Share


 

תאריך: 23.12.2008

ת"פ 4625/08

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו

לפני כב` השופטת גילי רביד

מדינת ישראל נ` דוידסון עופר

 

העובדות

 

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של מכירת עותק מפר של יצירה, ניסיון למכור עותק מפר של יצירה והחזקת עותק מפר.

 

2. על פי כתב האישום, הנאשם התקין אצל שניים מלקוחותיו עותק מפר של מערכת ההפעלה Windows XP של חב` מיקרוסופט וכן החזיק ברשותו למטרות מסחר ששה עשר עותקים מפרים של תוכנות מחשב מסוגים שונים, אשר זכויות היוצרים שייכות לחב` מיקרוסופט, כל זאת בשנת 2004. כמו כן, במהלך השנים 2001-2004, הנאשם התקין עותקים מפרים של תוכנות מחשב למטרות מסחר וכן מכר עותקים מפרים כנ"ל.

 

3. קצינת המבחן המליצה להימנע מהרשעת הנאשם ולהטיל עליו צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות. ב"כ המאשימה הביעה התנגדותה להמלצה.

 

בית המשפט קבע

 

1. העבירות בהן הורשע הנאשם הן עבירות שאין להקל בהן ראש. נפיצות התופעה של הפרת זכויות יוצרים והנזק הכלכלי שבצידה מצדיקות התייחסות ראויה מצד בתי המשפט, הן למען הרתעת היחיד והן למען הרתעת עבריינים פוטנציאליים. עם זאת, לא מדובר בנסיבות המתאפיינות ברף חומרה גבוה. לא מדובר באדם שבחר להתפרנס מהפצת עותקים מפרים, אלא מי שביצע את העבירה אגב עיסוקו במכירה ובהתקנה של מחשבים ללקוחותיו.

 

2. כמו כן, בית המשפט מציין כי הינו נותן משקל בכורה לחלוף הזמן הרב שעבר מאז בוצעו המעשים, ושיקול זה הוא שמטה את הכף, בסופו של יום, לטובת הנאשם.

 

3. לכן, בית המשפט קובע כי יש לקבל את המלצת שירות המבחן ויש לבטל את הכרעת הדין ואת הרשעת הנאשם. בית המשפט קובע כי האשם יבצע עבודות של"צ בהיקף של 200 שעות וזאת ללא הרשעה. כמו כן, הנאשם יפצה את חברת מיקרוסופט בסך של 10,000 ₪.

 

 

 

 

בית משפט השלום תל אביב-יפו

פ 004625/08

 

לפני:

כבוד השופטת גיליה רביד

 תאריך:

23/12/2008

 

 

 

 

 

 

 

מדינת ישראל – ע"י המתמחה נועה בר

בעניין:

 

 

 

המאשימה

 

נ ג ד

 

 

דוידסון עופר – נוכח, ע"י עו"ד זילברשטיין

 

 

 

 

הנאשם

 

 

 

החלטה

 

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בכתב אישום מתוקן שהוגש כחלק מהסדר טיעון עמו, בעבירות של מכירה של עותק מפר של יצירה לפי סעיף 62 (ב)(1) לחוק זכויות יוצרים התשס"ח- 2007, ניסיון למכור עותק מפר לפי סעיף 62 (ב)(1) לחוק יחד עם סעיף 25 לחוק העונשין והחזקת עותק מפר לפי סעיף 62(ב)(3) לחוק.

 

כעולה מהעובדות שפורטו באישומים 1 ו-2 לכתב האישום, בחודשים אוגוסט וספטמבר 2004 התקין הנאשם אצל שניים מלקוחותיו עותק מפר של מערכת ההפעלה Windows XP  של חב` מייקרוסופט וכן החזיק ברשותו למטרות מסחר ששה עשר עותקים מפרים של תוכנות מחשב מסוגים שונים, אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות לחב` מייקרוסופט.

על פי המפורט באישום השלישי, במהלך השנים 2001-2004 בכ-20 הזדמנויות שונות התקין הנאשם עותקים מפרים של תוכנות מחשב למטרות מסחר וכן מכר עותקים מפרים כנ"ל.

