Share


תאריך: 18.02.2004

א 37692/03

בבית משפט השלום בתל-אביב

כב` השופטת י`. שבח סג"נ

סודרי נ` היידפארק מרכז הפורומים הישראלי

 
עובדות:
המדובר בבקשה לא שגרתית שייזמה היידפארק, לזימון ספקי שירותי גישה לאינטרנט (אינטרנט זהב, נטוויז`ן ובזק בינלאומי) בכדי שאלה יחשפו את פרטי זהותם של לקוחותיהם אשר פרסמו פרסומים מעוולים לכאורה נגד התובעים. 

נפסק:
בית משפט השלום פסק כי במהלך הדיון הקרוב ידון בית המשפט, יחד עם בעלי הדין "בדרך בה ניתן לזמן לדיון את אותם גולשים אנונימיים אשר זהותם עשויה להיחשף, על מנת לאפשר להם לשלוח לדיון נציג מטעמם אשר ישמיע את עמדתם."
 
 
 
בתי המשפט

א 037692/03

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

18/02/2004

תאריך:

בפני כב` השופטת י. שבח, סג"נ

 

  

 

 

בעניין:

1. יצחק סודרי.

2. מיטל סודרי.

3. שלומי סודרי.

4. גבי פרץ

5. בן ציון בר שלום.

7. יהודית יוסף

 

התובעים

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד

יניב ואח`

 

 

נ ג ד

ובעניין:

1. היידפארק מרכז הפורמים הישראלי.

2. אינטרדאז

3. ארנון שטלריד

הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד

אילון, אגרט ואח`

 

המבקשים

 

 

ובעניין:

 

המשיבות הפורמליות

1. אינטרנט זהב בע"מ

2. בזק בינלאומי.

3. נטוויז`ן בע"מ

 

החלטה

 

בפני בקשה לא שגרתית לזימון עדים .

 

1.         הרקע לבקשה:

            עילת התובענה העיקרית הינה פרסום לשון הרע .

            התובעים, דמויות ידועות המקורבות לתנועת ש"ס, טוענים כי הוצאה דיבתם רעה באתר האינטרנט המופעל ו/או המנוהל ע"י הנתבעים.

            לא כאן המקום לחזור על דברי הבלע בהם כונו התובעים, או מי מהם, ואסתפק בהערה כוללנית לפיה מדובר באמירות חמורות ביותר, אשר על פניהן נראות כסיפורי בדים ודברי הבל מרושעים.

           


בכתב התביעה לא מציינים התובעים מי, לדעתם, מגולשי האתר, הוא שכתב את דברי הדיבה המוזכרים בכתב התביעה, שכן לגרסתם מפעילי האתר, בעליו ועורכו - הם שאחראים לכל האמירות המתפרסמות באתרם, מחמת העדר ביקורת ומחמת אי הסרת דברי הבלע באופן מיידי.

אני מניחה גם כי הנתבעים אינם יודעים לבטח מי עומד מאחורי הפרסומים, לכל היותר, מנחשים.

 

            הנתבעים מכחישים, כמובן, את אחריותם לכל הפרסומים שנעשו באתר.

            לדבריהם, לא ניתן לפקח על כל מלל שנכתב בקבוצות הדיון המרובות באתר, שכן לשיטתם, מתפרסמות בו בממוצע כ- 20,000 הודעות במשך יממה אחת!

            הנתבעים טוענים כי התובעים יודעים היטב מי הם הגורמים אשר הפיצו אודותיהם את דברי הזדון, וקובלים על כי התובעים בחרו, מטעמים השמורים עמם, לתבוע דווקא את האתר, ולא את המעוול בפועל .

 

2.         הבקשה לזימון עדים:

            הבקשה לזימון עדים מחולקת למעשה לשני חלקים:

            האחד - לזמן את המשיבות הפורמליות לישיבות קדם המשפט הראשונה .

            השני - לחייבן להביא לבית המשפט את כל המסמכים הרלוונטיים לגילוי זהותם של מפרסמי ההודעות אשר בגינן הוגשה התביעה בתיק זה.

 

            למרות שעל פניה נראית הבקשה כבקשה לזימון עדים רגילה, הרי שהיא טומנת בחובה סוגיה עקרונית בעלת תוצאות מרחיקות לכת, ואשר טרם נקבעה לגביה הלכה מחייבת.

            יאמר, כי אף אחת משלוש המשיבות הפורמליות אינה קשורה לסכסוך העיקרי, ואף אחת מהן אינה נוקטת עמדה באשר לסכסוך זה .

            עניינן של המשיבות הפורמליות בשאלה העקרונית והמהותית בלבד, דהיינו, האם מפעיל אתר ו/או ספק שירות רשאי לגלות מידע שיחשוף את פרטיהם האישיים של גולשי האינטרנט אשר מסרו הודעה כלשהי באחד הפורומים.

 

3          לא אחדש דבר באם אומר כי הגלישה באינטרנט מאופיינת באנונימיות והקשר אינו אישי כי אם וירטואלי.

            מרבית הגולשים מסווים את זהותם ומכנים עצמם בשם כינוי.

            ניתן לומר כי האנונימיות מאפיינת את הפורומים השונים, ואולי זהו סוד קסמם וסוד משיכתם .

            אלא שהבעיה מתעוררת כאשר האנונימיות מנוצלת, לעיתים, לפרסום הודעות כזב ו/או פוגעניות, כאשר הגורם הפוגע משתמש כמגן במעטה האנונימיות, ומסתתר תחתיו. 

