Share


תאריך: 26.04.2006

פ 4324/04

בית משפט השלום בירושלים

כב` השופט חיים לי – רן

מדינת ישראל נ` חזן יחיאל

 

עובדות:

המדובר בפרשת ההצבעות הכפולות שהתבצעו במהלך דיון בכנסת על אישור תקציב המדינה לשנת 2004.

 

נפסק:

בית המשפט הרשייע את יחיאל חזן - חבר הכנסת לשעבר מהליכוד - בעבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות והפרת אמונים, במסגרת פרשת "ההצבעות הכפולות" בהצבעה האלקטרונית בכנסת על העברת תקציב המדינה במאי 2003, בשמו ובשמה של חברת הכנסת ענבל גבריאלי.
 
 

    

בתי המשפט

 

 

בית משפט השלום ירושלים

פ 004324/04

 

לפני:

כב` השופט חיים לי – רן

תאריך:

26/04/2006

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

עי ב"כ פרקליטות מחוז ירושלים

באמצעות עו"ד גב` א. באומהורן ועו"ד גב`

גלית שוהם

 

 

 

 

המאשימה

 

נ ג ד

 

 

חזן יחיאל

ע"י ב"כ עו"ד א. חן

 

 

 

 

הנאשם

 

קבוע ליום 26.4.06

 

הכרעת דין

 

 

1.       מעשה של הצבעת "נגד" כפולה, בשמו ובשמה של ח"כ ע. גבריאלי, שנעשה בכנסת ביום 28.5.03 במהלך הצבעה אלקטרונית שנערכה לגבי אחת מני רבות של הסתייגויות שהוגשו ע"י חברי הכנסת בקשר לסעיפי הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, הונח לפיתחו של הנאשם בכתב אישום שהוגש עליו, ושבו מיוחסות לו עבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושל מירמה והפרת אמונים.

 

2.       הנאשם הכחיש כי הצביע אף בשמה של חברת הכנסת גב` ע. גבריאלי (להלן: ח"כ גבריאלי) בנוסף להצבעתו שלו, אך יכול, ואף שאין הוא זוכר זאת, שהצביע בטעות ממקומה מבלי שהרגיש בכך.

          לטענתו קיימת אף אפשרות שמא הצביע ח"כ י. שטייניץ, בשוגג, ממקום מושבה של ח"כ גבריאלי ולאחר מכן חש למקומו שלו ושב והצביע שם.

          עוד הוסיף הנאשם וטען כי אמינותה של מערכת ההצבעה האלקטרונית היא כה ירודה עד כי קיימת אפשרות כי היא "תצביע" מכח עצמה ובלא שחבר הבית יפעיל את לחיצי ההצבעה.

 

3.       ואלה העובדות שאינן שנויות במחלוקת:

 

          א.       1.       במועד שלענין שימש הנאשם כחבר כנסת מטעם סיעת "הליכוד".

                             בין שאר תפקידיו בכנסת (חבר ועדות החוץ והבטחון, הכלכלה

והמלחמה בסמים), שימש הנאשם כ"מצליף" סיעתו בה.

 

2.       מושבו של הנאשם היה במרכז השורה השלישית במעלה שורות

המושבים של חברי סיעת הקואליציה הנימתחות, בניצב, לשמאלו

של מקום ישיבתו של יו"ר הכנסת בדוכן היו"ר.

לימינו של הנאשם ישבה חברת הכנסת ע. גבריאלי ולימינה ח"כ

(היום שר)ר. בראון.

 

3.       חברת הכנסת גבריאלי לא נכחה באולם המליאה לעת ההצבעה

 

          שלענין, ולא הצביעה בה.

 

          ב.       בכנסת נוהגות שלוש שיטות של הצבעה:

                   1.       הצבעה בהרמת יד.

                   2.       הצבעה שמית.

                   3.       הצבעה אלקטרונית.

 

 

          ג.        במקרה דנן התקיימה הצבעה אלקטרונית עפ"י החלטתו של יו"ר הכנסת,

לפי שנוכח לדעת כי חברי הקואליציה מתרשלים, כדבריו, בהתייצבותם

להצבעות.

