Share


 

תאריך: 02.02.2009

פ 1910/08

בבית משפט השלום ברמלה

בפני כב` השופטת אסתר נחליאלי-חיאט

פרקליטות מחוז המרכז נ` רוזנטל אלון

 

העובדות

 

1. הנאשם הודה, במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב האישום, שיחס לו החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין.

 

2. מעובדות כתב אישום עולה כי הנאשם החזיק במחשבו האישי כעשרים תמונות בהן נראים קטינים בעירום חלקי או מלא ובחלק מן התמונות נראים הקטינים מקיימים יחסי מין.

 

3. שירות המבחן המליץ על טיפול ייעודי ולא מצא כל נימוק להימנע מהרשעה.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי הנגישות הקלה לחומר תועבה שכולל תמונות של ילדים עירומים המקיימים יחסי מין מחייב ענישה של ממש, והוקעת המעשים, בעיקר כשאנו עדים להתרחבות מעגל המשתמשים באינטרנט שהפך למכשיר קל ויעיל לביצוע העבירה ולהפצת חומר התועבה.

 

2. בית המשפט קובע כי המקרה דנן אינו מצדיק הימנעות מהרשעה. לכן, בית המשפט מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום – עבירה לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין.

 

3. בית המשפט מטיל על הנאשם צו של"צ בהיקף של 60 שעות, 4 חודשי מאסר על תנאי ופיקוח של שירות המבחן למשך 12 חודשים.

 

 

 

   

בית משפט השלום רמלה

פ 001910/08

 

בפני:

כב` השופטת אסתר נחליאלי - חיאט

תאריך:

02/02/2009

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

פרקליטות מחוז המרכז

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

אופיר פחימה

המאשימה

 

 

נ ג ד

 

 

 

רוזנטל אלון בעצמו

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

אלקושי אבישי

נאשם

 

 

 

פסק דין

 

הנאשם הודה בעובדות כתב אישום שיחס לו החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין. 

 

מעובדות כתב האישום עולה כי הנאשם החזיק במחשב האישי שלו, שלא באקראי ובתום לב, כעשרים תמונות בהן נראים קטינים בעירום חלקי או מלא ובחלק מן התמונות נראים הקטינים מקיימים יחסי מין.

 

הנאשם הודה בעובדות כתב האישום ובהתאם להסדר הדיוני בין הצדדים הופנה הנאשם לשרות המבחן לקבלת תסקיר בענינו בטרם הרשעה ובטרם טיעונים לעונש.

 

לאחר ששירות המבחן תאר את נסיבותיו האישיות של הנאשם, את הרקע לביצוע העבירה, את ההפנמה, הבושה ואת העובדה כי אין לו כל עבר פלילי, כי הוא "לוקח על עצמו אחריות מלאה על העבירה שביצע, מתבייש ומביע חרטה על מעשיו" כי "אין הוכחות לדפוס התנהגות בעייתי מתפתח" וכי "לא התרשמנו מבעייה כרונית, אלא התנהגות שנבעה מנסיבות מסוימות. וגם כי "רמת הסיכון לעבירות חוזרות מסוג זה בשלב זה נמוכה" המליץ על טיפול ייעודי ולא מצא כל נימוק להמנע מהרשעה.

 

המאשימה עתרה להרשיע את הנאשם, והדגישה את האינטרס הציבורי בהעברת מסר חד וברור כי מי שמשתמש בחומר תועבה, אפילו השימוש נעשה בדלת אמותיו הוא שימוש אסור ומחייב הוקעה, בעיקר לנוכח הקלות של הפצת דברי תועבה באינטרנט והגברת השימוש בחומרי תועבה אלה.

המאשימה בהגינותה, הסכימה כי יש להתחשב במקרה זה בנסיבותיו האישיות, בהודאתו המלאה והמיידית בביצוע העבירה, את האחריות שלקח על עצמו ואת החרטה, ועתרה להטיל על הנאשם עונש של של"צ, מאסר על תנאי, קנס וצו מבחן.

 

הסנגור ביקש שלא להרשיע את הנאשם, הדגיש כי אורח חייו נורמטיבי, כי לא נשקפת כל סכנה להשנות העבירה, בודאי לא לאחר שהפנים כי המעשה שעשה הוא עבירה, וכי הוא לא היה מודע לעובדה זו, כפי שגם ציין שירות המבחן, כי הוא התפטר מעבודתו וכיום הוא מובטל, כי רצונו להשתקם, לעבור טיפול ולהמשיך בדרך חדשה.

