Share
בית המשפט מצא כי גורם אשר המיר שידורי משחקי כדורגל מן הטלוויזיה לאינטרנט ואפשר גישה לשידורים אלה לכל מי שחפץ בכך - אינו מפר זכויות יוצרים.

תאריך: 02.09.2009
בש"א 11646/08
בתיק עיקרי: א 1636/08
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בפני כב` השופטת מיכל אגמון גונן
פוטבול אסוסיאיישן פרמייר נ` פלוני ואח`


העובדות

1. המבקשת (והתובעת) מפיקה ומשדרת בוידאו את משחקי הכדורגל של ליגת הכדורגל המקצוענית באנגליה The Football Association Premier League Ltd. המבקשת פנתה לבית המשפט בבקשה לגלות את זהותו של בעל האתר או מפעיל האתר כדי  שתוכל לתבוע ממנו הפסקת העברת המשחקים.
 
 
2. המשיב (והנתבע) שזהותו בשלב זה אינה ידועה, מנהל את אתר האינטרנט livefooty, ובאמצעות אתר זה מעביר ברשת האינטרנט באמצעות תוכנה לשיתוף קבצים, אירועי ספורט בשידור חי, בטכנולוגיה של זרימת נתונים הנקראת streaming. המשיב מעביר גם שידורי הספורט של המבקשת, ללא רשותה וללא הסכמתה.

 

3. המבקשת עותרת לגילוי זהותו של המשיב, על מנת להיפרע ממנו בתביעת פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים בהעברת שידוריה ללא הסכמתה.בית המשפט קבע

1. בקשה זו מעוררת שאלות מהותיות של מדיניות בדיני הקניין הרוחני, שאלות הנוגעות למשפט וטכנולוגיה בכלל ולרשת האינטרנט בפרט. הסוגיה המרכזית שמעוררת בקשה זו היא סוגית האיזון בין זכויות יוצרים מזה וזכויות משתמשים מזה. בין זכויות יוצרים לנחלת הכלל.

 
2. המהפכה הדיגיטלית ורשת האינטרנט שינו את חיינו. קל יותר להגיע ליצירות, קל יותר להפיץ יצירות, קל יותר להשתתף בשיח הציבורי. שינוי זה מחייב איזונים חדשים שייקחו בחשבון את זכויות הציבור בצריכת תרבות והשתתפות בשיח התרבותי, הכולל צפייה במשחקי כדורגל, כך שזכויות היוצרים לא ישללו יתרונות אלו של העידן החדש.

 
3. את הסוגיות הנדונות יש לבחון על רקע חוקי מורכב. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 החדש אשר שינה את האיזון בין זכויות יוצרים לזכויות משתמשים.

 
4. חיוב המשיב 1, שזהותו אינו ידועה, בהגשת תצהיר היה מאיין מראש את האפשרות לדון בשאלה האם ראוי לקיים דיון בשאלת חשיפת זהות מפעיל האתר, גם בהתייצבות של מי שאת זהותו מבקשים לחשוף, באמצעות בא כוח.

 
5. שאלת ההתייצבות האנונימית באמצעות בא כוח גם היא צריכה להיות מוסדרת בחקיקה. בהעדר חקיקה, יש לאפשר התייצבות כזו, שאחרת, לא ניתן יהיה לבחון את האיזון והשיקולים למתן צו שיחשוף את שמו של מפעיל האתר.

 
6. סמכות שיפוט בינלאומית: הרשת נעדרת גבולות. המשיב טוען כי שרתי האתר אינם מצויים עוד בישראל וגישת הגולשים מישראל לאתר חסומה. לאור זאת, טוען המשיב 1 כי לבית משפט בישראל אין סמכות לדון בתובענה או בבקשה. בעבר האתר לא פנה לגולשים ישראלים ורק השרתים היו בארץ. במקרה זה מדובר באתר הכתוב באנגלית, ואין בו כל סממן ממנו ניתן ללמוד כי הוא מיועד במיוחד לגולשים מישראל. לא ברור גם היכן מצויים הצדדים, והעדים שיצטרכו להופיע, ועל כן לא ברור אם בית משפט בישראל הוא הפורום הנאות. עם זאת, על פי הפסיקה המתפתחת בעולם נראה כי ניתן להסתפק בעובדה שיש גולשים מאותה מדינה, ובמקרה שלנו, השרת מצוי, או היה מצוי, בישראל. נראה כי בכל הנוגע לרשת האינטרנט יש צורך לקבוע מדיניות בינלאומית בנושא זה, שאחרת לכל מדינה תהיה סמכות ומנגד לשום מדינה לא תהיה סמכות . 

 
7. קיים ספק באשר לסמכות הבינלאומית ונאותות הפורום לדון בתביעה זו.

