Share


תאריך: 19.09.2003

תק 3527/06

בית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב

כבוד השופט חג` יחיא

קופר שגיא נ` דנון תקשורת תדמיתית בע"מ

 

 

עובדות:

התובע, אשר משלח ידו בכתיבה, הגיש תביעה נגד הנתבעת, המפעילה אתר אינטרנט, בגין פרסום כתבה תוך הפרת זכותו היוצרים.

התובע טוען כי הוא זכאי, בגין הפרה זו, לפיצויים בסך 17,800 ₪ (גבול סמכותו של בית המשפט).

הנתבעת, מאידך, אינה מכחישה את עצם הפרסום אך מפחיתה בגובה הנזק הממשי, לאור העובדה כי הכתבה פורסמה לכמה ימים בודדים ולאור התשלום שהיה מקבל התובע עבור פרסום הכתבה באתר אחר.  

 

נפסק:
בהתאם לסעיף 3א לפקודת זכות היוצרים, קבע בית המשפט כי, ללא צורך בהוכחת נזק ממשי, התובע הינו זכאי לפיצויים בסכום "שלא יפחת מ-10,000 ₪ ולא יעלה על 20,000 ₪". אשר על כן, חויבה הנתבעת לתשלום פיצויים בסך 10,000 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך כולל של 715 ₪.  

 

 


 

 

 

 

   

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ת"א

תק 003527/06

 

בפני:

כב` השופט חג` יחיא

תאריך:

19/09/2006

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

קופר שגיא

 

 

 

 

תובע

 

נ ג ד
 

 

 

דנון תקשורת תדמיתית בע"מ

 

 

 

 

נתבע

 פסק דין


תביעה לפיצויים בגין הפרת זכות יוצרים

 

התובע שולח ידו בכתיבה, ובגין כך הוא גם מקבל תמורה . התובע כתב מאמר תחת הכותרת " שערוריות בעולם היין " אשר פורסם באתר האינטרנט של העיתון ידיעות אחרונות YNET  בחודש נובמבר 2005 .

 

 הנתבעת מפעילה אתר תחת השם WWW.MNEWS.CO.IL            .

 

התובע טוען כי הנתבעת פרסמה את הכתבה שלו בynet  ללא קבלת אישור מוקדם ממנו , ואף לא טרחה להודיע לו כי הכתבה פורסמה ..

 

 התובע טוען כי בכך הפרה הנתבעת את זכות היוצרים שלו, והוא תובע פיצוי על סך 17800 ₪ , תקרת סמכותו של בית המשפט .

 

 הנתבעת טוענת בכתב ההגנה שהגישה כי מדובר באתר שעלה לאוויר רק לפני זמן קצר, והוא משלים לעיתון מקומי בעיר מודיעין . הנתבעת טוענת כי היא שכרה לצורך הקמת האתר מי שהיא שמתמחה בבניית אתרים , וכי גילתה במקרה שהיא הזינה את האתר בכתבה האמורה , והיא אף פיטרה אותה בגין מעשה . יוצא איפוא, כך גורסת הנתבעת כי הכתבה של התובע הופיעה מספר ימים בלבד באתר שלה, וכי למעשה לא נגרם לתובע כל נזק , יען כי תושבי מודיעין אינם ידועים כשתייני יין מובהקים , ?!! וכי לא נעשה שימוש לרעה בזכותו של התובע .

 

 טענה נוספת בפי הנתבעת שלמעשה לא כל הכתבה , מעשה יצירה של התובע , שכן הוא מצטט מעיתון גרמני חומר כל שהוא , וכי למעשה גם הוא לא ביקש את אישורו של העיתון הגרמני לפרסום הדברים.

 

 למעשה מודה הנתבעת בטענת התובע בדבר הפרת זכות היוצרים שלו, אך מפחיתה מחומרת הנזק שנגרם לו, אם בכלל נגרם . הנתבעת מפי מנהלה מר אילן דנון, אף מפחית מערך ההפרה , בכך שהוא שואל בלגלוג ,כמה בכלל קיבל התובע מ YNET עבור הכתבה, "מדובר רק במאות שקלים "

 

דיון :

 

אין מחלוקת עובדתי למעשה כי מי שכתב את הכתבה שפורסמה באתר YNET הוא התובע . אין מחלוקת שלו זכות היוצרים על הכתבה, גם אם הנתבעת מנסה להפחית מערכה של הכתבה , בין היתר תוך טיעון שגם התובע השתמש בכתבתו בחומר מעיתון גרמני ,הדר שפיגל.

 

   אין גם מחלוקת כי לתובע מגיע פיצוי על הפרת זכות היוצרים שלו , שכן גם בכתב ההגנה , טענה הנתבעת שהציעה לתובע מספר מאות שקלים , וגם פיטרה את העובדת אשר פרסמה את הכתבה על כך שעשתה מעשה ללא זכות וללא היתר.

 

המחלוקת בין הצדדים היא על גובה הסכום שראוי כי יפסק לתובע בגין הפרת זכות היוצרים שלו .

 

 התובע טוען כי מגיע לו 17800 ₪

 

 הנתבעת מעריכה את הסכם המגיע לתובע כסכום שהיה מקבל אילו הציע את כתבתו לפרסום,בעיתון או אתר אינטרנט .

 

משאין מחלוקת בין היריבים כי אכן הופרה זכותו של התובע בתור יוצר הכתבה, עומדת להכרעה שאלת גובה הפיצוי .

