Share
השבוע נסגרו אתרי האינטרנט העבריים של תנועת כהנא חי. על תנועת כהנא חי שהוכרזה בעבר בישראל כתנועת טרור, הופעלה הפקודה למניעת טרור בפעם הראשונה בישראל על אתרי אינטרנט עבריים. הפרסום ששבר את גב המדינה היה קמפיין התמיכה המסיבי בעד פעיל הימין הקיצוני נעם פדרמן שעצור יותר מחצי שנה במעצר מנהלי ללא משפט וללא כתב אישום כלשהו.

הפקודה למניעת טרור הופעלה לראשונה ברשת העברית 03/04/2004 | דואר חשמלי | גיליון מספר 49 משה הלוי | halemo השבוע נסגרו אתרי האינטרנט העבריים של תנועת כהנא חי. על תנועת כהנא חי שהוכרזה בעבר בישראל כתנועת טרור, הופעלה הפקודה למניעת טרור בפעם הראשונה בישראל על אתרי אינטרנט עבריים. הפרסום ששבר את גב המדינה היה קמפיין התמיכה המסיבי בעד פעיל הימין הקיצוני נעם פדרמן שעצור יותר מחצי שנה במעצר מנהלי ללא משפט וללא כתב אישום כלשהו. רקע אחד הפקודות הכי עתיקות במדינת ישראל היא הפקודה למניעת טרור משנת 1948. פקודה זו נחקקה מספר חודשים לאחר הקמתה של מדינת ישראל והקמתו של צבא הגנה לישראל (צה"ל), כאשר המטרה היתה לפרק מנשקם ארגונים חמושים בנשק חם שפעלו בתקופת המנדט הבריטי. לשון הפקודה למניעת טרור, כאן http://halemo.net/edoar/0049/terror.htm במשך השנים נעשה שימוש בפקודה למניעת טרור כנגד ארגונים ערביים שפעלו כנגד מדינת ישראל. הרב מאיר כהנא ותנועת כ"ך הרב מאיר כהנא (Meir Kahane) נולד בשנת 1932 בברוקלין ניו יורק בארה"ב. הוא למד בישיבה והוסמך לרבנות. את התואר הראשון שלו עשה בהיסטוריה ובמדעי המדינה. את התואר השני שלו עשה במשפטים. במשך אותה תקופה בארה"ב הוא היה פעיל בתנועת בית"ר ובתנועת בני עקיבא. בארה"ב היה פעיל הרב כהנא בארגון JDL, ארגון ההגנה היהודית, שפעלה כנגד אנטישמים שביקשו לפגוע ביהודים. בשנת 1971 עלה הרב מאיר כהנא עם משפחתו לישראל וכבר בשנת 1974 ביקש להתמודד בבחירות לכנסת ברשימת כ"ך שהקים. משנתו היתה הקמת מדינה יהודית על פי ההלכה, סילוק הערבים ושלילת זכויותיהם האזרחיות. רבים ראו בו גזען, וחקיקה אנטי גזענית עדיין לא חוקקה, ולפיכך המצע של תנועת כ"ך היה קביל באותה תקופה בבחירות לכנסת. רק בשנת 1984 הוא הצליח לעבור את אחוז החסימה ולהיבחר עם מנדט בודד אחד לכנסת ה 11. במהלך אותה קדנציה הוא נהג לנאום לפני מליאת כנסת ריקה לאחר שחברי הכנסת התארגנו והחרימו אותו בשל רעיונותיו הקיצוניים והשנויים במחלוקת. ביום 5 נובמבר 1990, בעת שנאם בפני אנשים בניו יורק, הוא נורה ונרצח בידי ערבי מצרי בשם אל סעיד נוסיר (El Sayyid Nosair). הכרזה על תנועות כהנא כתנועות טרור לאחר מותו של הרב מאיר כהנא, התפצלה תנועת כ"ך שהקים לשתי תנועות. מתנועת כ"ך פרשו חברים ובהם גם בנו של הרב כהנא, בנימין זאב כהנא, שנרצח מאוחר יותר בשנת 2001 על ידי מחבלים פלסטינים. התנועה האחרת נקראה "כהנא חי" (כ"ח). בשנת 1994 הוכרזו שתי התנועות מיסודו של הרב כהנא לתנועות טרור. מדינת ישראל פירסמה רשמית כי תנועת כ"ך ותנועת "כהנא חי" הן תנועות טרור על פי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור