Share


תאריך: 29.11.2009
תפ 9497/08
בית משפט שלום ירושלים
בפני כב` השופט אברהם טננבוים
מדינת ישראל נ` משה הלוי (הלמו)
 
 
העובדות
 
1. הנאשם הואשם בביצוע "הונאת מחשב מתוחכמת" שמטרתה לגרום להחשדת והפללת אדם בשם עופר שדות כאילו הוא זה שביצע את אותן עבירות "מתוחכמות", וזאת בשל סכסוך אישי של הנאשם עם שדות.
 
2. התובעת האשימה את הנאשם בעבירות הבאות:
א. חדירה לחומר מחשב בניגוד לסעיף 5 לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
ב. מידע כוזב בניגוד לסעיפים 3(א)(1) ו (2) לחוק המחשבים.
ג. התחזות כאדם אחר בניגוד לסעיף 441 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.
ד. פגיעה בפרטיות בניגוד לסעיף 2(5) ו 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
ה. נסיון לפגוע בפעולת המרכז לגביית קנסות בניגוד לסעיף 10(1) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה 1995, יחד עם סעיף 25 לחוק העונשין.
 
3. הנאשם ידוע באינטרנט בכינוי "הלמו" (halemo). לנאשם תואר ראשון במדעי המחשב מהאוניברסיטה הפתוחה ומחזיק בתעודת "טכנאי מחשבים ורשתות תקשורת". הנאשם עבד שמונה שנים בחברות הייטק ועסק בפיתוח תוכנות למחשבים ולמערכות משובצות מחשבים. הנאשם מבין היטב בתחומים אלה ולא נפל ממומחי אבטחת המידע שהעידו בבית המשפט.
 
4. בשנים האחרונות הפעיל הנאשם אתר חדשות באינטרנט והתרכז בענייני חוק ומשפט הנוגעים לטכנולוגיה, מחשבים ואינטרנט. הנאשם הוא הבעלים של אתר www.halemo.net ועורך עיתון באתר הנקרא "דואר חשמלי (eDoar).
 
5. לנאשם סכסוך כלשהו עם שדות, שהחל בעקבות כתבה שכתב עליו בשנת 2005. הכתבה הסתמכה על פסקי דין פליליים שניתנו בעניינו של שדות.
 
6. הנאשם ושדות הגישו תלונות הדדיות למשטרת ישראל בגין ההטרדות ההדדיות באינטרנט, אך המשטרה נמענה מלטפל בתלונות, אולי מחמת זהות המתלוננים.
 
7. בשלב כלשהו שילם הנאשם פעמיים 2 ש"ח לטובת שדות באתר האינטרנט של "המרכז לגביית קנסות", מסר את פרטיו והמתין לקבל קבלה בדואר המוכיח את התשלום ואת ייתרת החוב, זאת לאחר שהנאשם רצה שיהיה בידיו מסמך בדבר חובותיו של שדות למדינה.
 
8. שדות נעצר כחשוד ראשון בחשד לחדירה לחומר מחשב וחשד לביצוע הונאה. לאחר מכן נעצר הנאשם כחשוד בחדירה לחומר מחשב וחשד לביצוע הונאה.
 

בית המשפט קבע
 
1. גופים רבים מאפשרים לגולשים לבצע תשלומים דרך אתר אינטרנט ובהם גם רשויות המדינה, אשר משתמשים בשרת התשלומים הממשלתי.
 
2. המרכז לגביית קנסות משתמש בשרת התשלומים הממשלתי לצורך סליקת תשלומי חוב שמקורם בקנסות, באגרות ובהוצאות שהטילו בתי המשפט.
 
3. בשנת 2008 היו כשלים באתר האינטרנט של המרכז לגביית קנסות אשר לא היו ידועים לממונים.
 
4. לכל דף באינטרנט ישנה כתובת ייחודית המכונה URL.
 
5. אתר המרכז לגביית קנסות פעל באותה עת בשיטה המכונה Stateless, קרי - במעבר בין דף אינטרנט אחד למשנהו, השתנו כתובות ה URL והגולש באתר יכול היה לראותם. הכתובות הללו היו פשוטות מאוד להבנה ותלויות במספר הזהות של החייב.
 
