Share
בית המשפט דחה בקשת המבקשת מפעילה אתרים למשחקי שש בש למתן צו זמני האוסר על המשיבים להשתמש בשמות מתחם.


תאריך: 20.11.2005
הליך: בש"א 20777/05
בפני כבוד השופט יהודה זפט- סגן נשיא
הצדדים: אינטרלוג`יק בע"מ נ` Empire Online Limited ואח`
 
עובדות:
המבקשת מפעילה אתרים למשחקי שש בש תחת שמות המתחם- Play65.com ו- Play65.co.il. הבקשה הוגשה לשם מתן צו זמני האוסר על המשיבים להשתמש בשמות מתחם הכוללים את הכינויים 65 ו- Play, לשם הפעלת משחקי שש בש.

נקבע
:
בית המשפט בדק את סיכויי הצלחת המבקשת בתביעתה המקורית לסעד קבוע הנסמכת על עילות של גניבת עין, התערבות לא הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט.
לעניין עילת גניבת העין, על המבקשת להראות שאתריה צברו מונטין וכי שימוש בכינויים האמורים יטעה את הלקוחות לחשוב שיש קשר בין אתרי המבקשת לאתרי המשיבים. נקבע כי לא הוכח ששמות המתחם בהם המבקשת משתשמשת צברו מוניטין ובנוסף לא נראה כי שם מתחם אשר ישתמש בכינויים האמורים יטעה את הציבור.
לעניין עילת התערבות לא הוגנת המבקשת סמכה טענתה על העובדה שמשתמשים אשר יחפשו את אתריה עלולים להגיע בטעות לאתרי המשיבים, דבר העלול להכביד עליהם. בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי אין בהכבדה זו בכדי להקים את עילת התערבות לא הוגנת.
בית המשפט קבע כי סיכויי הצלחת תביעת המבקשת נמוכים ולכן יש לדחות את הבקשה.

 

    


 


בתי המשפט

בשא    020777/05

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

תיק עיקרי: א  2285/05

 

20/11/2005

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

בפני:

 

 

 

אינטרלוג`יק בעמ

בעניין:

 

המבקשת

שמעון צ`רטוב

עי בכ עוהד

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

1.       Empire  Online Limited

2.       נועם לניר

3.       אבנר יסעור

 

 

המשיבים

איתן שאולסקי

עי בכ עוהד

 

 

 

 

 

החלטה

 

רקע

 

המבקשת מפעילה אתרי אינטרנט PLAY65.com ו – Play65.co.il באמצעותם היא מאפשרת לגולשי אינטרנט לשחק במשחק 65PLAY, (שש בש) זה נגד זה תוך אפשרות להמר על תוצאות המשחקים. בסמוך לאפריל אף הגישה בקשה לרישום  השם כסימן מסחר אולם הליכי הרישום טרם הושלמו.

 

לטענת המבקשת, משיבים 2 ו – 3 באמצעות משיבה 1 הרשומה באיי הבתולה הבריטיים מפרסמים משחק שש בש בשם 65.com אותו הם מתכוונים להפעיל באתר אינטרנט ששם המתחם שלו Play65.org או 65.com הדומים לשם המשחק והאתר שלה בניסיון לנצל את המוניטין שצבר משחק ה – PLAY65 שלהם בין גולשי האינטרנט.

המבקשת פנתה אל המשיבים בדרישה שלא לעשות שימוש בשמות הנטענים להיות מפרים, אולם פנייה זו נדחתה.

 

בת.א 2285/05 תבעה המבקשת צו קבוע שיאסור על המשיבים להשתמש בכינוי Play65, 65.com או בכינוי אחר המבוסס על 65 כדי לפרסם ו/או להציג או לספק משחק שש בש מקוון באינטרנט או בכל דרך אחרת ולאסור עליהם להשתמש בשמות המתחם http://www.65.com/, http://www.play65.org/, http://www.play56.com/ , http://www.playsixfive.com/, http://www.play65.com/ או שם מתחם אחר המבוסס על PLAY65 או 65 לציון אתר אינטרנט למשחקי שש-בש מקוונים או לחקות את השם והלוגו PLAY65 לגבי משחקי שש בש באינטרנט בכל כינוי או שם הדומים לו כדי להטעות.

עוד תבעה המבקשת להורות למשיבים להעביר לה את שמות המתחם 65.com ו – play65.org ללא תמורה ולחייב את המשיבים לשלם לה פיצוי כספי.

 

בבקשה שלפני עתרה המבקשת לסעד זמני כדלהלן:

 

         א.         לאסור על המשיבים להשתמש בכינוי Play65, 65.com או בכינוי אחר המבוסס על 65 כדי לפרסם ו/או להציג או לספק משחק שש בש מקוון באינטרנט או בכל דרך אחרת ולאסור עליהם להשתמש בשמות המתחם http://www.65.com/, http://www.play65.org/, או שם מתחם אחר המבוסס על PLAY65 או 65 לציון אתר אינטרנט למשחקי שש-בש מקוונים או לחקות את השם PLAY65 לגבי משחקי שש בש באינטרנט בכל כינוי או שם הדומים לו כדי להטעות ובכלל זה http://www.play56.com/, http://www.playsixfive.com/, http://www.play65.com/ .

