Share
הנאשם הודה בנסיון לבצע הטרדת מינית של קטינה פחות מגיל 15. הנאשם הוא חלק מן הנאשמים בעקבות בתחקיר הפדופיליה של ערוץ 10. בית המשפט נמנע מהרשעת הנאשם והטיל עליו לבצע 180 שעות לציבור.

תאריך: 22.06.2009
פ 1957/08
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופט חנן אפרתי
מדינת ישראל נ` קלמן אהוד

העובדות
 
1. הכרעת דין וגזר דין במסגרת הסדר טיעון במסגרת כתב אישום שבו הודה הנאשם בנסיון לבצע הטרדה מינית בקטינה מתחת לגיל 15.
 
2. הנאשם היה חלק ממספר נאשמים שנתפסו במסגרת תחקיר ערוץ 10 בנושא פדופיליה בצ`אטים, כאשר תחקירנית התוכנית התחזתה לקטינה והזמינה את הנאשם ואחרים אליה הביתה.
 

בית המשפט קבע
 
1. בית המשפט נמנע מהרשעת הנאשם בעבירות המיוחסות לו, בהם הודה.
 
2. הנאשם ללא עבר פלילי, יליד 1953, נשוי ועסק כל חייו בבנקאות.
 
3. בגילו המתקדם יחסית, ובמציאות הכלכלית הקיימת, ייקשה עליו למצוא עבודה אחרת, באם יורשע. הרשעתו מחייבת הדחתו מתפקידו בבנק.
 
4. הנאשם יבצע עבודות לטובת הציבור בספריה העירונית בקרית מוצקין - בסך של 180 שעות.
 


2
 
   
בתי המשפט
פ 001957/08
בית משפט השלום תל אביב-יפו
 
09/04/2008
תאריך:
כב` השופט חנן אפרתי
בפני:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המאשימה
בעניין:
 
 
ע"י ב"כ עו"ד
 
 
נ ג ד
 
הנאשם
 
 
 
ע"י ב"כ עו"ד
 
 
 
ב"כ הנאשם: הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום לא יורשע, ישלח לתסקיר. הנאשם מודע לכך כי בימ"ש אינו כפוף להסדרי טיעון.
 
ב"כ התביעה: אני מאשרת את דברי חברי.
 
הנאשם: אני מודה בעובדות כתב האישום. לאחר שבימ"ש הבהיר לי כי הוא אינו כפוף להסדרי טיעון, אני מודה. כמו כן, סנגורי הבהיר לי.
 
 
לאחר ששוכנעתי כי לנאשם נהירה משמעות הודאתו וכי בית המשפט לא כפוף להסדרי טיעון כמוסכם בין הצדדים, בטרם המשך דיון וקביעה אם להרשיע את הנאשם או לסיים את ההליכים ללא הרשעה, ישלח הנאשם, תחילה, לשרות המבחן למבוגרים לצורך הכנת תסקיר מקיף לענין אי הרשעה או הרשעה וכל הנסיבות האחרות וזאת בהתחשב בעבירה דנן בה הודה, קרי ניסיון להטרדה מינית של קטינה מתחת לגיל 15 – עבירה על הוראות סעיפים 3 (א) (6) (א) + 5 (א) לחוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ט – 1998 ביחד עם סעיףפ 25 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.
 
שרות המבחן יזמן את הנאשם על פי כתובתו רח` הרב קוק 7 קרית מוצקין, טלפון 04/8708588 נייד 0528858686.
 
 
נדחה לדיון/טיעונים לעונש, ליום 9/7/08 שעה 09:00.
 
העתק החלטה לשרות המבחן.
 
הובהרה לנאשם/ים חובת התייצבותו/ם, שאם לא יתייצב/ו יישפט/ו בהיעדרו/ם, ואם אתבקש ע"י צד מהצדדים, אפשר שגם דינו/ם ייגזר בהעדרו/ם.
 
