Share
26/08/2004 | עוה``ד אביב אילון ויונתן בר-שדה
סימני מסחר ושמות מתחם - חלק 3 מתוך 3

מאמר שלישי בסדרת מאמרים המבקשים לבחון את התנגשות הזכויות בין בעליו של סימן מסחר לבין פלוני הרושם שם מתחם הפוגע בו. לאחר שהמאמר הקודם עסק בצעדים אותם יכול בעל הזכות בסימן המסחר לנקוט על מנת להגן על זכותו, לאחר שנפגעה, מאמר זה מתמקד בצעדים מקדמיים, אותם יכול בעל הזכות בסימן המסחר לנקוט על מנת למנוע או לצמצם, מלכתחילה, את החשש כי יירשם שם מתחם הפוגע בסימן המסחר שלו. בכלל זה, סוקר המאמר דרכי פעולה שונות, בין משפטיות ובין מנהליות, באמצעותן יכול בעל הזכות בסימן המסחר להגן על זכותו.

שמות מתחם = סימני מסחר ?
כפי שראינו במאמרינו הקודמים, סימני מסחר נבדלים במהותם משמות מתחם באינטרנט. מסימני מסחר לומד ציבור הצרכנים מהו המקור ממנו נובע מוצר או שירות, בעוד ששמות מתחם מתפקדים ככתובת בעולם הקיברנטי ומטרתם לומר לציבור הגולשים באינטרנט היכן נמצא אתר זה או אחר.
לכאורה אין כל קשר בין שני המונחים המשפטיים. אך יש לזכור שלמעשה אין המדובר במונחים משפטיים תיאורטיים, כי אם בזכויות קניין שונות הנגזרות מנכסים בעלי ערך. כפי שסימני מסחר מוכרים כנכס בעל ערך בפני עצמו, גם שם מתחם הינו נכס בפני עצמו, היכול שיהיה לו ערך עצמאי מעבר לתוכן המהותי המצוי באותו מתחם. על-כן, לכתובת באינטרנט, המצביעה באופן ייחודי על מתחם מסוים, דבקים זכויות קניין ספציפיות, ועמן הערך הייחודי של שם המתחם. כמו בכל נכס אחר, בעיות סבוכות מתעוררות כאשר על נכס אחד חלים זכויות קניין שונות, בייחוד כאשר זכויות אלה נחלקות בין בעלים שונים.
בשבוע שעבר סקרנו מעט את התרופות העומדות בפני בעל סימן המסחר במניעת שימוש בשם מתחם המפר את זכויותיו. אלה כוללים, בין השאר, רכישת שם המתחם או הגשת תביעה לצו מניעה; מחיקת רישום והעברת בעלות, המבוססים גם על טענות של הפרת זכויות סימני מסחר; דילול מוניטין ועשיית עושר שלא במשפט; תרמית וכיו"ב. דא עקא, גם כאשר סעדים משפטיים נמצאים בהישג יד להגן על זכויות מהותיות, עדיף לנקוט בצעדי מנע בכדי שלא להגיע לנקודה שבה יעלה הצורך להיזקק לשירותי מערכת בתי-המשפט. עדיף לנקוט במספר צעדים סבירים היכולים לחסוך מכם הליכים משפטיים ארוכים ומיותרים.
באופן דומה לפעולות טרום אימוץ סימן מסחר, מאד מומלץ שהמבקש לרשום שם מתחם יערוך בדיקה מוקדמת האם קיים רישום או שימוש, היכול להוות ניגוד אינטרסים בשימוש בשם המתחם הספציפי. חיפוש שכזה צריך להיעשות לא רק בארכיוני רישומי סימני המסחר, אלא יש לחפש גם במרשמים אחרים של שמות מסחר (כמו שמות תאגידים וחברות), ולבדוק שימושים מקומיים בשם, במיוחד כאשר בעל השם לא רשם השם כסימן מסחרי. יש לזכור שמטרתו של הסימן המסחרי לסמן את מקור המוצר, וכי אין חובה לרשום את הסימן בכדי שזכויות מהותיות יידבקו במילה. רישומו של סימן מסחר משמש רק ראייה לכאורה על קיומו של הסימן, ראייה לכאורה מכיוון שניתן למחוק רישום שכזה באם המתנגד לרישום מוכיח שלסימן המסחר קיימת פרשנות אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם עצם הרישום. בדיקת הרישומים השונים תתן לרושם שם המתחם אינדיקציה כללית מהם הסיכויים שגורם אחר יקום ויתנגד לשימוש הנעשה בשם המתחם, ועדיף לעשות בדיקה זו מבעוד מועד. אין בעל עסק רוצה להשקיע מאמצים ומשאבים בקידום מוניטין, לעודד צרכנים להגיע לכתובת מסוימת באינטרנט, רק לגלות שהינו חייב להעביר את הפעילות המסחרית לכתובת אחרת, ולתת לאחר ליהנות מן המוניטין שבינתיים נצבר לשם המתחם הייחודי.
לאחר שניתן להסיק מתוצאות החיפוש שאכן שם המתחם פנוי וניתן לשימוש ללא חשש של הפרת זכויות קניין של אחר, יש לרשום את שם המתחם. השאלה אזי מתעוררת מה ניתן לעשות בכדי לצמצם את האפשרויות שגורם אחר יבוא וירשום שם מתחם אשר יפר את זכויות הקניין שלי?
צעד ראשון שניתן לעשות הינו הגשת מספר בקשות לרישום שמות מתחם בגרסאות שונות הקרובות לשם המתחם הראשוני, אך הכוללות שינויים קלים, כמו טעויות כתיב מקובלות. לדוגמא, בארצנו הקטנה רשמה חברת "למטייל" את שם המתחם “lametayel.co.il”, בד בבד עם רישום נוסף של עוד כ-8 גרסאות של שמה, כך שמשתמש אשר יחפש את מתחם החברה באינטרנט, קיים סיכוי קטן כי יטעה ויגיע למקום אחר. שאלת ההטעיה עולה כאשר קיים "חשש סביר" ששימוש בשם מתחם מסויים יגרום לציבור לסבור בטעות כי מדובר במקור אחר מאשר מקור בעל סימן המסחר (ע"א 634/89 אסי ריין נ` Fuji Electronics Mfg. Co.). ההטעיה נבחנת על-פי מבחן המראה והצליל, סוג הטובין, חוג הלקוחות, ומבחן שאר נסיבות העניין (ע"א 261/64 פרו ביסקויט בע"מ נ` ל` פרומין ובניו בע"מ) וכך גם יבחנו סוגיות הפרה בשמות מתחם (ה.פ. 10909/99 סלקום ישראל בע"מ נ` ט.מ. אקוונט תקשורת מחשבים בע"מ ואח`). כמובן שהבעיה בפתרון שכזה, נובעת מכך שהמתחיל בגישה זו ימצא עד מהרה את עצמו משקיע אלפי דולרים ברישומים שונים של שמות מתחם נוספים, מאחר ולעתים אין סוף לכמות האיטרציות השונות בהן ניתן לכתוב את אותה המילה בשינויים קלים.