 

כחלק מהסדר הטיעון התקבל בעניינו של הנאשם תסקיר שירות מבחן ממנו עולה, כי מדובר באדם כבן 39, נשוי ואב ל-3 ילדים. תולדותיו של הנאשם פורטו בתסקיר ולא אפרטן מפאת צנעת הפרט. יוזכר אף זאת, שהנאשם שירת שירות צבאי מלא בצנחנים, למד במכללת "תל-אביב" ובשנת 2001 קיבל תעודת הסמכה כטכנאי מחשבים. כיום הינו בעלים של חנות ומעבדה למחשבים בפרדס חנה. אליבא התסקיר, מדובר באדם המנהל אורח חיים תקין ונורמטיבי כאשר העבריינות איננה מייצגת את תפקודו ואת דפוסי התנהלותו. קצינת המבחן ציינה, כי הנאשם הסביר בפניה את ביצוע העבירות על רקע הילך הרוח החברתי שרווח באותה עת אשר נתן לגיטימציה למעשים אלה ואף נתפס בעיני הלקוחות כחלק מתפקידו של טכנאי מחשבים. כטכנאי צעיר באותם ימים, על רקע דרישות השוק, הוא לא השכיל לעמוד על עקרונותיו והיטשטשו הגבולות בין מותר לאסור. קצינת המבחן העריכה, כי הרשעה עלולה לפגוע בהמשך תעסוקתו של הנאשם כמי שמספק שירותי מחשב לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים, והמליצה להימנע מהרשעתו ולהטיל עליו צו של"צ בהיקף של 200 שעות.

 

ב"כ המאשימה הביעה התנגדותה להמלצה האמורה בהצביעה על חומרת העבירות שהפכו למכת מדינה וגרמו לכך שישראל נכללת ברשימה השחורה של מפרי זכויות יוצרים. במצב כזה, האינטרס הציבורי מחייב כי בתי המשפט יביעו מסר בגנות התופעה, מסר אשר אינו מתיישב, לדעתה, עם הימנעות מהרשעה. עוד ציינה ב"כ המאשימה, כי במקרה זה הנזק שעתיד להיגרם לנאשם מעצם הרשעתו איננו רב, שכן הלה מנהל עסק עצמאי.

 

ב"כ הנאשם מנגד, בעתירתו לקבל את המלצת שירות המבחן הדגיש את השיהוי הרב שננקט בהגשת כתב האישום ואת חלוף הזמן שעבר מאז ביצוע העבירות, שלאחריהן הנאשם לא הסתבך בביצוע עבירות דומות. עוד ציין, את הודאת הנאשם ואת חרטתו וכן את העובדה שהנאשם למד את לקחו, כך שלא קיים סיכון שיחזור ויבצע עבירות דומות. ב"כ הנאשם לעיוני מסמך (ראה נ/1) ממנו עולה כי במידה שהנאשם יורשע בדין, המועצה המקומית פרדס חנה שעמה הוא בקשרי עבודה, לא תוכל להמשיך בכך ומאליו תקופח פרנסתו.

 

אין ויכוח, כי הכלל הוא, שמי שמבצע עבירה מורשע בגינה והימנעות מהרשעה יפה למקרים מיוחדים, שבהם לא נשמר האיזון הראוי בין הנזק שעתידה הרשעה לגרום לנאשם לבין המעשה שביצע הנאשם והאינטרס הציבורי הרלבנטי בהתייחס לו.

 

צודקת ב"כ התביעה בטענתה, כי העבירות בהן הורשע הנאשם הן עבירות שאין להקל בהן ראש. נפיצות התופעה של הפרת זכויות יוצרים והנזק הכלכלי שבצידה מצדיקות התייחסות ראויה מצד בית המשפט, הן למען הרתעת היחיד והן למען הרתעת עבריינים פוטנציאליים. עם זאת, אין גם ויכוח כי סנקציה עונשית היא אינדיבידואלית ועל בית המשפט להתאים כל מקרה לנסיבותיו ולהפעיל מערכת שיקולים ואיזונים ספציפית.

 

למול האינטרס הציבורי שגולם בדברי התובעת, הרי שבמקרה שלנו- מבלי להתעלם מהחומרה העקרונית של העבירות- לא מדובר בנסיבות המתאפיינות ברף חומרה גבוה. לא מדובר באדם שבחר להתפרנס מהפצת עותקים מפרים, אלא שמי שביצע את העבירה אגב עיסוקו במכירה ובהתקנה של מחשבים ללקוחותיו.  

הנאשם, כפי שכבר צוין קודם, הינו אדם נורמטיבי, נטול עבר פלילי אשר זו לו הסתבכות ראשונה עם החוק. יש בסיס לומר, שיהא בהרשעה כדי לפגוע בתעסוקתו של הנאשם וזאת, גם אם מדובר במי שהוא בעל עסק פרטי. קיימות אינדיקציות לכך, שאם הנאשם יורשע, יימנע ממנו להתקשר עם גופים ציבוריים- דוגמת מועצה מקומית פרדס חנה- שעמם הוא עובד כעת.

