Share
תחום ראשי מדינה
תחום משני חיפוש חופשי
פסיקה  |  נמצאו 49 תוצאות המתאימות לבקשת החיפוש
עמוד 1 מתוך 4 עמודים

ישראל | פדופיליה | תפ 14939-08-09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` עמיחי יצחקי 16/02/2010 | תפ 14939-08-09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` עמיחי יצחקי
ישראל | פדופיליה | הנאשם הורשע על פי הודאתו בהחזקת 30 סרטי תועבה בהם נראים קטינים. בית המשפט גזר על הנאשם 8 חודשי מאסר, מתוכם חודשיים לריצוי בפועל בדרך של עבודות שירות והשאר על תנאי למשך 3 שנים. על הנאשם הוטל לשלם קנס כספי. .. להמשך

ישראל | פדופיליה | תפ 1259/07 (שלום חדרה) מדינת ישראל נ` יצחק קופמן 10/02/2010 | תפ 1259/07 (שלום חדרה) מדינת ישראל נ` יצחק קופמן
ישראל | פדופיליה | אדם שנתפס בתחקיר של תוכנית הטלוויזיה כלבוטק, במעשים מגונים כלפי קטינים באמצעות רשת האינטרנט ותוכנות מסרים מיידיים, נדון לעונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס כספי ופיצוי למתלוננת... להמשך

ישראל | פדופיליה | עפ 7476/09 (מחוזי תל אביב) חיים ניסים נ` מדינת ישראל 08/02/2010 | עפ 7476/09 (מחוזי תל אביב) חיים ניסים נ` מדינת ישראל
ישראל | פדופיליה | המערער מערער על הרשעתו ועל גזר דינו בפרשת תחקיר הפדופילים של ערוץ 10. בית המשפט דחה את הטענה כי מדובר במעשה מגונה בפני מצלמה ולא בפני אדם, כנדרש על פי הוראות החוק, וקבע כי הפרשנות הנכונה היא הפרשנות התכליתית הבאה להגן על קטינים שמקיימים שיחות באינטרנ.. להמשך

ישראל | פדופיליה | תפ 8371/07 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` פלוני 31/01/2010 | תפ 8371/07 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` פלוני
ישראל | פדופיליה | בית המשפט זיכה את אחד מנאשמי תחקיר הפדופילים של ערוץ 10 בטלוויזיה. בית המשפט קבע כי לנאשם עומדת הגנה מן הצדק לאחר שהודח לדבר עבירה על ידי תחקירני התוכנית. עוד נקבע כי מעשי הנאשם אינם עולים לכדי נסיון להטרדה מינית ולא לנסיון לביצוע מעשה מגונה... להמשך

ישראל | פדופיליה | עפג 716-11-09 (מחוזי מרכז) מדינת ישראל נ` פלוני 20/01/2010 | עפג 716-11-09 (מחוזי מרכז) מדינת ישראל נ` פלוני
ישראל | פדופיליה | הנאשם החזיק במחשבו ובתקליטורים, בקבצי תועבה רבים בהם נראים קטינים. בית המשפט נמנע מהרשעתו של הנאשם לאור הנסיבות המיוחדות של הנאשם לרבות התעללות מינית בילדותו. הנאשם נשלח לרצות עבודות שירות לציבור בהיקף של 200 שעות... להמשך

ישראל | פדופיליה | פ 4390/05 (שלום ירושלים) מדינת ישראל נ` בורדה אורי יצחק 05/01/2010 | פ 4390/05 (שלום ירושלים) מדינת ישראל נ` בורדה אורי יצחק
ישראל | פדופיליה | הנאשם הורשע בעבירות של בעילה אסורה בהסכמה ובעבירות של מעשה סדום. הנאשם יצר קשר עם קטינות באמצעות רשת האינטרנט ונפגש עם קטינה. במפגש ביצע בה מעשים מיניים. בית המשפט גזר על הנאשם עונש מאסר בפועל, עונש מאסר על תנאי ופיצוי כספי למתלוננת, לאחר שהבהיר את ה.. להמשך

ישראל | פדופיליה | עפ 7522/09 (המחוזי תל אביב) יעקב העליון נ` מדינת ישראל 09/12/2009 | עפ 7522/09 (המחוזי תל אביב) יעקב העליון נ` מדינת ישראל
ישראל | פדופיליה | ערעור של אדם שקיים קשר דואר אלקטרוני אינטנסיבי וסודי עם קטינה, הורשע בשל כך ונשלח לרצות מאסר בפועל. הקשר שנוהל גם בשעות הלילה המאוחרות, גלש למעשים מיניים אמיתיים בקטינה. בית המשפט דחה את הערעור על כל חלקיו... להמשך

