Share
תאריך: 09.10.2005
הליך: פ` 5594/04
בפני כבוד השופטת מרים דיסקין
בבית משפט השלום בתל אביב
הצדדים: מדור תביעות פלילי ת"א נ` זן עודד

עובדות:
הנאשם פירסם את שמה של מתלוננת בעבירת מין באתר אינטרנט, בניגוד לחוק העונשין סעיף 352(א). עקב הזמן הרב (5 שנים) אשר חלף ממועד הפרסום והעובדה כי לנאשם אין הרשעות קודמות, הסכימה התביעה להגיע להסדר טיעון לפיו הנאשם לא יורשע בעבירה המיוחסת ובתמורה יגזרו עליו עבודות שירות בצירוף פיצוי למתלוננת בשיעור של 10,000 ש"ח.
הסניגוריה ביקשה מבית המשפט כי בבואה לשקול את סבירותו של ההסדר עליה להתחשב בעובדה שמדובר בחדר שיחה (צ`ט) הנמצא באתר אינטרנט שולי ובאובדנו של הנאשם כאשר חברו הטוב של הנאשם, היה החשוד במעשה האונס וזה התאבד במהלך משפטו.

נקבע:
בית המשפט בבוחנו את סבירותו של ההסדר, התייחס לתסקיר שירות המבחן, הממליץ על הימנעות מהרשעת הנאשם וקבע כי לאור הנסיבות האמורות הנזק שעלול להגרם לנאשם כתוצאה מהרשעה פלילית הינו גבוהה יתר על המידה.
השופטת קיבלה את ההסדר וגזרה על הנאשם 100 שעות עבודות שירות בצירוף 10,000 ש"ח פיצוי למתלוננת, בלבד.

