Share


 

תאריך: 21.01.2009

ת"פ 3761/08

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו

לפני כב` השופט חנן אפרתי

מדינת ישראל נ` אלפסי מיכאל

 

העובדות

 

1. הנאשם הורשע, על פי הודעתו, ב-5 עבירות על זכויות שבקניין רוחני – ייצור עותק מפר לשם מסחר, מכירת עותק מפר לשם מסחר, החזקה של עותק מפר לשם מסחר, החזקת חפץ שייעודו ייצור עותק מפר, סימון לשם מסחר.

 

2. על פי כתב האישום, הנאשם החזיק בדירה מכשור בו ביצע עבודות העתקה וסריקה של תקליטורים שלא בסמכות ולא ברשות ואגב הפרת זכויות יוצרים של המחזיקים בהם כדין. העותקים המפרים, 675 במספר, נתפסו בדירה ששכר לצורך כך ובחנות שהיו באותה עת בחזקת הנאשם.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי עבירות מסוג העבירות אותן ביצע הנאשם, עבירות הפוגעות בזכויות יוצרים דומות אם לא זהות לעבירות רכוש. בית המשפט מציין כי בעבירות אלו, מבצעיהן סוחרים ברכוש גנוב (קניין רוחני גנוב וחמוס).

 

2. לכן, בית המשפט גוזר על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות ו-12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 5,000 שקלים.

 

3. בית המשפט מציין כי לא היה מהסס לגזור על הנאשם עונשים חומרים יותר אלמלא מצבו הכלכלי ואלמלא העובדה שעשה כפי שעשה רק בפרק זמן קצר.

 

 

 

בית משפט השלום תל אביב-יפו

פ 003761/08

 

לפני:

כב` השופט חנן אפרתי

 תאריך:

21/01/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

דודג`

המאשימה

 

נ ג ד

 

 

אלפסי מיכאל –בעצמו

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

יובל נחמני

הנאשם

 

גזר דין

בפני גבר יליד 1959 ללא עבר פלילי, שהורשע על פי הודאתו בכל שיוחס לו בכתב האישום.

 

מדובר ב-5 עבירות על זכויות שבקניין רוחני:

1.         ייצור עותק מפר לשם מסחר – עבירה על הוראת סעיף 10 (א) לפקודת זכויות יוצרים (להלן: "הפקודה).

2.         מכירת עותק מפר לשם מסחר, עבירה על סעיף 10 (ג) לפקודה.

3.         החזקה של עותק מפר לשם מסחר – עבירה על הוראת סעיף 10 (ד) לפקודה.

4.         החזקת חפץ שייעודו ייצור עותק מפר – עבירה על הוראת סעיף 11 לפקודה.

5.         סימון לשם מסחר – עבירה על הוראת סעיף 60 (א) (1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב 1972.

 

הרקע העובדתי הצריך לעניינו בקצרה הינו כדלקמן:

במועדים הרלוונטיים לכתב האישום החזיק הנאשם בדירה מכשור ("מגדל צריבה" וסורק), בהם ביצע עבודות העתקה וסריקה של תקליטורים שלא בסמכות ולא ברשות ואגב הפרת זכויות יוצרים של המחזיקים בהם כדין.

יצויין כי העתקות דנן בוצעו בדירה ששכר לצורך כך.

העותקים המפרים נתפסו בדירה ובחנות שהיו באותה עת בחזקת הנאשם.

 

מדובר בכמות גדולה של תקליטורים, 675 תקליטורים ועטיפות הנושאים העתקות מפרות, כאשר הללו הוחזקו יוצרו על ידי הנאשם לצורך הפקת רווחים.

 

עיקר טיעוני הצדדים לעונש:

התביעה ביקשה לגזור על הנאשם עונש של מאסר בעבודות שרות וקנס כספי.

הסנגור ביקש באופן חריג לגזור על הנאשם מאסר בפועל ולבטל את הקנס שכן, הנאשם מצוי במצב כלכלי רע ביותר. הינו פרוד ונושא במזונות של שלושה ילדים והוא שקוע בחובות כבדים אציין כי לא הוצגו לי מסמכים באשר לחובות בהם שרוי הנאשם כמו תיקי הוצאה לפועל וכיוצא באלה.

 

דיון והחלטה:

שמעתי את טיעוני הצדדים ומצאתי כי:

1.         עבירות מסוג העבירות אותן ביצע הנאשם, עבירות הפוגעות בזכויות יוצרים דומות אם לא זהות לעבירות רכוש, שכן, בעבירות רכוש רגילות נגנבות או מוצאות שלא כדין מחזקת הבעלים זכויות ו/או חפצים וכאן, נשללות שלא כדין, שלא ברשות ושלא בזכות, זכויות שהושגו לאחר עמל, יזע ותושיה יצירתית אומנותית ו/או השקעה הונית לא מבוטלת.