6. כדי לבדוק חובות של מאן דהוא, רשמית - היה צורך להקליד את מספר הזהות של החייב וכן פרט נוסף כגון מספר רשיון נהיגה או מספר תיק מרכז. בפועל, כל שהיה צריך לעשות היה לקחת כתובת URL של חייב כלשהו, ולהחליף את מספר הזהות של החייב החדש. מספר תעודת הזהות זמין לכל לפי חוק מרשם האוכלוסין. מאגר המידע על החייבים היה פתוח לכולי עלמא.
 
7. אתר המרכז לא עבד בשיטה המכונה "שיח מתמשך" (Session), קרי דפים שמקושרים אחד לשני ולא ניתן להיכנס לכל דף בנפרד, אלא יש צורך במעבד מהדף הראשון כדי להמשיך הלאה.
 
8. כשל שני - ניתן היה לשנות את הסכום המופיע על המסך באתר המרכז לגביית קנסות, וזאת ללא כל תחכום. השדה היה ניתן לעריכה.
 
9. אדם יכול היה לשלם סכום נמוך מסכום החוב, אך המרכז לא ביצע זיכוי של הסכום ששולם, אלא סגר את התיק כולו בהנחה שכל החוב שולם. באתרי אינטרנט רבים אחרים, קיימת תוכנה שזוקפת את הסכום מהחוב הכללי, אך לא באתר המרכז.
 
10. מומחה התביעה (מומחה תהיל"ה) הסביר כי מדובר באחד המחדלים החמורים ביותר שראה בימי עבודתו.
 
11. הנאשם קיבל את הקישור לתשלום החוב מעופר שדות. גירסת הנאשם מקובלת יותר מגירסתו של שדות.
 
12. הנאשם השתמש בכרטיס אשראי אנונימי בהגדרתו הנמכר בסניפי הדואר. טענתה של המאשימה כי הנאשם שילם דווקא בכרטיס זה על מנת להסתיר את זהותו, נשללה. גירסת הנאשם כי אין לו כרטיסי אשראי אישיים התקבלה. הנאשם לא ניסה להסתיר את מעשיו, גם אם השתמש בכרטיס אשראי אנונימי בהגדרתו.
 
13. הנאשם עשה את מעשיו בגלוי ללא כוונת הסתרה. הנאשם מילא את פרטיו וכתובתו באתר התשלומים ולא ניסה להסתיר את התשלום.
 
14. הנאשם לא היה מודע לכשלי אתר האינטרנט של המרכז, וכך התפתחה העלילה בכיוון אותו לא צפה איש.
 
15. האחראית על מערכת המחשוב של המרכז לגביית קנסות לא היתה מודעת לכשלים וכי היא לא אחראית על האתר ויכולתה מוגבלת לשינויים קטנים.
 
16. דו"ח מפורט של חברת אבטחת המידע "אבנת" שהוזמן והוגש להנהלת בתי המשפט, מתאר כשלי אבטחה רבים שיש לתקנם.
 
17. גירסתו של הנאשם היתה עקבית לחלוטין לאורך כל הדרך עד לסיכומיו.
 
18. הפרקליטות לא התעצלה, ובזריזות ראויה לשבח הגישה כתב אישום כנגד הנאשם.
 
19. במהלך המשפט התבררו העובדות אשר לא כולן היו ידועות לפרקליטות. המדינה זנחה בסיכומיה אתה הטענה כי מדובר בהונאת מחשב במתוחכמת.
 
20. חוק המחשבים ועבירת החדירה לחומר מחשב חוקקו בתקופה שבה היתה סביבת העבודה שונה. המילה "אינטרנט" אינה מוזכרת כלל בהוראות החוק.
 
21. הנאשם לא עבר עבירת חדירה למחשב ולא חדר למחשב כדי לעבור עבירה. הנאשם קיבל קישור לאתר המרכז משדות.

22. שינוי קישור URL אינו עקיפת אמצעי אבטחה. באתר המרכז יש חוסר באמצעי אבטחה.
 
23. אפילו אם בדק הנאשם את חשבונו של שדות כטענת התביעה, לא עבר עבירה של חדירה למחשב וממילא לא עבר את העבירה בנסיבות של סעיף 5 לחוק.
 
