Share


תאריך: 06.10.2008

פ 3008/07

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בפני כב` השופט עוני חבש, ס. נשיא

מדינת ישראל נ` יורם מור

 

העובדות

 

1. בקשה לתיקון כתב האישום באמצעות הוספת 3 עדי תביעה, עדים "טכניים" כהגדרת המאשימה, הנחוצים להוכחת פלטי תוכנות המחשב "גלבוע" ו"חשבשבת" כרשומות מוסדיות.

 

2. לטענת המאשימה, העדים המבוקשים נחוצים לצורך הוכחת הנטען בכתב האישום ומשום כך יש לתקנו. לטענת המאשימה, העדויות המבוקשות הן עדויות טכניות, הנוגעות לקבילותם של פלטי התוכנות המדוברות ואין להן דבר עם קו הגנתו הכללי של הנאשם.

 

3. הנאשם, מצידו, ביקש לדחות את הבקשה, בטענה שמדובר בהוספה של שלוש חוות דעת מהותיות "וכבדות" שבמומחיות. לטענתו, מדובר על הוספת חומר שלא היה בתיק מלכתחילה ובהוספת עדים שלא נחקרו כלל. במצב כזה, אין לאפשר לב"כ המאשימה לסתום "פרצות שפער הסנגור" בחקירותיו.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי על פי סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי, בית המשפט רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לתקן כתב אישום כל עוד ניתנה לנאשם "הזדמנות סבירה להתגונן", כלומר, שלא יהא בדבר כדי לקפח הגנתו.

 

2. בית המשפט מציין כי הסנגור לא טען, בכל שלב שהוא, כי יהא בדבר כדי לפגוע בהגנתו של הנאשם ולא בכדי, שהרי משפטו של הנאשם מצוי בשלביו הראשוניים, מטעמה של התביעה העידו עדים ספורים בלבד אשר ניתן יהא להחזירם לדוכן העדים בנקל ולמאשימה אין כל התנגדות לדבר. די באמור כדי לדחות התנגדותו של הסנגור, ולאשר דבר תיקונו של כתב האישום.

 

3. לכן, משלא הוכחה כל פגיעה באפשרותו של הנאשם להתגונן, כמצוות סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי, יש לאשר הבקשה לתיקון כתב האישום.

 

 


 

 

   

בית המשפט המחוזי בירושלים

פ 003008/07

 

בפני:

כבוד השופט עוני חבש - ס. נשיא

 

06/10/2008

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

המאשימה

 

 

נ ג ד

 

 

 

יורם מור ת.ז. 054852835

 

 

ע"י ב"כ עו"ד א` כץ

הנאשם

 

 

החלטה

 

1.         לפניי בקשתה של המאשימה לתיקון כתב האישום באמצעות הוספתם של 3 עדי תביעה, עדים "טכניים" כהגדרתה של המאשימה, הנחוצים להוכחת פלטי תוכנות המחשב "גלבוע" ו"חשבשבת" כרשומות מוסדיות, ולהלן המא: האחד, ד"ר אברהם מידן, מנהל חברת התוכנה אשר פיתחה את תוכנת "חשבשבת". ד"ר מידן חיבר חוות דעת מומחה באשר למהות התוכנה וההגנות המובנות בה; השני, אליצור לבנוני, מנהל חברת התוכנה "גלאור", אשר פיתח את תוכנת "הגלבוע" וכתב חוות דעת באשר להגנות המובנות במערכת "הגלבוע"; השלישי, יניב בנדלין, איש תחזוקת המחשבים של סוכנות התיירות "יוניברסל", אשר כתב חוות דעת גבי תחזוקת מערכת המחשבים של המשרד וההגנות המובנות בה. 

טענותיהם של הצדדים לבקשה

2.         ב"כ המאשימה ציין בפתח דבריו, כי בקשתו מוגשת למען הזהירות בלבד ולצורך זירוז ההתנהלות בתיק משום שהעדויות המבוקשות נוגעות לדפי ניהול החשבונות (הרשומים כעד תביעה מס` 9), מהות עדותם פורטה בכתב האישום כ"רשומה מוסדית" ובית המשפט הורה על זימונם של העדים לדיון ההוכחות הבא בתיק. ב"כ המאשימה הבהיר, כי עדויותיהם של השלושה נערכו כחוות דעת שבמומחיות באשר לתוכנות סטנדרטיות וכי ניתן להגישן, לדידו, כמות שהן בלא צורך בהבאת העדים לבית המשפט.