 

 

          ד.       משהוכרזה הצבעה מסוימת להיות הצבעה אלקטרונית, עומדים לרשותו

של חבר הכנסת 10 שניות מאז הכרזת יו"ר הישיבה כי ניתן להצביע כדי

לחוש ולהגיע למקום מושבו בבית, להפעיל את לחיצי ההצבעה של

המערכת, המותקנים על גבי ספין (פנל עץ) בחזית השולחן שלפני מקום

המושב, ולהצביע. אין חבר כנסת מצביע בהצבעה אלקטרונית אלא

ממקומו הקבוע, ואין הוא יכול, כמובן, להצביע בשמו של חבר כנסת אחר.

 

          ה.       ההצבעה נעשתה בלחיצה, בו זמנית, בשתי ידיים, על שני לחצנים של

מנגנון ההפעלה של מערכת ההצבעה.

באצבעות יד אחת לחץ חבר הכנסת על לחצן ההפעלה של המערכת,

ובאצבעות ידו השניה על לחצן הברירה המסמן את אופי הצבעתו: "בעד",

"נגד", או "נמנע".

 

          ו.        יש להדגיש כי להפעלתו אז של לחצן הברירה נדרשה פעולת לחיצה "בכל

הכח עד הסוף" (כדברי מר שיינין, אחראי למערכות המיחשוב בכנסת, בעמ`

24 שורה 19). 

 

          ז.        משהצביע חבר הכנסת, נדלקה בחזית הדוכן שלפני מקום מושבו נורה

בצבע התואם את טיב הצבעתו.

 

          ח.       תוצאותיה של ההצבעה מוצגות על גבי צג המותקן באולם המליאה, וניתן

לזהות בו במקום מושבו של מי מחברי הכנסת הופעל מנגנון ההצבעה,

כיצד הצביע חבר הכנסת ומהן תוצאותיה של ההצבעה.

 

 

 

 

 

4.       מכלל עדי התביעה היה בידי שלושה מהם לשפוך אור על אשר התרחש בהצבעה נושא כתב האישום, והם (לפי סדר הופעתם): ח"כ גבריאלי, ח"כ י. שטייניץ וח"כ י. ליצמן.

          עדויותיהם היו מהימנות עלי, ולא מצאתי כי איש מהם ביקש חלילה לשים לו לנאשם עלילות דברים.

 

5.       העדות המרכזית היא עדותו של ח"כ י. ליצמן, שממקום מושבו מעבר מזה של הבית (בחלקו הימני, בקצה שורת האורך הראשונה של ספסלי האופוזיציה,  ובקו אלכסוני ממקום מושבו של הנאשם (נא לראות ת/2), ראה, לתדהמתו, את ח"כ חזן רוכן, לאחר שהוכרזה ההצבעה האלקטרונית, לעבר מקום מושבה הריק של חברת הכנסת גבריאלי (שהוא צד שמאלו של העד במקום ישיבתו שלו, וכפי שתיאר העד בבית המשפט, בתנועת גופו, את כיוון הרכינה), ומיד לאחר מכן נדלקה נורית ההצבעה הקבועה בחזית מקום ישיבתה של חברת הכנסת גבריאלי.

למיטב זכרונו של העד נדלקה הנורה האדומה. (המסמנת הצבעת "נגד" –ח.ל.). משום גובהו של ספין העץ שבחזית מקום ישיבתו של חבר כנסת, לא יכול היה העד לראות את תנועות אצבעותיו של הנאשם.

 

6.       ניכר היה בח"כ ליצמן כי האירוע קשה היה לו אז כלעת מסירת עדותו בפני, וכי משום אי הנעימות הכרוכה במעשה שראה, כמו גם משום שחפץ ליטול עצה מסמכות דתית קודם שימסור את שמו של הנאשם, לא גילה באותו יום את אוזנו של יו"ר הכנסת בדבר זהותו של הנאשם.

          יחד עם זאת, וכבר באותו יום, נטל העד את פלט ההצבעה, (כדי לודא שלא נפל קרבן לחזיון תעתועים), שוחח עם חבריו שהיו בסביבתו לעת ההיא, עם היועצת המשפטית של הכנסת וניגש אל דוכן יו"ר הכנסת כדי לספר לו מה אירע, ונענה על ידו שהדבר חמור ומחייב הגשת תלונה בכתב. (נא לראות ת/3).

