Share
בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה למתן צו מניעה של חברת חוגל, שיאסור את פעילותו של אתר hug.co.il, בטענה כי באתר הועתקו העיצוב ומנוע החיפוש של התובעת.

 
תאריך: 30.04.2006
בש"א 7465/06

בית המשפט המחוזי בתל אביב

כבוד השופט יהודה זפט – סגן נשיא

חוגל בע"מ ואח` נ` ערן רביב, גיא כהן

 

עובדות:

חברת חוגל, מפעילת אתר hoogle.co.il, בו היא מפרסמת פעילויות של גופים שונים בתחום התרבות והפנאי, הגישה בקשה למתן צו מניעה אשר יאסור את פעילותו של אתר מתחרה hug.co.il, אשר, לטענתה, העתיק את העיצוב ומנוע החיפוש של האתר שלה, והעתיק גם את תוכן ההודעות שפרסמה, ופרסם אותן באתר שלו.

 

נפסק:

בית המשפט דחה את הבקשה בקובעו כי אין דמיון בין שמות המתחם, עמודי השער והעמודים האחרים שבאתרים חוג וחוגל, וזאת למעט התכנים הכלולים במודעות הפרסום, שהזכויות בהן שייכות למפרסמים ולא למבקשת. בית המשפט הבהיר כי אין כל הצדקה לצמצם את זכות המשיבה לעסוק בכל עיסוק בו תחפוץ, ובכלל זה פרסום מודעות פעילות תרבות ופנאי באתר האינטרנט שבבעלותה.
 

 
    

בתי המשפט

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בשא   007465/06

בתיק עיקרי: א   001379/06

 

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

30/04/2006

 

 

 

 

 

 

בעניין:

1.       חוגל בע"מ

2.       חיים און

3.       קרן אלון-ערב

4.       שירלי בר-אמוץ

5.       אורלי מורבניק

6.       אלי שריד

7.       אהרון טייכר

8.       רביד בלילוס

9.       סימה ברהום

10.   דפני עטרה

 

 

 

ע"י בא כח עוה"ד

אושר בן-עזרי

המבקשים

 

 

נ ג ד

 

 

 

1.       ערן רביב

2.       גיא כהן

 

 

 

ע"י בא כח עוה"ד

מוטי ארד ואהוד ברק

המשיבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

רקע

 

למבקשת 1 (להלן: "המבקשת") אתר אינטרנט "חוגל" בשם מתחם www.hoogle.co.il (להלן: "אתר חוגל") באמצעותו היא מפרסמת פעילויות של גופים שונים בתחום התרבות והפנאי, בהם מבקשים 2 – 8 (להלן: "המפרסמים").

למשיבים אתר אינטרנט "חוג" בשם מתחם www.hug.co.il  (להלן: "אתר חוג") באמצעותו הם מפרסמים פעילויות של גופים שונים בתחום התרבות והפנאי.

 

לטענת המבקשת העתיקו המשיבים את העיצוב ומנוע החיפוש של האתר שלה ואף העתיקו תוכן הודעות שפרסמה ופרסמו אותו באתר שלהם.

 

בת.א 1379/06 תבעו המבקשים להורות למשיבים להסיר את אתר חוג מרשת האינטרנט ולאסור על המשיבים לעשות שימוש בתכנים שבאתר חוגל וכן תבעו פיצוי כספי כקבוע בפקודת זכויות יוצרים – 1924 וחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999.

 

בבקשה שלפני עותרים המבקשים לסעד זמני כדלהלן:

 

  1. להורות למשיבים להסיר את אתר חוג מרשת האינטרנט ולאסור עליהם להציג ברשת האינטרנט את אתר חוג במתכונתו הנוכחית, לרבות כל התכנים המועתקים הכלולים בו.

 

  1. לאסור על המשיבים לעשות שימוש בעמודי האינטרנט שאת עיצובם ו/או תכנונם ו/או תכנם העתיקו מן המבקשים.

 

  1. לאסור על המשיבים לעשות שימוש בפריטים הבאים:

 

3.1   עמוד הבית של אתר חוג במתכונתו הנוכחית או כל עמוד דומה לו.

 

3.2   מנוע החיפוש הכלול באתר חוג או כל מנוע דומה לו.

 

3.3   עמוד "צור קשר" באתר חוג או כל עמוד דומה לו.

 

3.4   עמוד "שלח לחבר" באתר חוג או כל עמוד דומה לו.

 

3.5   שם המתחם hoog.co.il.