 

         ב.         לאסור על המשיבים לבצע כל פעולה באתרים ובשמות המתחם 65.com ו – Play65.org.

 

 

דיון

 

         א.         המבקשת מבססת את זכותה לסעד אותו תבעה בתביעתה על עילות של גניבת עין, התערבות לא הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט.

 

גניבת עין

 

         ב.         כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות שהשירות אותו היא נותנת תחת השם Play65 צבר מוניטין וכי קיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהשירות שהמשיבים מציעים לגולשי האינטרנט הוא שירות של המבקשת או קשור אליה.

 

          ג.          השם Play65 מורכב משני מונחים גנריים המשמשים את הציבור בקשר עם משחקים ומספרים. לפיכך, נראה שאין מקום להפקיע מהציבור את האפשרות להשתמש בכל אחד מהמונחים PLAY או 65.

לעניין זה ראוי לציין שרשם סימני המסחר נתן דעתו למשמעות השמות הכלולים בסימן PLAY65  והסכים לרשום שם זה כסימן מסחר בתנאי שהמבקשת תסתלק מההגנה על המילה PLAY והספרות 6 ו – 5 בנפרד (נספח יא).

 

         ד.         אפשר וצירוף מונחים גנריים יצור סימן שאין לו משמעות ואזי אפשר שניתן יהיה להכיר במוניטין שרכש צירוף כזה לצורך ההגנה מכוח עוולת גניבת עין. בענייננו, צירוף המונחים Play65 הוא צירוף גנרי ולמצער תיאורי בקשר עם משחקי שש בש ועל כן, הנטיה היא שלא ליתן לצירוף זה הגנה אלא אם תראה המבקשת כי צירוף זה רכש אופי מבחין בקשר עם השירות הניתן על ידי המבקשת באתר האינטרנט שלה.

 

לטענת המבקשת המספר 65 אינו מיוחס על ידי הציבור בישראל למשחק השש בש  והמספר 65 אינו שם המשחק בעברית או בטורקית ואף לא בערבית, ועל כן אין לראות במספר 65 שם גנרי או תיאורי אלא לכל היותר שם מרמז.

 

איני מקבל את טענת המבקשת. הפירוש או התרגום השגור בפי הציבור לשם המשחק שש בש הוא שש חמש ועל כן יש לראות בצירוף שש חמש בו בחרה המבקשת כשם גנרי או תיאורי.

 

         ה.         בעא 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי נ` אס.בי.סי. פרסום פד נה (3), 933 ,עמ` 946-947, נקבע:

 

הנטל להוכחתה של משמעות מישנית אינו קל כל-עיקר; וככל שהמלה המתארת שכיחה יותר בשפה לתיאור הטובין נושא הדיון, כן יכבד וילך הנטל. ראו: ,Comment Note לעיל, 1078; Metro Brokers, Inc. v. Merle Tann, 815 F. Supp. 377, 382 (D. Colo. 1993).

על משמעות מישנית ילמד משך שימוש בשם, אופי הפירסום והיקפו, ואמצעים אחרים שננקטו ליצירת קשר בתודעת הצרכנים בין השם התיאורי לבין הטובין המסויימים. ראו: פרשת פניציה, שם; פרשת ריין, שם, 849-848; עמיר פרידמן, Brokers, ;88-82 Comment Note, 1083-1082; Metro לעיל. עד כאן - מיבחנים הבונים עצמם על מעשי היצרן באשר הם. בצד מיבחנים אלה שוכנים מיבחנים על צידו של הצרכן, ובהם: החשיבות שמייחסים הצרכנים לשמו של היצרן באשר הוא - בשונה מתכונותיו של המוצר - והשפעת מיומנותו והגינותו של היצרן על הביקוש למוצריו. כן ניתן מישקל לטעמים שבגינם חיקה המתחרה את המוצר. אין משקל מכריע למי מן המיבחנים, וההכרעה תשתנה מעניין לעניין. וכדברי בית-המשפט בפרשת ריין (שם, 849): מרכז הכובד הוא במשקל הראייה ולא בסיווגה.

 

לטענת המבקשת, החלה להפעיל את שירות משחק השש בש תוך שימוש בשם Play65 בנובמבר 2004  והיא השקיעה בהחדרת השם לתודעת הציבור בדרך של פרסום באתרי אינטרנט, בעיתונות ובאירועים שונים עד כי Play65 רכש אופי מבחין. לביסוס טענתה צירפה המבקשת פרסומים שפרסמה באתרי אינטרנט ובלוח העיר וסקר שנערך על ידי פרופסור ברוך מבורך ופרופסור יצחק כץ (נספח ד).