התש"ח 1948. וכך נכתב בילקוט הפרסומים הרשמי תשנ"ד, עמוד 2786: [ציטוט] בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח 1948, ובנוסף להכרזות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים התשמ"ו, עמ` 1436, ובילקוט הפרסומים התשמ"ט, עמ` 3474, מכריזה הממשלה שהחבורות המפורטות להלן הם ארגונים טרוריסטיים: (א) תנועת "כך", שהפעילים המרכזיים בה הם, כיום, ברוך מרזל, נועם פדרמן וטירן פולק; (ב) תנועת "כ"ח" (כהנא חי), שהפעילים המרכזיים בה הם, כיום, בנימין כהנא, דוד אקסלרוד ויקותיאל בן- יעקב. הכרזה זו חלה על הארגונים הטרוריסטיים המפורטים לעיל וכן על כל חבר בני-אדם שיפעל להשגת מטרות מאותו סוג, אשר הארגונים הנזכרים לעיל פעלו להשגתן, באמצעים דומים לאמצעים שהארגונים הנזכרים לעיל השתמשו בהם, אף אם יתקרא בשמות או בכינויים אחרים - אם דרך קבע ואם מעת לעת. כן תחול הכרזה זו על פלגיהם ועל צירופיהם של הארגונים הנזכרים לעיל. [סוף ציטוט] בהכרזה כפי שניתן לראות, פורטו גם שמותיהם של הפעילים המרכזיים בתנועות כהנא, ובהם שמו של נועם פדרמן. ההכרזה על תנועות כ"ך ו"כהנא חי" התבצעה על פי סעיף 8 לפקודה למניעת טרור: [ציטוט] 8. הכרזת הממשלה על ארגון כארגון טרוריסטי אם תכריז הממשלה, בהודעה ברשומות, שחבר אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, תשמש ההודעה הוכחה בכל דיון משפטי, כי אותו חבר אנשים הוא ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך. [סוף ציטוט] כהנא חי ונושם באינטרנט כמו כל תנועה פוליטית המכבדת את עצמה, גם תנועת "כהנא חי" שיווקה את מרכולתה הרעיונית ברשת האינטרנט כמו כל ארגון פוליטי אחר. רשת האינטרנט איפשרה לכל אדם פשוט מן היישוב לבדוק במה מדובר ומה הן הרעיונות המסתתרים מאחורי התנועות שהוכרזו רשמית על ידי מדינת ישראל כתנועות טרור. שני אתרי אינטרנט מרכזיים בעברית הופעלו ברשת האינטרנט. האתר הראשון הוצב תחת שם המתחם (הדומיין) kahane.info והשני תחת שם המתחם kahane.org. כרגע האתרים לא פעילים: http://www.kahane.info http://www.kahane.org באתרים הללו ניתן היה למצוא פרסומים שונים, פעילויות שונות, חדשות מנקודת ראות של התנועה ושאר פרסומים פוליטיים. מחיפוש באתרים הללו, לא ניתן היה להבין או לקרוא כי מדובר בארגון טרור העוסק ברצח אזרחים ערבים או בקריאה לחיסולם באופן פרטי. האתרים הללו המשיכו להתעדכן, ומדינת ישראל לא נקטה פעולה כלשהי כנגד האתרים הללו, גם לאחר שפורסם כי אתרי כהנא שונים בארה"ב נסגרו על ידי הממשל האמריקני. בחודש אוקטובר 2003 הכריזה מחלקת המדינה האמריקאית לראשונה בתולדותיה על אתרי כהנא חי בארה"ב כאתרי טרור. ארבעה אתרי אינטרנט תומכי הרעיון הכהניסטי נסגרו בהוראת הממשל. עוד על ההכרזה, בכתבה כאן http://halemo.net/edoar/0025/0002.html הפרסומים שהרגיזו את השב"כ בשנת 2003 פרסם נועם פדרמן חוברת בשם "דע את זכויותיך" העוסקת ביחסי חוקרים ונחקרים בשב"כ ובמשטרת ישראל. החוברת עוסקת ביחסים בין האזרח לבין שירות הביטחון הכללי. החוברת