 

3.6   כל עמודי האינטרנט של המפרסמים באתר חוג או כל עמוד דומה להם בעיצובו.

 

3.7   כל עמודי האינטרנט של המפרסמים באתר חוג או כל עמוד הדומה להם בתוכנו.

 

3.8   כל תמונה ו/או יצירה אחרת שהזכויות בהן שייכות למבקשים ו/או מי מהם.

דיון

 

א.         את תביעתם מבססים המבקשים על עילות של הפרת זכות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, רשלנות, הסגת גבול במיטלטלין, הפרת חובה חקוקה, גניבת עין והתערבות בלתי הוגנת.

 

השוואה בין אתרי האינטרנט

 

ב.         בטרם אדון בעילות שעליהם מבססים המבקשים את תביעתם, אבחן את טענתם לעניין הדמיון בין האתרים, העמודים, מנוע החיפוש והתוכן שבאתרים.

 

שם המתחם

 

ג.          מהשוואה בין שמות המתחם של אתר חוגל ואתר חוג במבחן המראה הגעתי למסקנה שאין לכאורה דמיון בין השמות ובוודאי שאין דמיון מטעה. המילה "hug" שבשם המתחם של המשיבים שונה באופן כתיבתה מהמילה "hoogle" שבשם המתחם של המבקשת. אכן, קיים דמיון בצליל של ההברה הראשונה בשני השמות האמורים אולם צליל הברות הסיום שונה. בנסיבות אלה, איני סבור שיש דמיון מטעה בין שני השמות.

 

המבקשים ציינו שמות מתחם נוספים שרכשו המשיבים "chug" ו – "hoog" (סעיף 34 לתצהירו של אלרועי בוכמן – מטעם המבקשים) שלכאורה דומים לשם המתחם של המבקשת, אולם גם בהשוואה בין שמות אלה לשם המתחם של המבקשת לא מצאתי דמיון מטעה.

 

 

 

 

עמוד השער

 

ד.         מהשוואה בין עמוד השער של אתר חוג (נספח ג2) לבין זה של אתר חוגל (נספח ג1), נמצא שמלבד השינוי שבשם המתחם כאמור לעיל קיים הבדל משמעותי בין הכותרת שבאתר חוג הכוללת את המילה "חוג" בגדול ובצבע שחור לבין הכותרת שבאתר חוגל הכוללת את המילה "חוגל" מנוקדת בגדול ובכחול בשילוב איור טבעות בצבעים ירוק, סגול וכתום ממול למילה.

עמוד השער באתר חוג כולל איורים של התחומים השונים הכלולים בו שאינם נמצאים באתר חוגל.

ככל שיש דמיון במבנה של עמודי השער, אין בו כדי לשנות מהמראה השונה הנובע מהרכיבים שהושוו לעיל.

 

מסקנתי מהאמור עד כאן, שלכאורה אין דמיון בין עמוד השער של אתר חוג לעמוד השער של אתר חוגל.

 

       מנוע החיפוש

 

ה.         חתכי החיפוש שלפיהם ניתן להגיע לתכנים השונים הכלולים באתר חוגל או בקישורים הכלולים בו, הקטגוריות, האזורים, הישובים, הגילאים ומילות חיפוש זהים לחתכי החיפוש שלפיהם ניתן להגיע לתכנים השונים הכלולים באתר חוג, אולם החוזי של מנוע החיפוש, הכולל חתכים אלה באתר חוג (נספח ג2) המופיע על רקע כחול וכפתור חיפוש ירוק, שונה מהחוזי של מנוע החיפוש באתר חוגל (נספח ג1).

 

חתכי החיפוש המופעים במנוע החיפוש של גוגל אינם חתכים המאפיינים את אתר האינטרנט של המבקשת בלבד וסביר להניח שיימצאו אתרים נוספים שחתכי החיפוש שבהם יכללו אפשרויות חיפוש לפי קטגוריות, אזורים, ישובים, גילאים ומילות חיפוש. על כן איני מייחס משקל לכך שקיימת זהות בין חתכי החיפוש באתר חוג ובאתר חוגל.

 

טענת המבקשת, כאילו פיתחה את מנוע החיפוש במיוחד לאתר חוגל כפיתוח מיוחד נטענה על דרך הסתם ומבלי שהמבקשת צירפה ראיות שיש בהן כדי ללמד על המקוריות, היצירתיות והיחודיות שיש במנוע החיפוש שלה, לפיכך איני מוצא בה ממש.

