Share


תאריך: 17.03.2009
א 27236/06
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת חנה ינון
מראות אימג` בע"מ ואח` נ` אינטרנט מרקטינג סנטר בע"מ

העובדות
 
1. תביעה אזרחית בין הפרת זכויות יוצרים בתמונות.

בית המשפט קבע
 
1. פסק הדין ניתן על דרך פשרה.
2. התביעה נגד הנתבעת 3 נדחתה.
3. התביעה נגד שאר הנתבעות הסתיימה בדרך של גישור.

8

 

   

בתי המשפט

א 027236/06

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בתיק עיקרי: 027236/

17/03/2009

תאריך:

כב` השופטת חנה ינון

בפני:

 

 

 

 

1 . מראות אימג` בעמ

2 . חברה אמריקאית GETTYIMAGES INC

3 . HANS NELMAN

4 . JEAN LOUIS BATT

5 . RYAN MC VAY

6 . CHARLES THATCHER

7 . MARK ANDREWS

בעניין:

 

התובעים

יניב קהת

על ידי עו"ד

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

1 . אינטרנט מרקטינג סנטר בע"מ

2 . שי הראל

שניהם על ידי עו"ד טל ליפר

3 . ארגנקום בע"מ

על ידי עו"ד גרשוני

 

 

הנתבעים

 

 

 

 

נגד

 

1. אינטרנט מרקטינג סנטר בע"מ

2 . שי הראל

על ידי עו"ד ליפר טל

 

צד ג`

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול

 

ב"כ הצדדים:

לאחר שב"כ התובעת וב"כ הנתבעת 3 שוחחו על מעמדה של האחרונה בתיק, מודיעים בזאת כי הגיעו לכלל הסכמה דיונית על פיה תדחה התביעה כלפי הנתבעת

 3.

נושא ההוצאות לנתבעת 3, מושאר על ידי הצדדים לשיקול דעת בית המשפט.

 

פסק דין

 

על יסוד הודעת ב"כ הצדדים, הנני מורה כי התביעה כלפי הנתבעת 3 תידחה.

 

התובעת תישא בהוצאות הנתבעת 3 בסך של 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום כ"א באדר, תשס"ט (17 במרץ 2009) במעמד הצדדים.

                                                                               

חנה ינון, שופטת

 

ב"כ הנתבעים 1 ו – 2:

הנני מתנגד לכל עדות מפי השמועה, הרחבת חזית, עדות מומחה וחוו"ד משפטית.

אני שומר זכותי לטעון בסיכומי לכל חלק בתצהיר העד אשר אינו קביל וכן אבקש למחוק נספחים שהם במסגרת עדות שמיעה.

כל הנספחים לתצהיר התובעת, מהווים עדות מפי השמועה מאחר שלא הוגשו באמצעות מי שערכו אותם.

 

העד מר דניאל טל מעיד לאחר שהוזהר כחוק:

הנני מפנה לתצהירי על נספחיו המסומן – ת/1.

 

חקירה נגדית:

ש.        אתה חתום על תצהירך ?

ת.        כן. חתמתי עליו במשרדי, איני זוכר.

ש.        האם כשחתמת על התצהיר ראית את הנספחים שצורפו לו?

ת.        כן, את הנספחים שצורפו אני השגתי אותם, הם עברו דרכי.

ש.        לגבי נספח ג` 3 לתצהירך – מה זה המסמך הזה ?

ת.        זה חוזה בין צלם לבין מותג גטי שהיא התובעת 2.

ש.        האם ראית את המסמך המקורי של זה ?

ת.        לא, המקורי נמצא בתיוק אני קיבלתי את הצילום. כך נאמר לי. לפי נהלי העבודה שלהם, הם נותנים עותק.

ש.        האם העבירו לך את המסמך הזה בדואר או בפקס ?

ת.        עד כמה שאני זוכר בפדקס.

ש.        האם אתה יודע מי תיקן את התיקון בראש המסמך ?

ת.        לא ידוע לי. איני רואה גם הבדל משמעותי בין המחוק לכתוב. זה נראה אותו דבר. 7.1.2001, מדובר בהבדל של חודש.

ש.        מי ביצע את המחיקות בשחור במסמך ג` 3?

ת.        המחלקה המשפטית מטעם התובעת 2 גטי שהעבירה לנו את החוזים האלה, היא ביצעה את המחיקות מפאת שמירה על הסודיות שבינה לבין הצלם, כי הם מחוייבים לשמור על סודיות. 

ש.        היכן נמצאת המחלקה המשפטית ?

ת.        בלונדון.

ש.        ואיך אתה יודע שהמחלקה המשפטית ביצעה את המחיקות ?

ת.        כך נאמר לי על ידי המחלקה המשפטית.

ש.        מי במחלקה המשפטית ?

ת.        אונדרי, טרי. אנשים שאני עובד איתם בקשר רציף. הם עובדים שם.

ש.        לגבי העמוד השני של נספח ג` 3, זה 4 שנים ?

ת.        כן, כתוב.

ש.        לגבי כותרת ההסכם, זה הסכם בין התובעת 2 לבין סטיב מקווילאמס?

