Share
הנאשמים הריצו מניות באמצעות פרסום הודעות כוזבות בטוקבקים באתרי אינטרנט כלכליים. כתוצאה מהודעות אלה, אותן מניות שהורצו, קיבלו בבורסה לניירות ערך, נפח פעילות חריג, כאשר הנאשמים מכרו אותן אחר כך במחיר גבוה. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון וגזר על הנאשמים עבודות שירות וקנסות גבוהים.


תאריך: 16.06.2009
פ 6952/06
בבית המשפט השלום תל אביב יפו
בפני כב` השופטת מיכל ברק נבו
מדינת ישראל נ` דאהן אבי
 
העובדות
 
1. הסדר טיעון בין הנאשמים למאשימה.
 
2. בכתב האישום נטען כי הנאשמים הריצו מניות באמצעות פרסום הודעות כוזבות בטוקבקים באתרי אינטרנט כלכליים.
 
3. כתוצאה מהודעות אלה, אותן מניות שהורצו, קיבלו בבורסה לניירות ערך, נפח פעילות חריג, כאשר הנאשמים מכרו אותן אחר כך במחיר גבוה.
 

בית המשפט קבע
 
1. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון והרשיע 4 מתוך 5 הנאשמים.
 
2. על הנאשמים נגזרו עבודות שירות ותשלום קנסות שונים בסך עשרות אלפי שקלים חדשים.
 

64

 

 

ב ת י ה מ ש פ ט

פ 006952/06

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

16/06/2009

 תאריך:

כבוד השופטת מיכל ברקֿֿנבו

לפני:

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

1 . דאהן אבי

2 . הדר דורון

3 . בר דביר

4 . צאיג יאיר

5 . גרג`י אבי

 

הנאשמים

 

 

 

 

ב"כ המאשימה: עו"ד גיא דביר ועו"ד שטיינברג

ב"כ הנאשם 1: עו"ד ריש, וכן הנאשם 1

ב"כ הנאשם 2: עו"ד לירון לנדן, וכן הנאשם 2

ב"כ הנאשם 3: עו"ד אייזנברג ועו"ד רוזנברג, וכן הנאשם 3

ב"כ הנאשם 4: עו"ד רוזה, וכן הנאשם 4

ב"כ הנאשם 5: עו"ד דחוח, עו"ד ברם ועו"ד רוטנברג, וכן הנאשם 5

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

ב"כ המאשימה:

אנחנו הגענו להסדר טיעון עם כל הנאשמים בתיק, לפיו כל הנאשמים יודו כתב אישום מתוקן, אותו אגיש עכשיו. כל הנאשמים למעט הנאשם דביר בר יורשעו באותן עבירות כפי שהיה בכתב האישום המקורי, למעט דביר בר שלגביו נמחקה העבירה העוסקת בחוק המחשבים. הנספחים של כתבי האישום הם אותם נספחים בכתבי האישום המקוריים. לגבי העונשים שסוכמו:

לגבי דהאן סוכם על עונש של 6 חודשי עבודות שרות ו-100,000 ₪ קנס, ומאסר על תנאי לשיקול דעת בית המשפט, שאורכו ומשך התנאי יקבעו על פי שיקול דעת בית המשפט. אין לנו התנגדות לגבי נאשם זה כי הקנס יחולק לתשלומים בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד.

לגבי הנאשם גרג`י סוכם על עונש של 5 חודשים וחצי עבודות שירות ו-60,000 ₪ קנס, שישולם ב-10 תשלומים, ומאסר על תנאי שאורכו ומשכו בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

לגבי הנאשם הדר סוכם על עונש של שני חודשי עבודות שירות, 40,000 ₪ קנס, שיחולק לתשלומים בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד. מאסר על תנאי שאורכו ומשך התנאי יקבע בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

לגבי הנאשם יאיר צאיג, סוכם על עונש של 3 חודשי עבודות שירות וקנס בשיעור של 20,000 ₪, שיחולק לתשלומים בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט, ומאסר על תנאי שאורכו ומשך התנאי יקבע בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

לגבי הנאשם דביר בר, סוכם על עונש של של"צ ללא הרשעה שיתבצע ב-200 שעות שיבוצעו במהלך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים. בנוסף יתחייב דביר בר לתת תרומה בסך 12,356 ₪ למחלקה האונקולוגית בבית החולים לילדים בשניידר.

