Share


תאריך: 29/08/2004
הליך: תק 5069/04
בבית המשפט לתביעות קטנות תל אביב
בפני השופטת עידית ברקוביץ`
הצדדים: וידאסלב סימנדוב ואח` (התובעים) נ` חברת הדקה ה 90 בע"מ (הנתבעת)
 
סוגיות:
ראיות שמקורן באינטרנט מול ראיות ממקור אחר אמין יותר
 
נפסק:
בית המשפט לתביעות קטנות נאלץ לדחות ראיות של התביעה שמקורן מרשת האינטרנט על מלון שברשת האינטרנט נכתב שהוא בעל דרוג של שני כוכבים, בעוד שההגנה הציגה ראיות אחרות שמקורן אינו מרשת האינטרנט הקובעות כי המלון מדורג כשלושה כוכבים. בית המשפט דחה את התביעה ללא צו להוצאות.

 

 

   

בתי המשפט

 

תק 005069/04

בית משפט לתביעות קטנות ת"א

 

29/08/2004

 

שופט: ברקוביץ` עידית

בפני:

 

 

 

 

1 . סימנדוב וידאסלב

2 . סבייב אנג`לה

התובעים

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

חב` הדקה ה - 90 בע"מ

 

הנתבעת

 

 

 

 

 

 

  

 

נגד

 

 

 

השטיח המעופף בע"מ

 

צד ג`

 

 

 

 

 

 

סאנדור נתיבי אויר בינלאומיים

 

צד ד`

 

 

 

 

 פסק דין

בפני תביעה על סך 17,800 ₪.

הנתבעת הגישה הודעת צד ג` כנגד סוכנות הנסיעות .

צד ג` הגיש הודעת צד ד` כנגד ספקית השירות.

 

טענות התביעה:

התובעים הזמינו מהנתבעת חבילת נופש לשבעה לילות בפריז. בפועל, בעקבות דחיית טיסתם בעשר שעות החמיצו לילה בפריז.

טענה נוספת שהעלו התובעים, היא כי למרות שסוכנות הנסיעות ציינה בפניהם שהמלון בו היו אמורים ללון הוא מלון שלושה כוכבים ברמה טובה , הרי רמת המלון הייתה ירודה מאוד. מאחר שהמצעים במלון לא היו נקיים, סבלה התובעת מעקיצות ופריחה בכל חלקי גופה, ונאלצה לקבל טיפול רפואי.

 

טענות ההגנה:

לטענת הנתבעת, היא משמשת סוכנת נסיעות, כאשר באמצעותה רוכשים הלקוחות שירותים המסופקים על ידי אחרים. טיב השירותים ואופן ביצוע "חבילת הנופש" אינם באחריותה, כי אם באחריות הספק.

לענין הטיסות, טוענת הנתבעת כי התובעים הזמינו טיסת שכר אשר ייתכנו שינויים במועדיה.

הנתבעת עדכנה את התובעים מבעוד מועד לגבי שינוי מועד הטיסה.

לענין המלון, טוענת הנתבעת, כי העבירה לתובעים את המידע על המלון, כפי שנתקבל מן הספק. הנתבעת מכחישה מחוסר ידיעה את הנעשה במלון. לטענת הנתבעת, לא הוכח קשר סיבתי בין הבעיות הרפואיות שמהן סבלה התובעת לבין אירוח במלון.

 

 

 

טענות צד ג`:

התקשרות הלקוחות- התובעים היא מול הנתבעת, ומולה בלבד. היות ולצד שלישי אין חלק בהתקשרות, הנתבעת היא האחראית היחידה. לענין הטיסה- דחיית הטיסה ארעה בשל שביתה בנמל התעופה בפריז. בחוברת הפרסום המכילה את כרטיסי הטיסה מופיעים גבולות האחריות של הצד השלישי. לפי תנאים אלה האחראי הוא המוביל וכך גם לפי אמנת ורשה. לענין המלון- המלון מדורג רשמית כמלון שלושה כוכבים. לא הוכח קשר סיבתי בין הבעיות הרפואיות מהן סבלה התובעת לבית המלון בו שהו.