 

לאחר בחינת נסיבות המקרה ובמכלול האיזונים הרלוונטיים, אני נותנת משקל בכורה במקרה הנוכחי לחלוף הזמן הרב שעבר מאז בוצעו המעשים, ושיקול זה הוא שמטה את הכף, בסופו של יום, לטובת הנאשם.

 

במצב שבו חלפו למעלה מ-4 שנים מאז ביצוע העבירות המפורטות באישומים 1 ו-2 ועד שבע שנים מקרות האירועים המפורטים באישום השלישי, קשה להציב בראש סולם השיקולים את האינטרס הציבורי הקורא למיצוי הדין ולהפעלת מדיניות עונשית מחמירה. התכלית שמאחורי הבעת מסר מגנה ומרתיע מצד בית המשפט מאבדת גם היא מתוקפה לאחר שנים כה רבות.

לא ניתן להתעלם גם מכך, שהילך הרוח הציבורי בהתייחס לעבירה דכאן השתנה לחומרה במהלך השנים האחרונות וגם מצבו האישי והמקצועי של הנאשם השתנה. לא רק שבמהלך השנים הנאשם המשיך לנהל את עסקיו כמקודם, אלא שהמציאות מלמדת שהוא לא חזר לבצע עבירות דומות. קצין המבחן התרשם כי הנאשם למד את לקחו ושינה את דרכיו ומכאן, שיש אינדיקציה לומר, שכיום הופג החשש להישנות עבירות דומות מצד הנאשם.

 

לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי לקבל את המלצת שירות המבחן ויש לבטל את הכרעת הדין ואת הרשעת הנאשם.

 

מאחר שהצדדים הסכימו כי כתב האישום המתוקן שעל בסיסו הורשע הנאשם בעבירות לפי חוק זכויות יוצרים הוא מוטעה ויש לתקנו על ידי שינוי סעיפי האישום לעבירות לפי פקודת זכויות יוצרים - אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות לפי סעיפים 10ג`, 10ד` לפקודת זכויות יוצרים.

 

סיכומו של דבר, אני קובעת כדלקמן:

 

1.         הנאשם יבצע עבודות של"צ בהיקף של 200 שעות על פי התוכנית שתגובש עבורו על ידי שירות המבחן וזאת ללא הרשעה. אני קובעת לאישור תוכנית השל"צ ליום 27.1.09 בשעה 08:30.

מוסבר לנאשם כי עליו להתייצב לדיון ביום זה.

 

2.         הנאשם יפצה את חברת מייקרוסופט בסך של 10,000 ₪. הסכום יופקד במזכירות בית המשפט ב-4 תשלומים חודשיים שווים שהראשון שבהם ביום 15.1.09 ויועבר לידי החברה על פי פרטים שיימסרו על ידי התביעה בתוך 7 ימים מהיום.

 

3.         ניתן צו להשמדת המוצגים.

 

המזכירות תפנה לשירות המבחן כדי שתוגש תכנית של"צ אודות הנאשם.

 

ניתן היום, כ"ו בכסלו, תשס"ט (23 בדצמבר 2008), במעמד הצדדים.

 

גיליה רביד, שופטת

 

 23/12/2008חדשות
ארצות הברית  | איש עסקים סיני הודה כי מכר תוכנות מזויפות בשווי 100 מיליון דולר.  
אוסטרליה  | פרסים בסך 20 אלף דולר למדווחים על מפרי זכויות יוצרים  
ארצות הברית  | מלחמת ה-Java של אורקל וגוגל  

מאמרים
ארצות הברית  | אתיקה של מדיה דיגיטלית  
ארצות הברית  | נשק חדש במלחמה בפיראטיות?  
ארצות הברית  | פורצי ה- PlayStation 3 נתבעים על-ידי חברת סוני  

פסיקה
ישראל  | תא 38918-12-09 (מחוזי תל אביב) דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע``מ נ` גיל סנפיר  
ישראל  | א 1188/08 (מחוזי תל אביב) וויבס אודיו בע``מ נ` רועי גרטל  
ישראל  | ת``פ 3761/08 (שלום ת``א) מדינת ישראל נ` אלפסי מיכאל  

חקיקה
ישראל  | חוק זכות יוצרים, התשס``ח – 2007  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ארצות הברית  | חוק בידור המשפחה וזכויות היוצרים 2005  

מקורות מקוונים
אנגליה  | ההתאחדות נגד גניבת תוכנה  
בינלאומי  | יוזמת המקור הפתוח  
ישראל  | גנקו הפקות  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2021