          סופו של דבר, לאחר התלבטות רבה ולאחר שנועץ עם רב, נקב העד בשמו של הנאשם.

 

7.       לאחר שבחנתי את עדותו של ח"כ ליצמן הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן לסמוך עליה הן בהיותה מתיישבת עם הראיות האחרות והן משום עצמה.

          שוכנעתי כי העד יכול היה לראות ממקומו את מעשיו של הנאשם, וכי בעת ההיא לא חסם איש את שדה ראייתו (כפי שאמנם יכול לקרות, אך לא קרה הפעם).

 

8.       וכיצד מתיישבת עדותו עם העדויות האחרות?

          נאמנים עלי דבריה של ח"כ גבריאלי כי לא ישבה במקומה לעת ההצבעה, כמו גם דבריו של ח"כ שטייניץ כי אמנם ישב במקומה של ח"כ גבריאלי לעת ההכרזה על הצבעה אלקטרונית אך עזבו מיד, ומבלי להצביע שם, כדי להגיע במועד למקומו (בשורה הראשונה של ספסלי הקואליציה) ולהצביע שם.

 

9.       לא נותרה, איפוא, אלא העובדה שהנאשם ניראה רוכן לעבר מקום מושבה של ח"כ גבריאלי (שישבה, כזכור לימינו) וכי מיד לאחר מכן הופעל מנגנון ההצבעה שם בהצבעת "נגד".

 

10.      א.       בהתייחסו לעדותו של ח"כ ליצמן העיד הנאשם כי לדעתו חבר הכנסת

טעה או שיקר וכי ממקום מושבו הוא לא יכול היה לראות את תנועות ידיו

של הנאשם.

אם ראה פעולת רכינה הרי יתכן שהיה הדבר משום שביקש לעיין בספרי

התקציב אותם השאיל לח"כ גבריאלי, לבקשתה, כדי שתוכל להניח ראשה

עליהם לשם מנוחתה. (ח"כ גבריאלי מאשרת בעדותה את מעשה

ההשאלה).

 

          ב.       אינני מקבל את גירסתו של הנאשם בהודעתו במשטרה לפיה אפשר וח"כ

ליצמן המריא מהעובדות משום שכעס על הנאשם שמנע מסיעתו תקציבי

רווחה שעלה עליהם הכורת באותן הצבעות, וכי רקח עליו עלילת כזב

משום "מניעים זרים" שהניעוהו.

"פוליטיקאים כמו ליצמן יכולים להגיד מה שהם רוצים מבלי להניד עפעף"

(שורות 405 ו-555 ואילך ל-ת/11).

 

          ג.        ח"כ ליצמן הכחיש קיומה של מחלוקת אישית עם הנאשם בענין התקציב,

והעיד כי המחלוקת היתה פוליטית בין אופוזיציה (שם היתה אז סיעתו של

העד) ובין קואליציה. "אם היה לי ריב, היה לי ריב עם שינוי יותר מאשר

עם ח"כ חזן" (ח"כ ליצמן בעמ` 93 שורה 31).

 

11.      משקבעתי כמימצא את אשר ראה ח"כ ליצמן, יש לבחון את מהימנות גירסתו של הנאשם כי לא היה ברכינתו כדי ללמד על כך שאמנם הצביע.

 

12.      כבר קבעתי כי הפעלת לחיצי ההצבעה הצריכו הפעלת כח בעוצמה מסוימת. לא הספיקה לחיצת אקראי קלת מגע.

          אין מנוס, איפוא, מהמסקנה כי בעת רכינתו הפעיל הנאשם את מנגנון ההצבעה של ח"כ גבריאלי והצביע תחתיה, כפי שהדבר מצא ביטויו מיד בהדלקותה של נורית ההצבעה, כפי שראה זאת ח"כ ליצמן.

          חוששני, כי גירסת הנאשם לפיה רכן לעבר שולחנה של ח"כ גבריאלי כדי ליטול משם את ספרי התקציב שלו אינה מדוייקת, ואינה מתיישבת עם אותו חלק מגירסתו לפיו אין הוא זוכר כלל שהיה באזור שולחנה של חברת הכנסת באותה עת.

