Share


תאריך: 01.04.2009
פ 4343/06
בבית משפט השלום ראשון לציון
בפני כב` השופטת אברהם הימן
מדינת ישראל נ` בסט פור יו ואח`

העובדות
 
1. שלושת הנאשמים, שתי חברות סחר אלקטרוני באינטרנט וכן מנהל סחר אלקטרוני, הורשעו בעבירות לפי חוק הגנת הצרכן.
2. על פי כתב האישום, צרכנים קנו מוצרים הקשורים למחשבים דרך אתר אינטרנט הנאשמת 1. חרף זאת, הנאשמים לא סיפקו לרוכשים את המוצרים.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. עם התפתחות עידן המיחשוב ועידן האינטרנט התפתחו תחומי מסחר מסויימים שהם בבחינת חידוש באופן יחסי ההיסטורית המסחרית האנושית.
 
2. בעידן חדש מצויים אנו, מצד אחד יש בו כדי להקל הפצת סחורה על ידי סוחרים, זאת משום הקלות הרבה והנוחות לרכישת מוצרים.
 
3. יושב אדם בביתו, אינו נזקק לצאת ממנו, אינו נזקק לחטט רגליו ואך בלחיצת כפתור מה שמכונה קלידים של מחשב משותת הוא באתרי מסחר ועורך השוואות מחירים ובקלות רבה מסירת נתוני כרטיס האשראי ורוכש מוצר כזה או אחר.
 
4. באותה קלות של נוחות ברכישה באינטרנט, כך ניתן לטמון פח.
 
5. המקרה שנגלה בתיק זה הוא חמור ביותר. המקרה שנגלה מבחינת טיב המעשה, דומה הוא לעבירת המירמה, או קבלת דבר בתחבולה.
 
6. השימוש באינטרנט כפי שנעשה על ידי הנאשם ויתר נסיבות המקרה יש בהם כדי להצביע על תחכום של הנאשם.
 
7. הנאשם, מנהל החברות ירצה 5 חודשי מאסר בפועל ממש, ולא ירוצה בעבודות שירות. כמו כן נגזר עליו 7 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר לא יעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע כאן. כמו כן ישלם קנס בסך 60,000 שח או חודשיים מאסר במקומו.
 
8. שתי החברות הנאשמות ישלמו קנס בסך 10,000 שח כל אחת.
 
9. כל הנאשמים יחתמו על התחייבות בסך 200,000 שח לפיה אם יעברו עבירה מן העבירות בהן הורשעו כאן, תוך שנתיים מהיום ישלמו הסכום.80

 

   

בתי המשפט

פ 004343/06

בית משפט השלום ראשון לציון

 

01/04/2009

תאריך:

כב` השופט אברהם הימן

בפני:

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

- נ ג ד -

 

 

1 . בסט פור יו סחר אלקטרוני בע"מ

2 . קוויקנט בע"מ

3 . מאיוסט אושיר - מנהל בסט פור יו אושיר

 

הנאשם

 

 

 

 

ב"כ המאשימה עו"ד  קינן

הנאשם וב"כ עו"ד שלומית רובין ישי

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:

כזכור מדובר על מקרה של רכישת מוצרי מחשב באמצעות אתר אינטרנט, מכר מרחוק. תשלום עבורם באמצעות כרטיסי אשראי חיובם בתשלום של צרכנים ואי קבלת המוצרים.

העונש המירבי שנת מאסר. וקנס מירבי לגבי הטעיה בנסיבות מחמירות הוא למעלה מ- 2 מליון.

אתמקד קודם כל דווקא בהיות העבירה הזו מכת מדינה ובאינטרס הציבורי ובאפקט ההרתעה הדרוש.

בקשר להיבט הכללי - מבקשת להפנות לת.פ. 4586/04 שנידון בבימ"ש שלום בת"א פס"ד של השופטת דורית רייך שפירא, שניתן ביולי 2005, והגישו אף ערעור כאשר ההרכב המליץ להם לחזור בהם מהערעור.

