Share


 

תאריך: 15.12.2008

ב"ש 3978/08

בבית משפט השלום ברמלה

בפני כב` השופטת איטה נחמן

חומי פלסטיק בע"מ נ` משטרת רמלה ואח`

 

העובדות

 

1. בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש).

 

2. המבקשת עתרה להחזיר לידיה את המחשב התפוס או לחילופין עותק מהחומר המצוי בו. כמו כן, עתרה המבקשת שלא החזיר את המחשב התפוס לידי המשיב 3, לפחות עד שיועתק החומר המצוי בו על ידי המבקשת.

 

3. המבקשת הגישה תלונה נגד המשיב 3, מנהלה לשעבר של המבקשת, אשר נחשב בעבירות שונות. בעקבות התלונה נערך חיפוש בביתו של המשיבה 3, במהלכו נתפס מחשב אשר לטענת המבקשת שייך לה אך הוחזק על ידי המשיב 3. לטענתה, במחשב מצויות ראיות או ראיות לכאורה הקושרות את המשיב 3 לחשדות המיוחסים לו. כמו כן, המבקשת טוענת כי במחשב מצוי חומר אשר נחוץ לפעילותה השוטפת.

 

4. המשיב 3 אינו מתנגד עקרונית להחזרת המחשב, אולם לטענתו במחשב מאוחסנים חומרים אישיים אשר הוא חושש כי עיון בהם או העתקתם יגרום לפגיעה בפרטיותו.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט קובע כי התפוס הינו נכס השייך למבקשת מ-2 סיבות עיקריות – חשבונית מס של ספקית המחשב ניתנה על ידי המבקשת ועל כן ניתן להניח כי היא זו ששילמה את התמורה בעדו וכן כיוון שהמשיב 3 העיד כי המחשב שייך למבקשת ומבחינתו יכול ויוחזר לה, בכפוף לטענותיו בדבר הפגיעה בפרטיותו.

 

2. בית המשפט קובע כי בטרם יוחזר התפוס למבקשת, תערוך המשיבה 2 בדיקת תיבת הדואר האלקטרוני בתפוס בנוכחות המשיב 3, באופן שתיבדקנה ה"כותרות" של התכתובות, התמונות האישיות של המשיב תיבדקנה לפי בדיקת שם התמונה לפני פתיחתה, כך שהפגיעה בפרטיותו של המשיב 3 תהיה מינימאלית. לאחר סימונים של כל התמונות האישיות והתרשומות האישיות תאפשר המשיבה 2 למשיב 3 להעתיקם על אמצעי אחסון אלקטרוני ולמוחקם מן המחשב בטרם יוחזר למבקשת. לגבי תמונות או תרשומות שיש לגביהם מחלוקת בין המשיבה 2 למשיב 3, הללו יאספו ויאוחסנו במרוכז באמצעי אחסנה נפרד שישמר אצל המשיבה 2 עד לסיום חקירתה. לאחר העתקת הפרטים הפרטיים של המשיב 3, יוחזר המחשב למבקשת.

 


 
 

   

בית משפט השלום רמלה

בש 003978/08

 

בפני:

כב` השופטת איטה נחמן

תאריך:

15/12/2008

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

חומי פלסטיק בע"מ

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד קדרי אמיר

המבקשת

 

נ ג ד

 

 

1 . משטרת רמלה 

2 . הונאה מרכז - בועז יהב

3 . אלון שי

 

 

 

 

משיבים

 

 

החלטה

 

 

 

 

1.      בפני בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

[נוסח חדש], תשכ"ט-1969.

 

2.      המבקשת עתרה להחזיר לידיה את המחשב התפוס או לחילופין עותק מהחומר המצוי בו. כמו כן עתרה המבקשת שלא להחזיר את המחשב התפוס לידי מר שי אלון-המשיב 3, לפחות עד אשר יועתק החומר המצוי בו על ידי המבקשת.

 

3.      המבקשת נימקה את בקשתה בכך, שביום 10.10.07 הגיש מנהל המבקשת תלונה במשטרה נגד מנהלה לשעבר של המבקשת המשיב 3. אשר נחשד בעבירות של : גניבה בידי עובד, מרמה וזיוף בנסיבות מחמירות.

 

4.      בעקבות התלונה נערך חיפוש בביתו של המשיב 3, בתאריך 23.12.07 נתפס מחשב אשר לטענת המבקשת שייך לה , אך הוחזק על ידי המשיב 3, לטענתה יש בחומר המצוי בו ראיות או ראיות לכאורה הקושרות את המשיב 3 לחשדות המיוחסות לו, חומר זה דרוש למבקשת לשם ההליך האזרחי. כמו כן במחשב התפוס נמצא חומר אשר נחוץ לפעילותה השוטפת של המבקשת, כמו גם נתונים רבים בדבר התנהלותה, לרבות ענייני מס ובין היתר דרוש החומר אשר נמצא במחשב לשם עריכת חקירה חשבונאית במשרדי רו"ח. 

 

5.      המשיב 3, אישר שהיה מנהלה של המבקשת עד לתאריך 31.5.07, לדבריו מנהל המבקשת בפועל היום מר חיים מוחה נישל אותו מזכויותיו בחברה. המשיך ואישר כי כול החומר שמצוי במחשב עד לתאריך 31.5.07 שייך למבקשת וכי חומר זה מגובה במחשב החברה. בנוסף טען כי כל החומר מתאריך זה ואילך הינו חומר פרטי השייך לו.