 
8. עידוד השיח והיצירה מחייבים אפשרות לשיטוט חופשי ברשת, האזנה, קריאה וצפייה ביצירות שונות, חיבור יצירות מיצירות אחרות, חלקן מוגנות וחלקן שאינן מוגנות, ללא חשש מתמיד שמא פעולה כזו או אחרת אסורה מכוח דיני זכויות יוצרים. חשיפת שם גולש, בעל אתר או שחקן אחר ברשת, בשל כל הפרה נטענת תביא לכך שיפגע אחד היתרונות המרכזיים של הרשת ולא נזכה לראות סרטים דוגמת Tarnation. שמירה על נחלת הכלל ועידוד ההשתתפות, השיח והיצירה מחייבים מבחנים נוקשים גם בהקשר לחשיפת זהות שחקנים ברשת בנוגע לעוולות אחרות, כגון הפרת זכויות יוצרים.

 

9. האפקט המצנן, במקרה של טענות לפגיעה בזכויות קניין רוחני, מחייבת מבחנים מחמירים לאפשר חשיפת שם של בעל האתר. לאור האפקט המצנן יש לקבוע נטל גבוה על המבקש חשיפת זהות. על מי שטוען להפרת זכות יוצרים לעמוד בשני תנאים. הראשון, להציג ראיות לכאורה להפרה שיביאו, ברמת הסתברות גבוהה להוכחת ההפרה. שנית, כי ההפרות הנטענות יהיו הפרות חמורות במיוחד. עוולות המתבצעות בנסיבות חמורות.

 

10. לעניין סוג ההפרות בגינן יש לחשוף זהות שחקנים ברשת, ככלל, ניתן יהיה לחשוף רק כשמדובר בעוולות בנסיבות חמורות. בדרך כלל יהיה מדובר בשימוש מסחרי. עוולות המבוצעות למטרה מסחרית מהווה את העבירות הפליליות בחוק. בדרך כלל שימוש שאינו מסחרי, לא יענה על נסיבות מחמירות, זאת לאור תפקידה החברתי החשוב של רשת האינטרנט והחשש מהאפקט המצנן. אם מי שמבקשים חשיפת זהותו אינו מתייצב (ולו באמצעות בא כוח), והמבקש יעמוד בשני התנאים האמורים, יורה בית המשפט על חשיפת זהות המשיב.
 

11. אם, לעומת זאת, המשיב מתייצב, וטוען לזכותו להמשיך להציג באינטרנט את האתר או התוכן שנטען שמהווה עוולה, אז יבחן בית המשפט את הראיות והטענות של המשיב. אם המשיב הציג ראיות וטענות ממשיות, הסותרות את טענות המבקש, או מבססות את זכותו להשאיר את האתר או התוכן ברשת, אז לא יורה בית המשפט על חשיפת זהותו.
 
12. יש מקום שהמחוקק יסדיר שאלה זו של תמלוגים בגין משדרי ספורט בחקיקה.

 
13. הצורך בפרשנות המונח שידור נובעת מהעובדה, שההגדרה של שידור הנה תלוית טכנולוגיה. הסעיף מדבר על  "העברה קווית או אלחוטית". דומה כי אם המחוקק הישראלי היה מאמץ הגדרה דומה לזו הקיימת היום בחוק האנגלי, המקרה שלפניי היה נכלל בהגדרה זו. אולם, דווקא העובדה שמדובר בחוק חדש, שנחקק שעה שהחוק האנגלי היה לנגד עיני המחוקק, מביאה למסקנה שאולי זו אינה הפרשנות הראויה של המושג שידור.

 
14. המחוקק בחר לתחום את השידור במבחנים טכנולוגיים של העברה קווית או אלחוטית, כאשר נושא המחשוב והאינטרנט עמדו לנגד עיניו. על פני הדברים העברת נתונים בטכניקת streaming באמצעות תוכנות לשיתוף קבצים אינו מהווה שידור, ועל כן האתר אינו מפר את זכויות היוצרים של המבקשת.

 
15. לאור כל האמור לעיל, אין מדובר בהפרת זכויות השידור של המבקשת. אין גם הפרה של הזכות להעמדה לרשות הציבור, וככל הנראה אין מדובר גם בהעתקה.

 
16. השימוש ההוגן הינו זכות. השימושים המותרים מהווים חלק מזכויות המשתמשים או זכויות הציבור.  זכויות המשתמשים מתנגשות לעיתים עם זכות היוצרים. יש לאזן בין זכות היוצרים של הפרמייר ליג, לבין זכותו של המשיב 1 לשימוש הוגן.
 

17. כיוון שקביעת הזכות לשימוש הוגן נוגעת היום לרבים מציבור, שאינם בקיאים בנושא, יש להבטיח כי מה שיקבע בבתי המשפט, יתאם למציאות הדיגיטלית-אינטרנטית. כי שימושים נפוצים, הנתפשים כלגיטימיים על ידי מרבית המשתמשים, יקבעו כשימוש הוגן. ודוק, אין הכוונה לשימושים מפרים, הנעשים ע"י רבים בידיעה שהם מפרים. הכוונה לשימושים הנתפשים כלגיטימיים.
 