אלה ההסדרים. אנחנו מבקשים לקבוע דיון שבמסגרתו יהיו טיעונים לעונש וכן טיעונים לטובת ההסדר.

 

עו"ד דחוח:

לשאלת בית המשפט מדוע לא יעשה הדבר עכשיו, אני משיב כי לא היינו ערוכים לכך. המגעים לקראת הסדר נמשכו עד הרגע האחרון ולא הספקנו להערך.

 

עו"ד רוזה:

כל העת ההסדר מוצג ובצדק כהסדר כולל. אחד הרכיבים בהסדר הוא תסקיר מבחן לגבי דביר בר, וחוות דעת ממונה לגבי יתר הנאשמים.

אחד, על מנת לא להכנס לנושאים של פיצול הדין, הטיעון צריך להשמע במשותף, גם בגלל שזו עסקה כוללת. ושניים, יש דיעה בבית המשפט העליון לפיה אין טיעון לעונש, למעט דעה אחת שונה, אבל הדעה השולטת היום היא שאין טיעון לעונש שבו נשלח נאשם לחוות דעת ממונה לפני שמתקבלת חוות דעת הממונה והנימוקים לכך ברורים.

 

עו"ד דביר:

אנחנו מבקשים שהנאשמים יודו בכתב האישום המתוקן היום, אלה שצריכים להיות מורשעים - יורשעו, והנאשם דביר בר ישלח לתסקיר שירות המבחן. לגבי האחרים יש צורך בחוות דעת ממונה.

 


עו"ד אייזנברג:

אנחנו מבקשים לגבי התסקיר של דביר בר, שתועבר בקשה של בית המשפט בהחלטה שהתסקיר ינתן בדחיפות. דביר אמור להתחיל התמחות בעריכת דין ואם הדברים יתעכבו אז הוא לא יוכל להתחיל את זה במועד שנקבע לו.

 

הנאשם 1, אבי דהאן:

אני ראיתי את כתב האישום המתוקן בענייני, תוכנו הוסבר לי על ידי עו"ד.

אני מודה בעובדות כתב האישום והעבירות על פיו.

 

הנאשם 5, אבי גרג`י:

אני ראיתי את כתב האישום המתוקן בענייני, תוכנו הוסבר לי על ידי עו"ד.

אני מודה בעובדות כתב האישום והעבירות על פיו.

 

הנאשם 2, דורון הדר:

אני ראיתי את כתב האישום המתוקן בענייני, תוכנו הוסבר לי על ידי עו"ד.

אני מודה בעובדות כתב האישום והעבירות על פיו, עם זאת יש הרבה סעיפים בכתב האישום הזה שיש לי הרבה הסגות ואני לא יודע למה אני חותם. אני רוצה לסיים את הסאגה הזו בחיי, ולכן אני מבקש לחתום. אני שומע את דברי בית המשפט לפיהם חתימתי צריכה לבוא לאחר שהבנתי את תוכן כתב האישום ולאחר שהחלטתי שאני מעוניין לחתום על ההסדר, וכך אני מחליט.

 

הנאשם 3, דביר בר:

אני ראיתי את כתב האישום המתוקן בענייני, תוכנו הוסבר לי על ידי עו"ד.

אני מודה בעובדות כתב האישום והעבירות על פיו.

 

הנאשם 4, יאיר צאיג:

אני ראיתי את כתב האישום המתוקן בענייני, תוכנו הוסבר לי על ידי עו"ד.

אני מודה בעובדות כתב האישום והעבירות על פיו.

 


החלטה

 

מובהר לצדדים כי בית המשפט אינו כפוף להסדר הטיעון, ואינו מחוייב לקבל את הסדר הטיעון.

 

ניתנה היום, כ"ד בסיון, תשס"ט (16 ביוני 2009), במעמד הצדדים הנ"ל.

