים זה לעולם רשאית הקואליציה, להשיב מלחמה שערה. חופש הביטוי נתון לכל. חדשות לבקרים חוזות עינינו בהפגנות והפגנות-שכנגד בחוצות הערים ובכיכרות. זכות המחאה, והמחאה-שכנגד, הן זכויות הדדיות. נתיבי הדמוקרטיה, לעולם, הם דו-סטריים.

 

9.         לנוכח כל אלו אין לי ספק בלגיטימיות של פרסום ההודעה על ידי הארגון, באתר אינטרנט בו גולשים נכי צה"ל וחברי הארגון. מול זכותו של חרפוף להתריס בהפגנתו כנגד מדיניותו של הארגון, שאינה נראית לו, כך עמדה זכותו של הארגון להודיע בשער בת-רבים, כי עסקינן בהפגנת יחיד שלא נעשתה בתיאום עם הארגון, ואף נעשתה בניגוד לעמדתו. מול הפגנת חרפוף, שביקשה לצאת חוצץ מול התחזותו הנטענת של ד"ר מרזוק, עמדה זכותו של הארגון להודיע כי הארגון "מכבד את ד"ר מרזוק". כאמור, בית המשפט לא יכריע לגוף המחלוקת. בית המשפט יבצר את חופש הביטוי הן של המפגין, והן של מי שמשיב מלחמה שערה ומפגין נגד המפגין.

 

10.        דומה, למקרא סיכומי התובע, כי אף הוא אינו טוען ברצינות לעניין עצם הפרסום האמור. למקרא סיכום טענותיו עולה כי קצפו נסב על שתי טענות: ראשית, התובע מוחה כנגד הביטוי "הפגנה פיראטית". התובע טוען, איפוא, כי עולה מן הפרסום האמור "כי זו היא הפגנה של שודד, אבל התובע אינו שודד ולכן יש כאן הוצאת לשון הרע על התובע" (סעיף 14 לכתב התביעה). שנית, התובע טוען כי הארגון חטא בכך שהוא פרסם את שמו. שהרי, כך טענתו, "לתובע נגרם נזק בשל פרסום שמו כנכה צה"ל. כך נגלה לרבים כי התובע הינו נכה בניגוד לחוק שמירת פרטיות של חולים נכים וצנעת הפרט" (סעיף 15).

 

            בגדר סיכומיו טוען התובע כי ניתן היה לפרסם את הפרסום האמור, מבלי לציין את שמו, וגם ככל שהיה מקום לציין כי ההפגנה הייתה שלא על דעת הארגון, לא היה מקום להשתמש בביטוי "הפגנה פיראטית".

 

            בחנתי שתי הטענות האמורות וראיתי לדחותן.

 

11.        אכן ברי לי, מילולית, כי הביטוי "פיראט" באורח מקורי נגזר משודד-ים. אך אין ספק כי הביטוי "הפגנה פיראטית", אינו מייחס לתובע תכונות של שודד-ים (וממילא יכול שבתקופתנו התמעטו עד מאוד שודדי-ים בנוסח קפטן הוק...), אף אינו מייחס לתובע תכונות של שודד-סתם. הביטוי "הפגנה פיראטית", כך בעיני כל קורא סביר, מתייחס לכך שהפגנת התובע היא הפגנת יחיד של פורץ גדר המפר את משמעתו של הארגון. וככל שנוצר ספק בכך, ההודעה מבהירה זאת באורח המובהק ביותר. לאחר שמיוחס לתובע כי הוא הפגין "הפגנה פיראטית", ממשיך הפרסום ומבאר כי זאת משום שהיא הייתה "לצרכיו האישיים שלא בתיאום ובניגוד לעמדת הארגון". אכן מדובר בביטוי חריף. ואולם הוא חובר ורווח בשיח הציבורי. וכך, למשל, דנים אנו בערוץ טלוויזיה פיראטי, ברדיו פיראטי וכל כיוצא באלה. הכוונה הברורה היא לשידורים הנעשים ללא רישיון שידור ובניגוד להוראות כל דין, ולא של שודדי-ים דווקא.

 

12.        משונה, שלא לומר מופרכת, היא קובלנתו של התובע על כך שבהודעה פורסם שמו. אכן מקובלת עליי לחלוטין עמדת ב"כ הנתבעים כי "הפגנה, מעצם הווייתה, הינה אקט מוחצן ומופגן, ומי שיוצא להפגין בראש חוצות, אינו יכול לטעון כי ביקש לשמור על פרטיותו בהקשר זה" (סעיף 52 לסיכומים). אכן, משעה שהתובע שם עצמו בעין הסערה, הוא אינו יכול עוד לטעון לפגיעה בפרטיותו (סעיף 53).