ניתנה והודעה היום, ד` בניסן, תשס"ח (9 באפריל 2008), במעמד הצדדים.
                                                                       
                                                                                                     _______________
חנן אפרתי, שופט
קלדנית: הדר י.א.
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח

13

 

   

בתי המשפט

פ 001957/08

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

22/10/2008

תאריך:

כב` השופט חנן אפרתי

בפני:

 

 

 

המאשימה

פרקליטות מחוז ת"א - פלילי

בעניין:

 

ניצן גלאון

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ ג ד

 

הנאשם

קלמן אהוד – בעצמו

 

 

מוראל ועו"ד ניידרמן

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

קצינת מבחן: הגב` ישראלי

פרוטוקול

גב` ישראלי:

לאחר ששוחתי עם ב"כ הנאשם אני מבינה שבידיו מס` מסמכים שמסוגלים לספק תוקף בפן של פגיעה תעסקותית בקביעה של אי הרשעה. דבר נוסף שראיתי, שנותן תוקף להתרשמות מהתהליך הטיפולי הוא מסמך בן שבועיים ימים שנכתב על ידי דר` רבקה יהב שמעיד על התקדמות ותומכת בטיפול ולא כפי שהוצע על ידי שרות המבחן במסגרת קבוצה.

גב` יהב מוכרת על ידינו.

 

עו"ד מוראל: הנאשם יועץ השקעות בכיר. מציג את הרישיון שלו, מציג את החוק עצמו שאינו מאפשר לאדם בעל הרשעה לעסוק כיועץ בניירות ערך, ופרסום משרד המשפטים.

טיעונים לעונש

ב"כ התביעה: הנאשם הודה בכתב האישום. אני מבקשת להרשיע מאחר ומדובר בעבירה של ניסיון להטרדה מינית של קטינה מתחת לגיל 15 עם טכנים מיניים באינטרנט. אומנם ,מדובר בעבירה מן המדרג הנמוך של עבירות מין, מדובר בעבירת מין כלפי קטינים. הפסיקה קבעה כי רק בנסיבות יוצאות דופן בהן אין יחס סביר בין הנזק הצפוי מן ההרשעה בדין לבין חומרתה של העבירה, ינקוט בית משפט בחלופה של הטלת מבחן ללא הרשעה. אני מפנה לפס"ד רומנו. תמר כתב, ונוספים. אנחנו סבורים שכמדינה, יש צורך להרתיע בעבירות אלה. העמדה שלנו שאנחנו עומדים על הרשעת הנאשם היא לאחר שקילת השיקולים למשל העובדה שהוא הודה נמצא בטיפול, יש שיקולים שניתן לשקול לחובתו, המסר של אי הרשעה בעבירה כזו הוא מסר שיפגע בהרתעת הציבור כי לא מדובר בעבירה חמורה, וכאשר מדובר בקטינים האינטרס גובר, שרות המבחן בא בהמלצה, אך גם על פי התסקיר יש בעייתיות מסוימות שהשיתוף פעולה בהערכת המסוכנות לא היה מיטבי וגם העובדה שהוא לא שולב בטיפול שהוצע לו טיפול קבוצתי של גברים. אנחנו לא טוענים נגד הטיפול אותו עובר הנאשם והתהליך אותו עובר, אנחנו מודעים לכך, בהתחשב בנסיבות אלה יש להרשיע ולהטיל עליו עונש בהתאם של"צ ומאסר על תנאי. מפנה לפסיקה לפיה ההמלצה של שרות המבחן שחובה על בית משפט לקבלה בימ"ש צריך להתייחס לאינטרס הציבורי. אני מפנה לת.פ. 8308/07 שבימ"ש זה דן בו, נגד אייל דורה באותה פרשה. היה מדובר בנאשם ללא עבר פלילי, הנאשם הגיע לדירה, בנסיבות שונות, לא היה מדובר בכתב אישום חמור מאוד, יותר חמור מזה והוא קיבל עבודות שרות. כאשר משווים בין שני המיקרים. העבירה של הנאשם דורשת שתהיה כאן הרשעה. יש עוד מקצועות בהן הוא יוכל לעבוד. ברור לנו שיהיה נזק שיפגע בו תעסוקתית, אבל במקרה הזה יש צורך מבחינת ההרתעה. אף אחד לא הכריח את הנאשם לכתוב את הדברים שהוא כתב, את התכנים שלהם, הוא יכל לא לעשות זאת. טענה שהוא נגרר לכך, הוא יכל גם לא, ובכלל לא. אבל הוא עשה זאת. זו העובדה, היום אנחנו צריכים לשאול אם זה המסר שצריך להעביר. הכלל הוא שכאשר מדובר בעבירה אדם יורשע. צריך נסיבות מאוד יוצאות דופן, העבירה כאן היא חמורה מספיק כדי שגם אם תהיה פגיעה בפרנסה שלו, זה שווה את זה למען האינטרס הציבורי. לכן, אני מבקשת להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו של"צ ומאסר על תנאי, עם הרשעה שכמובן מה שחשוב לטעמנו שתהיה בתיק זה הרשעה. אני מבקשת להגיש את הפסיקה גם לגבי שרות מבחן, וגם לגבי אי הרשעה. פסה"ד בעניינה של השופטת אסנת אלון לאופר שאמרה רבות כמה זה יפגע בה. שרות המבחן המליץ לא להרשיע, על אף זאת היא הורשעה.