במקרה הזה העלו את רף הענישה על עבירות מסוג זה למאסר בפועל, ואנו אז לא היינו כל כך ערים שזו מכת מדינה ובשלב הערעור אנו פעלנו בפני בית המשפט שזה הפך למכת מדינה. אדגיש כי יש התייחסות של בית המשפט לרציונל של ההחמרה בענישה במקרים האלה על ידי בימ"ש העליון גם בעבירות כלכליות שהוא אומר שגם במקרה של חוק הגנת הצרכן ובייחוד הטעיה בנסיבות מחמירות הרציונל להעניש בגין מעשי כשרות אגב ביצוע עבירות פליליות, ואומר בימ"ש "פרשנות תכליתי...פוגעות ביחד ופוגעות גם בציבור כי יש בהם כדי לערער קיומו של מסחר בתנאים שוק פתוח ומודרני... ובאופן שיש בו להשוות את חומרת העבירות של חוק הגנת הצרכן..." ויש הפניה לשני פסקי דין של יצחק אנוני נ` מדינת ישראל ע"פ 2919/02 ומדינת ישראל נ. גולן ע"פ 9788/03. וכל מה שרציתי להראות זה שקיים אינטרס ציבורי לתת עונש מרתיע. אנו עותרים לעונש של מאסר בפועל ולקנס והתחייבות.

במועדים הרלוונטים הנאשם נקלע לקשיים עסקיים רבים ולקריסת המערכת השיווקים שיצר ולא היה לו כל דרך לספק את המוצרים לאנשים שרכשו, והם שילמו עבורם. הוא לא הודיע לצרכנים איך פועלת המערכת שלו, ושהוא בכלל משמש כמתווך. כמו כן ביתה משפט קבע כי המשיבים ימשיכו לקנות מוצרים דרך האתר כאשר היה ברור כי לא יעלה בידם לספק את הסחורה. הנאשם היה שקוע בחובות כספיים והוכרז כחייב מוגבל באמצעים, ונאסר עליו להקים חברה והוא עשה את זה באמצעות אשתו.

כמו כן לא היה מי שינהל את החברות שלו במועד הרלוונטי, הוא נעדר מהעבודה ואשתו לא טיפלה בדבר שם. ופה ושם צרכנים תמימים שלא ידעו המשיכו לקנות מוצרים ולא קיבלו אותם. כל אלה שהעידו ואף אחרים.

בית המשפט קבע כי חובה היה על הנאשם להפסיק את הפעילות באתר, כאשר היה ברור שהצרכנים לא יזכו לקבל המוצרים, ואף נקבע שזה היה מצב בלתי מוגבל שהנאשם לא עשה דבר כדי להפסיקו.

נבקש עונש מרתיע.

 

ב"כ הנאשם:

הנאשם נעדר כל עבר פלילי אב לשני ילדים, לעניין העבירות בתיק, אני מבקשת להדגיש זאת הנאשם לקח אחריות על העובדה שהוא לא פיצה את המתלוננים במועד והביענכונות לפצות את כל המתלוננים גם אלה שלא הגיעו בסופו של יום לבימ"ש, ואני מבקשת להפנות ליום 17/6/2008 עמ` 34 שבהם מציין הנאשם שהוא היה מעוניין ועדיין מעוניין לפצות את המתלוננים גם לאלה שלא הגיעו. אנו קיבלנו שנקבל על כל בדיקה שהמאשימה תעשה, הנאשם מוכן גם אותם לפצות.

המחלוקת העקרית שהיתה ביננו האם היתה הטעיה או לא. אומר כי לאחר שמיעת ההוכחות המאשימה חזרה בה מהעבירה שבו יוחסה לנאשם אי מסירת מסמך כדין, ורק מהטעם הזה היה מקום לנהל הוכחות ואני סבורה שניתן היה להגיע להבנות, לעניין הנזק שנגרם למתלוננים הנאשם לקח אחריות גם בעדותו בבית המשפט והוא הביע חרטה והתנצל על הנזק שנגרם למתלוננים. בנוסף מבקשת לציין כי חברתי טוענת לעניין מכת מדינה, אני חיפשתי פס"ד מצאתי שניים, כך שאומרים מכת מדינה יש לבסס את הטענה הזו.