 

טענות צד ד`:

צד ד` רכש מאל על את הכרטיסים ולכן אל על היא האחראית. עם תום השביתה בנמל בפריז נעשה מאמץ לתגבר את הטיסות, אך מאחר ומדובר בנוסעים רבים, הצריך הדבר זמן ונוצרו שיבושים. צד ד` נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת הנזק בהתאם לסעיף 20 (1) לאמנת ורשה, אלא שהשביתה גרמה למצב של סיכול.

 

דיון:

הדיון יתפצל לשני העניינים אותם העלו התובעים בתביעתם: איחור הטיסה ותנאי המלון.

 

 

הטיסה:

אין חולק כי טיסתם של התובעים התאחרה בכ-10 שעות, ובשל כך הפסידו התובעים לילה במלון, וחבילת הנופש כללה שישה לילות בלבד, במקום שבעה לילות, כפי שהיתה צריכה לכלול מלכתחילה.

 

בשל שרשור התביעה תתמקד בחינת האחריות בחוליה האחרונה (צד ד`) אשר היא הרלוונטית לעניין מועד הטיסה.

 

קיימת אי בהירות לענין טיב הטיסה, האם מדובר בטיסה סדירה או בטיסת שכר.

 

בדיון מיום 23/8/04 ציינה נציגת צד ד`:

" רכשו לו כרטיס בטיסת שכר אבל אלו מקומות שסנדור רכשה בטיסת אל על סדירה, כך שבפועל הוא טס בטיסה סדירה, למרות שהמחיר היה מחיר של טיסת שכר".

 

באם ההתייחסות לטיסה תהיה כטיסת שכר, אזי מטבעה של טיסת שכר, שמועדיה עשויים להשתנות. הדברים צוינו בטופס "תנאים כללים ואחריות" אשר צורפו לכרטיס הטיסה. בטופס זה צוין כי:

" הטיסות הינן ברוב המקרים טיסות שכר מחוץ לנתיב כמפורש בהגדרתו בחוק...שעות הטיסה והמוביל האווירי עשויים להשתנות ואין חברת הדקה ה- 90 אחראית לשינויים אלה ולתוצאותיהן".

 

נוכח הצהרת צד ד` לפיה הוזמנו לתובעים מקומות בטיסה סדירה (הגם ששילמו עבור טיסת שכר) הרי ראוי לבחון את גבולות האחריות, מתוך הנחה שהטיסה היתה טיסה סדירה, ולא טיסת שכר. 

 

תביעה זו כפופה להוראות אמנת ורשה, מכוח סעיף 2 לחוק התובלה האווירית התש"מ- 1980.

 

סעיף 19 קובע:

" המוביל ישא באחריות לנזק שנגרם מחמת איחור בתובלה האוירית של נוסעים כבודה או טובין".

 

בהמשך להטלת האחריות העקרוניות, קובעת האמנה גם סייגים. סעיף 20 (1) לאמנה קובע:

" לא ישא המוביל באחריות אם יוכיח שהוא, משמשיו וסוכניו נקטו בכל האמצעים הדרושים למניעת הנזק או שלא היתה בידיו האפשרות לנקוט בהם".

 

הסיבה לאיחור בטיסה, היא שביתת פקחי טיסה שפרצה בנמל התעופה בפריז, בפתאומיות.

 

לטענת צד ד`, השביתה מנעה המראות ונחיתות של טיסות בנמל התעופה "אורלי" שבפריז, דבר שבין היתר שיבש את לוחות הזמנים של טיסות צד ד` ואילץ אותה להערך מחדש.

במסגרת ההערכות המחודשת, הועברו נוסעי הטיסה ובכללם התובעים, לטיסה אחרת אשר יצאה במועד המוקדם ביותר בו ניתן היה לבצע את הטיסה.

