Share


 

תאריך: 21.01.2009

ת"ק 2621/08

בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים

לפני כב` השופטת אנה שניידר

אסף אבני נ` די.בי.אס שירותי לווין (1998) ואח`

 

העובדות

 

1. התובע, אשר היה לקוח של שתי הנתבעות, טוען כי נפל קורבן לתחרות פרועה ביניהן. התובע טען כי רכש חבילה במבצע מאת הנתבעת 2 (חברת הוט). בחודש מרץ 2008 הציעה הנתבעת 1 (חברת יס) את שירותיה לתובע וטענה כי תישא בכל התשלומים והקנסות לחברת הוט בגין הניתוק.

 

2. התובע חובר ליס, ולטענתו גילה, בחודש מאי 2008, כי לא נותק מחברת הוט וחויב בכרטיס האשראי עבור כל התקופה, לרבות חודש מאי 2008.

 

3. התובע הגיש תביעה נגד חברת הוט בגין עשיית עושר ולא במשפט ונגד חברת יס בגין הפרת התחייבותה לנתקו מחברת הוט. התובע העמיד את תביעתו על סך כולל של 17,000 ₪.

 

4. חברת יס, מצידה, טענה כי העבירה לחברת הוט טופס הודעת ניתוק כשהוא חתום בידי התובע. משהבינה החברה כי הניתוק לא בוצע, הנחתה את התובע להתנתק באופן עצמאי משירותי חברת הוט וזיכתה אותו בגין תשלומיו העודפים לחברת הוט. ביום 08.07.2008, ניתן פסק דין חלקי בו נדחתה התביעה נגד חברת יס, לאחר שהצדדים הגיעו לפשרה. לפיכך, נותרה התביעה כנגד חברת הוט בלבד.

 

5. חברת הוט, מצידה, טוענת כי לא הועברה לידה הודעת ניתוק ולא נעשתה כל פנית בנושא עד לחודש מאי 2008. משהתקבלה הודעת הניתוק בחודש מאי 2008, נותק התובע משירותי החברה. עם זאת, חברת הוט הודתה כי טכנאים מטעמה טעו והגיעו במספר מועדים לצורך הניתוק לכתובת לא נכונה. התובע נותק בפועל משירותי החברה ביום 25.05.2008, והחברה זיכתה את התובע בסך של 240 ש"ח עבור שלוש הפעמים בהן לא הגיעו הטכנאים.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט קובע כי מן הראוי לפצות את התובע על בזבוז הזמן ועגנת הנפש שנגרמו לו בהמתנה להגעת הטכנאים לצורך ניתוקו משירותיה של חברת הוט.

 

2. ב"חוק הטכנאים" (תיקון סעיפים 18ג ו-18ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981), נקבע כי זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם עמו, ואם הופרה ההוראה, יהא הצרכן זכאי לפיצוי כספי שאינו תלוי בנזק בסכום של 300 ₪ אם זמן ההמתנה חרג בחצי שעה, ובסכום של 600 ₪ אם זמן ההמתנה חרג בשעה.

 

3. במקרה דנן, זמן ההמתנה חרג הרבה מעבר לזמנים שנקבעו ב"חוק הטכנאים". לכן, בית המשפט קובע כי יהא זה ראוי וצודק לפצות את התובע בסכום של 2,000 ₪.

 

 


   

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 002621/08

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

תאריך:

21/01/2009

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

אסף אבני

 

 

 

 

התובע

 

נ ג ד

 

 

1. די.בי.אס שירותי לווין (1998) - עניינה הסתיים

2. "הוט" מערכות תקשרות בכבלים בע"מ

 

 

 

 

הנתבעות

 

פסק דין

1.         על פי כתב התביעה, שהוגש ביום 25.5.08, התובע, שהוא תושב צור הדסה, היה לקוח של שתי הנתבעות ונפל קורבן לתחרות פרועה ביניהן.