 

ב"כ הנאשם: לפני הכל אומר – יש פה הפרה של הבטחה שלטונית מכללא. אסביר, מפנה לפרוטוקול מיום 9/4/08 הגענו להסכמה שיודה בכתב אישום לא יורשע ישלח לתסקיר. ז.א. שהתסקיר יבחן שאלת הרשעה או אי הרשעה, לא שמענו שום דבר שהתסקיר גילה משהו בעייתי. יש פה עקרון שצריך להרשיע ושהעבירה היא כזו וכזו.

אני מחזיק בידי במסגרת הליכי הב"ש הגשנו בקשה לעיון חוזר לשחרור במעצר בית, הוא מסתובב חופשי ללא הגבלות, הפרקליטות הגיבה ואני מגיש את תגובת הפרקליטות.

אפשר לומר 20 פעם וזה לא מיותר, הרשעת הנאשם היא מכת מוות. זה אדם שבגילו - בן 55 – מה הוא בדיוק יעשה בתור יועץ השקעות בכיר בבנק. הוא מאבד את הפנסיות שלו את כל הזכויות שלו, הוא עף הביתה, אני לא מדבר על לא חברים לא משפחה. צריך לחשוב, עם השנים צריך לקבל פרופרציות על החיים!! הוא לא יוכל להמשיך לעבוד במקצוע שלו, אין דבר כזה למצוא לו משהו אחר בבנק. גם להיות כספר לא יתנו לו, יתחילו לדחוף אותו החוצה. חברתי הפנתה לפרשת תמר כתב – אני מסתכל רק בקליפת אגוז על הדברים – בהצטבר שני גורמים, פגיעה חמורה בשיקום הנאשם יש כאן, מדברים על אדם שמיוזמתו הלך לטיפול הוא משלם על כך מכספו בשיתוף שרות המבחן, וסוג העבירה, כאשר סוג העבירה ואני לא מקל ראש בעבירות. ברגע שהאדם ניגש למשטרה זה היה המפגש הראשון ואחרון עם המשטרה הוא שיתף פעולה עם המשטרה, לא היינו מגיעים לפרוט הזה לולא מה שנתן למשטרה, הוא הודה התחרט, אני לא נתתי דעתי לדבר הזה ועכשיו אני תופס את זה. מפנה להודעה. האדם פשוט שטף את הכל ואמר שהוא לא היה בסדר. זה לא יקרה שוב. אני לא מדבר על הבושה ועל הבעיות האחרות שיש מבחינת בית שיש לו. הענין הזה שהבאנו עדי אופי שזה במשורה ושהיינו יכולים להביא גלריה שלמה של עשרות אנשים אחרים, הבושה היא גדולה אי אפשר להביאם כי אז השמועה תתפשט ואם כך, לאיפה זה יגיע?! אז אנחנו מגיעים הלאה, שאח"כ בבית המשפט, גם הדבר הראשון שעשינו פנינו לפרקליטות לסיים את הפרשה, ההודאה היתה בהזדמנות הראשונה ללא בעיה וללא הסתייגות. הנאשם שלא התכוון להיפגש יותר מזה יש פה מסמך בחומר החקירה שמתייחס לשלושת השיחות שהמשטרה כותבת שאין בהן תוכן מיני. הסתתר מאחורי הצ`אט עם התחקירנית של ערוץ 10, והמסמך של ערוץ 10 שניסו להכניס אותו לפגישה ושום דבר לא קרה מכך.

