Share


תאריך: 22.02.2009
בש 5837/09
בית משפט השלום ירושלים
בפני כב` השופטת אילתה זיסקינד
דוד אורטיז נ` משטרת ישראל מחוז ש"י
 
העובדות
 
1. בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 35 לפקודת  סדר הדיו הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט 1969, כשהתפוס הוא דיסק קשיח ותוכנו המלא, שנתפסו על ידי המשטרה ומצויים עתה בשליטתה ובחזקתה.
 
2. המבקש הוא אביו של קטין שנפצע באורח קשה בפיצוץ מטען חבלה שהסווה במשלוח מנות, בביתו שבאריאל.
 
3. נציגי המשיבה הגיעו לבית המבקש לפי צו שופט במעמד צד אחד, ותפסו דיסק קשיח המכיל את צילומי מצלמות האבטחה שהתקין המבקש בביתו.
 
4. לאחר זמן מה, הושב למבקש המחשב בלבד, ללא הדיסק הקשיח.
 
5. המבקש עותר כי לאור סעיף 32(א) לפקודת סדר הדיו הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט-1969, יורה ביהמ"ש למשיבה להחזיר את הדיסק הקשיח למבקש, או לחלופין לאפשר לו לקבל העתק ממנו, שכן בכל מקרה משך כל תקופות הדחיה המותרות על פי סעיף זה אינו עולה על 16 ימים והוא חלף.
 
6. המשיבה טוענת כי המחשב נתפס על ידה כדי לבדוק את הצילומים שתועדו בו, בהתאם לצו בית משפט שהתיר את תפיסת המחשב וחדירה אליו. הכונן פורק מהמחשב, המחשב הוחזר חזרה למשפחה כבקשתם. לאחר מכן הוצא צו בבית משפט השלום בכפר סבא המתיר למשטרה להחזיק בכונן.
 

בית המשפט קבע
 
1. סעיף 32א(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, קובע לבקשת אדם המשתמש במחשב, על המשטרה לאפשר לו לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו.
 
2. בנסיבות אלה האיזון הראוי המתבקש הוא לאפשר למבקש לקבל עותק מהחומר לרשותו.
 
3. המשטרה לא הציגה במה עלולה להיפגע חקירתה אם יקבל המבקש העתק מהחומר.
 
4. מטרת תפיסת החומר על ידי המשטרה היא לאפשר את המשך החקירה, ואין ספק כי מדובר באינטרס ציבורי בעל חשיבות רבה. מאידך גם משפחת המבקש רשאית להגן על זכותה, להיזהר ממניח המטען ולאתרו במקרה שיחשף בפניהם, לאור הפגיעה הקשה בבנם.
 
5. לאור סעיף 32(א) הנ"ל, לאחר שהמבקש הצביע מדוע החומר דרוש לו, אין כל הצדקה כי המשטרה לא תפעל על פי סעיף 32א (א) ותאפשר למשיב לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו.
 
6. משטרה תאפשר למבקש להעתיק את  חומר המחשב ולקבלו לרשותו.
 
7. נאסר על המבקש וכל אחד מטעמו לעשות שימוש כלשהו בחומר שיקבל מהמשטרה, למעט צפייתו, ובני משפחתו הקרובים עמם הוא מתגורר באותו בית בו אירע הפיגוע, בקלטות שבו.
 
8. נאסר על המבקש ובני משפחתו למסור למסור מידע כלשהו מחומר המחשב לכל גורם. המבקש יחתום על התחייבות ע"ס 5,000 ₪ להימנע מעשיית כל פעולה אחרת בחומר.
 


 

בתי-המשפט

1

 

 

בש 005837/09

בית משפט השלום ירושלים

 

22/02/2009

 תאריך:

כבוד השופטת אילתה זיסקינד

לפני

 

 

 

דוד אורטיז

בעניין:

המבקש

עו"ד יוסי גרייבר

ע"י ב"כ

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

משטרת ישראל מחוז ש"י

 

המשיבה

שילה יצחק

ע"י רפ"ק

 

 

 

 

החלטה

 

           

            הרקע וההליך

1.         לפני בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדיו הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט-1969, כשהתפוס הוא דיסק קשיח ותוכנו המלא, שנתפסו על ידי המשיבה ומצויים עתה בשליטתה ובחזקתה.