         

13.      נדמה לי שבשלב זה ראוי לייחד דברים לגירסתו של הנאשם, להתפתחותה ולדרך בה נמסרה.

 

14.      בעדותו בפני היה הנאשם נחרץ בגירסתו לפיה לא הצביע הצבעה כפולה. לשיטתו, עוד מימי חברותו במועצת העיר אריאל ידע כי אין מצביעין שתי פעמים בהצבעה אחת, וכי אם בכל זאת רשמה מערכת ההצבעה האלקטרונית הצבעה כפולה "על שמו", הרי שהדבר הוא פרי תקלה של מערכת שאמינותה הקלוקלת היתה בבחינת שם דבר שיצא שימעו בכנסת בעבר, עת "הצביעה" בעצמה ומעצמה בשמם של חברי כנסת שלא נכחו באולם המליאה בעת ההצבעה. (הנאשם היפנה את חוקריו לח"כ (בדימוס) דן תיכון כמי שבידיו המידע בענין זה, אלא כשזה העיד מטעם ההגנה לא נתבקשה התייחסותו הספציפית לתקלה רבתי זו של המערכת).

         

15.      א.       לעומת נחרצותו בעדותו בפני, הרי שבהזדמנות הראשונה שניתנה לנאשם

להתבטא מחוץ לכתלי בית המשפט בענין בחשד שהועלה נגדו, לא היה

הוא כה נחרץ בגירסתו כפי שהיה בעדותו בפני.

 

          ב.       ביום 2.6.03 , בראיון ששודר בערוץ 2 נשמע הנאשם אומר לכתב מר שלמה

רז כי יכול להיות, ואפילו מאוד, שבטעות הצביע במקומה של ח"כ

גבריאלי. (נא לראות הקלטת ת/11 א`).

 

          ג.        מכיוון שבשידור הובא מפי הנאשם קטע קצר בלבד מתוך דברים רבים

שאמר במהלך הראיון, הגישה המאשימה, לבקשת הסניגור, את קלטת

הוידאו עליה הוקלט הראיון המלא עם הנאשם. (ת/11 ב`).

 

          ד.       צפיתי בקלטת לא אחת ולא שתיים ולמדתי מתוכה כי אף שהמראיין ביקש

באופן חד משמעי את התייחסותו של הנאשם לאפשרות כי הצביע

במקומה של ח"כ גבריאלי, ואף שציין באוזניו כי בידיו מידע מפי מקור

בכיר בכנסת התומך באפשרות זאת, נמנע הנאשם מלשלול באופן חד

משמעי ונחרץ אפשרות כזאת. בשלב מסויים אף נשמע הנאשם אומר כי

אינו רוצה להתייחס לענין זה עתה, וכי כאשר תוצגנה בפניו ההוכחות הוא

יתמודד, כלשונו, עימן.

במקום אחר נשמע הנאשם אומר שהיה "משהו כזה" שהוא הצביע במקום

ח"כ גבריאלי, ובמקום אחר הוא אומר שאין הוא זוכר דבר כזה. בהתייחסו

לאפשרות כאילו בערוץ 33 (הוא ערוץ הכנסת – ח.ל.) נראה שהצביע

במקום ח"כ גבריאלי השיב הנאשם בהעלאת אפשרות שהקטע נערך בידי

עורכי הערוץ.

 

          ה.       הימנעותו של הנאשם מלשלול באורח בלתי מתפשר וכמצופה מאדם חף

מכל חטאת את אפשרות הצבעתו הכפולה כעולה מהדברים שהשמיע

באוזניו הכתב, כמו גם דרך התייחסותו הכוללת לנושא, שאיננה אלא

התפתלות בין אפשרויות שונות, הן מוזרות מאוד, ומעלות עליו את החשש

כי בעדותו בפני לא הידר הנאשם די בכבודה של האמת.