 

 יש לזכור כי על פי סעיף 3א לפקודת זכויות יוצרים נקבע פיצוי למקרה ולא הוכח נזק ממשי, בגבולות הסכום של 10000 ₪ ו-20000 ₪ .

 

 פקודת זכות יוצרים:  

 

3א. פיצויים ללא הוכחת נזק 

 

לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ- 10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 20,000 שקלים חדשים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים האמורים.

 

 לשון הסעיף הנה ברורה וקטגורית , והמחוקק קבע שכאשר בית המשפט מגיע למסקנה כי אכן הופרה זכות היוצרים של בעל הזכות, וזה לא הוכיח נזק , רשאי בית המשפט לפסוק לטובתו פיצוי על כל הפרה בסכום "שלא יפחת מ10000 ₪ ולא יעלה על 20000 ₪ ".

 

המחוקק ראה לנכון לקבוע סכום שלבית המשפט , אין למעשה סמכות לחרוג ממנו , כאשר הרצפה של הסכום היא 10000 ₪ .

 

 על פי נוסח הסעיף ברורים שני עקרונות :

 

א-     א-    שאין צורך להוכיח נזק כל שהוא על מנת לזכות בפיצוי , ודי בהוכחת העובדה כי הופרה זכות יוצרים של התובע .

ב-     ב-     אין כל קשר בין הנזק הממשי ( שהרי לא הוכח כזה) ובין הפיצוי שיקבע . עצם הפרת הזכות מזכה את התובע בסכום הנע בין שני הקצוות שנקבעו.

 

יש הגיון בדברים

 

בע"א 3400/03 - רוחמה רובינשטיין ואח` נ` עין טל (1983) בע"מ ואח` . תק-על 2005(1), 3712 ,עמ` 3720. קובע בית המשפט העליון לאמור :

 

 

אחד הטעמים העקרוניים לכך נעוץ בקושי המיוחד שבהוכחת נזק עבור פגיעה בקניין רוחני, וטעם נוסף נעוץ במגמה הרתעתית-עונשית בשל קלותו היחסית של הגזל בתחומים אלה והקושי לאתר את המעוולים (ראו דויטש, בעמ` 87). בחוק הפטנטים לא מצויה הוראה דומה, אולם נראה שהטעמים שהובאו לעיל, ובמיוחד הקושי שבהוכחת הנזק, יפים גם לענייננו במקרים הראויים לכך.

 

כמו כן ברע"א 1108/04 - קידמה בע"מ ואח` נ` גדי אבקסיס ואח` . תק-על 2004(4), 2878 ,עמ` 2879.

 

2.       2.        בפסק דינו של בית משפט השלום חויבו המבקשים לשלם למשיב 1 סך של 20,000 ש"ח פיצויים סטטוטוריים בהתאם לסעיף 3א לפקודת זכות יוצרים (להלן: הפקודה) בגין הפרת זכויות היוצרים של המשיב 1, וזאת על דרך של העתקת ארבעה דפי לימוד שהוכנו על ידו לצרכי לימוד ב"בית הספר לברמנים" שבבעלותו. בית משפט השלום מצא כי דפים אלה הועתקו ושימשו ללימוד בקורס המועבר אצל המבקשת 1, שהמבקש 2 הוא מבעליה, במסגרת "המכללה לברמנים". כן נקבע כי את ההעתקה ביצעה המשיבה 3, בהיותה עובדת של המבקשים וכי היא הנושאת בעיקר

 

הוגש ערעור על פסק הדין של בית המשפט השלום , אך זה נדחה . בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אף היא נדחתה .

 

משמונחים בפני שני פסקי הדין של ערכאות הערעור דלעיל, אין לי מה להוסיף .

 

 אני מוצא לחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכום של 10000 ₪ .בתוספת אגרת משפט ששולמה בסך 215 ₪ , וכן הוצאות ישיבת בית המשפט בסוכם של 500 ₪

 

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ‏יום 

 

ניתן היום כ"ו/אלול/תשס"ו     18.9.2006                  ע.ג`.חג` יחיא, שופט

 

לצדדים בדואר

 

 19/09/2006חדשות
ארצות הברית  | MySpace ו-MTV יפרסמו בעזרת קטעי וידאו פיראטיים  
ארצות הברית  | מיקרוסופט מעלה בארה``ב קמפיין נגד פיראטיות תוכנה  
אנגליה  | לא תורחב הגנת זכויות היוצרים בבריטניה ל-95 שנים  

מאמרים
ארצות הברית  | תוכנות לחסימת פרסומות לאו דווקא חוקיות  
ארצות הברית  | פורצי ה- PlayStation 3 נתבעים על-ידי חברת סוני  
בינלאומי  | הפיראטים מגלים אתרים חדשים  

פסיקה
ישראל  | בש``א 172073/06 (שלום ת``א) קופמן נ` וואלה ``תקשורת בע``מ``  
ישראל  | א` 75851/04 (שלום ת``א) דורפמן נ` Ynet - ידיעות תקשורת בע``מ  
ישראל  | רע``א 2516/05 מעריב- הוצאת מודיעין בע``מ נ` חברת אול יו ניד בע``מ ו  

חקיקה
ישראל  | חוק זכות יוצרים, התשס``ח – 2007  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ארצות הברית  | חוק בידור המשפחה וזכויות היוצרים 2005  

מקורות מקוונים
ישראל  | גנקו הפקות  
ניו יורק  | איגוד רשמי ההוצאה לאור - SPD  
ארצות הברית  | איגוד תוכנות הבידור - ESA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022