לגבי שני פסקי הדין הדומים למקרה הנ"ל, שאחד מהם חברתי ציינה והשני ת.פ. 9984/03 של כב` השופטת רייך שפירא מבימ"ש שלום בת"א באחד התיק הסתיים במאסר על תנאי, ובתיק שחברתי ציינה היה מדובר ב- 60 מקרים ובית המשפט ציין במפורש שהוא מבדיל בין התיק הזה לתיק האחר. לכן אני סבורה כי לאור מדיניות הענישה ולאור החרטה שהנאשם הביע לגבי הנזק שיש מקום לסיים את ההליך במאסר על תנאי ובנוסף אבקש לקחת בחשבון שהוא עדיין מוגבל באמצעים. גם בימ"ש יכול לראות כי הקנסות הגבוהים הוטלו על חברות ובהתאמה הוטלו על הנאשם כמנהל. בנוסף, לאחר שבימ"ש נתן את הכרעת הדין היו פרסומים באינטרנט לעניין הנאשם, לדברי הנאשם מרבית לקוחותיו עזבו אותו ונגרם לו נזק מעצם ההליך הפלילי שנפתח כנגדו וגם זאת נבקש לקחת בחשבון.

לעניין העובדה שהוא עדיין חייב 400,000 ₪ והוא מוגדר כחייב מוגבל בעסקים.

 

הנאשם:

קודם כל אני רוצה לומר שאני מבין את התוצאה של מה שקרה, ולמרות מה שאמרה עו"ד רובין כבר בחקירה אמרתי שאני רוצה את השמות ואני רוצה לפצות אותם. אני רוצה לומר שאני מצטער ומתנצל על כל מה שנגרם לאנשים האלה, בדיעבד בגללי. אני לא רוצה להיות הדוגמא למכת המדינה כמו שמתארת עו"ד קינן, אבל הכרעת הדין קבעה דברים מסויימים וזה לא המקום לדבר עליהם ואני מבקש מבימ"ש להתחשב.

גזר - דין

 

גזר דין זה הוא למעשה המשכה של הכרעת הדין.

אכן בין הכרעת הדין לבין גזר הדין שמעתי הטיעונים לעונש, ואין בי כדי להקל בטיעונים לעונש, אך במקרה דנן גיבשתי עמדתי העונשית בתום המשפט דהיינו סמוך לאחר הכרעת הדין.

 

דברים אלה נשמעים חריגים במידה מסויימת שהרי איך יגבש בית המשפט דעתו בטרם ישמע הטיעונים לעונש. אלא שאני אומר דברים אלה, משום שאף לאחר שמיעת הטיעונים לא היה כדי לשנות מדעתי העונשית.

 

עם התפתחות עידן המיחשוב ועידן האינטרנט התפתחו תחומי מסחר מסויימים שהם בבחינת חידוש באופן יחסי ההיסטורית המסחרית האנושית. אך לפני מס` שנים מועט, נראה לאדם מן היישוב, מוזר ואף מופרך לרכוש מוצרים מרחוק מבלי להכנס לבית עסק, מבלי לראות המוצר הנקנה, ומבלי למשש אותו ולבחון אותו מקרוב ובדרך בלתי אמצעי.

ואין זה מופרך לבוא ולהזכיר לפני מס` שנים משסיפר איש לרעהו כי קנה מוצר זה או אחר באמצעות האינטרנט או באמצעות המחשב ענה החבר לקונה בפליאה רבה כיצד יתן שהרי הוא מעולם לא יקנה מוצר לפני אשר יכנס לבית עסק.

 

אלא שבעידן חדש מצויים אנו ואין צורך להכביר מילים אודות עידן טכנולוגי מתפתח זה שיש בו מצד אחד כדי להקל הפצת סחורה על ידי סוחרים, זאת משום הקלות הרבה והנוחות לרכישת מוצרים. יושב אדם בביתו, אינו נזקק לצאת ממנו, אינו נזקק לחטט רגליו ואך בלחיצת כפתור מה שמכונה קלידים של מחשב משותת הוא באתרי מסחר ועורך השוואות מחירים ובקלות רבה מסירת נתוני כרטיס האשראי ורוכש מוצר כזה או אחר. וזה הצד האחד המפותח והמתפתח של תחום המסחר. צד שיש בו יתרונות לסוחר ויתרונות לצרכן.