בתי המשפט פ 005594/04 בית משפט השלום תל אביב-יפו תאריך: 09/10/2005 בפני: כב` השופטת דיסקין מרים בעניין: מדור תביעות פלילי ת"א המאשימה ע"י ב"כ עו"ד אורז`ל נ ג ד זן עודד – נוכח הנאשם ע"י ב"כ עו"ד בני כץ קצין המבחן – מר אנקרי פרוטוקול התובעת: בתיק זה יש הסדר ואנו נעמוד מאחוריו לאור התסקיר. יחד עם זאת, התביעה תבקש לבטא את עמדתה ותסביר מדוע הגענו להסדר בתיק זה. הנאשם פרסם שמה של המתלוננת ברבים, החוק אוסר בצורה מפורשת פרסום כל פרט ומידע אודות אדם שהוא נפגע עבירה מינית וההגיון מאחורי הוראה זו ברור. מעבר להיבט הפלילי שיש במעשה פרסום כזה הוא מעשה מוסרי שפל במיוחד, שהתוצאות שלו עשוי להיות קשות לגבי הנזק שעלול להיגרם. המתלוננת הגישה תלונה ושמה מבטחה בחוק והיא הפכה לנחלת הכלל. הפרטיות שלה והזהות הפרטית נרמסים וצנעת הפרט מחוללת ולאור זאת,היה ראוי הנאשם לעונש ממשי אך בשל חלוף הזמן ומדובר למעלה מחמש שנים ולחובתו אין הרשעות קודמות ולא תיקים פתוחים, ולאור המלצת שירות המבחן ובמיוחד לאור הפיצוי והתשלום הגבוה שהנאשם אמור לשלם למתלוננת התביעה הגיעה להסדר זה ואבקש לכבדו. הסניגור: אנחנו מבינים את הרגישות מאחורי ענין זה. אבל יחד עם זאת, הפרסום קודם כל בוצע באיזה אתר צ`ט שולי, לא מדובר בפרסום בעיתון, זה משהו שהוא זניח שפורסם פעם אחת. החשוד היה חברו הטוב של הנאשם וצריך לזכור שהחשוד התאבד, הוא לא יכול היה לשאת את הקלון והחרפה שהוטלו עליו ועל משפחתו. ישנו אובדן מאוד חמור. שהיה חברו ועובדו של המנוח. אני מפנה לתסקיר החיובי ביותר, הנאשם מנתח את התנהגותו ואת עוולותיו שהיו ולוקח אחריות. היו ה רבה פגישות וההמלצה במקומה. בשולי הדברים, אנחנו הבענו תרעומת בפני התביעה על הפיצוי של 10,000 ₪, אנחנו בוודאי לא חוזרים בנו. אבל זה ה הסדר שאליו הגענו, לפיכך אנו נבקש למרות הפיצוי הגבוה מאוד, לכבד את ההסדר ולהטיל עליו צו של"ץ. החלטה הסדר טיעון שנכרת בין הצדדים סלל את הדרך להודאת הנאשם בעובדות כתב האישום ובעבירה הנגזרת מהם של איסור פרסום, לפי סעיף 352 (א) לחוק העונשין. הודאת הנאשם מתייחסת לפרסום ברבים שמה של מתלוננת – קורבן עבירת מין – שהלינה על מעשים מגונים שביצע בה הממונה עליה. מעבר לפגיעה הקשה שהיה בעצם הפרסום במתלוננת אשר עוד אעמוד עליה, ראוי לציין, שהחשוד, שהיה חברו ומעבידו של הנאשם, לא עמד בבושה ובקלון שהכתימו אותו ואת משפחתו ולאחר מעצרו בעודו בתא המעצר שם קץ לחייו. במרכזו של הסדר הטיעון, הסכמה לסיים הליך פלילי זה ללא הרשעה על דרך של צו עבודות של"ץ בצירוף פיצוי למתלוננת בסך 10,000 ₪. סבירותו של הסדר זה היא העומדת היום לדיון. לשון אחר, הכרעת בית המשפט בשאלה, האם המקרה שבפניי עומד בפרמטרים שנקבעו בפסיקה לאי הרשעה. תסקיר שירות המבחן שראוי להדגיש את היקפו ואיכותו ממליץ להימנע מהרשעת הנאשם בדין, המלצה אליה הצטרפו שני הפרקליטים. המלצה זו נסמכת על נתוניו החיוביים של הנאשם, אדם מן היישוב, המנהל אורח חיים נורמטיבי – פרודוקטיבי, משך שנים בכל תחומי החיים, שמעולם לא מעד בעבירה קלה כחמורה ועברו נקי מכל רבב. נתונים המשתלבים בפגיעה קשה ואנושה שעלולה להיגרם לעתידו, בעיקר בתחומי עיסוקו, באופן המתואר בתסקיר שירות המבחן. שירות המבחן עומד על תהליך ההכרה ונטילת האחריות בו נתון הנאשם. מודע היטב למעשיו, מכיר בחומרת התנהגותו ומודע להשלכותיה הביע חרטה עמוקה על כשלונו הכבד והיכה על חטא. מעבר להיבט הקונקרטי של הפנמת חומרת העבירה מתרשם שירות המבחן מהעדר נורמות או דפוסי התנהגות עבריינים בנאשם, ומוצא את התנהגותו במקרה זה חריגה ויוצאת דופן לאופיו ואורחותיו. המחוקק הסמיך את בית המשפט לא להרשיע נאשם שנמצא אשם בביצוע עבירה, אך צעד זה נדיר וננקט רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם משתכנע בית המשפט כי אין פרופורציה בין חומרת העבירה ובין הפגיעה העלולה להיגרם לנאשם בעטייה של הרשעה. בענייננו, יש לומר, מבחינת מהות העבירה קשה לדרגה במדרג חומרה נמוך. הדין עם התביעה הגורסת כי מעשהו של הנאשם, בהיבט הפלילי, נגוע במוסריותו ושפל במיוחד. תוך התעלמות מהתוצאות הקשות שעלולות להיגרם בעקבות פרסום שמה של המתלוננת בקונטקסט של קורבן למעשים מגונים, פרסם הנאשם שמה וזהותה ברבים ובכך הציג קלונה לעין כל, חילל את צנעת הפרט ורמס את פרטיותה ברגל גסה. במקרה זה, הנזק שנגרם לה ברור לכל, גם אם אין מדובר בפרסום בכלי התקשורת הרגילים, וראוי לפיצוי משמעותי שהוא המחיר המינימלי של כשלון הנאשם. אלא שבמקרה זה תוצאת הפרסום היתה קשה גם בהיבט של החשוד, שנטל את חייו והתאבד, ולא ניתן להתעלם על ההשלכה שהיתה לכך גם על הנאשם. אילו עמד למבחן מעשהו של הנאשם כשהוא לעצמו, היה מקום להרשיעו. אלא שבבוא בית המשפט לבחון את שאלת ההרשעה עליו לתת משקל לנתון נוסף, בעל חשיבות רבה לא פחות, והוא הנזק העלול להיגרם לנאשם בעקבות ההרשעה, ונזק זה, מעבר למה שנאמר לעיל, הינו קשה וכבד ביותר. על רקע זה, ראיתי, ולא בלי התלבטות, להימנע מהרשעת הנאשם, תוך שאני מצרפת לכלל השיקולים גם את חלוף הזמן הרב מעת ביצוע העבירה, במהלכו לא נפתחו נגד הנאשם תיקים נוספים בשום תחום פלילי ואת כלל התמונה העולה מתסקיר שירות המבחן לגבי עברו של הנאשם, תולדותיו ונסיבותיו האישיות. בסופו של יום, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הצריכים לענין, ובאיזון הכולל, הנני סבורה כי ההסדר שהוצע לבית המשפט הינו סביר ואיני רואה סיבה שלא לכבדו. הביטוי העונשי ימצא סיפוקו בשילוב של עונש חינוכי-קונקרטי בדמות עבודות של"ץ, ופיצוי למתלוננת בשיעור שנקבע. אשר על כן, הנני קובעת כי הנאשם ביצע את העבירה ונמנמעת מהרשעתו. ניתן בזה צו לביצוע עבודות של"ץ בהיקף של 100 שעות, בהתאם לתוכנית שגובשה על ידי שירות המבחן. הנאשם יפצה את המתלוננת י.ב. ששמה ופרטיה יודעו למזכירות בית המשפט על ידי התביעה, בסכום כולל של 10,000 ₪, אותו יפקיד בגזברות בית המשפט בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 2/11/05. ניתנה היום ו` בתשרי, תשס"ו (9 באוקטובר 2005) במעמד הצדדים. מ.דיסקין, שופטת קלדנית: אסתר ח.