 

2.         לטענת התובע, הוא רכש חבילת "טריפל" במבצע מאת הנתבעת מס` 2 (להלן – חברת הוט), שבמסגרתה שילם בכרטיס אשראי מדי חודש סך של 240 ₪.

            ביום 9.3.08 הציעה הנתבעת 1 (להלן – חברת יאס) את שירותיה לתובע וטענה שהיא תישא בכל התשלומים והקנסות לחברת הוט בגין הניתוק.

כמו כן, התחייבה חברת יאס כי המעבר אליה איננו כרוך בטרחה או בעלות כלשהי וכי הניתוק מחברת הוט יבוצע על ידי חברת יאס בעצמה, באמצעות יפוי כח והרשאה מאת התובע.

            ביום 13.3.08 חובר התובע לשירותי יאס אך לתדהמתו גילה, ביום 4.5.08, כי לא נותק מחברת הוט וחוייב בכרטיס האשראי עבור כל התקופה לרבות חודש מאי 2008.

 

3.         במסגרת התביעה טוען התובע כלפי חברת הוט לעשיית עושר ולא במשפט לאחר שסירבה לנתקו, על אף בקשתו המפורשת מיום 13.3.08. הוא מעריך את נזקיו בסכום של     15,000 ₪.

            כלפי חברת יאס טוען התובע, כי הפרה התחייבות מפורשת לנתקו מחברת הוט, והוא מעריך את נזקיו בהקשר זה בסך של 10,000 ₪.

            על מנת להיכנס בשעריו של בית משפט זה, העמיד התובע את תביעתו על סך כולל של 17,000 ₪.

 

  1. לטענת חברת יאס בכתב ההגנה, היא העבירה ביום 9.3.08 לרשות חברת הוט טופס הודעת ניתוק כשהוא חתום בידי התובע, כנדרש בהתאם להוראת מינהל בענין מתן אפשרות העברת נתונים בין הנתבעות.

לאחר שחברת יאס הבינה כי בקשת הניתוק לא בוצעה, הנחתה את התובע בטלפון להתנתק באופן עצמאי משירותי חברת הוט, וביקשה לזכות את חשבונו של התובע בסכומים שחוייב בהם במקביל לאחר ההצטרפות לשירותי יאס. התובע זוכה בפועל בסכום של 628 ₪ עבור התקופה שבין 12.3.08 ועד 30.5.08. כמו כן זוכה התובע בסכום של 240 ₪ בגין קנס ההתנתקות משירותי חברת הוט.

 

5.         ביום 8.7.08 ניתן פסק דין חלקי שבו נדחתה התביעה נגד חברת יאס, לאחר שהצדדים הגיעו לפשרה. לפיכך, נותרה התביעה שלפנינו כנגד חברת הוט בלבד.

 

6.         לטענת חברת הוט בכתב ההגנה, לא הועברה לידיה הודעת הניתוק מיום 13.3.08 ואף לא נעשתה כל פניה בנושא. לאחר שהתקבלה הודעת הניתוק בחודש מאי 2008, מודה חברת הוט כי הטכנאים מטעמה טעו והגיעו במספר מועדים לצורך הניתוק לכתובת לא נכונה, אשר עודכנה במנוי התובע. התובע נותק בפועל משירותי חברת הוט ביום 25.5.08, והחברה זיכתה את התובע בסך של 240 ₪ עבור שלוש פעמים שבהן לא הגיעו הטכנאים, וזאת מבלי להודות באחריות לעדכון כתובת לא נכונה של התובע.

 

7.         חברת הוט טוענת כי התייחסה לכל פניותיו של התובע באופן רציני, ענייני ושירותי, ואף העניקה לו הטבה לפנים משורת הדין, ולכן יש לסלק את התביעה נגדה על הסף ולחלופין- לדחותה לגופה.