וככל שיש בכך יתרונות וככל שיש בכך כדי להקל על חייו של הצרכן המצוי, כך יש להקל על הצרכן. מצווים אנו ליתן הגנה מירבית לצרכן, אשר משום שמפלסים לו דרך ומקלים עליו לרכוש מוצרים עלול הוא למעוד, ליפול ולהפגע.

אותה קלות של נוחות ברכישה היא אשר מצויה בפני הצרכן, כפח יקוש. וזו תכלית החקיקה וזו תכלית הענישה במקרה זה שלפני.

 

מה לי כי מדובר במכת מדינה או לא. די בכך שהמקרה שנגלה לפני הוא חמור ביותר. המקרה שנגלה לפני מבחינת טיב המעשה, דומה הוא לעבירת המירמה, או קבלת דבר בתחבולה. אכן המרכיבים המשפטיים של עבירות המירמה והתחבולה שונים מעבירה שלפנינו כמו גם המחשבה הפלילית. אך מבחינת ענישה ומבחינת ההגנה על האינטרס הציבורי חד הם. הנאשם הפיץ סחורה באמצעות אתר באינטרנט בדרך קלה, פשוטה ובכך גרם לקונים תמימים ליפול ולמעוד.

 

זכותו של אדם לנהל משפטו הפלילי, זכות זו היא זכות חוקתית. אך בצמוד אליה עולים ומעידים עדי התביעה אזרחים תמימים המרגישים מרומים וכך הביעו רגשותיהם בעת שהעידו.

לפיכך בצמוד לזכותו של הנאשם עולה בידי בית המשפט להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מהמכה שפגעה בלקוחות, במתלוננים.

 

וכך התרשמתי, והתרשמותי זו מובילה לעמדה העונשית אותה גיבשתי בעת ובסיום המשפט כפי שפתחתי דברי לעיל.

 

לכאורה בין מועד ביצוע העבירות להיום חלף זמן רב ולמעשה אין בכך דבר. הנאשם כאמור בחר לנהל משפטו.

כתב האישום הוגש זמן קצר לאחר סיום החקירה והתנהלות המשפט איננה מרכיב שאני לוקח בחשבון להקלה בדין.

אינני מייעץ בדיעבד לאדם להודות במשפט פלילי משום כך, אך אינני יכול להתעלם מחלוף הזמן שבא בעטיו של ניהול משפט, משהחלטתי דינו של הנאשם הריני מתעלם כמעט לחלוטין מחלוף הזמן.

עוד מצאתי לציין שהשימוש באינטרנט כפי שנעשה על ידי הנאשם, התנהלות ענייניו במקרה זה באמצעות שתי חברות. ויתר נסיבות המקרה יש בהם כדי להצביע על תחכום של הנאשם.  

 

אוסיף ואומר כי לפני הופיעו 13 עדים שהצביעו על אשר עשה להם הנאשם.

אינני נותן דעה באשר למספר רב של מקרים ומספר מועט של מקרים. לצורך הענישה במקרה זה אני לוקח בחשבון הפוטנציאל העצום בפגיעה במספר רב של אנשים.

הפוטנציאל הפגיעתי הזה הנובע מתוך דרך שיווקית זו וכאמור לעיל התפתחה מאוד בשנים האחרונות הוא הנותן להחמרה בענישה.

 

שקלתי בכובד ראש הטיעונים לקולא שהעלתה ב"כ הנאשם, טיעונים שיש בהם ממש אלא שבמקרה זה ככל שאני שוקל אותם בכובד ראש אל מול נסיבות ההחמרה אני דוחה אותם.

ואלה העונשים שאני משית על הנאשם לאחר שהבעתי דעתי כאמור לעיל.

 

5 חודשי מאסר בפועל.