כשאנחנו מסתכלים הלאה, על כתב, מדובר בעבירה ראשונה של הנאשם. גם בהליך המעצר כב` השופט אביחי דורון מגדיר במדרג הנמוך מסוכנות נמוכה. בימ,ש ראה את הפרשה הזו כך שיש לו את הפרופורציות, נכון שיש פה ניסיון, בצד השני לא היתה קטינה, לא אחזור על כך.

מעמדו ותפקידו של הנאשם – אין כל קשר, זה לא מקרה לאופר ולא מקרה כתב ולא מיקרים אחרים.

מידת הפגיעה - אין פה פגיעה. כלל הציבור במובן הרחב וזה יש לנו בכל עבירה את הנושא העקרוני של עצם ביצוע העבירה.

הסבירות שהנאשם יעבור עבירות אחרות, אין חולק פה וגם אצל התביעה שהנאשם הזה לא יתקרב לדברים שאולי יהיו דומים למשהו שיכול להיחשב כעבירה לא כזו ולא אחרת. גם שרות המבחן וגם התביעה.

דפוס של התנהלות כרונית או מדובר בהתנהגות מיקרית – אותה תשובה, אין התנהגות כרונית, הוא משוחרר חודשים על חודשים, אין שום דבר שקורה במישור הזה, ולא יקרה.

יחסו של הנאשם לעבירה – מהרגע הראשון הוא מתחרט במשטרה, הוא נטל אחריות התחרט וגם בשרות המבחן וגם בפני בית משפט. בשיחות איתנו עורכי דינו כל הזמן אנחנו שומעים חרטה.

משמעות הרשעה ודימוי עצמי של הנאשם – הדברים ברורים לגמרי, בכל מישור פעילות חברתית מקצועית של האדם הזה. אנחנו הגענו לכך שקיבלנו בהליך הב"ש המעצר הקלות בגלל שבין היתר בגלל שהיה שלב שהוא היה צריך ללכת לכל מקום בלווית אשתו, זו פגיעה בעבודה זה מעלה שאלות ותהיות ובית משפט הבין שגם מזה צריך לרדת.

השפעת הרשעה בפעילות הנאשם – אני סוגר את המעגל. אין. זה לא כסף. לא עבודה לא קריירה לא שום דבר. מכת מוות אמיתית. עד כמה שזה ישמע דרמטי שאדם במעמדו בגילו במצב הזה אני לא רוצה לחשוב מה עלול לקרות לבריאותו פיזית גם.

מבקש להציג פסיקה לאי הרשעה מקרה שהיה בפני בימ"ש זה אך לא מסוג עבירות אלו.

בימ"ש שלום רמלה, פקיד בנק – היה אישום שעסק בעבירת מין, עובד כיועץ בבנק, משמש כמבקר פנים של הבנק. שרות המבחן סבר שהרשעתו עלולה לפגוע, הויכוח עם התביעה לא היה על הרשעה או אי הרשעה, על כך הם הסכימו, הבעיה היתה אם לעשות של"צ או לא לעשות.

