Share
תחום ראשי מדינה
תחום משני חיפוש חופשי
פסיקה  |  נמצאו 53 תוצאות המתאימות לבקשת החיפוש
עמוד 1 מתוך 4 עמודים

ישראל | נתוני תקשורת | בג"ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משטרת ישראל ואח' 28/05/2012 | בג"ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משטרת ישראל ואח'
ישראל | הגנת הפרטיות | בית המשפט הגבוה לצדק דחה את העתירות בגין היעדר חוקתיות חלק מן ההסדרים שנקבעו במסגרת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), תשס"ח - 2007 , שפורסם ברשומות ביום 27.12.2007 ונכנס לתוקף ביום 27.6.2008, המאפשר לרשויות החקירה בישראל לקבל לרשותן.. להמשך

ישראל | חשיפת פרטי גולש | ע``א 1622/09 (בית המשפט העליון) גוגל ישראל נ` חב` ברוקרטוב ואח` 01/07/2010 | ע``א 1622/09 (בית המשפט העליון) גוגל ישראל נ` חב` ברוקרטוב ואח`
ישראל | הגנת הפרטיות | על רקע קשיים משפטיים לצד קשיים טכנולוגיים באיתור גולש אנונימי, בית המשפט העליון קיבל ערעורה של גוגל ישראל וביטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי שחייב את החברה למסור כתובת ip של גולש אנונימי. .. להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | רע``א 2940/10 (בית משפט עליון) גרפונט בע``מ ואח` נ` גיא פלג ואח` 23/06/2010 | רע``א 2940/10 (בית משפט עליון) גרפונט בע``מ ואח` נ` גיא פלג ואח`
ישראל | הגנת הפרטיות | נדחתה בקשת ערעור על פסק דינו בית המשפט המחוזי בחיפה, שהסכים עם קביעת בית משפט שלום בחיפה, וקבע כי חוק הגנת הפרטיות לא יכול לחול על תאגיד וכי צילום מסמכים אינו יכול להיחשב האזנת סתר. .. להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | רע``פ 10259/09 (בית משפט עליון) פלוני נ` מדינת ישראל 01/06/2010 | רע``פ 10259/09 (בית משפט עליון) פלוני נ` מדינת ישראל
ישראל | הגנת הפרטיות | בקשת ערעור של אדם שהורשע בביצוע עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות, בין השאר, בגין 52 חדירות לא מורשות לתיבת המייל של אישה, קריאת דברי הדואר שנשלחו אליה ועשיית שימוש בהם, נדחתה על ידי בית המשפט העליון. .. להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | ת``פ 2162-08 (שלום רחובות) משטרת רחובות נ` קושמרו 07/04/2010 | ת``פ 2162-08 (שלום רחובות) משטרת רחובות נ` קושמרו
ישראל | הגנת הפרטיות | בית המשפט מרשיע נאשם שהעלה לאתר מין באינטרנט סרט שצילם עם חברתו לשעבר ובו הם מקיימים יחסי מין מלאים, בעבירה שיוחסה לו: פגיעה בפרטיות במזיד. .. להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | תפ 4304/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` ארז סמוכיאן 09/02/2010 | תפ 4304/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` ארז סמוכיאן
ישראל | הגנת הפרטיות | בית המשפט נמנע מלהרשיע אדם שהודה בפגיעה בפרטיותה של המתלוננת. הנאשם הפיץ באינטרנט תמונות עירום של המתלוננת, תמונות ששלחה לו המתלוננת ולא ברור באילו תנאים. בית המשפט קבע כי האינטרס הציבורי בתיק זה אינו מחייב הרשעת הנאשם. הנאשם יבצע עבודות שירות לציבור.. להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | תפ 5600/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` יוסף ארי 18/01/2010 | תפ 5600/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` יוסף ארי
ישראל | הגנת הפרטיות | הנאשם הורשע בעבירות של פגיעה בפרטיות, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת ועבירות נוספות בהן מרמה והפרת אמונים. הנאשם עסק בייבוא עובדים זרים לצורכי סיעוד, יצר קשר עם איש מחשבים במשרד התמ"ת וקיבל בדואר אלקטרוני קבצים ובהם רשימות של אזרחים שביקשו לקב.. להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | תא 41066/07 (שלום תל אביב) דניאל גרין נ` איזק רוזנבאום 11/01/2010 | תא 41066/07 (שלום תל אביב) דניאל גרין נ` איזק רוזנבאום
ישראל | הגנת הפרטיות | התובע, מוסיקאי ואמן, צולם בחנות בגדים, מודד חליפות חתן לקראת חתונתו. הנתבע, בעל החנות ומעצב בגדים במקצועו, פרסם את תמונת התובע באתר חתונות ברשת. התובע ביקש להסיר את התמונה, ולאחר שהוסרה, הגיש תביעה נגד הנתבע בגין פגיעה בפרטיות ללא הסכמתו. בית המשפט ד.. להמשך

