קוד ההתנהגות הקנדי להגנת הצרכן במסחר אלקטרוני  Canada`s Code  for Consumer Protection in E-Commerce
The Canadian Consumer Measures Committee endorsed and published Canada`s Code of Practice for Consumer Protection in Electronic Commerce.


© All copyrights reserved