 

2.         עבירות אלה קלות לביצוע והרווח השמור למבצעיהן רב, לכאורה הציבור הרחב לא רואה בעבירות אלה את הקורבן, שכן, הקורבן הם אותם יוצרים

המצפים בערבו של יום לשכר ותגמול לעמלם, כאשר ציבור הרוכשים מקבלים שלא כדין רכוש גנוב, קרי, פרי עמל ויצירה של אומן שלא כדין. לשון אחרת, למעשה, מוצא אני כי בעבירות אלה, מבצעיהן סוחרים ברכוש גנוב (קניין רוחני גנוב וחמוס).

 

3.         מעשים אלה קלים לביצוע והפיתוי השמור למבצעיהם רב.

 

אשר על כן, ובשל כל אלה אין להתעלם מן הפן המרתיע שבענישה, שכן רק באמצעות העברת מסר עונשי ברור ניתן יהיה אולי להרתיע מבצעים בפועל ומבצעים בכוח של עבירות אלה.

 

אשר על כן ובשל כל אלה אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

 

1.         18 חודשי מאסר, מתוכם 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שרות על פי חוות דעת הממונה על עבודות השרות, והיתרה, 12 חודשים כעונש מאסר מותנה למשך שלוש שנים החל מהיום על העבירות בגינן הורשע.

 

2.         קנס כספי בשעור 5,000 ₪ או 4 חודשי מאסר תמורתו. את הקנס ניתן לשלם ב- 10 תשלומים שווים ורצופים שהראשון בהם לא יאוחר מיום 1/3/09 ומידי 01 לכל חודש לאחר מכן או כחודש ימים לאחר ביצוע עבודות השרות.

 

לא הייתי מהסס לגזור על הנאשם עונשים חמורים יותר אלמלא מצבו הכלכלי (נאמנים עלי דברי הסנגור שלא היה מעלה אותם אילו לא היו נכונים חרף העובדה שלא הניח בפני מסמכים) ואלמלא העובדה שעשה כפי שעשה רק בפרק זמן קצר.

 

 

 

 

ניתן והודע היום, כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009), במעמד הצדדים.

                                   

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט


 

ב"כ התביעה:

 

 

צו

התקליטורים יושמדו.

חלקי מחשב, מכונת כתיבה ומדפסת בעלי ערך, יחולטו לטובת המדינה.

הכובע יוחזר לנאשם.

ניתנה והודעה היום, כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט


 

 

 

החלטה

נדחה לקבלת חוות דעת ממונה ליום 24/2/09 שעה 09:00.

הממונה על עבודות שרות יזמן את הנאשם באמצעות עו"ד יובל נחמני באמצעות פקס 03/6952856.

העתק החלטה וגזר הדין ישלחו לממונה על עבודות השרות.

 

מובהר בזאת לצדדים כי דחיות לא תינתנה אך ורק במיקרים חריגים וגם זאת במשורה, כל זאת בעקבות הנחיית נציבת קבילות הציבור על השופטים, בהנחיה מס` 5/04 ובהסתמך על, ובמאובחן בפסיקה הבאה:

1.         בר"ע 8327/05 צדיק נ` פניני.פסיקתו של כב` השופט גרוניס לא פורסם.

2.         ע.א. 3725/04 דיבה נ` עדוואי פסיקתה של כב` השופטת מרים נאור, בפיסקה 21 לפסה"ד הנ"ל [לא פורסם].

הובהרה לנאשם/ים חובת התייצבותו/ם, שאם לא יתייצב/ו יישפט/ו בהיעדרו/ם, ואם אתבקש ע"י צד מהצדדים, אפשר שגם דינו/ם ייגזר בהעדרו/ם.

 

ניתנה והודעה היום, כ"ה בטבת, תשס"ט (21 בינואר 2009), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                    _______________

חנן אפרתי, שופט

קלדנית: הדר י.א.

 21/01/2009חדשות
ארצות הברית  | איש עסקים סיני הודה כי מכר תוכנות מזויפות בשווי 100 מיליון דולר.  
אוסטרליה  | פרסים בסך 20 אלף דולר למדווחים על מפרי זכויות יוצרים  
ארצות הברית  | מלחמת ה-Java של אורקל וגוגל  

מאמרים
ארצות הברית  | אתיקה של מדיה דיגיטלית  
ארצות הברית  | נשק חדש במלחמה בפיראטיות?  
ארצות הברית  | פורצי ה- PlayStation 3 נתבעים על-ידי חברת סוני  

פסיקה
ישראל  | תא 38918-12-09 (מחוזי תל אביב) דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע``מ נ` גיל סנפיר  
ישראל  | א 1188/08 (מחוזי תל אביב) וויבס אודיו בע``מ נ` רועי גרטל  
ישראל  | א 846/05 (מחוזי נצרת) ג`י.פי.אס ויותר בע``מ ואח` נ` מוחמד חסן עוקלה אל פרסאל  

חקיקה
ישראל  | חוק זכות יוצרים, התשס``ח – 2007  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ארצות הברית  | חוק בידור המשפחה וזכויות היוצרים 2005  

מקורות מקוונים
אנגליה  | ההתאחדות נגד גניבת תוכנה  
בינלאומי  | יוזמת המקור הפתוח  
ישראל  | גנקו הפקות  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022