 

16.      בהודעתו במשטרה מיום 3.7.03 (ת/11) בה הכחיש כי הצביע הצבעה כפולה, תלה הנאשם את קולר המעשה בתקלה (שלא פירט אותה) במערכת ההצבעה או בכך שח"כ שטייניץ הוא זה שהצביע פעמיים.

 

17.      בהודעה זאת, לא העלה הנאשם, אף לא ברמז, את האפשרות שמערכת ההצבעה האלקטרונית שבכנסת היא כה בלתי אמינה עד כי אין לסמוך עליה, וכי אם הראתה הצבעה כפולה "על שמו", הרי שהדבר הוא פרי אותה אמינות לקויה.

          לא למותר לציין כי אף בראיון הטלביזיוני לא העלה הנאשם כל טענה בדבר היותה של מערכת ההצבעה כה פרימיטיבית, חובבנית ובלתי אמינה, עד כי יש להביא בחשבון כי מה שראו עיניו של ח"כ ליצמן הוא מערכת הצבעה המצביעה מעצמה.

 

18.      למעלה מן הצורך, ואף שהגירסה בדבר היותה של מערכת ההצבעה, ככלל, בלתי אמינה לחלוטין, או לפחות במידה שיש בה כדי לעורר ספק בדבר חיווייה, היא "גירסה כבושה" (ושככזאת טעם של החמצת האמת דבק בה), ראיתי בכל זאת, למען שלימות התמונה, להתייחס לטענה זאת.

 

19.      א.       מערכת ההצבעה בה עסקינן הותקנה בכנסת, כמערכת עצמאית, בשנת

1988 ושימשה את חברי הבית עד החלפתה, בשלהי 2003.

 

 

 

 

ב.       מערכת ההצבעה לא הוחלפה משום אי תקינותה או משום פגמים שנתגלו

באמינות הנתונים שסיפקה, אלא כדי להתאימה לצרכי השעה והזמן,

ולהעמיד לרשות חברי הכנסת מערכת מודרנית ועדכנית המספקת מידע

רב בתחומים שונים, והמשולבת במערכת המחשבים הכללית של הכנסת.

נושא החלפתה עלה שנה וחצי עד שנתיים לפני המקרה נושא כתב האישום ומובן, לכן, שללא כל זיקה אליו.

 

ג.        המערכת נבנתה עפ"י תכניות שהיו ידועות אז ואוכלסה במרכיבים שהיו

בשימוש באותה עת.

מר צבי ריב, הנדסאי אלקטרוניקה ומי שעוסק במחשבים משנת 1965

תיחזק את מערכת ההצבעה מטעם חברת שמ"מ מאז הותקנה בכנסת.

העד פיתח לאורכה של כמחצית השנה תוכנה שתאפשר לעמוד על איכות

ואמינות המערכת. העד עצמו כתב את תוכנת הביקורת למערכת, ובהמשך

לבדיקות רבות שערך וליקויים שתיקן הוא הביאה "למצב של תוכנה יציבה

ותוכנת בדיקה הנותנת אינדיקציה במקרה של תקלה" (הודעת העד ת/13

שורה 10 ואילך ועדותו בפני).

 

20.      בודאי שהמערכת לא היתה כליל השלימות. כבכל מערכת, התגלו בה תקלות שונות (חלקן מפורטות ברשימת תקלות המסומנת ת/7א), ברם הן לדעת יו"ר הכנסת ח"כ ר. ריבלין (למשל: בעמ` 47 שורה 19), והן לדעת המומחים לדבר מטעם המאשימה, זו היתה מערכת אמינה ותקינה שהותקנו בה על ידי יוצריה רכיבים ברמה ובאיכות מירביים (רכיבים "על תקן צבאי" כלשונו של עד התביעה מר צבי ריב).

 

21.      התקלות שנתגלו לא היו קשורות למערכת ההצבעה, אלא לתהליכים שנובעים ממנה, כגון: שתוצאות ההצבעה לא עברו למסכים שונים מחוץ לאולם המליאה.

          כן התגלו תקלות בנוריות הצבעה שלא פעלו בספין ההצבעה של חברי הכנסת.