במקרה שלנו, מרשי מוכן ללכת לשל"צ באותה ספריה אליו קיבלו אותו.

פסק דין של כב` השופטת שפירא במקרה של רו"ח גולדנברג – על הטרדות מיניות הוא ניהל משפט והורשע ולמרות זאת, בוטלה ההרשעה.

העבירה המדוברת פה לא מופיעה בחוק העונשין.

מפנה לענין פחימה ניסים על מעשים מגונים בוטים.

פסק דין של בימ"ש מחוזי, פלוני אמנם צעיר, מעשה סדום ובוטלה בגין כך ההרשעה. מדובר על דברים מסוגים ומינים שונים, שאינם מאפשרים. אנחנו נמצאים במדרג הנמוך מהמיקרים האלה.

מבקש לחזק – יש לי פה גם את המשמעות של אהוד בבנק, מבחינת תעודות הוכרה מבחינת מה שהוא עושה. את תעודת הערכה שלו. [מגיש מסמכים].

אהוד קלמן מככב באינטרנט בנסיבות מאוד חיוביות. מגיש.

מגיש תעודות הערכה צבאיות.

ציינתי כי הנאשם נמצא כל כך הרבה זמן חופשי. אם היתה בעיה או אנדקיציה לעתיד, אין פה. מדובר על עבירת עוון בל נשכח, זו לא עבירת פשע. עבר פלילי לא היה וגם לא יהיה.

יש פה מסמך רפואי שמתייחס לסיטאוציה שהיא גם על תנאי, שזה יכול להתפרץ מבחינת המצב.

התרומה שלו ברורה לחלוטין במה שהוא עשה בצבא במדינה, שמענו את בנו ראינו את העדים את המשמעות של הדברים. זה אומר גם לפגוע במשפחה עוד יותר, לפגוע בבנים שבתחילת דרכם, חילים קרביים, בן מצטיין, על כל הכרוך בכך.

האינטרס הציבורי במקרה שלו ויש ציטטה בפסקי הדין על הדברים הוא לא הרשעה לא בכל מקרה.

לכן, אני מבקש לסיים את התיק ללא הרשעה ואני מבקש לשמוע את הנאשם.

 

הנאשם: אני מקווה שבימ"ש שם לב בדיוק מי אני ומה אני. אני מבקש, לא אוסיף הלאה, אבקש להביע חרטה עמוקה, ולציין גם שאני לקחתי אחריות מהרגע הראשון זה בא לידי ביטוי בחקירה גם בהפסקת ההתקשרות עם ספק האינטרנט. גם בטיפול שהתחלתי ברגע שהתאפשר לי, ואני פונה אל בימ"ש אני מבקש תיתן לי את ההזדמנות להוכיח שאני טעיתי, לא אחזור על כך!!!

 

החלטה

 

מצאתי לנכון שלא להרשיע את הנאשם.

 

על פי דין אני חייב לנמק ולהעלות את הנסיבות המיוחדות שהביאו אותי לעשיית שימוש חריג בסמכות זו המוקנה לי על פי דין.

מצאתי לנכון להורות כן כיון ש":

  1. מדובר באדם ללא עבר פלילי. מעידה חד פעמית בעבירה בעלת דרגת חומרה נמוכה יחסית.

 

  1. הנזק העלול להיגרם לו כתוצאה מהרשעתו חמור לאין שעור מהתועלת הצפויה לחברה אם הנאשם יורשע וזאת כיון ש:

א.                מדובר בנאשם יליד 1953.

 

ב.                 בגילו זה, נאשם עוסק ועסק כל חייו בבנקאות והינו יועץ מורשה בשוק ההון ובבנק בו הוא עובד.

