Share
בית המשפט דחה בהסכמה תביעה בגין לשון הרע באינטרנט.

תאריך: 23.05.2006
ת.א. 68779/04
בית משפט השלום תל אביב-יפו
כב` השופטת אביגיל כהן
לוינטל רון נ` פביאן אורי
  

עובדות:
התובענה עניינה טענת התובע כי הנתבע שיגר מכתב לחברי מפלגת שינוי ושלח דוא"ל באינטרנט שתוכנם לטענתו עולים בכדי לשון הרע על פי חוק איסור לשון הרע. בית המשפט ממליץ כי תבחן שוב הטענה אם הביטויים במיוחד בפרסום השני באינטרנט עונים על מבחנו של האדם הסביר ועומדים בהגנות הרלוונטיות.

נפסק:
מאחר והתובע, לאחר שמיעת ההוכחות, הסכים לדחיית תביעתו ללא צו להוצאות, נדחתה תביעתו בגין לשון הרע. אולם, מצא בית המשפט לנכון, בנסיבות העניין, לפסוק הוצאות משפט לטובת הנתבע על סך 5,000 ₪.
 

 
 
 

   

בתי המשפט

א 068779/04

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

23/05/2006

תאריך:

כב` השופטת אביגיל כהן

בפני:

 

 

 

 

לוינטל רון

בעניין:

התובע

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

פביאן אורי

 

הנתבע

 

 

 

 

 

פסק דין

 

1.         התובע הגיש תביעת לשון הרע על סך 100,000 ₪ נגד הנתבע.

בתום ישיבת ההוכחות שהתקיימה בתיק, הסכים התובע לכך שהתביעה תדחה.

הנתבע, כמובן, לא יכל לסרב לכך שהתביעה נגדו תדחה, אך ביקש לפסוק הוצאות משפט לטובתו.

לפיכך, אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבע ופסק הדין מתייחס רק לעניין פסיקת ההוצאות.

 

2.         ב"כ התובע ביקש להמנע מפסיקת הוצאות נגד התובע בהתחשב בנסיבות שבגינן הוגשה התביעה וכן ציין, כי במסגרת שיג ושיח שהיה לו עם ב"כ הנתבע עוד בשלב קדם המשפט, הוא הסכים לדחות את התביעה ללא חיוב בהוצאות ונענה בשלילה.

ב"כ התובע הוסיף וציין, כי יש לזכור, שגם לתובע היו הוצאות משפט, כולל תשלום המחצית הראשונה והמחצית השניה של אגרת בית משפט.

 

3.         ב"כ הנתבע ביקש לחייב את התובע בהוצאות משפט והפנה להחלטת כב` השופטת מארק הורנצ`יק מיום 1/6/2005, במסגרתה נכתב:

 

 

 "...התובע הוא חבר מועצת העיר ת"א-יפו מטעם שינוי תמורה והנתבע הוא חבר מועצת שינוי בסניף שינוי מפלגת ת"א.

התובענה עניינה טענת התובע כי הנתבע שיגר מכתב לחברי מפלגת שינוי ושלח דואל באינטרנט שתוכנם לטענתו עולים בכדי לשון הרע על פי חוק איסור לשון הרע.

על פני הדברים, כעולה מכתבי הטענות נראה כי מדובר בעניינים פוליטיים ציבוריים, ויש מקום לשקול עדיפות לחופש הביטוי לעומת איסור לשון הרע.

בית המשפט ממליץ כי תבחן שוב הטענה אם הביטויים במיוחד בפרסום השני באינטרנט עונים על מבחנו של האדם הסביר וכן את ההגנות הרלוונטיות".

 

על כן, טוען ב"כ הנתבע, כי כבר באותו מועד או סמוך לאחר מכן היה צריך ב"כ התובע להסכים לדחיית התביעה ובאופן זה היה מתיתר הצורך בהגשת תצהירי עדות ראשית ושמיעת ההוכחות בתיק.

הנתבע הוסיף וציין, כי שכר טרחת עו"ד שעליו לשלם לבא כוחו, גדל מ- 3,000 דולר + מע"מ ל- 5,000 דולר + מע"מ בשל העובדה שהתקיימה ישיבת ההוכחות בתיק ונשמעו כל העדים.

 

4.         לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכל החומר בתיק, הגעתי למסקנה ולפיה יש לחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪ + מע"מ.

 

א)         פסיקת הוצאות משפט נתונה לשיקול דעתו של בית משפט (תקנה 511 לתקנות סדר הדין האזרחי).

על פי תקנה 512 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי בית המשפט יתחשב בין היתר בשווי הסעד השנוי במחלוקת בין בעלי הדין ובשווי הסעד שנפסק בתום הדיון, ויהיה רשאי להתחשב גם בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון.