 

 

          סוג נוסף של תקלות מקורו בתלונותיהם של חברי מליאה שהצבעתם לא נקלטה. (לדעת המומחים נבע הדבר מכך שחבר הכנסת שהתלונן לא השלים את הצבעתו במועד הקבוע, או שלא לחץ על הלחיצים כנדרש בכלל, או על הלחיצים המתאימים בפרט).

 

22.      משנתבקש מר שיינין להתייחס לתקלה לפיה תצביע המערכת מעצמה בלא שתופעל בידי יד אנוש, השיב העד כי "לא צריך להגזים. אין דבר כזה", וכי לכל אורך שנות עבודתו בכנסת לא נפלה תקלה כזאת. (עמ` 26 שורה 11 ואילך).

 

 

23.      א.       בהקשר זה ראוי גם להפנות תשומת הלב לפרוטוקול ועדת המכרזים מיום

2.9.01 (ת/5) על פיו ביקש עד התביעה מר שמואל גז להעלות לסדר היום

דיון בענין אישור לצאת למכרז לפיתוח מערכות לניהול הצבעות אלקטרוניות בכנסת, תוך שהוא מציין שהמערכת הגיעה לבגרות ואף נתגלו בעיות בתחומים של תחזוקה שוטפת.

 

ב.       מייד אחריו אמר אחד מר דודי אבהרמוביץ כי "יש הרבה תקלות בתוכנה –

הנתונים הולכים לאיבוד, לא עוברים. הייתה הצבעה שהתהפכה לשני חברי

כנסת".

 

          ג.        והנה, איש מהדוברים אינו מציין, כי "ה"תקלה, בהא הידיעה, של המערכת

היא בכך שהיו מקרים בהם היא הצביעה מעצמה.

כלום סביר להניח כי אם אמנם התרחשה תקלה כזאת מאז הותקנה

המערכת ועד ישיבתה של הועדה בשנת 2001, לא היה איש מהדוברים

המצדדים בהחלפת המערכת מעלה את התרחשותה כעילה המרכזית

והיחידה להחלפתה?

          נדמה לי שהדבר לא נעשה לא משום שיכחה או משום רשלנות, אלא

משום שלא היו דברים מעולם.

 

          ד.       דומה לכן כי מסמך זה אינו מלמד על קיומה של מערכת הצבעה הצריכה

החלפה משום הסיכון כי תצביע מעצמה.

 

24.      א.       נתתי דעתי לעדותו של מר דן תיכון ששימש כח"כ וכיו"ר הכנסת כ- 18

שנים, ושלפיה סבלה מערכת ההצבעה, שהוגדרה כ"נסיונית", מ"אין סוף"

של בעיות, וכי לאורך כל דרכו בכנסת חלק "על האיכויות של השיטה" עד

כי לא עשה שימוש במערכת זאת אלא בהצבעות לא חשובות.

דומני שהתקלות עליהן העיד מר תיכון לא היו כאלה שהפכוה לבלתי אמינה או לכזאת שניתן לומר עליה כי היא מצביעה מכח עצמה.

 

ב.       נדמה לי שמר תיכון נטה להפריז משהו בתיאור אי אמינותה של מערכת

ההצבעה. הבוחן את הכשלים שמנה העד ככאלה המלמדים על מהימנותה

הדלה ועל כך שלעולם היתה זאת מערכת נסיונית שנבנתה ע"י תלמידים

בבי"ס "אורט", למד עד מהרה כי הכשלים הללו אינם מונחים לפיתחה של

המערכת, אלא לפיתחם של אלו שהשתמשו בה.

כך למשל ציין יו"ר הכנסת לשעבר כי אחת מבעיותיה של המערכת היתה

בהפעלתה באמצעות שתי ידיים, "ויש אנשים שמתקשים. אין להם

סינכרוניזציה בשתי הידיים ":וכן – היו חברי כנסת ש"רצו להצביע ולא

יכלו להצביע, או הגיעו באיחור והם טענו שהם הגיעו בזמן, וטענו שהם

הצביעו: (הציטוטים מובאים מעמ` 74 שורות 18-28).

 

ג.        ודוק: אף שציין שהמערכת אינה אמינה, הרי במנותו את תקלותיה של

המערכת לא ציין מר תיכון שהמערכת מצביעה מכח עצמה.

