Share


תאריך: 14.06.2005
הליך: בש 1269/05
בבית משפט השלום ברמלה
בפני השופטת נ. קפלינסקי
הצדדים: מדינת ישראל -פרקליטות מחוז מרכז נ` מילר

עובדות:
במאי 2004, בעקבות חשיפת פרשת רמדיה, הגישה משטרת ישראל בקשה לצו חיפוש, בין היתר במשרדי היינץ ישראל בע"מ. בית המשפט התיר למשטרה לתפוס כל מסמך הקשור בעבירה לרבות חומר מחשב.
בחיפוש שנערך במשרדו של המשיב, שהוא בעל מניות ונושא משרה בחברה, נתפסו מחשב ומסמכים שונים שלגבי חלקם נטען שהם חסויים.
המשטרה ביקשה מבית המשפט שיתיר לה לעיין בחומר הראיות שנתפס.
בסמוך למועד הדיון, ביקשה חברת היינץ לצרפה כמשיבה בהליך, בנוסף למשיב וזאת עקב האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד.
הפרקליטות התנגדה בטענה שמטרת הבקשה הינה להגן על המשיב ולאפשר לו להסתתר מאחורי החברה.

נקבע:

בית המשפט דחה את הבקשה לצרף את חברת היינץ כצד נוסף להליך בטענה שהמשיב הוא אורגן ובעל מניות בחברה והוא רשאי לטעון כל טענה לגבי חיסיון החומר שנתפס. אין בצירוף החברה בכדי לייעל את הדיון או לאפשר למבקש לטעון טענות שאילולא צירוף החברה הוא יהיה מנוע מלטעון אותן.
 

 

 

   

בתי המשפט

בש 001269/05

בית משפט השלום רמלה

 

14/06/2005

תאריך:

כבוד השופטת נ. קפלינסקי

בפני:

 

 

 

 

מדינת ישראל – פרקליטות מחוז מרכז

המבקשת

ממון

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ ג ד

 

 

מילר משה

 

המשיבה

שיינמן

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

 החלטה

ביום 31.5.04, הגישה משטרת ישראל לבית משפט השלום ברמלה, בקשה לצו חיפוש במשרדי חברת "היינץ ישראל בע"מ ו/או "היינץ רמדיה בע"מ ו/או היינץ רמדיה תעשיות בע"מ. בית המשפט התבקש להתיר למשטרה לתפוס "כל מסמך ו/או חפץ הקשורים בעבירה לרבות מחשב וחומר המגלם מחשב וכן מחשב וחומר המגלם חומר מחשב של מוסד וכן ביצוע חדירה נמשכת לחומר מחשב לצורך בדיקה והפקת פלטים".

 

הבקשה לצו חיפוש הוגשה במסגרת חקירה שהמשטרה מקיימת בשל חשד שמותם של שני תינוקות ומחלתם של תינוקות נוספים, נגרמו ברשלנות, כתוצאה מהזנתם בתחליף חלב אם ששווק תחת השם "רמדיה" ואשר לא הכיל תיאמין שלטענת המבקשת הוא מרכיב הכרחי במזון לתינוקות.

 

המשיב הנו בעל מניות ואורגן בחברת אחזקות היינץ ישראל בע"מ אשר בבעלותה קבוצת חברות וביניהן "היינץ רמדיה".

 

בית המשפט לו הוצג חומר חקירה, חתם על צו חיפוש שהתיר למשטרת ישראל לערוך חיפוש אצל "שרדי (צ.ל. "משרדי" נ.ק.) חב` היינץ ישראל בע"מ במשרדו האישי של מר מילר משה בלבד. בית המשפט נימק את מתן הצו, על גב הבקשה,  ב"הודעותיו של מר מילר (בעלים) ותיק החקירה".

 

מתוך עיון בדוח החיפוש שנערך במשרדו של מר מילר בראשון לציון למדים שהחיפוש נערך בנוכחות עו"ד מכלוף ו"חומר שנטען לגביו ע"י עו"ד מכלוף שיש עליו משום חסיון עו"ד-לקוח הוכנס לשקית היינץ אדומה שהודבקה ונרשם עליה חסיון וכן מסמכים שסומנו ד.ל 3-5 31.5.04 בתוך מעטפה משטרתית חומה שנרשם עליה חסיון".

בדוח החיפוש צוינו הפריטים שנתפסו במהלך החיפוש שהם מארז מחשב ומסמכים שונים.

 

לאחר ביצוע החיפוש הגישה פרקליטות מחוז מרכז בקשה להתיר למשטרת ישראל לעיין בחומר הראיות שנתפס ע"י המבקשת בחיפוש במשרדו של המשיב, מר משה מילר, ואשר לגביו נטען כי קיים חיסיון עו"ד-לקוח.

 

נקבע מועד לדיון בבקשה והוא נדחה על-פי בקשת הצדדים.