 

מעיון בתוצאות הסקר עולה כי  4% מקרב 525 נשאלים הגולשים באינטרנט ומשחקים במשחקי אינטרנט שיחקו באתר שנקרא  Play65. עוד עולה מהסקר ש – 30% מקרב הנשאלים השיבו שהם מכירים אתר אינטרנט שבאמצעותו ניתן לשחק שש – בש בעברית ומהם רק 6% ציינו ששמו של האתר הוא Play65.

על פי מסקנות הסקר  4% - 6% מקרב גולשי האינטרנט המשחקים באינטרנט מזהה את השם Play65 כאתר של המבקשת שבאמצעותו ניתן לשחק שש - בש.

 

כאמור, המבקשת החלה בפעילותה באתר האינטרנט רק בנובמבר 2004 וממסקנות הסקר שצירפה, נראה לכאורה שהשם Play65 מוכר בקרב מעטים מהגולשים המשחקים במשחקי אינטרנט. בנסיבות אלה, נראה שלכאורה לא רכש השם Play65 מוניטין ומכל מקום לא רכש אופי מבחין המצדיק הפקעתו ו/או הפקעת הרכיבים  Play ו - 65 הכלולים בו משימוש הציבור.

 

          ו.          לנוכח האמור לעיל נראה שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין אינם טובים, והוא הדין באשר לסיכוייה לזכות בתביעתה בעילה של עשיית עושר ולא במשפט.

 

התערבות לא הוגנת

 

          ז.          לטענת המבקשת, השם PLAY65.ORG אותו בחרו המשיבים כשם מתחם לאתר שלהם, יגרום לכך שגולש אשר לא יקליד במדוייק את שם המתחם של המבקשת יגיע בטעות לאתר של המשיבה ובכך יש משום הכבדה על גישת הגולשים באינטרנט להגיע לאתר של המשיבה.

 

אכן, אפשר וגולש אשר יבקש להגיע לאתר האינטרנט של המבקשת ולא יציין את שם המתחם המדוייק יקבל תוצאה שתכלול אתרים ששמות המתחם שלהם כוללים את השמות שציין הגולש. אלא, שאין בכך משום התערבות לא הוגנת כמשמעותה בחוק עוולות מסחריות, התשנט – 1999. העובדה שישנם אתרים נוספים בעלי שם מתחם הכולל מרכיבים המופעים בשם המתחם של המבקשת אינה מפריעה לגולש המציין את שם המתחם המדוייק של המבקשת להגיע ישירות לאתר של המבקשת.

ראוי להבחין בין המקרה שנדון בת.א 1627/01 מ.ש מגנטיקס בעמ נ` דיסקופי (ישראל) בעמ ואח`, (לא פורסם – צורף כנספח לבקשה) לבין המקרה כאן. שם, נטלו הנתבעים את סימן המסחר של התובעת והשתמשו בו כשם מתחם כדי למנוע ממנה לפתוח אתר אינטרנט עם אותו שם מתחם ובכך צמצמו את אפשרויות הגישה של לקוחות התובעת לבית העסק שלה. לא כך במקרה כאן.

 

         ח.         לפיכך, הגעתי למסקנה שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של התערבות לא הוגנת אף הם אינם טובים.

 

         ט.         לאור האמור לעיל לא ראיתי לדון בטענת המשיבים, לפיה אתר האינטרנט של המבקשת משמש אכסניה להימורים בלתי חוקיים.

 

 

מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה מבלי להידרש לחקירת מצהירים או לטענות האחרות שהעלו בעלי הדין.

 

המבקשת תשלם למשיבים את הוצאות הבקשה ושכט עוד בסך 20,000 ₪.

 

 

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מהחלטה זו לבכ הצדדים בפקסימיליה

ניתן ביום יח חשון, תשסו (20 נובמבר, 2005) בלשכה.

 

 

השופט יהודה זפט - סגן נשיא

 20/11/2005חדשות
ישראל  | טדי שגיא ישלם 10 מליון ש"ח לנועם לניר  
ארצות הברית  | מעצב של Apple מפסיד במאבק על שם מתחם  
ארצות הברית  | חברה מקליפורניה הפסידה את שם המתחם Virtualsex.com  

מאמרים
ישראל  | ``היו שניים רוכבים`` - על בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר  
ישראל  | על הודעת הסתלקות בסימני מסחר  
ארצות הברית  | בית המשפט קובע כי למטא טגים אין כל משמעות  

פסיקה
ישראל  | בש``א 25194/07 (מחוזי ת``א) גאי בן אהרון נ` גאמא שיפינג ישראל בע``מ ואח`  
ישראל  | בשא 1632/04 (בתיק עיקרי: א 4878/03, שלום ראשון לציון), פרחי שדרות חן ואח` נ` זר  
ישראל  | ה.פ. 317/01 (מחוזי ת``א) הורים וילדים נ` חברת צעד ראשון ואח`  

מקורות מקוונים
בינלאומי  | מדיניות שימוש בשמות מתחם ויישוב הסכסוכים - UDRP  
אנגליה  | המוסד לפרקליטי סימני מסחר - ITMA  
אירופה  | איגוד סימני המסחר האירופי - ECTA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022