 

8.         לבקשת התובע הגישה חברת הוט ביום 19.11.08, רשומות מחשב בנוגע לתנועות בתיק התובע בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה וכן יומן שיבוץ הטכנאים.

 

9.         בדיון שהתקיים בפני הודה נציג הנתבעת, לענין כתובתו של התובע, שלאחר הטעות הראשונה בהגעת הטכנאים "היו צריכים לברר את הכתובת ולא להמתין כל כך הרבה זמן" (פרוטוקול עמ` 2 שורה 16).

            התובע אמר שכתובתו היא בצור הדסה, וכתובת זו היתה אמורה להיות ידועה לחברת הוט מהרגע שבו רכש ממנה את חבילת "הטריפל" הואיל ומעולם לא הודיע על שינוי כתובת (שם, שורות 18 – 23).

10.        בנסיבות האמורות, וכן לאור סעיפים 18ג ו – 18 ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, כפי שתוקן (בתיקון המכונה – "תיקון הטכנאים"), מן הראוי לפצות את התובע על בזבוז הזמן ועגמת הנפש שנגרמו לו בהמתנה להגעת הטכנאים לצורך ניתוקו משירותיה של חברת הוט.

 

11.        יצויין כי "בחוק הטכנאים" נקבע כי זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם עמו, ואם הופרה ההוראה האמורה – יהא זכאי הצרכן לפיצוי כספי שאינו תלוי בנזק בסכום של 300 ₪ אם זמן ההמתנה חרג בחצי שעה, ובסכום של 600 ₪ אם זמן ההמתנה חרג בשעה.

            במקרה שלפנינו חרג זמן ההמתנה הרבה מעבר לזמנים שנקבעו ב"חוק הטכנאים".

            עם זאת, אין הצדקה בנסיבות הענין לפיצוי התובע בסך 15,000 ₪ שנדרש על ידו בכתב התביעה, ונראה שיהא זה ראוי וצודק לפצותו בסכום של 2,000 ₪.

 

12.        חברת הוט, הנתבעת 2, תשלם לתובע תוך 30 ימים סכום של 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (25.5.08) ועד לתשלום המלא בפועל.

 

            הואיל ורוב רובו של סכום התביעה נדחה – אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

 

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים.

 

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

 

ניתן היום כ"ה בטבת, תשס"ט (21 בינואר 2009) בהיעדר הצדדים.

 

                                                                               

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית

 21/01/2009חדשות
ישראל  | לא הזמנת סרט? תשלם בכל זאת  
ישראל  | ייצוגית נגד הוט: החברה לא מאפשרת להתנתק משירותיה  
ארצות הברית  | הסנאט האמריקני מהרהר על גרסת החוק לניטראליות האינטרנט  

מאמרים
ישראל  | צרכנים יפוצו על דואר זבל שנשלח ברשת  
ארצות הברית  | בדיקת הנטרליות של הרשת  
ישראל  | הגנת הצרכן הישראלי והמסחר האלקטרוני. חלק 1 מתוך 2  

פסיקה
ישראל  | תצ (ת"א) 47937-01-17 אהוד הלוי נ' זר. פור. יו (2000) בע"מ  
ישראל  | ת"צ 19529-06-14 חוטה נ' בוקינג.קום ואח'  
ישראל  | ת``ק 11887-10-09 (תביעות קטנות נתניה) דניאלי נ` המועצה להסדר ההימורים בספורט  

חקיקה
ארצות הברית  | החוק לאכיפת הימורים לא חוקיים באינטרנט  
ישראל  | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס``ה 2005  
אירופה  | הדריקטיבה האירופית (2002/65/EC) לשיווק מרחוק ושירותים כלכליים לצרכן  

מקורות מקוונים
רומניה  | הרשות הלאומית להגנת הצרכן - ANPC  
אירלנד  | המרכז האירופאי לצרכן בדבלין - ECC  
אנגליה  | איגוד הגנת הצרכן - CPA  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021