            מטבע הדברים, גולש פלוני אינו יכול לדעת את פרטיו של גולש אלמוני, וגורם שנפגע מהודעה כלשהי שפורסמה אודותיו באחד הפורומים, לא יוכל לדעת לעולם, באמצעיו הדלים, מיהו הגורם שפגע בו, ויוותר חסר אונים, חשוף ופגיע. 

           

4.         הבקשה לזימון עדים מתייחסת לבעיה זו .

            גם התובעים בעצמם יודעים היטב כי לא הנתבעים הם שפרסמו אודותיהם את ההודעות המשפילות, כי אם גולש או גולשים כלשהם שפנו לאחד הפורומים.

            גם לנתבעים עצמם, למרות היותם מקימי האתר ובעליו, אין את הכלים הטכנולוגיים הדרושים לצורך איתור זהותם הפיזית ו/או את דרכי ההתקשרות של אותם מפרסמי ההודעות.

            לדעתם, מאחר והמשיבות הפורמליות הינן ספקי הגישה לאינטרנט ומאחר ובמסגרת פעילותן סיפקו גם את שירותי הגישה למחשבים בהם עשו מפרסמי ההודעות שימוש בעת פרסום ההודעות, הרי התשובה לזיהוי מפרסמי ההודעות, או לפחות זיהוי המחשבים מהם נשלחו ההודעות, מצויה באמתחתן ובאמתחתן בלבד. 

            הנתבעים טוענים כי רק למשיבות הפורמליות הכלים לקשר בין האישיות הפיזית לבין האישיות הוירטואלית האחראית להודעות הפוגעניות.

            לדעתם, לכשתיחשף זהות מפרסמי ההודעות, יוכלו לשלוח כנגדם הודעות לצד ג` ובכך לגולל עליהם את האחריות לפרסומים.

 

5.         המשיבות הפורמליות, אינן, כאמור, צד לסכסוך, ועמדתן בסוגיה הינה עקרונית בלבד.

            לדעתן, מתן צו גילוי הפרטים נשוא הבקשה, יביא לפגיעה בלתי הפיכה בפרטיות הגולשים ובחופש הביטוי, ויפגע אנושות בכל נושא האינטרנט והפורומים שבו .

המשיבות הפורמליות אף מפנות לחוק הגנת הפרטיות ולהסכמים שבינן לבין צרכני השירות.

לדעתן, עם הסרת הלוט מעל מעטה האנונימיות באינטרנט לא תוותר לזה האחרון כל זכות קיום .

 

6.         סוגיה זו של חשיפת פרטי גולשי האינטרנט הינה סוגיה נכבדה המצריכה עיון בכובד ראש.

            על בית המשפט לאזן בין האינטרסים נשוא חוק הגנת הפרטיות והזכות לאנונימיות אל מול ניצול לרעה של זכות זו על דרך פגיעה בחפים מפשע תוך הסתתרות, מגונה לטעמי, תחת מגן האנונימיות .

            על בית המשפט למצוא את הכלים המתאימים לאפשר סעד לאדם שנפגע מדברי לשון הרע שפורסמו כנגדו באופן אנונימי .

            יש לדון בסוגיה בצורה רצינית ומעמיקה .

            לטעמי, אף לגולשים עצמם, אשר זהותם עשויה להיחשף , ומכל מקום איננה ידועה גם לבית משפט, זכות להגיב לבקשה ולהביע עמדתם .

 

 

7.         אשר על כן אני קובעת כדלקמן:

 

א.         לישיבת קדם המשפט הבאה תזמן המזכירות את שלוש המשיבות הפורמליות באמצעות באי כוחן.

 

ב.         בשלב זה לא נדרשות המשיבות הפורמליות לגלות כל פרט שהוא בטרם תינתן החלטת בית משפט בעניין.

 

ג.          בישיבה הבאה אף ידון בית המשפט, בצוותא עם בעלי הדין, בדרך בה ניתן לזמן לדיון את אותם גולשים אנונימיים אשר זהותם עשויה להיחשף, על מנת לאפשר להם לשלוח לדיון נציג מטעמם אשר ישמיע את עמדתם.

 

ד.         המזכירות תשלח לכל הצדדים העתק החלטה .

 

ניתנה היום כ"ו בשבט, תשס"ד (18 בפברואר 2004) בהעדר הצדדים

 

שבח יהודית, שופטת

 

 18/02/2004חדשות
ארצות הברית  | 500,000$ לשוטרת שנפגעה מלשון הרע  
ישראל  | האם גם בישראל ניתן לעשות שימוש בהליך John Doe ?  
ארצות הברית  | תוכנת בית משפט שולחת חפים מפשע למאסר  

מאמרים
ישראל  | לראשונה בישראל: הליך פלוני אלמוני בבית המשפט  
ארצות הברית  | מושבעים בעידן הטכנולוגיה  
ישראל  | מסלול ירוק או אדום?  

פסיקה
ישראל  | ת.א. 4854/07, בש``א 4470/07 (שלום ראשון לציון) חיים ברלומנפלד ואח` נ` גוגל  
ישראל  | ה``פ 3260/04 (מחוזי ירושלים) ישראל אקרמן נ` היידפארק ואח`  
ישראל  | ת``א 2322-07 (מחוזי תל אביב) איסטלקום בע``מ ואח` נ` חברת נוקיה  

חקיקה
ישראל  | תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה  
ישראל  | הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים  
ישראל  | תיקון המתיר לצדדים להמציא כתבי בי דין באמצעות דואר אלקטרוני  

מקורות מקוונים
ארצות הברית  | ארגון האנונימיות באינטרנט  
ארצות הברית  | Cyber SLAPP  
קליפורניה  | פרויקט למניעת תביעות אסטרטגיות נגד השתתפות הציבור הקליפורני  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020