 

6.      בדיון שהתקיים בפני, במעמד הצדדים חזרה המבקשת על בקשתה וביקשה שינתן לה להעתיק חומר שיעזור לה בהתנהלותה השוטפת. לדבריה הבעיה לא נעוצה בחומר שישנו במחשב עד לתאריך 31.5.07 אלא בכך שישנם חשדות כי המשיב 3 עוסק בפעילות הפוגעת במבקשת עד עצם היום הזה. המשיב 3 ציין בעמוד 2 לפרוטוקול בשורה 14 ו- 15 "החומר עד 31.5 שייך למבקשת ואין לי בעיה להחזיר את החומר מעבר לתאריך זה החומר הוא שלי". כמו כן הוסיף ואמר בעמוד 2 לפרוטוקול בשורות 24-26 "נכון שאני פושט רגל משנת 2004, עבדתי בחברה עד 2007. עד 31.5.07 עבדתי בחברה, המחשב פיזית אפשר להחזיר אותו למבקשת, החומר עד ה- 31.5 שלהם...יש לי במחשב דברים אישיים כמו אימיילים, התכתבויות, דברים שאני מתנהל בהם ביום יום".

 

7.      ב"כ המשיבה 2 מר בעז יהב ביקש שהמשיב 3 ימקד אותו בחומר האישי שעל המחשב ובכך ניתן יהיה להשיב את המחשב התפוס לבעל הזכות, מבלי לפגוע בפרטיות של המחזיק בו עד התפיסה, לדידו ניתן למחוק תכתובות אישיות. אך הוסיף וטען כי ישנם חומרים על המחשב שהם מהעת האחרונה ואותם לא ימחק כי הם בסיס החשדות נגדו.


 

 

8.      זכותו של אדם לפרטיות מעוגנת בסעיף 7 בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. כמו כן סעיף 2(5) בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 קובע " העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, ..., "כתב" – לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001".

תיקון מס` 9 בחוק שנכנס זה לא מכבר בשנת 2007, ניסה להתאים את החוק לרוח הזמנים ולקדמה הטכנולוגית בכך שהוסיף כי גם מסר המועבר או נשמר באמצעים אלקטרוניים)קובץ word )או אופטיים(מכתב סרוק) נכלל בגדר כתב, ועל כן העתקתו או שימוש בתוכנו שלא בהתאם להוראות פסקה זו, מהווים פגיעה בפרטיות. על כן יש צורך לאזן בין האינטרסים המנוגדים, מחד - הזכות הקניינית של המבקשת במחשב ובחומר שבו ומאידך- זכותו לפרטיות של המשיב 3 גם אם נחשד בעבירות שמייחסים לו.

 

9.      על פי הקבוע בסעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט-1969 מוסמך בית המשפט להורות כי המוחזק יימסר לתובע זכות בחפץ. והסיפא של הסעיף מאפשר ליתן הוראות כפי שיחליט בית המשפט.

 

10. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים שבפני ועיינתי במסמכים שהוגשו לי, אני קובעת כי התפוס הינו נכס השייך למבקשת וזאת משתי סיבות עיקריות: האחת, חשבונית מס של ספקית המוחזק-המחשב חב` ארזי מע` מחשוב בע"מ ניתנה ע"ש המבקשת על כן ניתן להניח כי היא זו ששילמה את התמורה בעדו לכן רכושה, השניה, אמרתו של המשיב 3 בדיון בפני כי המחשב שייך למבקשת ומבחינתו יכול ויוחזר לה, על כן עיקר בקשתו נסבה על החומרים האישיים שמאוחסנים במחשב אשר חששו הוא שעיון בהם או העתקתם יגרום לפגיעה בפרטיותו.


 

 

11. לאור האמור לעיל, אני קובעת כי בטרם יוחזר התפוס למבקשת, תערוך היחידה משיבה 2 בדיקת תיבת הדואר האלקטרוני בתפוס בנוכחות המשיב 3, וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת החלטתי באופן שתיבדקנה ה"כותרות" של התכתובות, התמונות האישיות של המשיב לפי בדיקת שם התמונה לפני פתיחתה, כך שהפגיעה בפרטיותו של המשיב 3 תהיה מינימאלי. לאחר סימונם של כל התמונות האישיות והתרשומות האישיות תאפשר המשיבה 2 למשיב 3 להעתיקם על אמצעי אחסון אלקטרוני ולמוחקם מן המחשב בטרם יוחזר למבקשת. לגבי תמונות או תרשומות שיש לגביהם מחלוקת בין המשיב 2 למשיב 3 הללו יאספו ויאוחסנו במרוכז באמצעי אחסנה נפרד-"נטרלי" שישמר אצל המשיבה 2 עד לסיום חקירתה.

 

12. לאחר העתקת הפרטים הפרטיים של המשיב 3, יוחזר המחשב למבקשת.

 

 

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ח (2 ביולי 2008).

המזכירות תשלח לצדדים עותק מהחלטה זו בדואר.

                                                                               

איטה נחמן, שופטת

 

סיגל טרי.

 15/12/2008חדשות
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  
ארצות הברית  | DELL מואשמת בהעלמת ראיות  
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  

מאמרים
ארצות הברית  | אחי, מה קרה למחשב שלי?  
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  

פסיקה
ישראל  | ב``ש 16886/08 (שלום י-ם) מדינת ישראל נ` משה הלוי  
ישראל  | פ 3008/07 (מחוזי י-ם) מדינת ישראל נ` יורם מור  
ישראל  | מ (השלום י-ם) 11295/04 מדינת ישראל נ` יהונתן רבינוביץ  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
אוסטרליה  | איגוד דרום ויילס לחוק ומחשבים  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022