____________________

מיכל ברקֿֿנבו, שופטת

 

 

הכרעת דין

 

לאור הודאת הנאשמים 1-4 בעבירות המיוחסות להם בכתבי האישום המתוקן המתייחס אליהם, ולאור הודאת הנאשם 5 (גרג`י) בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן לגביו, אני מרשיעה את הנאשמים 1, 2, 4 ו-5 בעבירות המיוחסות להם בכתבי האישום כאמור. נרשמה הודאתו של הנאשם 3, דביר בר, ועניינו ישלח לקבלת תסקיר של שירות המבחן.

 

אבקש כי שירות המבחן יעשה מאמץ עליון להגיש תסקיר בתוך שלושה שבועות מהיום, שכן לדברי ב"כ הנאשם 3, הוא אמור להתחיל התמחות במשפטים ב-20.8.09 ולעניין זה השלכה משמעותית על יכולתו להתחיל את ההתמחות.

 

התיק יועבר לממונה על עבודות השירות לקבלת חוות דעת לגבי הנאשמים 1, 2, 4 ו-5 ואבקש כי חוות הדעת יוגשו בתוך שלושה שבועות מהיום.

 

התיק נקבע לשמיעת טיעונים לעונש ולגבי קבלת ההסדר ליום 14.7.09 בשעה 14:00. אם יווצר קושי בנוגע לקבלת חוות הדעת יודיע על כך ב"כ המאשימה לפחות יומיים לפני המועד.

 

להלן פרטי הנאשמים, לנוחות שרות המבחן, ועל מנת שהזימונים ישלחו בפקס גם לבאי כוחם וגם לנאשמים עצמם:

הנאשם 1, אבי דהאן, רחוב אורלוב 8, פתח תקווה, טל` 0548010304 (פקס ב"כ הנאשם 1, עו"ד ריש: 036888644).

הנאשם 2, דורון הדר, רחוב לסקוב 28, חולון, טל` 0508443493 (פקס ב"כ הנאשם 2, עו"ד לנדן: 036127449).

הנאשם 3, דביר בר, רחוב בורלא 9/5, רעננה, טל` 0526150808 (פקס ב"כ הנאשם 3, עו"ד רוזנברג: 099565863).

הנאשם 4, יאיר צאיג, רחוב הארז 35, עץ אפרים, טל` 0544929755 (פקס ב"כ הנאשם 4, עו"ד רוזה: 036091105).

הנאשם 5, אבי גרג`י, רחוב החרצית 8, נתניה, טל` 0523364684 (פקס ב"כ הנאשם 5, עו"ד ברם: 035625152).

 

ניתן היום כ"ד בסיון, תשס"ט (16 ביוני 2009) במעמד הצדדים הנ"ל.

 

 

____________________

מיכל ברקֿֿנבו, שופטת

 

קלדנית: סבינה קורמניוש16/06/2009חדשות
ישראל  | נאשמים בהרצת מניות באמצעות פורום יקבלו את ההודעות שפורסמו בו  
ארצות הברית  | הרשות לנירות ערך בארה``ב פתחה בחקירה בעקבות צ`יטוט  
ארצות הברית  | קנס של 2.5 מיליון דולר וענש מאסר של 81 חודשים בגין הרצת מניות  

מאמרים
ארצות הברית  | כללים מנחים לגבי תקשורת אלקטרונית בוול סטריט  
ארצות הברית  | Shoud The SEC Regulate The Cyber Securities Market?  
ישראל  | חברה ציבורית בלי אינטרנט? עבירה פלילית  

פסיקה
ישראל  | תפ 6952/06 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` אבי דאהן ואח`  
ישראל  | א 2969/00 (מחוזי תל אביב), הרשות לניירות ערך נ` מונדרגון אגודה שיתופית בע``מ וא  
ישראל  | ת``א 19072-08 (השלום תל אביב) ד``ר דוד כנען נ` וואלה תקשורת בע``מ ואח`  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס``ח  

מקורות מקוונים
טאיוואן  | המרכז לשמירת מניות ומשקיעים עתידיים - SFIPC  
מלזיה  | ועדת ניירות הערך של מלזיה  
מלזיה  | הקרן להתפתחות שוק ההון - CMDF  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022