Share


תאריך: 30.05.2006
הליך: בש"א 161529
בית משפט השלום בתל-אביב
בפני השופטת דליה מארק-הורנצ`יק
יעקב (ג`קי) רחמני נ` בנימין בנבנישתי


עובדות:
 
המשיב הגיש כנגד המבקש תביעה בעילת לשון הרע בגין פרסום תמונות של גברים העוסקים בפעילות הומוסקסואלית כשראשו של המשיב הודבק לגוף שאינו שלו תוך יצירת מצג שווא שהמשיב הוא שלקח חלק בפעילות ההמוסקסואלית.
התמונות הוצגו לעיני בית המשפט והוחזרו לידי ב"כ המשיב, בנאמנות.
במסגרת ההליכים המקדמיים בתיק ביקש ב"כ המבקש לעיין בתמונות, אולם ב"כ המשיב סרב ואפשר את העיון בתמונות במשרדו או לחילופין התנה את העברת התמונות בכפוף להתחייבות לשמירה על סודיות חתום על ידי ב"כ המבקש.
לאור זאת, עתר המבקש בבקשה למחוק את תביעת  המשיב.
 
נקבע:
 
התמונות מוגנות וחסויות בחיסיון חלקי בלבד, מכוח החלטת בית המשפט שניתנה במסגרת חשיפת התמונות ומכוח הוראות סעיפים 2 (4), ו-2 (11) לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981. בית המשפט מציין כי לסעיף 18 (1) לחוק ההגנה על הפרטיות מתיר פגיעה שנעשתה בדרך של פרסום שהוא מותר לפי פסקה (5) לסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.
 
בית המשפט מציין כי די בכך שבהחלטה הקודמת ניתן חסיון חלקי לתמונות באמצעות מסירתן לב"כ המשיב, לרבות העובדה שפרסום נוסף של התמונות יפגע בזכות המשיב המעוגנת בזכות יסוד הקבוע בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו - יש בכך כדי "להטיל על המבקש ובא כוחו - נטל כבד, שלא לעשות מעשה שיהיה בו כדי לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט של המשיב, בדרך של פרסום התמונות או מסירתן לעיון למי שאין לו נגיעה להליך המשפטי שבפני."
 
הבקשה לדחיית התביעה נמחקה.
לא ניתן צו להוצאות.
 

   

בתי המשפט

בש"א 161529/06

בית משפט השלום תל אביב-יפו

30/05/2006

 

 

כב` השופטת מארק – הורנצ`יק דליה

בפני:

 

 

 

יעקב ג`קי רחמני

 

 

המבקש

 

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

בנימין בנבנישתי

 

 

המשיב

 

 

 

 

 

אמג`ד דעאס, עו"ד - בשם המבקש

אביב אילון, עו"ד - בשם המשיב

 

 
החלטה
 

1.       זו בקשה על פי תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984.

עניינה של הבקשה בטענת הנתבע כי התובע איננו מאפשר עיון בתמונות.

בית המשפט הורה, על הליך של עיון במסמכים בדרך של צירוף עותקי צילומי המסמכים הכלולים בתצהיר גילוי המסמכים, כאשר כל צד נושא בהוצאותיו.

 

2.       טוען המבקש כי המשיב מסרב למלא אחר החלטה זו והודיע כי יתיר עיון בתמונות רק במסגרת ביקור במשרדו ועיון בהם שם.

 

3.       ב"כ המשיב הביע נכונות להעביר את התמונות לידיו הנאמנות של ב"כ המבקש בתנאי שב"כ המבקש יחתום על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח שחיבר ב"כ המשיב והוא לוטה כנספח ד` לבקשה שבפני.

 

4.       טוען ב"כ המבקש, כי בית המשפט בהחלטתו מיום 22/1/2006 קבע כי הנתבע יוכל לעיין בתמונות במסגרת הליך עיון במסמכים ומבלי שהעיון הוגבל בהגבלה כלשהי.

מכאן – טוען ב"כ המבקש, כי הדרישות שמעמיד ב"כ המשיב שאינן מתיישבות עם שתי ההחלטות של בית המשפט עולות כדי אי מתן עיון בתמונות המצדיק את מחיקת התובענה על פי תקנה 122 כאמור.

 

5.       בתיק העיקרי הגיש המשיב תביעה בגין איסור לשון הרע ולנזקים מיוחדים בשל פגיעה שלטענתו התבצעה בכוונה זדונית במסגרת ממסרי דואר אלקטרוני אשר לטענת המשיב – הפיץ המבקש לכתובות דואר השייכות למכרים של המשיב ומשפחתו בין היתר לכתובת הדואר השייכת לאשתו של המשיב (אחותו של המבקש) עימה מצוי המשיב בהליכי גירושין.