18. לתרבות הספורט תרומה חברתית חשובה, ויש לאפשר לרבים לצפות במשחקי ספורט לאומיים וגלובליים. זכות המשתמשים כוללת את הזכות להשתתף בחיי התרבות. חיי התרבות כוללים צפייה במשחקי ספורט מקומיים ובינלאומיים. הצפייה בשידורי ספורט, ובעיקר טורנירים  לאומיים או בינלאומיים חשובים  הופכת המוני אנשים בארץ מסוימת, או בעולם כולו, אנשים המשתייכים לרבדים חברתיים שונים, לקהילה אחת.

 
19. המשיב 1 עמד במבחן הראשון לשימוש הוגן – אופי ומטרת השימוש תומכים בכך שמדובר בשימוש הוגן.

 
20. אין מחלוקת כי אין זכויות יוצרים במשחק הכדורגל, או באירוע הספורט עצמו. אחד הנימוקים לכך הוא שלא למנוע את התפתחות הספורט. המשיב 1 השכיל להראות כי גם במבחן אופי היצירה צילום משחק ספורט נמצא בהיקפו של מעגל דיני זכויות יוצרים ולא במרכזו. ביחס ליצירות מסוג זה יש להעניק ביתר קלות את הזכות לשימוש הוגן.
 

21. אין מחלוקת כי האתר אותו מפעיל המשיב 1 מעביר את משחקי הכדורגל בזמן אמת במלואם. אולם את ההעתקה יש לבחון לא רק מבחינה כמותית. יש להוסיף ולבחון האם היקף ההעתקה נדרש לצורך השימוש. 
 
22. כיוון שלא הובאו ראיות אין מקום לקבוע ממצאים לעניין איכות השידור. עם זאת, בהחלט ניתן לומר כי מי שאין ידו משגת, או אינו מעונין בספורט מספיק בכדי לשלם, ויצפה במשחקים באינטרנט, הוא אינו צופה פוטנציאלי שהיה משלם עבור צפייה בטלוויזיה. ומכל מקום הערך החברתי של הנגשת משחקי הספורט לציבור גובר, מבלי שהוכחה פגיעה משמעותית במבקשת. על-כן גם מבחן זה מטה את הכף לכיוון השימוש ההוגן.
 
23. בחינה של האפקט המצטבר של השימושים ההוגנים פוגעת בזכות המשתמשים לעשות שימוש הוגן ביצירה. אם השימוש הוא שימוש הוגן, אין להטיל סייג נוסף, של השפעה מצטברת. המשיב 1 עמד גם במבחן הרביעי של שימוש הוגן וניתן לסכם ולומר כי המשיב 1 הרים את הנטל להראות כי העברת משחקי הכדורגל של הפרמייר ליג, ללא תשלום, באתר האינטרנט שלו, מהווה מימוש של זכותו לשימוש הוגן.

 
24. המבקשת, הפרמייר ליג, לא הרימה את הנטל הנדרש בכדי שבית המשפט יורה על חשיפת זהותו של המשיב 1.

 
25. ספק אם לבית המשפט סמכות בינלאומית והאם מהווה בית משפט בישראל פורום נאות לעניין זה.

 
26. ספק אם ניתן לבקש צו מניעה להפרת יצירה שטרם נוצרה.

 
27. המבקשת לא הראתה כי מעשיו של המשיב מהווים הפרה של זכות מזכויותיה. על פי חוות דעת של מומחה מטעמה אין מדובר בהעתקה, לדברי המשיבה עצמה אין המדובר בהעמדה לרשות הציבור, ולדעתי, אין מדובר גם בשידור.

 
28. המשיב 1 יישאר באלמוניותו ואם ירצה בכך, ימשיך להגשים את משאלתו להעביר, באותה מתכונת, משחקי ספורט לאוהדים ברחבי העולם חינם.

 
29. הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיב 1 ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 50,000 ₪.


 


 


02/09/2009חדשות
ישראל  | קהילת קודי מגייסת כספים לטובת נפגעי תביעת זיר"ה  
ישראל  | אושרו צווי המניעה נגד אתרי הרחבות קודי  
ארצות הברית  | שידור חי של לידה בפייסבוק מוביל לתביעת זכויות יוצרים  

מאמרים
ישראל  | הזרמת מידע, שימוש הוגן ויתרונות חברתיים  
סין  | הפיראטיות בסין חכמה  
ארצות הברית  | האם יש זכויות יוצרים על סרטון שצולם בכביש אגרה ציבורי?  

פסיקה
ישראל  | עא 9183/09 ‏The Football Association Premier League Limited‏ נ' פלוני  
ישראל  | תא 3087-12-10 אתיקה השקעות בע"מ ואח' נ' הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ואח'  
ישראל  | תא 5792-09 (שלום ירושלים) גבאי ואח נ החשב הכללי משרד האוצר ואח  

חקיקה
ישראל  | חוק זכות יוצרים, התשס``ח – 2007  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ארצות הברית  | חוק בידור המשפחה וזכויות היוצרים 2005  

מקורות מקוונים
קנדה  | ארגוני הקולנוע הקנדי - MPTAC  
אנגליה  | filmproduction.info  
יוון  | המרכז היווני לסרטים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022