ת.        כן.

ש.        איזה תמונה צילם הצלם סטיב ?

ת.        איני יודע לומר לך בעל פה.

ש.        ומהנספחים שצרפת, איזה תמונה צילם הצלם סטיב ?

ת.        לאחר עיון, איני מצליח כרגע לאתר.

ש.        מי מהתובעים הוא הצלם סטיב ?

ת.        אני רואה שהוא לא נמצא ברשימת התובעים.

ש.        כיצד אתה טוען טענות ומצרף מסמכים שעליהם חתום מישהו שאפילו לא צרפת אותו כתובע בכתב התביעה?

 

ב"כ התובעים:

זו שאלה משפטית. אני מתנגד לשאלה.

 

ש.        אשאל אחרת. נכון שלשיטת התובעות הן מגישות התביעה מכח המחאת זכות שהצלמים נתנו להם על הזכויות שלהם?

 

ב"כ התובעים:

זו גם שאלה משפטית. אני מתנגד לשאלה.

 

ת.        איני עו"ד. ממה שאני כן יודע כמנכ"ל החברה ומהיכרות מעמיקה עם המערכת, יש מערכת יחסים שמבוססת על קונסיגנציה שהתובעת מייצגת אלפי צלמים בעולם ואת המכירה בפועל של הצילומים עושה התובעת 1 ועוד מאות כמותה בעולם. אנו הנציגות של התובעת 2 ובכל מדינה יש נציגות.

            הצלם המחה את זכויותיו לתובעת 2 והיא המחתה זכותה לתובעת 1 ולכל נציגות אחרת בעולם שעושה עבורה את המכירה.  

ש.        לגבי נספח ג` 2 לתצהירך – בין מי למי ההסכם ?

ת.        בין התובעת 2 לבין הצלם ג`אן לואיס באט, התובע מספר 4.

ש.        מה המשמעות שכתוב גטי אימג`ס ובסוגריים כתוב הביטוי U.K בנספח ג` 2 , ואילו התובעת 2 היא חברה אמריקאית ?

ת.        לגטי אימג`ס יש מטה בסיאטל ומטה בלונדון. יש לזה כל מיני משמעויות אבל לצורך העניין, אנו עובדים בכפוף ללונדון. בחלק המקרים יש לצלמים חוזים מול לונדון ולפעמים מול ארצות הברית, זה עניין גיאוגרפי אבל מדובר באותה חברה.

ש.        האם ראית את מסמכי ההתאגדות של מי מהחברות ?

ת.        איני יודע מה זה מסמכי ההתאגדות.

ש.        לגבי נספח ג` 5 לתצהירך – איזו תמונה צילם הצלם בשם סי טאצ`ר התובע מספר 6 ?

ת.        התמונה נמצאת בנספח י"ג 1, צילום של בניין ועננים, התמונה העליונה.

ש.        מי ערך את העמוד הזה נספח י"ג 1 ?

ת.        אנחנו. עובד שלי ערך אותו, בשעתו. לא אני באופן אישי.

ש.        ואיך אתה יודע למשל שהוא לא טעה, הרי יש לכם עשרות אלפי צילומים ? אולי זה צילום אחר?

ת.        אני באופן אישי בדקתי אחד אחד את התצלומים.           

ש.        איך בדקת ?

ת.        אפשר להיכנס ולבדוק זאת גם היום, הצילום הזה נמצא באתר למכירה עם שם הצלם והכל שם שקוף וזה לא מידע פנימי.

ש.        מה אנו רואים בתמונה שהיא מימין לתמונה של הבתים עם העננים?

ת.        אנו רואים צילום מסך מתוך אתר של הנתבעת 3.

ש.        אני מפנה לכתוב בשורה הרביעית מלמעלה לצילום, מי זה אורן ?

ת.        עובד שלי. אני מכירו באופן אישי. תפקידו בין היתר לעשות סריקות אקראיות ולאתר צילומים.      

ש.        נכון שיכולת להביא את אורן העובד שלך לבית המשפט ? מה שם משפחתו?

ת.        באופן תיאורטי כן. הוא גר בחו"ל אבל כן. שם משפחתו ויינמן. הוא למעשה הבן של הבעלים של החברה, הוא עובד שם לפני.

ש.        לגבי נספח י"ג 1 – יש שם תמונה של גלובוס למטה, של הצלם מארק?

ת.        אכן.

ש.        האם אתה מכיר את האתר "טמפלט מנסטר" ?

ת.        כן.

ש.        האם ידוע לך שמתנהלים ויתנהלו הליכים משפטיים בין התובעת 2 לבין חברת טמפלט?

ת.        ידוע לי כי זה גם פורסם בעיתונות, זהו מידע גלוי.

ש.        נכון שאותה חברה מוכרת ומפיצה תמונות ?

ת.        לא תמונות. היא מוכרת ומפיצה מוצר שמכיל תמונות והיא חד משמעית לא מוכרת תמונות. יש הבדל גדול. זה כמו לומר שמעצב או בונה אתרים, מוכר תמונות וזה לא כך כי הוא מוכר מוצר המכיל תמונות.