 

ד.       סיכומו של דבר, מתקשה אני לקבוע עפ"י עדות זאת דבר בגנותה של

מערכת ההצבעה.

 

25.      נתתי דעתי לחוות דעתו ולעדותו של מומחה ההגנה, מהנדס האלקטרוניקה מר יורדן ראובן, לפיה משום הליקויים הרבים שהוא מצא במערכת ההצבעה קיימת אפשרות סבירה שנקלטה הצבעה שלא בוצעה, אך ראיתי להעדיף על פניה את עדויותיהם של מי שתיחזקו את המערכת בשיגרת יומה, טיפלו בתקלותיה, ובדקו אותה לפני כל ישיבת כנסת (בנוסף לבדיקה שנעשתה בה מדי כל יום א` בשבוע), ושלפיהן לא רק שהיתה זו מערכת שאמינותה גבוהה מאוד, אלא שמרבית התקלות והבעיות שבה היו כאלה של שימוש לא נכון בה ע"י חברי הכנסת, או כאלה של נוהל העולות מתוך כך שלעתים חברי כנסת הצביעו שלא ממקומם הקבוע ופלט ההצבעה לא שיקף את הצבעתו של ח"כ פלוני או אלמוני.

          מי שהיה אחראי לתיחזוקה של המערכת, עד התביעה מר ריב העיד כי ניתן למנות על אצבעות יד אחת (ואולי חצי יד) את מספר הפעמים שהוזמן לבנין בקריאת חירום כדי לטפל בתקלה בלתי צפויה במערכת.

 

26.      בסופו של יום אין לשכוח כי בקריה הטובים ביותר של מערכת ההצבעה הם חברי הכנסת עצמם. הם הצופים באותות הצבעותיהם של חבריהם כפי שהם נראים בנוריות ההצבעה, ואין כמוהם המקפידים בכך כבקוצו של יוד.

          והנה, על אף אלפים רבים של הצבעות לא שמעתי כי דווחה על ידם מעולם, לפחות לא עד המקרה דנן, תקלה שמכוחה "הצביעה" המערכת מעצמה ובעצמה.

 

27.      לענין זה חשוב להדגיש כי אף מקרה "ח"כ בניזרי" (שאירע לאחר המקרה נושא כתב האישום) ושעל פיו נקלטה הצבעתו של ח"כ בניזרי במערכת ההצבעה האלקטרונית לצורך נשיאת נאום בן דקה,  על אף שלא נכח אז באולם המליאה, אינו מדבר לדעת מומחי התביעה בגנותה של המערכת, או בזכות האפשרות שהצביעה משום עצמה. 

          בעקבות המקרה בדק מר ריב את המערכת בדיקה מקיפה בת כ- 20 שעות במהלכה "אנס" אותה למצבים קיצוניים של שינויים, אך העלה חרס בידו בנסיונו לגלות תקלה מכנית או אלקטרונית שגרמה להצבעה.

          העד סיכם את עדותו בנושא זה באומרו שאינו "מקבל את המסקנה שבניזרי היתה תקלה במערכת".

הוא הדין לדעתי במקרים האחרים שהעלה הסנגור (מקרי השרה י. נאות ז"ל ויבל`א ח"כ א. אפללו) בהם נרשמה הצבעה מטעמם חרף העדרותם מהמליאה. אין זאת לדעתי אלא שמאן דהוא לחץ אז, כבמקרה בניזרי, בטעות, על לחצני ההפעלה של מנגנוני ההצבעה שלהם.

 

עיקרי הכרעת הדין:

 

28.      א.       על יסוד עדויותיהם של ח"כ י. ליצמן, ח"כ ע. גבריאלי וח"כ י. שטייניץ, אני

קובע, כי הנאשם הצביע בשמה של ח"כ גבריאלי.

 

ב.       לא מצאתי ממש בגירסתו של הנאשם כאילו חבר כנסת אחר הצביע בשוגג

ממקום מושבה של ח"כ גבריאלי, או כי בעת רכינתו לעבר שולחנה של

ח"כ גבריאלי, כדי לעיין בספרי התקציב שהשאיל לה לצורך הנחת ראשה

עליהם, לחץ בהסח הדעת על כפתורי הפעלתו של מנגנון ההצבעה שם.