מתארת את תהליך הזימון לחקירה, את ההתייצבות, את החקירה, את המעצר ואת התרגילים שכל אזרח עצור בידי כוחות הביטחון עובר בזמן המעצר. החוברת הופצה בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. החוברת היתה הצלחה היסטרית, וכל פעיל ימין קיצוני שינן ולמד אותה בעל פה, ויישם את מה שלמד מול חוקריו חסרי האונים במחלקה היהודית בשב"כ. הצלחתה של החוברת שחיבר פדרמן הרגיזה מאוד את שירות הביטחון הכללי. החוברת הגיעה גם לידיהם של גורמים עויינים פלסטיניים בהם תנועת החמאס, והללו תירגמו את החוברת לערבית. לאחר זמן מה נעצר נועם פדרמן במעצר מנהלי בשל אותה חוברת מרגיזה. החוברת שהפכה לרב מכר בקרב פעילים ימניים, הועלתה גם לרשת האינטרנט והפכה זמינה לכל דורש. החוברת הועלתה גם לאתר "כהנא חי" בפורמט נוח לקריאה. הקישור לחוברת, כאן (כרגע לא עובד) http://www.kahane.info/maamarim/knowyourrights2.html העתק של החוברת נמצא כאן http://halemo.net/tmp/kahane/rights.htm כאמור, בשל אותה חוברת, נעצר פעיל הימין נועם פדרמן בחודש אוקטובר 2003 בידי שירות הביטחון הכללי. מאז המעצר ועד לזמן כתיבת שורות אילו, עצור פדרמן במעצר מנהלי ללא הליכי משפט וללא הגשת כתב אישום כלשהו. המעצר המנהלי של נועם פדרמן גרם לתומכיו ולאנשים החוששים ממעצרים מנהליים ללא משפט, להפיק סרט על נועם פדרמן ועל מעצרו המנהלי. הסרט בן 21 הדקות הופץ בתקליטורים למחשב ומחולק גם כיום לכל דורש. הסרט עלה גם לאתר האינטרנט של תנועת "כהנא חי" ולאתרי אינטרנט אחרים ואיפשר לכל גולש לצפות בסרט בביתו. הקישור לסרט באתר כהנא חי (כרגע הקישור לא פעיל) http://kahane.info/multimedia/federmanm.html העתק לדף הסרט, כאן http://halemo.net/tmp/kahane/fedeman.htm ככל הנראה, בעקבות פרסומו הנרחב של סרט התמיכה בנועם פרדמן בצירוף הפרסום הקודם של החוברת "דע את זכויותך" שחיבר פדרמן, החליט מישהו בצמרת הביטחונית לטפל באתרי האינטרנט "הסוררים". כולם למעצר, סוגרים את האינטרנט ביום שני, 29 מרץ 2004 ביצעה משטרת ישראל, באמצעות ימ"ר (יחידה מרכזית) של מחוז ש"י (שומרון ויהודה) פעולה שכונתה בשם המקורי "סוס טרויאני". הפעולה שהתבצעה בשעות הבוקר המוקדמות (5:30) על היישוב תפוח בשטחים ועל יישובים שאינם שבמחוז ש"י, בהם בית שמש, ירושלים וראשון לציון. בעקבות הפעולה נעצרו ראשי תנועת כהנא בישראל, דוד העברי ויקותיאל בן יעקב. בעקבות הפעולה, הוציא דובר המשטרה את ההודעה הבאה: [ציטוט] מבצע "סוס טרויאני"- ימ"ר ש"י פשטה על מספר דירות שבהן הפעילו אתרי אינטרנט של תמיכה בארגון כהנא חי בעקבות חקירה סמויה של מפלג התשאול ביחידה המרכזית במחוז שומרון ויהודה שנמשכה שלושה חודשים, פשטו הבוקר (שני, 29/3/04) כוחות גדולים של היחידה המרכזית שומרון ויהודה בסיוע יס"מ שומרון ויהודה, בפיקודו של רפ"ק שמוליק הירשלר, ראש מפלג התשאול של היחידה המרכזית שומרון ויהודה, על מספר בתים בישוב תפוח, בית שמש, ראשון לציון וירושלים, של מספר ישראלים, אנשי ימין, החשודים כי היו אחראיים להפעלתם של אתרי האינטרנט