חלופה אחרת הינה להגיש בקשה לרישום סימן מסחרי המבוסס על אותן המלים שמהן מורכב שם המתחם. כל זמן ששם המתחם הינו ייחודי ויכול לשמש גם כסימן מסחר, ניתן יהיה לרושמו גם כסימן מסחר. היתרון באימוץ סימן מסחר מדבר בעד עצמו. מכיוון שהעיקרון הכללי בפסיקה הדנה בנושאי סימני מסחר, הינו למנוע מצב שבו הציבור עלול להתבלבל באשר למוצאו של מוצר או שירות. על-כן, בתי המשפט אינם מאשרים שימוש בסימן מסחר הקרוב לסימן מסחר רשום ומוכר, כאשר זה הראשון שונה מן השני בכדי מעט עד כדי כך שהציבור עלול שלא להבחין בשינויים שבין השניים.
יש לציין כי שינוי בשם הגנרי מדרגה ראשונה לא יעמיד למפר הגנה בגין אבחנה בין הנוסח המלא של הכתובת המפרה לנוסח המלא של השם המופר. כך, שימוש בסיומת שונה כגון “COM” או “NET” המלמדת על סוג שרות בלבד ולא על מהות החברה "אין בסיומות הללו כדי להוות נתון מבחין שדי בו כדי למנוע חשש להטעיה" (ה.פ. 10909/99).
לחילופין, אימוצו של שם המתחם גם כסימן מסחר יאפשר לבעל המתחם למנוע מאחרים להשתמש בשמות מתחם דומים השונים בכדי מעט בצורת הכתיבה, ולא יצטרך לעבור את התהליך המייגע של רישום מספר רב של שמות מתחם שונים שכל מטרתם לכסות איטרציות שונות של אותו השם.
כמו-כן, בתי המשפט נוטים לתת עדיפות לזכויות קניין הנובעות מסימן מסחר רשום על-פני זכויות הנובעות מרישום שם מתחם ותו לא. NSI, החברה שהייתה אחראית על רישום שמות מתחם בארה"ב (בפתיחת תחרות חופשית ברישום שמות מתחם, NSI הכירה פורמלית במעמדה של ICANN כגוף האחראי על חלוקת שמות מתחם, וממשיכה להיות האחראית על רישום שמות מתחם תחת שם מתחם גנרי מדרגה ראשונה "”COM) אימצה בשנים האחרונות מדיניות שלפיה יימחק רישום שם מתחם הזהה לחלוטין לסימן מסחר רשום השייך לאחר, אלא אם יוכיח בעל שם המתחם שגם לו זכויות קנייניות בשם (מעבר לזכויות הנובעות מרישום שם המתחם).
באם המלים אינם זהות לחלוטין, על בעל הסימן המסחרי לפנות לערכאות השיפוטיות לקבלת סעדים (זמניים וקבועים) בטרם ייעשה שינוי ברישום שם המתחם. באמצעות הסעד הזמני יכול בעל סימן המסחר לעכב ולמנוע את המשך השימוש בשם המתחם עד שיתבררו זכויות הצדדים. מטרת המדיניות של NSI, לצאת מן הסבך של מעורבות בהליכים משפטיים ובהידיינות שבין בעלי דין, הנסבים סביב שאלות הנוגעות לזכויות סימני מסחר.
בכדי לעמוד בתווך, NSI נקטה בעמדה ניטראלית, והודיעה שהיא תקיים את פסיקת בית המשפט בנושא, גם פסיקה בהליכים זמניים וגם פסיקה סופית ומחייבת. יש לציין שלאחרונה נעשים צעדים מעשיים לאימוץ אמנה בינלאומית אשר תטפל בסוגייה זו גם כן.
לאחר אימוץ שם המתחם ורישומו כסימן מסחר, על הבעלים השמח לוודא שאין אחרים מפרים את זכויותיו. אי קיום פעילות שיטורית זו יכול להביא לידי אובדן זכויות הקניין הנכספות בסימן המסחרי, אם כי יש להיזהר מפעולה חריגה ובלתי סבירה, ובלשון אחרת, לא נדרשת פעילות אינטנסיבית של חיפוש מתמיד בכל אתר ואתר באינטרנט לגילוי ומניעת הפרת זכויות. כל שבתי המשפט דורשים הוא שבעל הסימן המסחרי יפקח עין, ואם וכאשר נודע לו שזכויותיו נפגעות, עליו לפעול, ולא לשבת ולהמתין. הדבר נועד למנוע מצב שמפר תם לב ימשיך להשקיע משאבים בפיתוח מוניטין שלמעשה אין לו זכויות לעשות שימוש בו. עם פתיחת אפיקי רישום שונים של שמות מתחם, כמו הרשיונות הניתנים לגופים מסחריים שונים בעולם לרשום שמות מתחם, מלאכת שיטור זו תעשה יותר ויותר קשה, אך סביר להניח שבד בבד ייפתחו גם ארכיבים ציבוריים שבהן ירוכזו ויפורטו שמות מתחם רשומים ובעליהם.
לבסוף ניתן לסכם שבעוד שקיימים סעדים וצעדים היכולים לשריין זכויות קניין שונות לאותה מילה, מבחינה פרקטית על בעל העסק שמעוניין להראות נוכחות באינטרנט, להכין עצמו למרוץ כפול. עליו לפנות, בו זמנית, גם לרשם שמות המתחם וגם לרשם סימני המסחר. המעונינים להרחיב, יטענו שמרוצים אלו צריכים להתקיים בכל מדינה ומדינה, וזאת עקב האופי המקומי של הרישומים השונים. אך הדעת נותנת שרישום צריך להיעשות רק באותן מדינות שבהן בעל העסק צופה למחזור עסקים נרחב. אין צורך לקיים מרוץ לרשמים השונים באותן מדינות שבהן אין צפי למחזור עסקים רציני, כל זמן ומידת הנזק המכסימלית מאובדן זכויות במדינה שכזו אינו מצדיק את המרוץ לרישום.
כמו בכל החלטה אחרת במחזור העסקי, ההחלטה הסופית הינה פונקציה של האפשרות לקבל זכויות, העלות לקבלת הזכויות, ההחזר הפוטנציאלי מניצול הזכויות באותה מדינה, ושיקולי סיכון.
המאמצים לאזן בין הגידול המתמיד בדרישה לשמות מתחם והצורך להגן על סימני מסחר ימשיכו לגבור גם בכמות וגם במורכבות. בעלי עסקים הפונים לאינטרנט יצטרכו להמשיך ולפקוח עין על חידושים והמצאות בתחומים אלו וכיצד המחוקק ומערכת בתי-המשפט ממשיכים לאזן בין אינטרסים אלו המנוגדים לכאורה.