לגופם של דברים ציין ב"כ המאשימה, כי העדים המבוקשים נחוצים לצורך הוכחת הנטען בכתב האישום ומשכך יש לתקנו. ב"כ המאשימה הפנה לסעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"), המאפשר תיקונו של כתב האישום כל עוד ניתנה לנאשם אפשרות סבירה להתגונן. לטענתו, העדויות המבוקשות הן עדויות טכניות, הנוגעות לקבילותם של פלטי התוכנות המדוברות ואין להן דבר עם קו הגנתו הכללי של הנאשם, כי לא גנב דבר. עוד טען ב"כ המאשימה, כי מטעמה של התביעה העידו עד כה 3 עדים בלבד ובאם יבקש סנגורו של הנאשם לחקרם בשנית, בשל תיקונו של כתב האישום, לא תתנגד לכך המאשימה.

בתום דבריו ציין ב"כ המאשימה, כי כבר בסופה של ישיבת ההוכחות מיום 16.6.08 הצהיר שיבקש הוספתם של העדים, הנוגעים לרשומות המוסדיות ובית המשפט הורה בהתאם להזמינם לישיבת ההוכחות הקרובה. ב"כ המאשימה עשה כן והעדים זומנו בהתאם.

3.         סנגורו של הנאשם ביקש לדחות הבקשה. לדידו, אין המדובר בהוספה של עדים "טכניים" כהגדרת ב"כ המאשימה, אלא בהוספת שלוש חוות דעת מהותיות "וכבדות" שבמומחיות. אין המדובר בבקשה רגילה לתיקונו של כתב האישום – במסגרתה מבוקשת הוספתו של עד, אשר שמו נשמט בטעות, ועדותו מתבססת על חומר הנמצא כבר בתיק. בנסיבות המקרה הנדון, המדובר בהוספה של חומר, אשר לא היה בתיק לכתחילה ובהוספתם של עדים שלא נחקרו כלל. במצב דברים זה, אין לאפשר לב"כ המאשימה לסתום "פרצות שפער הסנגור בחקירותיו" שהרי אין זו מטרתו של סעיף החוק, המאפשר תיקונו של כתב האישום, מה גם שחוות הדעת האמורות מוטות ואין לצפות שמפתחי התוכנות יעידו אודות כשלים בפיתוחן.

סנגורו של הנאשם הוסיף, כי תיקון רשימת העדים יביא להתארכות המשפט משום שיזדקק לזמן נוסף לצורך התייעצות עם מומחים בתחום וכן יידרש זימון מחדש של עדי התביעה, מה שיביא להארכתו של המשפט, באופן שאינו רצוי, אף יותר.

4.         ב"כ המאשימה השיב, כי אין בתגובתו של הסנגור נימוק, המבסס הצורך בדחייתה של הבקשה. הרי הסנגור לא הצביע על פגיעה כלשהי ביכולתו של הנאשם להתגונן, בהתאם לסעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי. ב"כ המאשימה הזכיר, כי העדים המבוקשים הנם עדים טכניים בלבד, למאשימה לא תהא כל התנגדות לחקירה משלימה של עדי התביעה, אשר העידו עד כה, וכן ציין, כי הסנגור ידע שהמאשימה רואה בחוות הדעת האמורות משום רשומות מוסדיות, כך שאין כל פגם בבקשתה להוסיף העדים המבוקשים לכתב האישום.

5.         בתגובתו לתשובה הביע סנגורו של הנאשם תמיהתו באשר להגשתה של בקשה כגון דא אך בשלב זה, כאשר חלף זמן רב ממועד ביצוען של העבירות וממועד הגשתו של כתב האישום. הסנגור חזר וציין, כי חקירה נגדית של העדים המדוברים תחייב התייעצות עם מומחים ותארך זמן רב מאוד. 

דיון

6.         סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי, שעניינו "תיקון כתב אישום בידי בית המשפט" קובע, כי בית המשפט רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לתקן כתב אישום (אם להוסיף עליו ואם לגרוע ממנו), כל עוד ניתנה לנאשם "הזדמנות סבירה להתגונן", היינו: שלא יהא בדבר כדי לקפח הגנתו (ראו י` קדמי על סדר הדין בפלילים – הדין בראי הפסיקה (חלק שני, תשס"ג) בעמ` 691 (ה"ש 137)).