 

            והרי הדברים ברורים כשמש. משבחר התובע לצאת בהפגנת יחיד, הרי הוא עשה זאת, במובהק, על מנת להביע את מחאתו האישית, דהיינו את מחאתו של חרפוף, כנגד הארגון. לא שמעתי כי חרפוף טרח להפגין כשעל פניו מסכה, או כשהוא מבקש להסתיר את זהותו המובהקת בדרך אחרת. הדבר אף אינו סביר. נהפוך הוא: כשלונו של המפגין יהא כאשר יתעלמו מזהותו המובהקת. אכן, בימים האחרונים למשל, לא היה לאיש מאיתנו ספק כי המפגינים נגד שכר הלימוד באוניברסיטאות אינן דמויות ערטילאיות, חסרות שם וזהות, אלא ארגוני הסטודנטים, והסטודנטים.

 

13.        כאמור, לא לי לשפוט את צדקת טרוניותיו של חרפוף. ואולם ברי לי כי הפגנה, כשלעצמה, היא ביטוי מבורך המצביע הן על מודעות ציבורית והן על אומץ לב. אלו, כך פני הדברים, בדרך הטבע כרוכים ברצונם של המפגינים, דווקא לחשוף את זהותם. כמעט ביקשתי לומר שאילו הארגון היה רושם את הודעתו מבלי לאזכר את שמו של חרפוף, יכול שבכך הייתה פגיעה באינטרסים שלו.

 

14.        אכן, בעקבות הפרסום האמור, כך הוברר לי, זכה התובע לקיתונות של התנגדות ונאצות בלתי נסבלות. ואולם אף זה מחירו הבלתי נמנע של השיח הציבורי. המפגין, אף זאת טבע הדברים, יכול לזכות במחיאות כפיים ובתשואות חן, ומובן שהוא מבקש זאת, כשם שהוא עלול לספוג ביטויי התנגדות וגינויי מחאה. על מגרש המשחקים של השיח הציבורי ניצבות, לעולם, שתי קבוצות בעלות אינטרסים מנוגדים. כך, אף בפרשתנו.

 

15.        התובע עותר, בשולי תביעתו, להצהיר כי זכותו של כל נכה לקיים הפגנה כרצונו ללא צורך באישור הארגון. משעה שהתובע פרש מן הארגון, ברי שהוא אינו רשאי להישמע בתביעתו זו ואין בדעתי להידרש לה. משעה שתונח בפני בית המשפט, ככל שתונח, תביעה של חבר ארגון נגד הארגון בסוגיה האמורה, יכריע בה בית המשפט כאשר יכריע.

 

16.        לפיכך, הנני דוחה את תביעת התובע.

 

            הנני מחייב את התובע לשלם לנתבעים, ביחד ולחוד, שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל אשר ישולמו לידיו הנאמנות של ב"כ הנתבעים תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה.

 

17.        המזכירות תמציא העתק מפסק דיני לב"כ הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

 

ניתן היום י` בסיון, תשס"ז (27 במאי 2007) בהעדר הצדדים.

 

ש. לבנוני, שופט

 27/05/2007חדשות
ארצות הברית  | מתלוננים ברשת? היזהרו מתביעה  
אנגליה  | מסע נקמה בין חברים ב – Facebook  
שוויץ  | אדם נקנס ב-4,000 דולר בעקבות לייק לפוסט פוגעני  

מאמרים
ישראל  | בומבה של במבה ולשון הרע  
ישראל  | הזכות לשם טוב ולשון הרע  
ארצות הברית  | מה אומרים עליך בויקיפדיה?  

פסיקה
ישראל  | ת"א 2484-06-14 ימין נ' לוי  
ישראל  | ת"א 7633-09-15 הירש נ' קטן אברהם  
ישראל  | תא 49918-05-12‏ ‏ (תל-אביב) עמי סביר נ' שאול בר נוי ואח'  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים  
אנגליה  | חוק לשון הרע 1996  
אוסטרליה  | חוק לשון הרע 1995  

מקורות מקוונים
קנדה  | Defamation in Canadian CyberSpace  
אירלנד  | מועצת מנהלי הסיוע המשפטי של אירלנד  
גמביה  | המכון לזכויות אדם ופיתוח באפריקה - IHRDA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020