ש.        אני מפנה שוב לי"ג 1 לתמונה של גלומבוס, נכון שבדף של אתר אחר באינטרנט רואים את אותו גלובוס ?

ת.        איני יכול לומר בוודאות כן או לא. זו תמונה מאוד קטנה.

ש.        אני אומר לך שהתמונה שצרפת לבית המשפט היא באותה גודל של התמונה שאני מציג בפניך, תסכים איתי שזו אותה תמונה?

ת.        אני מסכים איתך שזה דומה. לא מכחיש. עושה רושם שזה דומה.

ש.        אז נכון שהתמונה של הגלובוס היא לא תמונה ייחודית לאתר שלכם, היא מופיעה בעוד אתר. עובדה?

ת.        התמונה שאנו מוכרים לא אמרנו שהן ייחודיות לנו, הן נמצאות במאות אתרים כי אנו מוכרים אותן. זה לא פלא שאפשר לראות זאת באלפי אתרים. זה העיסוק והמטרה שלנו.

ש.        אבל אני מציג לך את אותה תמונה מאתר שמוכרת תמונות, נכון שהיא מוצעת גם באתר אחר ?

ת.        טמפלנט לא רכשה את התמונה מאיתנו ובכך אני בטוח.

ש.        אז איך זה הגיע לאתר ?

ת.        באופן היפותטי כל בן אדם יכול לפתוח אתר ולמכור צילומים גנובים. עד כמה שידוע לי, זה גם המקרה כאן, מה שמחזק את הטענה שאם זה אותו צילום אז זה צילום שטמפלנט גנבו. אני משער.

צילום התמונה באתר מסומן – נ/1.

 ש.       אינך יכול לשלול שהנתבעת פשוט רכשה או מצאה את התמונות נשוא התביעה באתרים שהם לא אתרים שלכם, כמו לדוגמא התמונה הזאת ?

ת.        איני יכול לשלול זאת אבל זה בסתירה לפניה הראשונה שלנו אליו, זו עוד גרסה. הוא אמר שזה נקנה בתקליטור בארצות הברית.

ש.        איפה התגובה הראשונה שלו, שאתה אומר ? בכתב?

 

ב"כ התובעים:

אני מתנגד לשאלה.

 

ת.        איני זוכר אם תגובתו היתה בעל פה או בכתב.

ש.        כמה עולה לקנות את התמונה של הגלובוס באתר התובעת ??

ת.        מכיוון שזה צילום מסוג "זכויות מנוהלות" אז שווי כל תמונה תלוי וזה כמו לשכור רכב. הצילום נמכר לשנה או חלק ממנה לאתר ישראלי כמו האתר האמור ב – 1,800 ₪ פלוס מע"מ.

לאחר הפסקה:

 

ב"כ הצדדים: הננו מגישים הסדר גישור ומבקשים ליתן לו תוקף של פסק דין.

 

פסק דין

 

1.         התיק הנדון הועבר לגישור בהתאם לסעיף 79 ג` לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984.

2.         הסדר הגישור אשר הוגש ע"י המגשרת עו"ד כלנית שפירא -   מסומן פ/1.

3.         הסדר הגישור פ/1 מאושר וניתן לו בזאת תוקף של פסק דין באופן שכל האמור בהסדר הגישור מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

4.         הנני מורה על החזר מלוא האגרה לתובעים.

5.         בנסיבות העניין, כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום כ"א באדר, תשס"ט (17 במרץ 2009) במעמד הצדדים.

                                                                               

חנה ינון, שופטת

קלדנית: תמי17/03/2009חדשות
ישראל  | יצוגית נגד מראות אימג' בגין הונאה וסחיטה  
ישראל  | ויקיפדיה ישראל פועלת למען שינוי חוק זכויות יוצרים  
אנגליה  | גלריית הפורטרטים הלאומית שוקלת לתבוע אדם שפירסם תמונותיה בוויקיפדיה  

מאמרים
ישראל  | המפר ה``תמים``! או ה``מיתמם``?  
ארצות הברית  | פורצי ה- PlayStation 3 נתבעים על-ידי חברת סוני  
בינלאומי  | הפיראטים מגלים אתרים חדשים  

פסיקה
ישראל  | א 9080/07 (מחוזי ירושלים), כהן מזל (מולי) נ` סולומון סויסה שמעון ואח`  
ישראל  | א 18571/08 (שלום ירושלים) גליה גוטמן נ` בריזה עולם של מטיילים בע``מ  
ישראל  | ת.א 4291-05-08 (שלום טבריה) אייל יוסף נ` חברת בית וגן בע``מ ואח`  

חקיקה
ישראל  | חוק זכות יוצרים, התשס``ח – 2007  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ארצות הברית  | חוק בידור המשפחה וזכויות היוצרים 2005  

מקורות מקוונים
ישראל  | גנקו הפקות  
ישראל  | המקור-עמותה ישראלית לקוד מקור פתוח ותוכנה חופשית  
אנגליה  | שירות זכויות היוצרים הבריטי - רישום זכויות יוצרים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021