ישראל | פדופיליה | תפ 4514/08 (שלום תל אביב), מדינת ישראל נ` א.א. 07/12/2009 | תפ 4514/08 (שלום תל אביב), מדינת ישראל נ` א.א.
ישראל | פדופיליה | הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, והחזקת דבר תועבה ובו דמותו של קטין. הנאשם החזיק במחשבו 107 קבצים שהכילו סרטים אותם הוריד מאתרי אינטרנט שונים. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס... להמשך

ישראל | פדופיליה | תפ 2543/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` אייל דוד 07/12/2009 | תפ 2543/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` אייל דוד
ישראל | פדופיליה | הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, והחזקת דבר תועבה ובו דמותו של קטין, לפי סעיף 214(ב) ו 214(ב3) לחוק העונשין.הנאשם החזיק במחשבו 6 תמונות ובתקליטורים 5 סרטים, בהם נראים קטינים מקיימים יחסי מין. בית המשפט גזר על הנאשם 4.. להמשך

ישראל | פדופיליה | פ 4390/05 (שלום ירושלים) מדינת ישראל נ` בורדה אורי יצחק 19/11/2009 | פ 4390/05 (שלום ירושלים) מדינת ישראל נ` בורדה אורי יצחק
ישראל | פדופיליה | בית המשפט הרשיע מפיק סרטים במקצועו לאחר שקיים קשר מיני עם קטינה שהכיר בחדרי צ`אט באינטרנט... להמשך

ישראל | פדופיליה | עפ 7446/09 (מחוזי תל אביב) ניר גורי נ` מדינת ישראל 29/10/2009 | עפ 7446/09 (מחוזי תל אביב) ניר גורי נ` מדינת ישראל
ישראל | פדופיליה | המערער הורשע בעבירות של נסיון להטרדה מינית ונסיון למעשה מגונה בקטין. בית המשפט קיצר את תקופת המאסר בעבודות שירות שהוטלה על המערער. המערער נתפס בתחקיר של ערוץ 10 בנושא פדופיליה בצ`אטים... להמשך

ישראל | פדופיליה | עפג 20746-07-09 (מחוזי מרכז) מדינת ישראל נ` טדי נסתלטשבילי 26/10/2009 | עפג 20746-07-09 (מחוזי מרכז) מדינת ישראל נ` טדי נסתלטשבילי
ישראל | פדופיליה | ערעור של המדינה על קולת העונש נגד אדם שגלש באינטרנט לאתרי תועבה בהם נראים קטינים, הוריד תמונות, שמר אותם על תקליטורים ושלח חלק מהם לפיתוח בחנויות צילום. בית המשפט קיבל את הערעור ושלח את המשיב לרצות מאסר בפועל של ארבעה חודשים, בעבודות שירות... להמשך

ישראל | פדופיליה | תפ 14057-11-08 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` יצחק ברוק 14/10/2009 | תפ 14057-11-08 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` יצחק ברוק
ישראל | פדופיליה | הנאשם הודה בהחזקת קבצי מחשב ותועבה בהם נראים קטינים. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירה חמורה לאור מהות העבירה וכמות הקבצים. הנאשם ירצה מאסר בפועל של 5 חודשים בעבודות שירות וישלם קנס כספי. .. להמשך

ישראל | פדופיליה | עפ 7493/09 (מחוזי תל אביב) מדינת ישראל נ` פלוני 30/09/2009 | עפ 7493/09 (מחוזי תל אביב) מדינת ישראל נ` פלוני
ישראל | פדופיליה | המשיב זוכה מעבירות של החזקת קבצי תועבה בהם נראים קטינים. המדינה מערערת על אי ההרשעה. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה וקבע כי המשיב ביצע את העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, קרי החזקה של קבצי פדופיליה... להמשך

ישראל | עבירות מין | פ 8432/07 (שלום תל אביב) (גזר דין) מדינת ישראל נ` לייב נפתלי 14/07/2009 | פ 8432/07 (שלום תל אביב) (גזר דין) מדינת ישראל נ` לייב נפתלי
ישראל | פדופיליה | גזר דין במסגרת הסדר טיעון עם אחד הנאשמים בתחקיר הפדופיליה של ערוץ 10. על הנאשם נגזרו 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות ו 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים. הנאשם ישלם קנס של 10,000 שח או ירצה 4 חודשי מאסר במקום. .. להמשך>>|


מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2020