KAHANE.INFO (אתר בעברית) ו KAHANE.ORG (אתר באנגלית) . בבחינת אתרי האינטרנט עולה חשד של תמיכה בארגון טרור "כהנא חי" . באתר האינטרנט של כהנא מופיע דף האתר על רקע סמלה של התנועה "כך" אשר הוכרזה כארגון טרור. בנוסף קיימים באתר האינטרנט פרסומים אשר עשויים להגיע עד להזדהות עם ארגון טרור. בבחינת חומר החקירה על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, נמצא כי קיים חשד סביר כי החשודים היו מעורבים בעבירות של תמיכה בארגון טרור, וחשד של הסתה לאלימות או טרור. בחיפושים נתפסו מחשבים, חלקם ניידים, שבאמצעותם הפעילו את האתר. ששת החשודים, חלקם דמויות מוכרות בימין, יועברו לחקירה במפלג התשאול ביחידה המרכזית שומרון ויהודה. [סוף ציטוט] קישור להודעת דובר המשטרה בעקבות מבצע סוס טרויאני http://www.police.gov.il/app/NTSpokesmanCivil/message.asp?id=8401 בשעות הבוקר, לאחר פרסום דבר המעצר בכלי התקשורת השונים, הוציא איתמר בן גביר את ההודעה הבאה: [ציטוט] "המשטרה לא תסתום לנו את הפה. במקום לעצור את פעילי החמאס שמסתובבים בגלוי בנצרת, הם באים להטריד יהודים טובים. אך על אפם וחמתם נמשיך לפעול, נמשיך לעשות ואתר האינטרנט `כהנא צדק` ימשיך להתנוסס בגאון. למרות שהמחשבים הוחרמו - המשטרה שוב פישלה. האתר באוויר וזאת על אפם וחמתם של השוטרים הליצנים". [סוף ציטוט] במהלך אותו היום היה מספר כניסות שיא לאתר האינטרנט kahane.info, וזאת למרות שבכלי התקשורת דווח מפי המשטרה כי היא דאגה לסגור את האתר. רק בשעות הערב המאוחרות, לאחר שיחרורם של העצורים קרוב לשעת חצות, הופל אתר כהנא חי (kahane.info) ולא חזר יותר עד לזמן כתיבת שורות אילו. לאחר 12 שעות חקירה, שוחררו העצורים לבתיהם. המחשבים והציוד המוחרם נשאר במשטרה. "קול הגבעות" דיווח את ההודעה הבאה בשעה 21:22 באותו היום: [ציטוט] קול הגבעות שוחררו פעילי כהנא שנעצרו היום בחשד להפעלת אתרי אינטרנט 29/03/04 21:22 מאת: כתב מהשטח הערב, אחרי חקירה של 12 שעות רצופות, שוחררו פעילי כהנא שנעצרו היום בחשד להפעלת אתרי אינטרנט המזוהים עם האידיאולוגיה של הרב כהנא, וביניהם מראשי תנועת כהנא בארץ ישראל: דוד העברי ויקותיאל בן יעקב. אחד מהעצורים התלונן כי במשך כל שעות חקירתו לא ניתנה לו ההזדמנות לאכול מזון כשר. [סוף ציטוט] הפלת אתר כהנא חי הפלת אתר של כהנא חי התבצעה על ידי הורדת רשומת ה DNS (ר"ת של Domain Name Server) משרת השמות השוכן בארה"ב ועל פיו מתעדכנים שאר שרתי השמות המקומיים של ספקי האינטרנט בישראל. על פי הרשומה שנמחקה, שכן האתר kahane.info בכתובת האינטרנט (כתובת IP) הבאה: 66.132.45.177 על מנת לשחזר את אתר האינטרנט ולצפות בשאריות שנותרו על השרת, יכול כל משתמש ביתי מתקדם להוסיף רשומה מקומית בקובץ ה host שבספרית מערכת ההפעלה שלו (חלונות 98, או XP). הוספת הרשומות הבאות בקובץ host תאפשר למשתמש להתבונן באמצעות תוכנת דפדפן באתר שנמחק משרתי השמות בארה"ב: 66.132.45.177 kahane.info 66.132.45.177 www.kahane.info 66.132.45.177 news.kahane.info האם יסגרו