Share


תאריך: 21.10.2009
תק 3043/09
בית משפט לתביעות קטנות ירושלים
בפני כב` השופט אברהם טננבוים
איתיאל גבעון נ` ארז תימור

העובדות
 
1. בקשה לדחיית התביעה על הסף בשל היעדר סמכות מקומית.
 

בית המשפט קבע
 
1. המגמה כיום בבתי המשפט היא להפחית בעקרון של קידום נוחות הדיון.
 
2. תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) קובעת מספר חלופות והכלל שהוא כי די שאחת מהחלופות הללו תתקיים כדי שבית המשפט יקנה סמכות מקומית.
 
3. תת תקנה (5) עניינה מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. במקרה שלפנינו הפרסום הפוגע והמפלה נעשה באינטרנט, דהיינו - בכל מקום ומקום במדינת ישראל.
 
4. הטענה בדבר היעדר סמכות מקומית, נדחית.
 

1

 

   

בתי המשפט

 

תק 003043/09

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

 

21/10/2009

 

כב` השופט טננבוים אברהם

בפני:

 

 

 

 

איתיאל גבעון ת.ז. 936472553

בעניין:

תובע

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

ארז תימור ת.ז. 029622560

 

נתבע

 

 

 

החלטה

בפני בקשה מטעם הנתבע לדחיית התביעה על הסף בשל היעדר סמכות מקומית ובקשה להתיר לנתבע להיות מיוצג על ידי עורך דין. התובע הגיש תגובתו לבקשות.

 

אדון בבקשות כסדרן.

1.      העדר סמכות מקומית

טענת הנתבע היא כי בשל עקרון נוחות הדיון, יש להעדיף דיון בבית משפט לו הזיקות הגיאוגרפיות הרבות ביותר לסכסוך נשוא התביעה. הואיל ומרבית הזיקות הגיאוגרפיות נתונות לבתי המשפט במחוז תל אביב או במחוז המרכז, אין סמכות מקומית לבית המשפט בירושלים.

 

בבש"א (י-ם) 8033/06 לוי נגד שטיינברג, (לא פורסם) ניתן ביום 15.4.2007, דנתי בהרחבה בנושא הסמכות המקומית בעידן האינטרנט. לאור מסקנתי שם אין בידי לקבל את טענת הנתבע, ואסביר בקצרה.

 

בניגוד לטענת הנתבע, המגמה כיום בבתי המשפט היא להפחית בעקרון של קידום נוחות הדיון. לא משום שהעיקרון איננו חשוב, אלא משום שהנסיעה ממקום למקום הפכה להיות פחות ופחות רלוונטית, בשל המרחק הקצר בין הערים הגדולות ואמצעי התחבורה הזמינים. עמד על כך המשנה לנשיא (כתוארו דאז) ש` לוין ברע"א 6920/94 לוי נגד פולג, פ"ד מט(2), 731, 734-735: "במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר". ועוד, ראה דברי השופט לוין ברע"א 188/02 מפעל הפיס נגד אלי כהן, תק-על 30, 532.

תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976, קובעת:

 

"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

 

 (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2) מקום יצירת ההתחייבות;

(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4) מקום המסירה של הנכס;

(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית."

 

יושם לב כי התקנה קובעת מספר חלופות אפשריות והכלל הוא כי די שאחת מהחלופות הללו תתקיים כדי שבית המשפט יקנה סמכות מקומית. אפילו אם רוב הזיקות הן למקום מסוים, די בכך שאחת מהחלופות תתקיים. מכאן למדים אנו מיידית שהמגמה בדרך כלל היא להקנות סמכות שיפוט ואפילו ייתכן שעקרונית היה עדיף כי התביעה תתנהל במקום אחר. השאלה היא לכן אם ואיזה מהן מתקיימת. 

 

תת תקנה (5) עניינה מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. במקרה שלפנינו הפרסום הפוגע והמפלה, כטענת התובע, נעשה באינטרנט, דהיינו, בכל מקום ומקום בתחומי מדינת ישראל. ממילא הרי ברור כי מקום המעשה היה בכל המדינה וממילא בכל מחוז ומחוז. זאת ועוד, הנתבע קיבל את הפרסום למייל האישי שלו. התובע מתגורר בירושלים ומשכך התקבל הפרסום בירושלים.

 

לאור האמור הטענה בדבר היעדר סמכות מקומית נדחית.

 

2. ייצוג על ידי עו"ד

 

סעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") קובע:

 

ייצוג [ת/6]

 

"63.(א)       ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה".

 

הכלל הוא כי מתדיינים בבית משפט לתביעות קטנות לא יהיו מיוצגים על ידי עורך דין. רק אם ראה בית המשפט טעם מיוחד לכך, יסטה מן הכלל האמור. הטעם לכך מובן. בדברי ההסבר להצעת חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון), תשל"ז – 1977, הצ"ח 1296, תשל"ז, 8.3.1977, נכתב: "מטרתה של המסגרת שהוקמה לשיפוט בתביעות קטנות היא לספק פתרון זול, מהיר ובלתי פורמלי לתביעותיו הקטנות בסכום של הפרט. הכוונה היא לתת פתרון לאותו פרט שאין באפשרותו להוציא הוצאות גדולות ולבזבז זמן רב בשל משך ההתדיינות והצורך לחזור ולשבו לבית המשפט ליותר מישיבה אחת".

 

בתיקון מס` 2 לחוק, שפורסם בה"ח 1601, התשמ"ג, 21.10.1982, נכתב כי הניסיון מלמד "שיש בהופעה של עורכי דין בפני בית משפט לתביעות קטנות משום עיוות המטרה שלשמה הוקם".

 

נושא הדיון במקרה שלפנינו הוא משפטי בעקרו. שאלת המחלוקת היא שאלה מורכבת ועקרונית. התובע הוא משפטן ובנסיבות אלה מצאתי לחרוג מן הכלל הקבוע בסעיף 63 לחוק בתי המשפט ולהתיר לנתבע להיות מיוצג על ידי עורך דין.

 

כתב הגנה יוגש על ידי הנתבע בתוך 15 יום.

 

קובע התיק לדיון בתאריך 25.11.2009 בשעה 13:00. הצדדים יביאו כל טענותיהם וראיותיהם ליום זה, וביום זה יסתיים הדיון. המזכירות תודיע לצדדים טלפונית ובכתב

 

ניתנה בלשכתי בהעדר הצדדים היום יום רביעי 21 אוקטובר 2009.

 

                                                                                                            אברהם נ. טננבוים

                                                                                                                    שופט21/10/2009חדשות
ארצות הברית  | תוכנת בית משפט שולחת חפים מפשע למאסר  
ארצות הברית  | 500,000$ לשוטרת שנפגעה מלשון הרע  
ארצות הברית  | גוגל תובעת את משרד הפנים  

מאמרים
ארצות הברית  | מושבעים בעידן הטכנולוגיה  
ישראל  | מסלול ירוק או אדום?  
ישראל  | אינטרנט לעורכי דין ומשפטנים  

פסיקה
ישראל  | תק 4739/09 (תביעות קטנות ירושלים) עידית בן חיים נ` הדקה ה 90 בע``מ  
ישראל  | תק 1966/09 (תביעות קטנות ירושלים), מזור אלכסיי נ` חברת גולן טרוניקס בע``מ  
ישראל  | תק 1272/09 (תביעות קטנות נתניה) מעבדות רוקח פורטה נ` דינה רוזנפלד  

חקיקה
ישראל  | תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה  
ישראל  | הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים  
ישראל  | תיקון המתיר לצדדים להמציא כתבי בי דין באמצעות דואר אלקטרוני  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021