26/08/2004חדשות
ארצות הברית  | ICANN בוחרת בעלי תפקיד  
ארצות הברית  | מזכר הבנה חדש בין ה-ICANN לבין NRO  
ישראל  | חג שמח וכשר  

מאמרים
ישראל  | סימני מסחר ושמות מתחם - חלק 2 מתוך 3  
ישראל  | סימני מסחר ושמות מתחם - חלק 1 מתוך 3  
ישראל  | נדחתה בקשה לצו מניעה נגד דומיין בינלאומי שדומה בשמו לדומיין ישראלי  

פסיקה
ישראל  | א 21659/05 (שלום תל אביב), נטוויז`ן בע``מ נגד מזרחי רמי  
קליפורניה  |   
ישראל  | ת.א 08/10 (מחוזי נצרת) יצחק כהן ואח` נ` מיכאל בנאי ואח`  

חקיקה
ארצות הברית  | החוק למניעת סיכון חקלאי - 2000  
אנגליה  | חוק ההימורים  
אוסטרליה  | החוק למניעת דואר זבל 2003  

מקורות מקוונים
אירופה  | מועצת רשם שמות המתחם של אירופה - CENTR  
אסיה - פסיפיק  | מועצת רשם שמות המתחם של אסיה והפסיפיק - APTLD  
אפריקה  | ארגון רשם שמות המתחם של אפריקה - AFTLD  


מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022