 

      הפרסומים

 

 ו.          לטענת המבקשים העתיקו המשיבים תכני פרסום שהופיעו באתר חוגל והעלו אותם על אתר חוג ולדוגמא הצביעו על עמוד התוכן הכולל מידע על ספורט אתגרי בשני האתרים (נספח ו).

 

אומר לאלתר, כי לא מצאתי דמיון בעיצוב העמודים ובאופן הצגת המידע בשני האתרים. מלבד שימוש זהה או דומה במילים המתארות את תחום העיסוק המפורסם אין דמיון בדרך הצגת הנושאים והתחומים האיורים ו/או בחוזי הכללי של העמודים בני האתרים.

 

ז.          אכן, נראה שהתמונה של קלעית החץ וקשת זהה בשני העמודים והתוכן המופיע באתר חוג בקשר עם צוות המדריכים של המפרסם הספציפי באותו עמוד זהה לתוכן המופיע באתר חוגל בקשר עם המורים והמדריכים של אותו מפרסם וכך הוא גם באשר לתוכן הפרטים הנוספים שבשני העמודים.

 

מהאמור נראה שהמשיבים העתיקו תכנים ותמונות המופיעים באתר חוגל ושתלו אותם בעמודי הפרסום שבאתר חוג. מסקנה זו מתחזקת לנוכח העמודים מאתר חוג (נספח ח) הכוללים תנאי תשלום לאתרים המפורסמים המיוחסים לגולשי אתר חוגל.

טענת המשיבים, לפיה אין מדובר בעמודים זמינים לגולשי האינטרנט אינה מעלה או מורידה לעניין ההעתקה שלגביה מודים למעשה המשיבים (סעיפים 79 - 80 לתשובתם).

 

 

 

         עמוד צור קשר

 

ח.         מהשוואה בין עמודי "צור קשר" בשני האתרים איני מוצא דמיון. עיצוב העמוד באתר חוג שונה מעיצוב העמוד באתר חוגל ואין בדמיון ו/או בזהות שבנושאי הפניה כדי לשנות ממסקנתי זו. "מחמאות", "הצעות ייעול", "דיווח על בעיות באתר", "פרסום באתר" ו"תלונות" אינם ייחודיים לאתר חוגל ואין כל הצדקה ליתן למבקשת מונופול על השימוש בנושאים אלה.

 

עמוד שלח לחבר

 

ט.         מהשוואה בין עמודי "שלח לחבר" בשני האתרים (נספחים יב ו – יג) נמצא שאין דמיון בין העמודים למעט השימוש בקטגוריות "השם שלך", "האימייל שלך", "האימייל של החבר" ו"תוכן" שאינן מיוחדות לאתר חוגל או לכל אתר אחר ואין כל הצדקה לשלול מאחרים שימוש בקטגוריות אלה. 

 

זכות יוצרים

 

י.          לטענת המבקשת, היא בעלת זכות היוצרים בכל אחד מעמודי האינטרנט שבאתר חוגל ובכל אחד מעמודי האינטרנט של המפרסמים וכי בפרסום עמודי האינטרנט של אתר חוגל ותכניהם הפרו המשיבים את זכות היוצרים של המבקשת והמפרסמים.

 

לטענת המשיבים, רוב הודעות הפרסום שבאתר חוג נתקבלו מלקוחות אליהם פנו המשיבים ולא הועתקו מאתר חוגל. 

לטענתם, למבקשת אין זכות יוצרים במידע ובנתונים המפורסמים באתר חוגל.

 

עוד טוענים המשיבים, כי בסמוך לפניית המבקשת בדרישה שיחדלו לפרסם באתר חוג מודעות של מפרסמים האמור ביקשו לברר מי הם המפרסמים שאינם מעוניינים לפרסם את מודעותיהם באתר חוג אולם המבקשת לא מסרה להם מידע זה, ואולם מיד עם הגשת הבקשה לסעד זמני וגילוי רצונם של המפרסמים שמודעותיהם לא יפורסמו באתר חוג הוסרו מודעות אלה מאתר חוג.

 

כעולה מתצהיריהם של המפרסמים חיים און, קרן אלון-ערב, שירלי בר-אמוץ, אורלי מורבניק, אלי שריב, טייכר אהרון, רביד בלילוס, סימה ברהום, עטרה דפני, המפרסמים הם שהעבירו למבקשת את הפרטים אודות פעילותם המפורסמת באתר חוגל ובכלל זה שעות הפעילות, כתובות, מספרי טלפון, תיאורי הפעילות, קורות חיים של המדריכים ותמונות שבבעלותם והם אף אלה שאישרו את עריכת המידע באופן שבו הוא מוצג באתר חוגל.