 

ג.                   הדין הקיים מחייב את הדחתו מתפקידו אם יורשע.

 

ד.                 בגילו המתקדם יחסית, ובמסגרת כישוריו והשכלתו מחד גיסא, והמציאות הכלכלית הקיימת והמדרדרת לצערנו מאידך גיסא, ייקשה עליו, אם בכלל, למצוא עבודה אחרת.

 

ה.                ביקשתי וקיבלתי תסקיר משרות המבחן בעניינו. התסקיר חיובי ביותר ובו ישנה המלצה לסיים את התיק ללא הרשעה עם הצעה לעבודות שרות לטובת הציבור. המלצת שרות המבחן הינה בגדר המלצה ולא הוראה על פי דין שאני חייב להעתר לה. אך אני מתייחס בכובד ראש להמלצות של שרות מכיון שמדובר בשרות מקצועי, אובייקטיבי, החב בחובת נאמנות אך ורק לבית המשפט. שרות המעביר לבית משפט חוות דעת מיוחדת שניתנת לאחר חקירה ובירור אגב עשיית שימוש בכלים המקצועיים שאנשי השרות רכשו במהלך השכלתם וניסיונם.

ו.                   הנאשם גם קם ועשה מעשה והוכיח במעש שבכוונתו לעקור את הבסיס והגורם שהביא למעידה החד פעמית הזו. ראה מכתבה של דר` יהב וחוות דעת שרות המבחן. ראה גם לענין זה דרך התנהלותו העקבית של הנאשם מאז שנתפס בכף. [שיתוף פעולה עם המשטרה ועד היום].

 

ז.                  ככלל, הנאשם אדם חיובי התורם לחברה ובמעידה החד פעמית הזו, מעידה של ביצוע עבירה כפי שטענה התביעה ברוב הגינותה פחותת ערך כלשהו, יש בתרומתו ובתפקודו החיובי והנורמטיבי לאורך ימים ושנים, כדי לאיין כלשהו את חומרת העבירה ואת החובה להרשיעו בדין שכן, כפי שציינתי קודם לכן, הרשעתו בדין תביא לענישה בפועל, לא פרופורציונאלית למעשה, ולנסיבות הספציפיות של עבירה זו עם נאשם זה. [מלכודת שהניחו בפניו תחקירני הערוץ מחד גיסא, והביצוע המתון ונטול החומרה של העבירה כפי שבוצעה על ידי הנאשם מאידך גיסא].

 

ח.                בעבודות שרות לטובת הציבור שהוצעו על ידי שרות המבחן יש תרומה נוספת לחברה ותרומה נוספת לאיזון בין העבירה שבוצעה לבין אי פגיעה בלתי פרופוציונאלית בנאשם.

 

ט.                נראה לי כי הנאשם נענש דיו ואפילו מעל ומעבר בהליכי המעצר, החקירה ובדינימיקה המשפחתית המיוחדת אותה עבר, אליה התייחס שרות המבחן בתסקירו.

 

אשר על כן, ובשל כל אלה, ובהסתמך על הפסיקה שהונחה בפני, לרבות פסק דין כתב ופסקי דין אחרים, נראה לי שזו הדרך וזה המקום, ואלו הנסיבות לעשות שימוש חריג בסמכות המוקנית לי על פי דין, כאן ובהקשר לנאשם ספציפי זה,לסיים את התיק ללא הרשעה.

 

אשר על כן אני קובע שהנאשם יבצע עבודות לטובת הציבור כמוצע על ידי שרות המבחן בספריה העירונית בקרית מוצקין –בסך 180 שעות על פי תוכנית של שרות המבחן ותוכנית של שרות המבחן.

 

זכות ערעור על פי דין, בתוך 45 יום מהיום בימ"ש מחוזי.

ניתנה והודעה היום, כ"ג בתשרי, תשס"ט (22 באוקטובר 2008), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט

קלדנית: הדר י.א.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח22/06/2009מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021