 

 

ראה לענין זה: ספרו של כב` השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית בעמוד 550, וכן פס"ד בע"א 9535/04 סיעת "ביאליק 10" ואח` נ` סיעת "יש עתיד לביאליק" ואח`, תק – על 2005 (2) 3166, שם נאמר בסעיף 3 לפסה"ד:

"...בעל דין שאינו נוהג באופן יעיל וגורם להארכה שלא לצורך של ההליך, עלול למצוא עצמו נושא בשכר טרחה בשיעור גבוה מן המקובל, אם הפסיד בסופו של יום. לעומת זאת, אם בעל הדין האמור זכה בהליך, אפשר שלא ייפסקו לזכותו הוצאות כלל או שייפסקו אך בסכום מוקטן (תקנה 512 (ב) ותקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי) וכן ראו, ע"א 6431/96 בר זאב נ` מחמד, פ"ד נ"ב (3) 557, 575 – 576 – ע"א 136/92 הנ"ל, ע"א 419/97 בנק הפועלים בע"מ נ` שפע בר (תק – על 99 (2) 1300".

 

התנהגותו של בעל דין במהלך ההליכים המשפטיים, אף היא שיקול שניתן להתחשב בו כאשר באים לפסוק הוצאות.

ראה לענין זה: גם ע"א 9248/99 ג`ורג` שטיינברג ואח` נ` אחים וייס י.ש.י. ייצור ושיווק בע"מ תק – על 2002 (2) 553 (סעיף 7 לפסה"ד).

 

ב)         במקרה דנן, אישר גם ב"כ הנתבע, כי בטרם התקיימה ישיבת ההוכחות הציע לו ב"כ התובע שהתביעה תמחק ללא צו להוצאות (עמוד 50 לפרוטוקול שורות 18 – 22) ולמעשה, הסתבר בסופו של דבר, כי ישיבת ההוכחות התקיימה בפועל רק בשל סירובו של הנתבע לכך שהתביעה תדחה ללא צו להוצאות.

 

ג)          זכותו של הנתבע אומנם לדרוש הוצאות, אך בהתחשב בכך שישיבת ההוכחות התקיימה רק בשל אותו רצון לפסיקת הוצאות, ובפועל ניתן היה בקלות יתרה לחסוך מזמנם של הצדדים, העדים, בית המשפט, ולייתר את הצורך של התובע בתשלום מחצית השניה של האגרה, אני סבורה כי אין מקום לפסוק לנתבע את מלוא ההוצאות הראליות שהיו לו בפועל.

 

 

 

עוד יצוין, כי הסכמתו של התובע לדחיית התביעה ייתרה את הצורך בכתיבת סיכומים ע"י ב"כ הצדדים וכתיבת פסק דין ע"י בימ"ש, ולמעשה – הביאה את הסכסוך נשוא התביעה לסופו, שכן פס"ד שניתן בהסכמת תובע לדחיית תביעה, מייתר גם את המשך ההתדיינות בסכסוך בערכאות הערעור השונות.

 

ד)         בנסיבות אלו, אני סבורה, כי די בפסיקת הוצאות ושכ"ט בסכום כולל של 5,000 ₪ + מע"מ.

 

5.         לסיכום:

א)         לאור האמור לעיל, התביעה נדחית והתובע ישלם לנתבע סך 5,000 ₪ + מע"מ.

                        סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

 

ב)         המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

 

ניתנה היום כ"ה באייר, תשס"ו (23 במאי 2006) בהעדר הצדדים

 

                                                                               

אביגיל כהן, שופטת

 

 

 

 

 

 



23/05/2006



חדשות
ארצות הברית  | עובדת מדינה הפיצה תצלום מזוייף של אובמה  
ישראל  | גרושה תפצה את בן זוגה לשעבר משום שכינתה את זוגתו ``זונה``  
ישראל  | רופאה הושעתה מעבודתה עקב מעשה קונדס באינטרנט  

מאמרים
ישראל  | שולח דואר זבל חויב בלשון הרע בגלל מכתב שהפיץ  
ישראל  | בומבה של במבה ולשון הרע  
ישראל  | הזכות לשם טוב ולשון הרע  

פסיקה
ישראל  | תא 66258/07 (שלום תל אביב) אילן בומבך נ` אמיר פישביין  
ישראל  | תא 16789/08 (שלום ירושלים) אייל אריאל נ` ל.ס. הפקות בע``מ ואח`  
ישראל  | קפ 1008/07 (שלום חיפה) החברה לאוטומציה נ` אריה גור  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים  
אנגליה  | חוק לשון הרע 1996  
אוסטרליה  | חוק לשון הרע 1995  

מקורות מקוונים
קנדה  | Defamation in Canadian CyberSpace  





מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021