ישראל | חוק המחשבים | תפ 4699/09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` יורי גנקין 10/01/2010 | תפ 4699/09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` יורי גנקין
ישראל | הגנת הפרטיות | בית המשפט הרשיע פעיל של מפלגת קדימה בחדירה שלא כדין לחומר מחשב. הנאשם חדר לתיבת הדואר האלקטרונית של פעיל אחר, קרא תכתובות ושלח תכתובת בשמו של אותו אחר. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירה חמורה וגזר עונש חמור של 200 שעות לציבור וקנס בסך 1,000 ש"ח... להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | תפ 3637/09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` א.ב.ע 07/01/2010 | תפ 3637/09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` א.ב.ע
ישראל | הגנת הפרטיות | בית המשפט הרשיע חוקר פרטי, לפי הודאתו, בעבירות של פגיעה בפרטיות ובביצוע עבירה של שימשו שלא כדין במאגר מידע. הנאשם התקשר לאדם אחר שהשיג עבורו מידע מעובדי ציבור בביטוח הלאומי, רשות המסים וחברת בזק. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר על תנאי וקנס כספי... להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | תפ 5617/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` מיכאל ברונפמן 25/11/2009 | תפ 5617/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` מיכאל ברונפמן
ישראל | הגנת הפרטיות | הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ומרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות בשימוש במאגרי מידע ושימוש שלא כדין במאגרי מידע, וכן בחדירה לחומר מחשב שלא כדין. הנאשם נשלח לרצות מאסר של 6 חודשים... להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | תפ 2391/07 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` דוד שנור 22/10/2009 | תפ 2391/07 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` דוד שנור
ישראל | הגנת הפרטיות | הנאשם עבד במוסד לביטוח לאומי והיה בעל נגישות למידע חסוי שנמצא במאגרי המידע הממוחשבים של המוסד. הנאשם מסר לחוקר פרטי פלטים ממאגר המידע, שלא כדין. בית המשפט הרשיע את הנאשם על פי הודאתו והטיל עליו עונש חמור ביותר של שלושה חודשי מאסר... להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | א 1443/06 (שלום ראשון לציון), קליין רויטל נ` חגואל אהוד חיים 01/10/2009 | א 1443/06 (שלום ראשון לציון), קליין רויטל נ` חגואל אהוד חיים
ישראל | הגנת הפרטיות | התובעת, עורכת דין, טוענת כי הנתבע שהיה שותפה למשרד עורכי הדין, פגע בפרטיותה על ידי חדירה לתיבת הדואר האלקטרונית שלה באתר וואלה. הנתבע הכחיש זאת. בית המשפט קבע כי התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה... להמשך

ישראל | הגנת הפרטיות | א 4901/08 (שלום חיפה) גרפונט בע``מ נ` גיא פלד ואח` 22/07/2009 | א 4901/08 (שלום חיפה) גרפונט בע``מ נ` גיא פלד ואח`
ישראל | הגנת הפרטיות | תביעה של שני תאגידים המחזיקים שרת מחשב משותף. הנתבעים תחזקו את שרת המחשב מרחוק מכוח חוזה. במהלך התחזוקה, צילמו הנתבעים תמונות של תוכן שרת המחשב באמצעות שליטה מרחוק. התובעות טוענות כי מדובר בפגיעה בפרטיות ובהאזנת סתר. בית המשפט דחה את התביעה. לא הוכחה.. להמשך

ישראל | חדירה לחומר מחשב | פ 10652/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` רמון אלון 30/06/2009 | פ 10652/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` רמון אלון
ישראל | הגנת הפרטיות | הנאםש הודה בביצוע 4 עבירות של חדירה לחומר מחשב, כאשר חדר לתיבות הדואר של מרצים במכללה בה למד. בית המשפט בחר שלא להרשיע את הנאשם. על הנאשם הוטל לבצע של"צ 180 שעות, במשך 5 שעות שבועיות. .. להמשך>>|


מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022