 

            טענות המבקש

2.         המבקש הוא אביו של הקטין עמיאל אורטיז, אשר ביום 20.3.08 נפצע באורח קשה בפיצוץ מטען חבלה שהסווה במשלוח מנות, בביתו שבאריאל. ביום 28.3.08 הגיעו נציגי המשיבה לבית המבקש לפי צו שופט מיום 21.3.08 שניתן לבקשת המשיבה במעמד צד אחד, תפסו דיסק קשיח המכיל את צילומי מצלמות האבטחה שהתקין המבקש בביתו, יחד עם המחשב, וביום 3.4.08 הושב למבקש המחשב בלבד, ללא הדיסק הקשיח, כאשר "מוח" המחשב שהוא הדיסק הקשיח, נותר בידי המשיבה עם תוכנו, המכיל את צילומי מצלמות האבטחה של המבקש, ובהן נראה בצע העבירה בפעולה.

 

3.         המבקש עותר כי לאור סעיף 32(א) לפקודת סדר הדיו הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט-1969, יורה ביהמ"ש למשיבה להחזיר את הדיסק הקשיח למבקש, או לחלופין לאפשר לו לקבל העתק ממנו, שכן בכל מקרה משך כל תקופות הדחיה המותרות על פי סעיף זה אינו עולה על 16 ימים והוא חלף.

           

טענות המשטרה המשיבה

4.         המשיבה טוענת כי המחשב נתפס על ידה כדי לבדוק את הצילומים שתועדו בו, בהתאם לצו בימ"ש השלום שהתיר ביום 21.3.08 את תפיסת המחשב וחדירה אליו, הכונן פורק מהמחשב, המחשב הוחזר חזרה למשפחה כבקשתם, וביום 25.12.08 הוצא צו בבימ"ש השלום בכפר סבא המתיר למשטרה להחזיק בכונן. בחיפוש בתוכן המחשב נמצאו תנועות אנשים שונים בימים ובשעות שונות, כולל צילום של מניח המטען, ולמעט זאת לא קיים במחשב חומר נוסף.

 

5.         המשטרה טוענת כי מדובר בחומר חקירה שטרם בשלו התנאים המאפשרים להחזירו למבקש, בשל המשך החקירה, וכי נוכח סעיף 32(א) לפקודת סדר הדיו הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט-1969, על המבקש להצביע על כך שהחומר "דרוש לו" כדי לקבלו.

 

6.         בתשובה לשאלת ביהמ"ש מדוע לא ניתן למסור למבקש העתק מהחומר שבמחשב למשיב, הגם שהוא בבחינת חומר חקירה, ובמה תיפגע כתוצאה מכך חקירת המשטרה, הציג נציג המשטרה שני מסמכים סודיים (שסומנו על ידי מש/1 מש/2) והוסיף שמניעת תוכן המחשב מהמבקש נועדה להגן עליו, ואם יצא החומר החוצה, הוא עלול לפגוע בחקירה. לפיכך עותרת המשטרה כי ביהמ"ש יקיים איזון ראוי בין הטובה שתצמח למבקש מקבלת החומר, מול הנזק שעלול להיגרם אם החומר יוחזר אליו.

 

            נציג המשטרה הביע הסכמה כי בני המשפחה יבואו לצפות בחומר במשרדו, מבלי שיוחזר אליהם ויוצג לתקשורת או לאנשים אחרים.

 

            דיון

7.         סעיף 32א(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, קובע כי:

" 32א. העתקת חומר [תיקון: תשס"ה(2)]

 

(א) לבקשת אדם המשתמש במחשב שנתפס לפי הוראות חוק זה מחשב או שיש לו חומר מחשב במחשב כאמור, תאפשר לו המשטרה לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו, בתוך ארבעה ימים מיום התפיסה; קצין בדרגת סגן ניצב או בדרגה גבוהה מזאת רשאי להורות שמסירת ההעתק תידחה, ולחזור ולהורות על כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על ארבעה ימים ושסך כל תקופות הדחיה לא יעלה על 16 ימים; בית משפט שלום רשאי בנסיבות מיוחדות לצוות שמסירת ההעתק תידחה לתקופה נוספת, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על 15 ימים". 

            דהיינו לבקשת אדם המשתמש במחשב, על המשטרה לאפשר לו לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו. המבקש ואשתו הבהירו בדיון כי הם לאחר שצפו בחומר שבמחשב עוד בביתם, הם סבורים כי ראו אדם דומה למי שראו במחשב כי הניח את המטען בביתם, עניין רב להם לזהותו כדי לדעת אם אדם זה מגיע שוב לביתם, ולהיזהר מפניו, לאור הפגיעה הקשה בבנם. 