צד ד` הדגישה כי השביתה פרצה בפתאומיות כך שלא יכולה היתה לדעת זאת מבעוד מועד ונמנעה ממנה האפשרות להערך הערכות מקדימה טרם השביתה.

 

בלית ברירה, נקטה צד ד` באמצעים שעמדו לרשותה בכדי לצמצם את נזקי התובעים: הודיעה מבעוד מועד לנוגעים בדבר אודות דחיית הטיסה, ודאגה להטיס את התובעים בטיסה אשר יצאה בהקדם האפשרי מיד לאחר סיום השביתה.

 

אכן התובעים קיבלו הודעה מבעוד מועד על דחיית הטיסה כעולה מנספח ד` לכתב ההגנה.

 

לאחר ששקלתי את הדברים, נחה דעתי כי במסגרת הנסיבות, נעשה כל האפשר על מנת למזער את השפעת השביתה על התובעים ולצמצם באופן המירבי את הנזק שנגרם להם.

 

מן המקובץ עולה, כי התקיים הסייג שבסעיף 20 לאמנה, הפוטר את צד ג` מאחריות לנזקים שנגרמו בשל האיחור בטיסה.

 

לא נעלמה מעיני העובדה כי כתוצאה מהאחור בטיסה נגרמו לתובעים נזקים, לרבות הפסד לילה בפריז ועוגמת נפש מרובה, אולם שוכנעתי כי נזקים אלה לא נגרמו בעטיין של מי מהנתבעות, ומכל מקום בנסיבות הענין, הן פטורות מאחריות לנזקים שנגרמו.

 

לאור האמור, אין מקום לחייב את הנתבעות או מי מהם בנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מהאיחור בטיסה.

 

המלון

 

לטענת התובעים, הזמינו מלון ברמת שלושה כוכבים ואולם לדבריהם בפועל "בקושי היה מגיע לרמה של שני כוכבים".

 

אין חולק כי בהזמנת חבילת הנופש צוין: "חבילה בחו"ל-...מלון לה הוואנה שלושה כוכבים". השאלה היא מה היתה רמתו של המלון בפועל.

 

התובעים צרפו תדפיס שהופק מהאינטרנט ממנו עולה כי המלון מדורג ברמת שני כוכבים. מאידך, הן בתדפיס אחר שצורף לכתב ההגנה, והן במכתב שנתקבל מהמלון ( מוצג נ/1) צוין כי המלון הוא ברמת שלושה כוכבים.

 

לאור המסמכים הסותרים, לא עמדו התובעים בנטל להוכיח כי המלון אינו ברמת הדירוג שהובטחה להם.

 

זאת ועוד, התובעים לא הציגו כל ראיה, אשר יש בה כדי לבסס את טענתם לענין טיב המלון ואיכותו.

 

במיוחד תמוהה העובדה כי לא הוצגו תמונות המלון, תמונות אשר היה מלמדות על מצבו האמיתי של המלון. הימנעות התובעים מהצגת הראיות, עומדת לחובתם שכן חזקה היא, כי הימנעות צד מהבאת ראיה מלמדת כי הראיה לא היתה מסייעת לו.

 

גם העובדה כי התובעים לא התלוננו "בזמן אמת" ולא הלינו על טיב המלון אלא לאחר ששהו בו את כל ששת הלילות נשוא חבילת הנופש, עומדת אף היא לחובתם.

 

לטענת התובעים, בעקבות השימוש בשמיכות שסופקו ע"י בית המלון נעקצה התובעת ונגרמו לה נזקים ואי נעימות. כאשר מעלים הנתבעים טענה שכזו, עליהם להוכיח קשר סיבתי בין הבעיות הרפואיות שנגרמו לתובעת לבין בית המלון וכן את אחריות הנתבעים לנזקים אלה.