 

לענין ההרשעה - עיינתי בתסקיר השירות שלא מצא כל סיבה שלא להרשיע את הנאשם, נתתי דעתי לטיעוני הצדדים, לסוג העבירה, לעובדות שעלו מכתב האישום ולאינטרס הציבורי.

עקרונות אי הרשעה נקבעו בע.פ. 2083/96 תמר כתב נ. מדינת ישראל פ"ד נב(3) 337 לפיהם הצטברות של שניים - פגיעה חמורה בשיקום הנאשם וסוג העבירה מאפשר לוותר על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה; הלכה היא כי סוגית אי ההרשעה היא צעד חריג, המחייב הסבר בדרך של טעמים מיוחדים, וכי "רק במקרים יוצאי דופן, בהם אין יחס סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה, רשאי בית המשפט להימנע מהרשעתו של מי שנמצא אשם בביצוע עבירה" רע"פ 2405/05 ג`מיל ח`לאילה נ. מדינת ישראל;

אני סבורה, כמו גם המאשימה, כי הנגישות הקלה לחומר תועבה שכולל תמונות של ילדים עירומים המקיימים יחסי מין מחייב ענישה של ממש, והוקעת המעשים, בעיקר כשאנו עדים להתרחבות מעגל המשתמשים באינטרנט שהפך למכשיר קל ויעיל לביצוע העבירה ולהפצת חומר התועבה.

תמונות של ילדים עירומים בקונוטאציה מינית, ותמונות של ילדים המקיימים יחסי מין מבטאים מיניה וביה ניצול של ילדים להצטלם ולקיים יחסי מין כדי שאפשר יהיה לצלם אותם – והפגיעה בילדים היא אסורה, בלתי נסבלת ויש להוקיע אותה ולהלחם בכל האמצעים כדי להגביל, להקשות ולמנוע הפצת חומר תועבה כזה בדרך של מלחמה בצרכני החומרים הללו. 

לא מצאתי כי המקרה שלפנינו עונה על איזה מן התנאים שנקבעו בפסיקה כנזכר לעיל ומצדיק אי הרשעה, גם לא מצאתי כי הנסיבות וסוג העבירה מחייבים התייחסות חריגה לנאשם ואני רואה להרשיע את הנאשם.  

אשר על כן אני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום עבירה לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין התשל"ז-1977.

 

לאחר ששקלתי דברי הצדדים, את הסכמת הנאשם לעבור טיפול ייעודי, את נסיבותיו האישיות, הודאתו, החרטה, לקיחת האחריות, היותו בעל עבר נקי לחלוטין וכי עד היום לא נפתחו כל תיקי מב"ד, החסכון בזמן שיפוטי יקר, כן נתתי דעתי להסכמת הנאשם לכל רכיבי הענישה שביקשה המאשימה למעט הקנס, בשל העובדה שהנאשם מובטל באתי לכלל החלטה להטיל עליו את העונשים הבאים:

1.     1.     צו של"צ בהיקף של 60 שעות אשר יבוצע על פי תוכנית שתגובש עם שירות המבחן.

2. אני גוזרת על הנאשם 4 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור תוך 3 שנים מהיום עבירה כפי זו שהורשע בתיק זה או נסיון לעבור עבירה זו.

3. הנאשם יהיה במבחן של שירות המבחן למשך 12 חודשים וישתתף בטיפול ייעודי בהתאם להנחיות שירות המבחן; שירות המבחן ידווח לבית המשפט בסיום תקופת הפיקוח.

 

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי – מרכז, תוך 45 ימים.

2937154678313

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לשירות המבחן על מנת שיגבש תכנית של"צ לפרק זמן של 60 שעות, וכן על מנת שיפקח ל הנאשם ויראה לשלבו במסגרת תכנית טיפולית ייעודית.

אני קובעת מועד לאישור תכנית השל"צ ליום 2.3.09 שעה 08.30.

הנאשם מוזהר כי אם לא יתייצב לדיון ניתן יהיה לדון בהעדרו ויוצא נגדו צו הבאה.

 

ניתן היום ח` בשבט, תשס"ט (2 בפברואר 2009) במעמד הצדדים.

 

אסתר נחליאלי-חיאט, שופטת

 

 

 

 02/02/2009מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022