הסנגור לא טען, בכל שלב שהוא, כי יהא בדבר כדי לפגוע בהגנתו של הנאשם ולא בכדי, שהרי משפטו של הנאשם מצוי בשלביו הראשוניים, מטעמה של התביעה העידו עדים ספורים בלבד, אשר ניתן יהא להחזירם לדוכן העדים בנקל ולמאשימה אין כל התנגדות לדבר. די באמור כדי לדחות התנגדותו של הסנגור ולאשר דבר תיקונו של כתב האישום מה גם שב"כ המאשימה הודיע מפורשות, בישיבה שנערכה ביום 16.6.08, כי יבדוק האפשרות להוסיף עד לרשימת עדי התביעה וכי הוא מודיע על כך כעת, בטרם יגיש בקשה מסודרת, לבל תגרום בקשה כאמור להפתעה (עמ` 130, ש` 16-18). ב"כ המאשימה הודיע על כוונתו כאמור להוסיף עד, לאור הסכמתו של הסנגור להגיש המסמכים המבוקשים בכפוף "לכל התנגדות ושאלת קבילותם וכמובן משקלם וכל עדות בלתי קבילה שיש בהם" (עמ` 73, ש` 30-31) ולאור התנגדותו המפורשת של הסנגור להגיש המסמכים באמצעות העדים שברשימת עדי התביעה, דוגמת רואה החשבון שלמה דיאמנט (עד תביעה מס` 3) ומנהלת השיווק קרינה גרטל (עדת תביעה מס` 7) – גביה אף טען הסנגור "כי בזמנים הרלבנטיים היא בכלל לא התעסקה בהנהלת החשבונות וגם היום בכל הכבוד הראוי היא איננה מומחית לדבר" (ראו עמ` 73, ש` 27-28; עמ` 74, ש` 15-17). במצב דברים זה, אך טבעי הוא ומתבקש מכוח הדין, שהמאשימה תבקש להוכיח קבילותם של המסמכים באמצעות העדים המתאימים לכך.

הנה כי כן, משלא הוכחה כל פגיעה באפשרותו של הנאשם להתגונן, כמצוות סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי, יש לאשר הבקשה לתיקונו של כתב האישום.

7.        סנגורו של הנאשם מיקד עיקר טענותיו בהתמשכותם של ההליכים המשפטיים והזמן הרב שיידרש לו להיוועצות במומחים לשם תקיפת טענותיה של המאשימה. התמשכותם של הליכים משפטיים, חרף מצוקת הזמן בה שרויים בתי המשפט השונים, עומס העבודה הכבד וריבוי התיקים, אינה נימוק ראוי לדחייתה של בקשה כגון דא. בית המשפט ייעתר לבקשותיהם של הצדדים, באשר הן, כל עוד הכרחיות ונחוצות לבירור האמת בהליך הפלילי (להגנה על האינטרס של הנאשם מחד ולהגנה על בטחונה של החברה כולה מאידך). ישתכנע בית המשפט, כי לנאשם נחוץ זמן ארוך יותר לצורך עריכת הגנתו וכי אין המדובר באמתלה למריחת ההליך הפלילי ללא כל צורך, יקציב לנאשם הזמן הדרוש לו כדי ליתן לו הזדמנות סבירה להתגונן, כמצוות סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי ובהתאם לאושיות היסוד של ההליך ככלל.  

8.        סיכומם של דברים – הריני לקבל הבקשה לתיקון כתב האישום ולאשר הוספתם של שלושת עדי התביעה המבוקשים לרשימה הקיימת של עדי התביעה.

           תשומת ליבם של הצדדים (ולאור דבריו השגויים של ב"כ המאשימה בדבר זימונם של עדי התביעה ליום 12.10.08) – מועדי ההוכחות הקרבים בתיק קבועים לימים 6.11.08 ו-20.11.08 החל מהשעה 09:00 בבוקר.

           תשומת ליבה של המזכירות תזמין הקלטה למועדי ההוכחות האמורים. 

 

ניתנה היום, ז` בתשרי תשס"ט (6 באוקטובר 2008), בהיעדר.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

עוני חבש, שופט

 ס. נשיא

 

 06/10/2008חדשות
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  
ארצות הברית  | DELL מואשמת בהעלמת ראיות  
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  

מאמרים
ארצות הברית  | אחי, מה קרה למחשב שלי?  
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  

פסיקה
ישראל  | ב``ש 16886/08 (שלום י-ם) מדינת ישראל נ` משה הלוי  
ישראל  | ב``ש 3978/08 (שלום רמ`) חומי פלסטיק בע``מ נ` משטרת רמלה ואח`  
ישראל  | מ (השלום י-ם) 11295/04 מדינת ישראל נ` יהונתן רבינוביץ  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
אוסטרליה  | איגוד דרום ויילס לחוק ומחשבים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022