 

עוד הודיעו המבקש ואשתו ואף הצהירו לפרוטוקול כי: "המשפחה מתחייבת לא לשבש הליכי חקירה, לא לעשות כל שימוש בחומר שבמחשב ולהביא מראש לאישור ביהמ"ש כל פעולה שאינה צפיה עצמית בקלטות".  

 

8.         בנסיבות אלה אני סבורה כי האיזון הראוי המתבקש הוא לאפשר למבקש לקבל עותק מהחומר לרשותו, ולהלן טעמיי: 

 

ראשית, המשטרה לא הראתה במה עלולה להיפגע חקירתה אם יקבל המבקש העתק מהחומר. לגבי טענתה כי יש חשש שהמשפחה תחשוף חומר זה לתקשורת או לגורמים אחרים, המשפחה הצהירה במפורש כי לא תעשה כן וכי בכל מקרה שאינו צפיה בקלטות, היא תפנה לקבל את אישור ביהמ"ש, בנוסף, לאור התרשמותי מהמבקש ואשתו, לא נראה לי כי קיים חשש לשיבוש הליכי החקירה, והתרשמתי כי ימלאו את הבטחתם. בנוסף, שני הצדדים עצמם ציינו בפני כי קיים צו איסור פרסום על המידע שבמצלמות ובקלטות.

 

שנית, מטרת תפיסת החומר על ידי המשטרה היא לאפשר את המשך החקירה, ואין ספק כי מדובר באינטרס ציבורי בעל חשיבות רבה. מאידך גם משפחת המבקש רשאית להגן על זכותה, להיזהר ממניח המטען ולאתרו במקרה שיחשף בפניהם, לאור הפגיעה הקשה בבנם. אני סבורה כי בצד המשך ניהול החקירה ואיתור העבריין, יש להגן גם על אינטרס המשפחה הזכאית להיזהר ממי שפגע באופן כה קשה ובלתי צפוי בבנם, ולשם כך לזהותו.

 

שלישית, לאור סעיף 32(א) הנ"ל, לאחר שהמבקש הצביע בפני מדוע החומר דרוש לו, ולאחר שהתרשמתי שאין חשש לשיבוש הליכים, ולנוכח האפשרות להגביל את המבקש בנוסף להצהרתו לפרוטוקול, כי לא יעשה כל שימוש בחומר, למעט צפייה בו, אין כל הצדקה כי המשטרה לא תפעל על פי סעיף 32א (א) ותאפשר למשיב לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו.

 

9.         אשר על כן אני מורה למשטרה לאפשר למבקש להעתיק את חומר המחשב ולקבלו לרשותו.

 

10.        אני אוסרת על המבקש וכל אחד מטעמו לעשות שימוש כלשהו בחומר שיקבל מהמשטרה, למעט צפייתו, ובני משפחתו הקרובים עמם הוא מתגורר באותו בית בו אירע הפיגוע, בקלטות שבו. אני אוסרת עליו למסור למסור מידע כלשהו מחומר המחשב לכל גורם.

 

11.        להבטחת התנאי האמור, חומר המחשב יועתק לדיסק עבור המחשב ויימסר על ידי המשטרה למבקש בתוך 4 ימים בכפוף לכך שהמבקש יחתום על התחייבות ע"ס 5,000 ₪ להימנע מעשיית כל פעולה אחרת בחומר, למעט צפייה שלו ושל בני משפחה המתגוררים עמו באותו בית, בקלטות.

 

 

ניתנה היום, כ"ח בשבט, תשס"ט (22 בפברואר 2009), בהעדר נציג המשטרה ובנוכחות עו"ד יניב המי, בא כוח תביעות מחוז ש"י, המבקש וב"כ עו"ד יוסי גרייבר.

 

 

אילתה זיסקינד, שופטת

 22/02/2009חדשות
אנגליה  | המשטרה התבססה על וויקיפדיה בהכנת דוח לבית משפט  
ארצות הברית  | בית המשפט אישר ראיות שנמצאו בחיפוש שאושר בגלל טעות מחשב  
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  

מאמרים
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  

פסיקה
ישראל  | ברע 638/09 (מחוזי באר שבע) ר.ב. נ` ו.ג.  
ישראל  | תא 51515/08 (שלום תל אביב) בי.מוס ייצור ושיווק (1992) בע``מ נ` אור שוורץ  
ישראל  | תא 51876/07 (שלום תל אביב) שולמית בונה נ` אבנר ג`רפי  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022