 

6.       המדובר בתמונות של גברים עירומים המקיימים פעולות מיניות בהן לטענת המשיב הודבק ראשו של התובע לגוף שאינו שלו תוך יצירת מצג שווא כאילו המשיב הוא שלקח חלק מהתרחשויות ההומוסקסואליות האלה ותוך שימוש בחלקי תמונות של המשיב שנלקחו מתצלומים משפחתיים.

המשיב חשש כי התמונות האלה יחשפו לעיני כל ולפיכך נמנע מלצרף את התמונות לכתב התביעה.

 

7.       בישיבת בית המשפט שהתקיימה ביום 22/1/2006, הוצגו התמונות לעיני בית המשפט והם סומנו בפרוטוקול הדיון כ-מ/1, מ/2 ו-מ/3 תוך השבתם למשמורת בנאמנות אצל ב"כ התובע – המשיב.

 

8.       לאור זאת טוען ב"כ המשיב, כי בית המשפט שחזה בתמונות נוכח לדעת כי מדובר בתמונות קשות במיוחד אשר ראוי למנוע חשיפתן לצדדים שלישיים שאין להן נגיעה לדיון בין הצדדים.

 

9.       עוד טוען ב"כ המשיב, כי הדרישה שלו כי ב"כ המבקש יחתום על שמירת סודיות התמונות נועדה למנוע העברת התמונות לידי צדדים שלישיים שאינם רלוונטיים להליכי התביעה, שכן מדובר בתמונות פונוגרפיה קשה בין גברים, תמונות אשר הביאו פגיעה קשה במשיב וחשיפה מיותרת נוספת שלהן תביא לפגיעה נוספת ומיותרת.

 

10.     לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה, לא ראיתי להעתר לבקשת המחיקה מחד, ומאידך – ראיתי לשחרר את ב"כ המבקש מדרישת ב"כ המשיב לחתום על כתב התחייבות, כאשר אני מורה כי על המשיב להעביר עותקים מהתמונות לעיון ב"כ המבקש.

 

ממילא – התמונות מוגנות וחסויות בחיסיון חלקי בלבד הן מכוח החלטת בית המשפט מיום 22/1/2006 והן מכוח הוראות סעיפים 2 (4), ו-2 (11) לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981.

שכן - סעיף 18 (1) לחוק ההגנה על הפרטיות מתיר פגיעה שנעשתה בדרך של פרסום שהוא מותר לפי פסקה (5) לסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.

 

לשון אחר, די בכך שבית המשפט הצביע בהחלטתו האמורה על כך, שפרסום התמונות שלא כדין עלול להיות בבחינת פגיעה בזכות לפרטיות, כפרסום של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של המשיב, זכות המעוגנת בזכות יסוד: כבוד האדם וחרותו (סעיף 7), כדי להטיל על המבקש ובא כוחו - נטל כבד, שלא לעשות מעשה שיהיה בו כדי לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט של המשיב, בדרך של פרסום התמונות או מסירתן לעיון למי שאין לו נגיעה להליך המשפטי שבפני.

 

11.     אשר על כן, כאמור הבקשה למחיקת כתב התביעה – נדחית.

 

12.     אני מורה למשיב, להמציא עותקי צילומיים של התמונות מ/1, מ/2, מ/3 ישירות למשרדו של ב"כ המבקש ובכפוף להוראת כל דין.

 

13.     אין צו להוצאות.

 

14.     המזכירות תשגר החלטה זו לצדדים.

 

ניתנה היום ג` בסיון, תשס"ו (30 במאי 2006) בהעדר הצדדים

 

מארק – הורנצ`יק דליה, שופטת

 

 

 30/05/2006חדשות
ארצות הברית  | רוצים להתגונן מפני 'פורנו נקמה'? שלחו לנו תמונות עירום!  
ארצות הברית  | דוגמנית עירום ובודי שיימינג  
אנגליה  | עברייני מין תחת מעקב  

מאמרים
ישראל  | האם טוב ששמות עבריינים יפורסמו ברשת?  
ארצות הברית  | לעולם אל תניחו כי יש פרטיות בטקסט  
ישראל  | 2018 - שנת מפנה בהגנה על הפרטיות ברשת  

פסיקה
ישראל  | ת``פ 2162-08 (שלום רחובות) משטרת רחובות נ` קושמרו  
ישראל  | תפ 4304/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` ארז סמוכיאן  
ישראל  | פ 1551/07 (שלום רמלה) פרקליטות מחוז המרכז נ` בלוך לירן  

חקיקה
ישראל  | תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס'...)(תיקונים שונים) התשע"ב-2012  
ישראל  | תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס``ז-2007  

מקורות מקוונים
ארצות הברית  | Pixel Privacy  
ישראל  | האח הקטן-הבלוג של עו``ד אבנר פינצ`וק  
בולגריה  | נציב הגנת הפרטיות הפרטית - CPDP  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021