 

התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם. אמנם התובעת צרפה אישור רפואי, וכן, טענה כי הרופא שבדק אותה בבית המלון אמר לה כי הדבר נגרם כתוצאה מהמזרנים ומרמת ההיגיינה הנמוכה במלון, אולם עיון באישור הרפואי מעלה כי אין בו כל איזכור המלמד על קשר בין הבעיה הרפואית לבין התנאים במלון . בהעדר ראיה ולו בסיסית אשר תעיד כי הבעיות הרפואיות הנטענות נגרמו עקב תנאי התברואה במלון, לא ניתן לקבל טענות אלה.

 

זאת ועוד. בדיון שנערך התברר, כי הגירוד ואי הנוחות החלו למן היום השלישי לשהות התובעים במלון. ביום זה, לאחר שהתלוננו, הוחלף חדרם בחדר טוב יותר ונקי יותר. מכאן, שככל שהיה כשל במלון הרי היה זה כשל נקודתי, בחדר אחד במלון ולא במלון כולו.

 

בענין כגון דא נקבע:

"סוכן המבטיח מלון בדרגה ראשונה לקבוצת מטילים, ובוחר במלון המלך דוד בירושלים, יוצא ידי חובתו, אפילו יתברר שחדר מסוים במלון, או המלון כולו בתקופה מסוימת, היו מלוכלכים, ללא אחזקה נאותה והיו בו שירותים נחותים. כל עוד לא היתה סיבה לסוכן או למארגן לדעת או לצפות כי זהו המצב במלון, אין לבוא אליו בטענות על הרמה הירודה במלון..."

(ראה: ת"א (י-ם) 165/88 דהן אאידה ואח` נ` זאב רפאל)

 

 

בעניננו, לא הוכח כי היו ליקויים בחדר בו שהו התובעים, ומכל מקום לא הוכח כי המלון כולו היה באיכות ירודה.

 

בסיום הדברים ראוי לציין, כי על פני הדברים, סכום התביעה הינו מופרז וללא כל בסיס.

אין הצדקה להגיש תביעה בסכום העולה פי שלושה על סכום חבילת הנופש. הדברים מקבלים משנה תוקף לאחר שהוברר, בסיום הדיון, כי התובעים כבר קיבלו פיצוי (אם כי חלקי) מחברת הביטוח בגין ההוצאות הרפואיות הנתבעות בתביעה זו. הימנעות התובעים מגילוי עובדה זו מהווה נסיון פסול וחסר תום לב לקבלת פיצוי כפול.

 

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ובחנתי את הראיות שבפני, הריני קובעת כי התובעים לא הוכיחו את תביעתם.

 

לאור התוצאה אליה הגעתי, מתייתר הצורך לבחון את חלוקת האחריות בין הצדדים להליך זה.

 

סוף דבר:

 

התביעה נדחית.

 

בנסיבות הענין, אינני עושה צו להוצאות.

 

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

 

 

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום 29.8.04 בהעדר הצדדים.

שופטת: ברקוביץ` עידית29/08/2004חדשות
קנדה  | משטרת קנדה משיקה אתר אינטרנט שנועד לפענח תיקי רצח ישנים  
ארצות הברית  | רודני קינג - גירסת 2006  
ארצות הברית  | ראיות מקוונות עלולות לסייע בהרשעת קניבל  

מאמרים
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  
ישראל  | מידע באתר אינטרנט לפעמים קביל משפטית  
ישראל  | מידע חבלני מהאינטרנט אינו הוכחה לחברות בארגון עוין  

פסיקה
ישראל  | א 45464/04 (שלום תל אביב) עיזבון המנוח טאהר מוחמד זייד נ` מדינת ישראל  
ישראל  | בש``א 15819/06 (מחוזי ת``א) קרן אזולאי נ` אורט ישראל  
ישראל  | קפ 15/03 (שלום אשדוד) דניה קוסמטיקס בע``מ נ` שרכאת אל כרמל ואח`  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
ישראל  | הבלוג של תומר כהן-אינטרנט, מחשבים ודברים אחרים  
ישראל  | Dinil - פורטל הדין של ישראל  
אנגליה  | איגוד בית הנבחרים של חבר העמים- CPA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020