אתרים אחרים ברשת? סגירת אתרי כהנא חי ברשת התבצעה על פי הפקודה למניעת טרור משנת 1948. סעיף 4 לפקודה הופעל לראשונה ברשת האינטרנט בישראל כנגד אתר אינטרנט בעברית שהופעל על ידי אזרחי ישראל. סעיף 4 בפקודה למניעת טרור קובע: [ציטוט] 4. תמיכה בארגון טרוריסטי (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ג, תשס"ב) (א) (בוטל) (ב) המפרסם, בכתב או בעל-פה, דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי; או (ג) המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר-תעמולה; או (ד) הנותן כסף או שווה-כסף לטובת ארגון טרוריסטי; או (ה) המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; או (ו) המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרוריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי; (ז) או העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה; (ח) (בוטל) ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד. [סוף ציטוט] סעיף 4 לפקודה למניעת טרור יכול להיות מופעל כיום כנגד כל אתר אינטרנט אשר מחזיק בחומר תעמולה לכאורה של ארגון כהנא חי, בהם הסרט למען שחרורו ממעצר מנהלי של נועם פדרמן שהוכרז שאחד הפעילים של ארגון טרור (כ"ך) בשנת 1994, או מחזיק על שרתיו עותק של החוברת שחיבר פדרמן בשם "דע את זכויותיך". בעבר נעשו ניסיונות לא מוצלחים של העיתונאי יואב יצחק להביא לסגירתו של אתר הפורומים "רוטר נט" באותו טיעון של פרסום תעמולה של תנועת כהנא חי בעקבות תמונה של הרב מאיר כהנא ששימשה כחתימתו של אחד הכותבים באתר. באותה העת לא התייחסה משטרת ישראל לעיתונאי הצדקן ולתלונותיו המוזרות, ולא סגרה את אתר רוטר נט. העיתונאי המשיך בפרסומים המשמיצים בטענה שמדובר באתר של פעילי "כהנא חי". אחד הפרסומים המשמיצים כאן http://www.nfc.co.il/showonedoc.asp?SubjectId=1&DocId=143

17/05/2004חדשות
ארצות הברית  | פלישה ל-Space של משתמשי MySpace  
ארצות הברית  | MySpace פותחת שירות חדשות חדשני  
סין  | סין מסירה מגבלות שפה בגישה לויקיפדיה  

מאמרים
ישראל  | על פשעי מחשבה ועל פשעי משטרת ישראל  
ישראל  | ויקיפדיה - האם חופש העריכה פוגע באמינות והאם יש להגבילו?  
ישראל  | צרפתים, נא לא לגעת בחוקה האמריקנית  

פסיקה
ישראל  | בש 919/06 (שלום תל אביב) שידורי קשת נגד מדינת ישראל  
ישראל  | עתמ 45606-10-10 איגוד האינטרנט הישראלי נ ניצב מפקד מחוז תל אביב ואח  
ישראל  | תא 22992-09-09 (שלום תל אביב) מכון התקנים הישראלי נ` פלוני אלמוני ואח`  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק פרסום שם נפטר, התשס``ה 2005  
ישראל  | הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (באינטרנט), התשס``ד 2004  
ישראל  | הרשות לאינטרנט ואבטחה מקוונת - 2009  

מקורות מקוונים
אלבמה  | המרכז לטלויזיה ורדיו ציבוריים  
אלבמה  | הרדיו הציבורי של אלבמה - APR  
אלבמה  | הטלויזיה הציבורית של אלבמה - APT  


מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020