מאסר בפועל זה לא ירוצה בעבודות שרות ואינני מורה להגיש חוות דעת ממונה על עבודות שרות, אלא מורה שהמאסר יהיה בפועל ממש.

 

7 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר לא יעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע כאן.

 

ככל שהתרשמתי מיכולתו הכספית של הנאשם ובעיקר מהיכולת הכספית של הנאשמות 1 ו- 2 מצאתי שקנס על הנאשמות 1 ו- 2 לא יהיה בו מרכיב אפקטיבי עונשי, אך קנס על הנאשם 3 הוא לדעתי המרכיב האפקטיבי מבחינה זו.

 

אשר על כן אני גוזר קנסות באופן כדלקמן:

על כל אחת מן הנאשמות מס` 1 ו- 2 קנס על סך 10,000 ₪.

 

על הנאשם 3, אני גוזר קנס על סך 60,000 ₪, או חודשיים מאסר במקומו.

הקנס ישולם עד ליום 1/7/2009.

 

אני מחייב את כל אחד מן הנאשמים שלפני לחתום על התחייבות בסך 200,000 ₪ לפיה אם יעברו עבירה מן העבירות בהן הורשעו כאן, תוך שנתיים מהיום ישלמו הסכום.

  

אם לא יחתום הנאשם 3 על ההתחייבות יאסר למשך 7 ימים.

 

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

 

ניתן היום ז` בניסן, תשס"ט (1 באפריל 2009) במעמד הצדדים.

                                                             _________________

                   הימן אברהם, שופט

ב"כ הנאשם:

מבקשת עיכוב ביצוע תוך שקילת ערעור.

 

ב"כ המאשימה:

אין התנגדות

 

הנאשם:

אין לי דרכון.   מס` ת.ז. שלי 25252024.

החלטה

בנסיבות המקרה והעניין אני מורה על עיכוב ביצוע עד ליום 1/6/2009.

וזאת בכפוף לכך שאני מורה על עיכוב יציאה מן הארץ של הנאשם.

 

לנוכח הצהרת הנאשם שאין ברשותו דרכון כפי שעולה מהפרוטוקול לעיל אינני מורה על הפקדת דרכון.

 

ערבות עצמית על סך 10,000 ₪.

ערבות צד ג` על סך 20,000 ₪.

ניתנת ארכה עד ליום 7/4/2009 להמצאת ערבויות עצמית וצד ג` כאמור לעיל.

 

ניתנה היום ז` בניסן, תשס"ט (1 באפריל 2009) במעמד הצדדים.

 

הימן אברהם, שופט

 

 01/04/2009חדשות
ארצות הברית  | תיאסר מכירת כרטיסי הופעות לבוטים  
אנגליה  | הציע מחיר לעצמו ב eBay ועמד למשפט  
בינלאומי  | תקלה גרמה ל``מכירת חיסול`` באתר של Zappos  

מאמרים
ישראל  | צרכנים יפוצו על דואר זבל שנשלח ברשת  
ארצות הברית  | בדיקת הנטרליות של הרשת  
ישראל  | הגנת הצרכן הישראלי והמסחר האלקטרוני. חלק 1 מתוך 2  

פסיקה
ישראל  | עפ 6975-05-09 (מחוזי מרכז) בסט פור יו סחר אלקטרוני בע``מ נ` מדינת ישראל  
ישראל  | תפ 2722/07 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` גט-איט בע``מ ואח`  
ישראל  | ת``פ 4343/06 (שלום ראשל``צ) מדינת ישראל נ` בסט פור יו סחר אלקטרוני בע``מ ואח`  

חקיקה
ארצות הברית  | החוק לאכיפת הימורים לא חוקיים באינטרנט  
ישראל  | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס``ה 2005  
אירופה  | הדריקטיבה האירופית (2002/65/EC) לשיווק מרחוק ושירותים כלכליים לצרכן  

מקורות מקוונים
רומניה  | הרשות הלאומית להגנת הצרכן - ANPC  
אירלנד  | המרכז האירופאי לצרכן בדבלין - ECC  
אנגליה  | איגוד הגנת הצרכן - CPA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022