 

המשיב, מר משה מילר לא הגיש תגובה בכתב לבקשה.

 

בסמוך מאד למועד הדיון הנדחה, הגישה היינץ ישראל בע"מ, בקשה לצרפה כצד נוסף להליך, בטענה כי הנה הבעלים של המסמכים ושל כונן המחשב שנתפסו ע"י המשטרה במשרדי החברה ולא בביתו הפרטי של המשיב. חברת היינץ ישראל בע"מ גם הודיעה בכתב על התנגדותה לבקשת המשטרה לעיין במסמכים שנתפסו. בנוסף, חברת היינץ ישראל בע"מ צירפה לבקשתה מסמכים במעטפה חתומה ובהם (כך על-פי הטענה) טבלה המסכמת כל מסמך לגביו נטענה טענת חיסיון וטעמיה.

 

לטענת היינץ ישראל בע"מ, לתאגיד מעמד נפרד ועצמאי בכל הנוגע לחיסיון לקוח- עו"ד השונה ממעמדו של מר מילר הנושא משרה בחברה. לבקשה צורף כרך טיעונים וכרך עב כרס של אסמכתאות, אשר מטרתם לתמוך בבקשה למתן היתר לצירופה של המבקשת כ"צד שלישי" להליך הפלילי.

לבקשה לא צורף ייפוי כוח.

 

רק במהלך הדיון, לאור טענת הפרקליטות כי לא ניתן לדעת מי הסמיך את ב"כ חברת היינץ ישראל בע"מ לייצגה, הוגש ייפוי כוח מחברת היינץ ישראל בע"מ, עליו חתום המשיב, מר משה מילר.

 

הפרקליטות התנגדה לבקשתה של חברת היינץ ישראל בע"מ. לטענת הפרקליטות, אף כי הבקשה הנה לצירוף החברה, מטרתה להגן על מר משה מילר, שטען בחקירתו כי הוא הבעלים והמנהל של היינץ ישראל בע"מ וכך לטענת המבקשת המשיב פועל תחת "שני כובעים" ומנסה להסתתר מאחורי הגוף המשפטי שבבעלותו.

 

לאחר ששקלתי טענות הפרקליטות, המשיב וחברת היינץ ישראל בע"מ החלטתי לדחות את הבקשה לאפשר לחברת היינץ ישראל בע"מ להצטרף כמשיב נוסף לבקשה וזאת הטעמים הבאים:

המשיב הנו בעלים ובעל מניות בחברת היינץ ישראל בע"מ. לדברי המשיב עצמו חברת היינץ ישראל בע"מ היא חברת אחזקות שבבעלותה קבוצת חברות וביניהן "היינץ רמדיה שהיא בעקרון נשוא הבעיה והבעלים של זה היינץ ישראל" (עמ` 9 שורות 5-9 לפרוטוקול).

התפוסים נשוא הבקשה אמנם נאספו במשרדו של מר מילר בחברה והחשדות הנחקרים הנם בגין אירועים או מעשים הקשורים לפועלו של המשיב במסגרת חברה אותה הוא מנהל ובעל מניותיה.

אכן חברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעליה אולם אין מדובר במקרה זה בצד שלישי אמיתי זר, חסר כל זיקה למשיב אלא באישיות משפטית שהמשיב הנו אורגן בכיר שלה ובעליה.

 

בקשת היינץ ישראל בע"מ הוגשה על-פי ייפוי כוח שמר מילר עצמו נתן לחברת היינץ ישראל בע"מ, כך שהבקשה להצטרפות להליך של חברת היינץ ישראל בע"מ היא מלאכותית ויוצרת סרבול מיותר.

 

כיוון שמר מילר הנו אורגן של החברה המבקשת ובעל מניותיה איני רואה כיצד הוא מנוע מלטעון טענה כלשהי הקשורה לחיסיון המסמכים, אשר ללא צירוף חברת היינץ ישראל בע"מ כצד לדיון הוא יהיה מנוע מלטעון אותה.

 

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

 

ניתנה היום ז` בסיון, תשס"ה (14 ביוני 2005) במעמד הצדדים.

נ. קפלינסקי, שופטת

 

 14/06/2005חדשות
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  
ארצות הברית  | DELL מואשמת בהעלמת ראיות  
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  

מאמרים
ארצות הברית  | אחי, מה קרה למחשב שלי?  
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  

פסיקה
ישראל  | ב``ש 16886/08 (שלום י-ם) מדינת ישראל נ` משה הלוי  
ישראל  | ב``ש 3978/08 (שלום רמ`) חומי פלסטיק בע``מ נ` משטרת רמלה ואח`  
ישראל  | פ 3008/07 (מחוזי י-ם) מדינת ישראל נ` יורם מור  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
אוסטרליה  | איגוד דרום ויילס לחוק ומחשבים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020