 

ג.        המערכת לא הופעלה אז בלחיצת אקראי קלה, ונדרשה מידה מסויימת של

כח כדי להפעילה, ובשתי ידיים.

 

ד.       המערכת היתה מערכת אמינה שעל אף שהיו בה ודאי תקלות, כבכל

מערכת, לא הצביעה מכח עצמה.

          בענין זה עדיפות בעיני עדויותיהם של עדי התביעה שבאו במגע יומיומי

כמעט עם המערכת, טיפלו בה ותיחזקוה כמעשה של שיגרה לאורך שנים

רבות, על פני עדותו של מומחה ההגנה שדבר הכרותו עם המערכת נוצר

אך לצורך הדיון דהכא, ושהערכתו (או אי הערכתו) את אמינות המערכת

מושתתת כולה על תורות והסתברויות שעל דרך הכלל אינן נתמכות

בעובדות שהונחו בפני, ועל בדיקות של חלקים מהמערכת, ששכנו במחסן

(ולאחר שפורקו מאולם המליאה) לאורך זמן רב ובתנאי אקלים שאינם

דומים כלל לאלה שבאולם המליאה.

 

ה.       מערכת ההצבעה הראתה הצבעה של ח"כ ע. גבריאלי לא משום שהתהפכו

קרביה או שנשתבשה עליה דרך פעולתה, אלא משום שהנאשם הפעילה,

ביודעין, גם ממקום מושבה של ח"כ גבריאלי.

 

ו.        בחנתי אחת לאחת את טענותיו של הסניגור המלומד, אך לא מצאתי בהן

כזאת שכוחה עימה להושיע את הנאשם.

 

ז.        בהצביעו הצבעה כפולה עשה הנאשם מסמך (הצבעה ותוצאותיה) הנחזה

להיות את אשר איננו והוא עשוי להטעות בשקפו מספר של קולות "נגד"

העולה על מספר קולות ה"נגד" שהיו בפועל, והוא עשאו כדי לקבל קול

תומך נוסף של סיעתו בעמדת הסיעה שכמצליפה שימש.

ברי, כי חבר בית המחוקקים המצביע הצבעה כפולה פוגע פגיעה חמורה

בהליך החקיקה, וממילא באמון הציבור ברשות המחוקקת. ונדמה לי שהדברים אינם זקוקים לביאור נוסף.

 

 

29.      אני מרשיע את הנאשם בעבירות שיוחסו לו.

 

 

ניתנה היום 26.4.06 במעמד הנאשם, סניגורו, עו"ד א.חן וב"כ המאשימה_________.

 

 

 

חיים לי- רן, שופט

 

 26/04/2006חדשות
ארצות הברית  | Uber תחת חקירה: השתמשה בטכנולוגיה על מנת לחמוק מהרשויות  
ארצות הברית  | תביעה נגד גוגל, פייסבוק וטוויטר: "נתתם לטרוריסטים במה"  
ארצות הברית  | נוכל שכנע את פייסבוק וגוגל להעביר אליו 100 מיליון דולר  

מאמרים
ישראל  | אינטרנט פלילי - אינטרנט אקסטרה 75  
ישראל  | הורשע צעיר שהציף שרתי מחשב וגרם לקריסתם  
ארצות הברית  | העמידה בתנאי החוק נגד דואר זבל הוכפלה, אך עדיין באופן זניח  

פסיקה
ישראל  | ת``פ 3807-09 (השלום ראשון לציון) מדינת ישראל נ פפיסמלוב ואח`  
ישראל  | תפ 7166/08 (מחוזי חיפה) מדינת ישראל נ` ראפת חוגיראת  
ישראל  | פ 1358/08 (שלום באר שבע) מדינת ישראל נ` יצחק חן  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007  
ישראל  | תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תפיסת חומר מחשב), התשס``ג 2003  

מקורות מקוונים
קנדה  | המרכז הבינלאומי למניעת הפשיעה - ICPC  
גרמניה  | המרכז האינטרנטי למחקרי שחיתות - ICGG  
אילינוי  | הלשכה הלאומית לפשעי ביטוח - NICB  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021