24. הנאשם לא התכוון לעבור עבירה של מידע כוזב ו/או נסיון לייצר פלט כוזב. כל שביקש היה לשלם סכום קטן מבלי לדעת על בעיות השרת.
 
25. הנאשם לא התחזה לאחר ובוודאי שלא לעופר שדות. לא הוכח כי באתר המרכז לגביית קנסות יש הוראה או הודעה כלשהי שלפיה הכניסה היא לחייבים בלבד. להפך: המרכז מעודדת תשלומים של כל מי שיכול לשלם, גם עבור אחרים. המרכז מאפשר למשלם לתת שם וכתובת למשלוח הקבלה ששונים מפרטי הקשר של החייב עצמו.
 
26. הנאשם לא התחזה לאחר אלא השאיר את שמו ופרטיו למשלוח הקבלה אליו. בשום שלב לא התייצג בכזב לאדם אחר.
 
27. הנאשם לא רצה בשום שלב לפגוע בפעולת המרכז. מטרתו היתה לשלם חלק מהחוב ולקבל על כך קבלה. פעילות לגיטימית לחלוטין מבחינת המרכז. הנאשם לא היה צריך לדעת ולא יכול היה לדעת על כשלי האתר.
 
28. שדות נתן לנאשם רשות לעיין בחובותיו, לאחר ששלח אליו קישור. מכאן שהיתה הסכמה לפגיעה בפרטיות של שדות מצד הנאשם. הגנת הפרטיות אינה חלה על חובות שחב שדות למדינה. האתר מעודד תשלומים של חייבים על ידי אחרים. לנאשם יש שרשרת של הגנות להסתמך עליהן.
 
29. אם הכניסה לאתר מהווה פגיעה בפרטיות, אז יש אשם למרכז לגביית קנסות על שהחזיק את מאגר המידע בצורתו הלא מאובטחת. אבטחת המידע מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות.
 
30. המשטרה לא טיפלה בתלונותיו של הנאשם נגד שדות ולהפך, מכיוון ששני אלה אינם "יקירי המערכת".
 
31. תלונות על סכסוכים באינטרנט הן כנראה מבוא לעתיד. סוג זה סכסוכים אינטרנטיים רק צפוי להתגבר בעתיד עקב התפשטות תרבות האינטרנט.
 
32. הנאשם מזוכה לחלוטין מהעבירות הבאות:
א. מידע כוזב בניגוד לסעיפים 3(א)(1) ו (2) לחוק המחשבים.
ב. נסיון לפגוע בפעולת המרכז לגביית קנסות בניגוד לסעיף 10(1) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה 1995, יחד עם סעיף 25 לחוק העונשין.
ג. התחזות כאדם אחר בניגוד לסעיף 441 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.
 
33. הנאשם מזוכה מחמת הספק מהעבירות הבאות:
א. חדירה לחומר מחשב בניגוד לסעיף 5 לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
ב. פגיעה בפרטיות בניגוד לסעיף 2(5) ו 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
 
34. גם בקבלת גירסת התביעה, לא ברור כי היה מקום להרשיע משפטית את הנאשם.
 


29/11/2009חדשות
אנגליה  | מדוע בתי חולים כה פגיעים בפני התקפות סייבר?  
ארצות הברית  | הפעלת תוכנות כופר היא עתה עבירה פלילית בקליפורניה  
אנגליה  | שרת של ה- BBC נפרץ  

מאמרים
ישראל  | אחראי מחשוב בבנק לאומי חדר למחשב הבנק  
ארצות הברית  | הפנטגון ולוחמה קיברנטית  
ארצות הברית  | גאדג`טים ממאדים וחיבורים מנוגה?  

פסיקה
ישראל  | תפ 10466/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` שמואל בסן  
ישראל  | תפ 6512-12-08 (שלום נצרת) מדינת ישראל נ` גפן אוחנה  
ישראל  | תפ 10652/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` ברק קדם  

חקיקה
ישראל  | חוק המחשבים, התשנ``ה 1995  
ישראל  | הצעת חוק המחשבים התשנ``ד 1994  

מקורות מקוונים
ישראל  | הבלוג של תומר כהן-אינטרנט, מחשבים ודברים אחרים  
ארצות הברית  | איגוד תעשיית המחשבים והתקשורת - CCIA  
ישראל  | המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד מקור פתוח  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021