27/10/2005חדשות
ישראל  | 3 נערות הקימו אתר אינטרנט שמטרתו פגיעה והשפלת חברתן לספסל הלימודים  
ארצות הברית  | עונש חדשני לעברייני מס: בושות באינטרנט  
ישראל  | נגזר דינו של מפרסם שם נאנסת באינטרנט  

מאמרים
ישראל  | אינטרנט פלילי - אינטרנט אקסטרה 75  
ישראל  | הורשע צעיר שהציף שרתי מחשב וגרם לקריסתם  
ארצות הברית  | העמידה בתנאי החוק נגד דואר זבל הוכפלה, אך עדיין באופן זניח  

פסיקה
ישראל  | ת``פ 3807-09 (השלום ראשון לציון) מדינת ישראל נ פפיסמלוב ואח`  
ישראל  | תפ 7166/08 (מחוזי חיפה) מדינת ישראל נ` ראפת חוגיראת  
ישראל  | פ 1358/08 (שלום באר שבע) מדינת ישראל נ` יצחק חן  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007  
ישראל  | תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תפיסת חומר מחשב), התשס``ג 2003  

מקורות מקוונים
קנדה  | המרכז הבינלאומי למניעת הפשיעה - ICPC  
גרמניה  | המרכז האינטרנטי למחקרי שחיתות - ICGG  
אילינוי  | הלשכה הלאומית לפשעי ביטוח - NICB  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022