ממילא, ככל שמדובר בזכות יוצרים הגלומה בפרטים ונתונים אודות פעילות מפרסמים באתר חוגל, ואיני רואה צורך להכריע בעניין זה כעת, אין מדובר בזכות של המבקשת אלא של המפרסמים. לפיכך, אין המבקשת יכולה לבסס את תביעתה על זכויות מפרסמים אלה, וסיכוייה לזכות בתביעתה בקשר עם פרסום מודעות מפרסמים שלא הצטרפו לתביעתה אינם טובים.

 

יא.        משהגעתי למסקנה שאין דמיון בין שמות המתחם, עמודי השער והעמודים האחרים שבאתרים חוג וחוגל כאמור לעיל, נראה שסיכויי המבקשים לזכות בתביעתם בעילה של הפרת זכות יוצרים ושאר העילות שנטענו באופן כללי ו/או על דרך הסתם, אינם טובים, גם מבלי להידרש למהות זכויותיה.

 

יב.        אפשר שראוי היה שקודם לפרסום מודעה יבדקו המשיבים עם המפרסם אם אכן מעוניין הוא בפרסום מודעתו ולא יקדימו את פרסום המודעה לקבלת אישור מצד המפרסם גם כאשר מדובר בפרסום חינם. מכל מקום, משהודיעו המשיבים כי הסירו את מודעות המפרסמים לאחר הגשת הבקשה (סעיף 6 להודעת המשיבים מיום 25.4.06) אין עוד צורך בסעד הזמני המבוקש בסעיפים 3.7 ו – 3.8. 


יג.         המשיבים זכאים לעסוק בכל עיסוק בו יחפצו ובכלל זה פרסום מודעות פעילות תרבות ופנאי באתר האינטרנט שבבעלותם. משלא מצאתי דמיון מטעה בין אתר חוג לאתר חוגל, למעט התכנים הכלולים במודעות שהזכויות בהם שייכות למפרסמים, אין כל הצדקה לצמצם את זכותם האמורה של המשיבים.

ועוד. משלא נמצא לכאורה שהמשיבים הפרו את זכויותיה של המבקשת, אין בכך שלמפרסמים ישנה אפשרות לפרסם את מודעותיהם בחינם באתר חוג כדי להצמיח למבקשת המעוניינת להתחיל לגבות תשלום בעד פרסום המודעות באתר חוגל זכות למנוע מהמשיבים להפעיל את אתר האינטרנט שלהם במתכונתו הנוכחית.

בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות נגד מתן צווים זמניים שיגבילו את חופש העיסוק של המשיבים בטרם התבררה תביעת המבקשת.

 

מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה.

 

הוצאות הבקשה תלקחנה בחשבון בתיק העיקרי.

 

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום ב` באייר, תשס"ו (30 באפריל 2006) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

השופט יהודה זפט - סגן נשיא

 

 

 

 

 

 30/04/2006חדשות
האומות המאוחדות  | הגנה על זכויות יוצרים באמצעות סינון תכנים – ארגוני זכויות ברשת לא מרוצים  
ישראל  | בית המשפט פסק כי אולג`ובס אינו מפר זכויות יוצרים  
ישראל  | פסק דין: האינטרנט היא מדיה פרסומית עצמאית ונפרדת  

מאמרים
ישראל  | פסק דין: עסקה לפרסום בטלוויזיה ובעיתונות אינה כוללת את האינטרנט  
ישראל  | מי ישמור על התוכן שלנו (2)  
ארצות הברית  | שימוש הוגן אינו מהווה זכות של הלקוח  

פסיקה
ישראל  | תפ 7987/07 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` א. א.  
ישראל  | תא 703-08-09 (מחוזי מרכז) א.ל.י.ס אגודה להגנת יצירות נ` דן אסולין  
ישראל  | א 25689/08 (שלום תל אביב) חברת א.מ. פרחים בע``מ נ` בן יצחק חיים ריימונד  

חקיקה
אוסטרליה  | החוק לטכנולוגיה גנטית - 2000  
ישראל  | הצעת חוק לעידוד העברת ידע וטכנולוגיה לתועלת הציבור, התשס”ה 2004  
ארצות הברית  |   

מקורות מקוונים
קוריאה  | המכון הבינלאומי ללימודי קניין רוחני - IIPTI  
וורגיניה  | המכון לקניין רוחני באוניברסיטת ריצ`מונד - IPI  
בינלאומי  | המגזין הבינלאומי לניהול הקניין הרוחני- IJIPM  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022